ManageEngine® Password Manager Pro MSP Editie Software

Licentieovereenkomst

VERKOOPVOORWAARDEN VOOR MANAGEENGINE-SOFTWAREPRODUCTEN

1. Uw aanvaarding van verkoopvoorwaarden

Bedankt voor het bezoeken van de website van Zoho Corporation Private Limited ('wij' of 'Zoho') website, www.manageengine.com (de 'Website'). Dit document ('Verkoopvoorwaarden') is een juridische overeenkomst tussen u of het bedrijf dat u vertegenwoordigt ('u') en Zoho, en beheert uw download en aankoop van ManageEngine-softwareproducten van de Website.

LET ER A.U.B. OP DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE VOOR HET DOWNLOADEN VAN EEN SOFTWAREPRODUCT AANVAARDING BETEKENT VAN DE VERKOOPVOORWAARDEN, EVENALS DE ONDERSTAANDE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS. ALS U NIET INSTEMT MET DE VERKOOPVOORWAARDEN, OF VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS, VERLAAT DAN A.U.B. DE WEBSITE ZONDER HET PROCES VOOR BESTELLEN EN/OF DOWNLOADEN TE VERVOLGEN.

2. Doel

De doel en bedoeling van deze Website is om gegevens te verstrekken over softwareproducten (de 'Software') die we via de Website beschikbaar maken voor downloaden en aanschaffen.

3.Download van evaluatieversie

We bieden de Software aan om te downloaden op basis van een gratis proefversie, volgens een Evaluatielicentie, zoals uiteengezet in onze onderstaande Licentieovereenkomst voor eindgebruikers ('EULA'). Uw gebruik van de kopie van de evaluatieversie van de Software onderworpen aan de van toepassing zijnde voorwaarden van de EULA.

4.Kopen van commerciële licenties

Na afloop van de evaluatieperiode kunt u via de Website een Commerciële licentie aanschaffen van de Software volgens het Jaarlijkse abonnement, permanent, of indien van toepassing, de Gratis editie, zoals uiteengezet in de EULA. Uw gebruik van de kopie van de Software is onderworpen aan de van toepassing zijnde voorwaarden van de EULA.

Onze geautoriseerde wederverkoper in de V.S., Zoho Corporation ('Distributeur'), is verantwoordelijk voor onze verkoop van Commerciële licenties binnen de regio van de V.S. Uw aankoop van een Commerciële licenties binnen de regio van de V.S. is onderworpen aan alle speciale verkoopvoorwaarden die tussen u en Distributeur kunnen zijn overeengekomen. U bent er verantwoordelijk voor om Distributeur een geldig creditcardnummer of andere aanvaardbare betalingswijze te verstrekken voor het voldoen van betaling(en). Distributeur behoudt zich het recht voor om alle bestellingen te annuleren als het creditcardnummer dat u vertrekt niet geldig is.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR EINDGEBRUIKERS

DE volgende voorwaarden vormen een bindende overeenkomst tussen u en Zoho met betrekking tot het gebruik van ManageEngine Password Manager Pro ('Software met licentie')

1. EVALUATIELICENTIE:

Zoho Corporation Private Limited ('Zoho') verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare Evaluatielicentie voor proef en evaluatie van de Software met licentie, in de vorm van binaire objectcode, voor een periode van dertig (30) dagen vanaf da datum van download of installatie. Deze licentie begint met het downloaden of installeren van de Software met licentie en eindigt dertig (30) dagen daarna ('evaluatieperiode').

Als u de Software met licentie niet wilt gebruiken, verwijderen de Gratis editie, ofwel de Professionele/Essential/Deluxe editie, na de Evaluatieperiode, alle kopieën die op uw computer zijn geïnstalleerd met onmiddellijke ingang. U heeft geen toestemming om gebruik te maken van Software met licentie voor enig ander gebruik of het op andere wijze aan derden aan te bieden, zoals beschreven in sectie 1. Zoho behoudt alle rechten die u hierin niet specifiek worden verleend.

