Features Online Demo Last ned Kontakt oss
ManageEngine ServiceDesk Plus

IT Brukerstøtte | Inventarstyring | Innkjøpsstyring | Kontraktsstyring

ServiceDesk Plus er et komplett web-basert brukerstøtte- og inventarstyringsprogram. Det tilbyr en integrert pakke med håntering av forespørsler, utstyrssporing, innkjøpsstyring, kontraktsstyring, selvbetjeningsportal og kunnskapsdatabase til en fordelaktig pris. ServiceDesk Plus tilbyr alt du trenger til en velfungerende brukerstøttefunksjon, og en produktiv brukerstøttestab.

HelpDesk

Feilmeldinger | Forespørselsstyring | Hendelsesstyring

Et robust og lett-å-bruke brukerstøttesystem som hjelper organisasjonen å automatisere kundeservice- og IT-støtteprossesser til å levere konsistente og stabile løsninger med den beste service, både til interne og eksterne kunder.

Selvbetjeningsportal

Redusere antall telefoner til brukersenteret med en web-basert selvbetjeningsportal der brukere kan søke i kunnskapsdatabasen, registrere en forespørsel eller sjekke status på egne åpne forspørsler uten å øke antall innringninger til brukersenteret.

Kunnskapsdatabase

Tilby teknikerne en enkel tilgang til svar v.hj.a en web-basert søkbar kunnskapsdatabase, og muliggjøre raskere problemløsnig.

Tjenesteavtalestyring

Forbedre kundetilfredshet ved å definere korrekt tilpassede serviceavtaler, monitorering av avtalt tjenestenivå og eskalering ved brudd på avtalene.

Rapporter

Generere tilpassede rapporter med nødvendige felt som en tabellrapport, matriserapport eller fra listen med ferdigdefinerte rapporter.

Multi-side funksjonalitet

Behandle ønsker, verdier og teknikere separat for forskjellige sider i din organisasjon og gi støtte 24/7 til dine ansatte.

IT-utstyr & inventarstyring

Spore og forvalte IT-utstyr for hele organisasjonen, og få nøyaktig maskin- og programvareinformasjon for Windows/Linux.

Lisensstyring

Spore programvare ibruk, avvik ved lisensiering og sikre avtalt tjenestenivå. Minimere programkostnader ved å vite nøyaktig hva du har og hva du trenger.

Innskjøpsstyring

Spore og forvalte IT-innkjøp ved å benytte funksjonaliteten ved innkjøpssporing og automatisk registrere nytt utstyr fra innkjøpsordrene.

Produktkatalog

Lage og forvalte en omfattende liste over alle eiendeler og produkttyper som organisasjonen eier, og hvor mange du har av hver.

Kontraktstyring

Holde rede på alle support/vedlikeholdskontrakter og leieavtaler ved å bruke Service Desk Plus, og få varsel når kontrakter nærmer seg utløpsdato.

OpManager integrasjon

Service Desk Plus integrerer tett med OpManager, (et program som monitorerer nettverket), som automatisk genererer meldinger når det oppstår feil i nettverket.

Flash Rapporter

Få en styrket visning av ditt hjelpepanelønske i en enkel rapportvisning.

ITIL Innfallsbehandling

Gjenopprett normale tjenester så fort som mulig med løsninger for å sørge for at det ikke påvirker forretningen.

ITIL Problembehandling

Finn grunnen for feilene, reduser innvirkningen på forretningen og forhindre gjentakelse av feilene.

ITIL Endringsbehandling

Forsyn med et omfattende system for endringbehandling som lar deg behandle forhåndsgodkjente endringer med komplett godkjenningssyklus.

ITIL CMDB

Behandle forholdet mellom Konfigurasjonselementene, og spor opp all informasjon om verdiene.

For more information, Click here (in English)

Copyright 2009 ZOHO Corp.