Trang tính năng Trình bày trực tuyến Tải về Liên lạc với chúng tôi
ManageEngine ServiceDesk Plus

Hỗ trợ IT | Quản lý Tài sản | Quản lý mua hàng | Quản lý hợp đồng

ServiceDesk Plus là phần mềm Hỗ trợ và quản lý tài sản hoàn toàn dựa trên nền tảng Web. Nó đưa ra một gói sản phẩm hợp nhất gồm Quản lý yêu cầu, Theo dõi tài sản, Mua hàng, Quản lý hợp đồng, Cổng tự phục vụ và Quản lý Kiến thức Cơ bản với một mức giá hợp lý. ServiceDesk Plus cung cấp tất cả những gì mà bạn cần để có một Công cụ Hỗ trợ cho nhóm IT hiệu quả nhất cho Tổ chức / Doanh nghiệp.

Hỗ Trợ

Ghi nhãn vé Sự cố | Quản lý yêu cầu | Quản lý vụ việc

Một công cụ hỗ trợ thiết thực và dễ dàng sử dụng giúp cho các tổ chức tự động vận hành quy trình phục vụ và hỗ trợ IT cho khách hàng của họ với sự nhất quán, tin cậy và khả năng phục vụ cao hơn đến cả khách hàng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp / tổ chức.

Cổng tự phục vụ

Làm giảm bớt một lượng lớn cuộc gọi đến bộ phận hỗ trợ (HelpDesk) của bạn với cổng tự phục vụ (Self- Service Portal) trên nền Web nơi mà người sử dụng có thể tìm thấy kiến thức cơ bản, đưa ra một yêu cầu hoặc là kiểm tra tình trạng các yêu cầu của họ đã tạo và không cần phải thêm cuộc gọi yêu cầu hỗ trợ đến bạn.

Kiến thức cơ bản

Trao quyền hoạt động cho các kỹ thuật viên của bạn với truy cập dễ dàng đê trả lời với kiến thức cơ bản có thể tìm thấy dựa vào web và có thể đưa ra cách giải quyết vấn đề nhanh hơn.

Quản lý Mức độ Thoả thuận Dịch vụ (SLA)

Làm tăng sự hài lòng của khách hàng với các hợp đồng với mức hạn chế phục vụ thích hợp, kiểm tra sự hài lòng SLA và các vi phạm leo thang SLA.

Chức Năng Nhiều Địa Điểm

Quản lý riêng biệt các yêu cầu, tài sản và kỹ thuật viên cho các địa điểm khác nhau trong tổ chức của bạn và hỗ trợ nhân viên của bạn 24/7.

Báo Cáo Nhanh

Có được thông tin củng cố mà bộ phận trợ giúp của bạn yêu cầu bằng thông tin báo cáo đơn.

Quản lý & Kiểm kê Tài sản IT

Theo dõi và quản lý các tài sản IT toàn bộ tổ chức của bạn với đầy đủ thông tin phần cứng hay phần mềm, kiểm kê thông tin trong môi trường Windows/Linux.

Theo dõi bản quyền phần mềm

Theo dõi các vi phạm hay tương thích về sử dụng phần mền bản. Giảm thiểu các chi phí phần mềm bằng cách biết chính xác những gì bạn có và những gì bạn cần.

Theo dõi đơn đặt mua hàng

Theo dõi và quản lý các mua hàng IT của bạn sử dụng tính năng theo dõi mua hàng và tự động tạo các tài sản từ đơn đặt hàng (POs).

Catalog Sản phầm

Tạo và quản lý một danh sách toàn diện của các tài sản và các loại sản phẩm mà tổ chức của bạn sở hữu và số lượng bạn có trong mỗi loại.

Quản lý hợp đồng

Theo dõi tất cả các hợp đồng hỗ trợ/bảo dưỡng và các hợp đồng cho thuê sử dụng Service Desk Plus và đưa ra các cảnh báo khi hợp đồng quá hạn kết thúc.

Tích hợp với OpManager

Service Desk Plus tích hợp chặt chẽ với OpManager, phần mền kiểm tra các thiết bị trong Mạng và có thể tự động tạo các thẻ hỗ trợ bất cứ khi nào có lỗi bị phát hiện trong toàn hệ thống mạng.

Báo cáo

Tạo ra các báo cáo có khả năng tuỳ biến với các trường, với báo cáo theo dạng bảng hoặc ma trận hoặc chọn từ một danh sách các báo cáo đã làm sẵn.

Quản Lý Sự Cố ITIL

Phục hồi các dịch vụ bình thường ngay khi có thể bằng các cách khắc phục hoặc giải pháp để đảm bảo nó không ảnh hưởng đến công việc kinh doanh.

Quản Lý Vấn Đề ITIL

Tìm ra nguyên nhân căn bản dẫn đến sự cố, giảm thiểu ảnh hưởng đến công việc kinh doanh và phòng tránh tái diễn sự cố.

Quản Lý Thay Đổi ITIL

Thực hiện một hệ thống quản lý thay đổi toàn diện cho phép bạn xử lý những thay đổi đã được phê duyệt trước bằng chu kỳ phê duyệt hoàn chỉnh.

ITIL CMDB

Quản lý mối quan hệ giữa các Hạng Mục Cấu Hình (CI) và theo dõi mọi thông tin về tài sản.

For more information, Click here (in English)

Copyright 2009 ZOHO Corp.