2. COMMERCIËLE LICENTIE:

Gratis Editie:Indien van toepassing, als u ervoor kiest om de Gratis editie na de Evaluatieperiode te gebruiken, kunt u met de Software met licentie een beheerder maken (d.w.z. Password Manager Pro-gebruiker met bevoegdheden voor beheer) en maximaal 10 bronnen en 5 cliënt organisaties. Zoho verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare wereldwijde licentie voor het gebruik van de Software met licentie zonder kosten en die niet verloopt.

Licentie voor jaarlijks abonnement:Als onderdeel van uw jaarlijkse abonnementslicentie verleent Zoho u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde licentie voor het gebruik van de Software met licentie, inclusief gebruikersdocumentatie die u heeft gedownload of ontvangen op door Zoho geleverde media, inclusief alle updates, indien van toepassing, op voorwaarde dat dergelijke toegang en gebruik van de Software met licentie in overeenstemming is met de Licentie voor enkele installatie die is verleend door Zoho. "Gebruik" betekent opslaan, vinden, installeren, uitvoeren of weergeven van de Software met licentie in overeenstemming met de door u aangeschafte licentie. "Licentie voor enkele Installatie" betekent dat de verstrekte licentiesleutel niet voor meer dan één opeenvolgend gebruik van de Software met licentie zal worden gebruikt. Onder de Licentie van abonnement wordt de Software met licentie alleen voor de bedoelde duur in licentie gegeven. Als u het Abonnement niet na de duur verlengt, gaat u ermee akkoord om te stoppen met het gebruik van de software en het verwijderen van de software uit uw systemen. Om door te gaan met gebruik van de Software met licentie na de abonnementsperiode, dient u uw licentie ten minste 10 dagen voor de afloop van de duur te vernieuwen. Als onderdeel van de Abonnementslicentie worden alle Updates, Upgrades, ondersteuning via e-mail voor melden van problemen en online toegang tot productdocumentatie met betrekking tot de Software met licentie zonder bijkomende kosten aan u geleverd tijdens de bedoelde periode.

Permanente Licentie:Als onderdeel van uw keuze voor permanente licentie verleent Zoho u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, permanente, wereldwijde licentie tegen vergoeding voor gebruik van de Software met licentie, inclusief gebruikersdocumentatie, updates en upgrades waarop u recht heeft, evenals alle aan u verstrekte plug-ins, mits dergelijke toegang en gebruik van de Software met licentie overeenkomt met de Licentie voor enkele Installatie verstrekt door Zoho.

"Gebruik" betekent opslaan, vinden, installeren, uitvoeren of weergeven van de Software met licentie in overeenstemming met de door u aangeschafte licentie.

"Licentie voor enkele Installatie" betekent dat de verstrekte licentiesleutel niet voor meer dan één opeenvolgend gebruik van de Software met licentie zal worden gebruikt.

3. PRODUCTEN VAN DERDEN:

De Software met licentie kan software bevatten die afkomstig is van leveranciers van derden en zonder de algemene toepasbaarheid van andere voorwaarden van deze Overeenkomst te beperken, gaat u ermee akkoord dat (a) het eigendom van alle software van derden in de Software met licentie van de derde blijft die u hetzelfde heeft verstrekt; en (b) dat u dergelijke software van derden die beschikbaar wordt door de Software met licentie niet zult distribueren, op geen enkele manier.

4. BEPERKING BIJ GEBRUIK:

Naast alle andere voorwaarden in deze Overeenkomst zult u niet: (i) een kopie van de Software met licentie op meer dan een CPU installeren; (ii) enig copyright, handelsmerk of eigendomsrechten van de Software met licentie of de kopieën ervan; (iii) kopieën maken behalve voor het maken van een kopie voor back-up of archiveren, voor tijdelijke nooddoelen; (iv) huren, leasen, in licentie geven, in sublicentie geven of distribueren van de Software met licentie of enige delen hiervan op zelfstandige basis of als onderdeel van uw toepassing; (v) wijzigen of verbeteren van de Software met licentie; (vi) gebruik van de Software met licentie in een zakelijk of visueel weergegeven output in op computers gebaseerde diensten van de Software met licentie of gebruik van de Software met licentie ten gunste van enige andere persoon of entiteit; (vii) reverse engineering, decompileren, of uit elkaar halen van de Software met licentie; of (viii) toegang, gebruik, of ondersteuning toestaan aan derden van de Software met licentie.

