Trang tính năng Trình bày trực tuyến Tải về Liên lạc với chúng tôi
Tải về ServiceDesk Plus

ServiceDesk Plus tải về một lần và có nhiều ngôn ngữ:

Tải về ServiceDesk Plus cho Linux (46 MB)

(Hãy đọc và đồng ý với các Điều khoản bản quyền (tiếng Anh) trước khi tải về phần mềm này.

(Bản dùng thử có thể làm việc trong 30 ngày cho 2 kỹ thuật viên. Việc Mua bản quyền và ứng dụng trong 30 ngày sẽ tự động biến đổi thành ấn bản Professional Edition mà không bị mất dữ liệu.)

Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí trong suốt quá trình đánh giá của bạn bằng cách đưa ra các thông tin chi tiết của bạn ở dưới đây:
Tên
*Email
Điện thoại
Công ty
 
(ICác chi tiết chia sẻ với chúng tôi sẽ được bảo mật. Để biết thêm chi tiết hãy đọc phần chính sách cá nhân{Englisch} của chúng tôi bằng tiếng Anh)
Làm thể nào tôi có thể lấy ServiceDesk Plus để làm việc với ngôn ngữ của tôi??

ServiceDesk Plus được tải về và được cài đặt bằng tiếng Anh. Khi cài đặt ServiceDesk Plus nó tự động mở trang đăng nhập trong trình duyệt mặc định của bạn (http://localhost:8080). Sau khi đăng nhập và khu vực trang chủ chọn Personalize ở phía đầu trang và chọn ngôn ngữ của bạn.

::adCenter::
Copyright 2009 ZOHO Corp.