5.TECHNISCHE ONDERSTEUNING:

Als onderdeel van de abonnementslicentie levert Zoho ondersteuning, inclusief ondersteuning via e-mail voor melden van problemen, productupdates, upgrades en online toegang tot productdocumentatie zonder bijkomende kosten voor de periode van het abonnement. Technische ondersteuning, inclusief online toegang tot productdocumentatie, productupdates, upgrades, servicepacks, ondersteuning via e-mail en telefoon, is niet omvat als onderdeel van de eeuwigdurende licentie. U kunt diensten voor technische ondersteuning voor de eeuwigdurende licentie aanschaffen, door de dan geldende vergoeding voor onderhoud en ondersteuning te betalen.

6.VERZAMELING VAN GEBRUIKSGEGEVENS:

Zoho verzamelt gegevens met betrekking tot uw gebruik van uw Software met licentie, zoals licentiegegevens, configuratie van het systeem waarop de Software met licentie wordt geïnstalleerd, gebruiksstatistieken met betrekking tot voorraad, beheerder- en gebruikerfuncties, en frequentie van gebruik van de verschillende functies van de Software met licentie, inclusief geopende pagina's en rapporten. Zoho gaat ermee akkoord om de gegevens die zijn verzameld met betrekking tot uw gebruik van de Software met licentie wanneer u dit opvraagt. U begrijpt en stemt ermee in dat verzameling van Gebruiksgegevens standaard wordt ingeschakeld en dat het moet worden uitgeschakeld door de gebruikersinterface van de Software met licentie, als u niet wilt dat Zoho Gebruiksgegevens verzamelt.

7.EIGENDOM EN INTELLECTUEEL EIGENDOM:

Zoho bezit alle rechten, titels en belangen in en voor de Software met licentie. Zoho reserveert met nadrukt alle rechten die u hierin niet worden verleend, onverminderd het recht voor beëindigen of niet vrijgeven van Software met licentie en voor het wijzigen van prijzen, kenmerken, specificaties, mogelijkheden, functies, licentievoorwaarden, releasedatums, algemene beschikbaarheid of de kenmerken van de software met licentie. De Software met licentie wordt alleen in licentie gegeven en niet aan u verkocht door Zoho.

8. AUDIT:

Zoho heeft het recht om uw gebruik van de Software met licentie te controleren, door ten minste zeven (7) dagen vooraf schriftelijke melding van de bedoeling hiervan te geven om een dergelijke audit op uw werkplek tijdens normale werkuren uit te voeren.

9. VERTROUWELIJKHEID:

De Software met licentie bevat eigendomsgegevens van Zoho die worden beschermd door de wetten in de Verenigde Staten en u stemt hierbij in om alle redelijke pogingen te ondernemen om de vertrouwelijkheid van de Software met licentie te behouden. U gaat akkoord met het op redelijke manier communiceren van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst aan die personen in dienst van u, die in contact komen met of toegang tot de Software met licentie, en om redelijke inspanningen te leveren voor hun naleving van deze voorwaarden en bepalingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het niet bewust toestaan aan dergelijke personen op grond waarvan zulke personen enig gedeelte van de Software met licentie gebruiken voor een doel dat niet is toegestaan krachtens deze Overeenkomst.

10.AFWIJZING VAN GARANTIE:

Zoho garandeert niet dat de Software met licentie zonder fouten zal zijn. Behoudens het hierin bepaalde is de Software met software geleverd 'in de huidige staat' ("as is") zonder enige garantie van welke aard dan ook, met inbegrip van de garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel en zonder garantie met betrekking tot de prestaties of resultaten die u kunt verkrijgen door het gebruik van de Software met licentie. U bent zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het gebruik van de Software met licentie en neemt alle risico's in verband met het gebruik ervan, inclusief maar niet beperkt tot het risico van programmafouten, schade aan of verlies van gegevens, programma's of apparatuur en onbeschikbaarheid of onderbreking van bewerkingen.

11.BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:

In geen geval zal Zoho aansprakelijk zijn ten opzichte van u of een derde partij voor enige bijzondere, incidentele, indirecte, hoge schade of gevolgschade of schade voor verlies van zaken, verlies van winst, onderbreking van de bedrijfsvoering, of verlies van bedrijfsgegevens die/dat voortvloeit uit het de onmogelijkheid het programma te gebruiken of voor enige claim van een andere partij, zelfs als Zoho op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. De volledige aansprakelijkheid van Zoho met betrekking tot haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins met betrekking tot de Software met licentie mag niet hoger zijn dan het bedrag van de licentievergoeding die u hebt betaald voor de Software met licentie.

12. VRIJWARING:

Zoho gaat ermee akkoord u vrij te waren en u te verdedigen tegen alle claims, acties of procedures, die ontstaat uit enige claim dat de Software met licentie inbreuk maakt op of in strijd is met geldige Amerikaans octrooien, auteursrechten of handelsgeheimen van derden; zolang u verstrekt; (i) onmiddellijke schriftelijke melding aan Zoho van een dergelijke claim, (ii) met Zoho samenwerkt bij de verdediging en/of afwikkeling daarvan, op kosten van Zoho, en, (iii) Zoho toestaan de verdediging en alle aanverwante onderhandelingen over een schikking te regelen. Het bovenstaande is de enige verplichting van Zoho ten opzichte van u en zal uw enige en exclusieve rechtsmiddel vormen uit hoofde van deze overeenkomst voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Zoho heeft geen verplichting voor schadevergoeding voor claims van inbreuk, voor zover als gevolg of vermeend gevolg zijn van (i) een combinatie, werking of gebruik van de software met licentie met programma's of apparatuur die niet geleverd zijn door Zoho, (ii) elke wijziging van de Software met licentie door een andere partij dan Zoho, en (iii) uw nalatigheid om, binnen een redelijke termijn, om een vervanging of wijziging van de Software met licentie geleverd door Zoho implementeren.

13. BEËINDIGING:

Deze overeenkomst is van kracht totdat zij door een van beide partijen wordt beëindigd. U kunt deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen door het vernietigen of retourneren aan Zoho van alle kopieën van de software met licentie die u in uw bezit heeft. Zoho kan deze overeenkomst om welke reden dan ook beëindigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, uw inbreuk op enige van de voorwaarden van deze overeenkomst. Bij beëindiging dient u alle kopieën van de Software met licentie te vernietigen of te retourneren aan Zoho en schriftelijk certificeren dat alle bekende kopieën zijn vernietigd. Alle bepalingen met betrekking tot vertrouwelijkheid, eigendomsrechten, non-disclosure, en beperking van aansprakelijkheid overleven beëindiging van deze overeenkomst.

14. ALGEMEEN:

Als u inwoner bent van de Verenigde Staten of Canada, wordt deze overeenkomst beheerst en geïnterpreteerd door de wetten van de staat Californië in alle opzichten, zonder verwijzing naar principes van juridische conflicten, zoals deze wetten worden toegepast op overeenkomsten die worden overeengekomen en volledig worden uitgevoerd binnen Californië tussen inwoners van Californië. Als u inwoner van een ander land bent, wordt deze overeenkomst in alle opzichten beheerst en geïnterpreteerd door de wetten van de Republiek India zonder verwijzing naar principes van juridische conflicten, zoals deze wetten worden toegepast op overeenkomsten die worden overeengekomen en volledig worden uitgevoerd binnen de Republiek India tussen ingezetenen van de Republiek India. Als u inwoner van de Verenigde Staten of Canada bent, gaat u ermee akkoord u te onderwerpen aan persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in het Northern District van Californië. Als u een inwoner van een ander land bent, gaat u ermee akkoord u te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de rechtbanken in Chennai, India. Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle voorgaande communicatie en verklaringen of overeenkomsten tussen de partijen. Een afstandsverklaring of wijziging van deze overeenkomst is alleen effectief als deze schriftelijk is en ondertekend is door beide partijen. Als enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar blijkt, zal het resterende worden uitgelegd als zijnde naar redelijkheid de intentie van de partijen te verwezenlijken. U zult de gelicentieerde software of toepassingen die met deze licentie verbonden zijn niet overdragen, anders dan in overeenstemming met de exportregelgeving van de Verenigde Staten en toepasselijke wetten en regelgeving.