Help Desk Software Home

ManageEngine ServiceDesk Plus

IT Brukerst?tte | Inventarstyring | Innkj?psstyring | Kontraktsstyring

ServiceDesk Plus er et komplett web-basert brukerstøtte- og inventarstyringsprogram. Det tilbyr en integrert pakke med håntering av forespørsler, utstyrssporing, innkjøpsstyring, kontraktsstyring, selvbetjeningsportal og kunnskapsdatabase til en fordelaktig pris. ServiceDesk Plus tilbyr alt du trenger til en velfungerende brukerstøttefunksjon, og en produktiv brukerstøttestab.

HelpDesk

Feilmeldinger | Foresp?rselsstyring | Hendelsesstyring

Et robust og lett-?-bruke brukerst?ttesystem som hjelper organisasjonen ? automatisere kundeservice- og IT-st?tteprossesser til ? levere konsistente og stabile l?sninger med den beste service, b?de til interne og eksterne kunder.

Selvbetjeningsportal

Redusere antall telefoner til brukersenteret med en web-basert selvbetjeningsportal der brukere kan s?ke i kunnskapsdatabasen, registrere en foresp?rsel eller sjekke status p? egne ?pne forsp?rsler uten ? ?ke antall innringninger til brukersenteret.

Kunnskapsdatabase

Tilby teknikerne en enkel tilgang til svar v.hj.a en web-basert s?kbar kunnskapsdatabase, og muliggj?re raskere probleml?snig.

Tjenesteavtalestyring

Forbedre kundetilfredshet ved ? definere korrekt tilpassede serviceavtaler, monitorering av avtalt tjenesteniv? og eskalering ved brudd p? avtalene.

Rapporter

Generere tilpassede rapporter med n?dvendige felt som en tabellrapport, matriserapport eller fra listen med ferdigdefinerte rapporter.

Multi-side funksjonalitet

Behandle ønsker, verdier og teknikere separat for forskjellige sider i din organisasjon og gi støtte 24/7 til dine ansatte.

IT-utstyr & inventarstyring

Spore og forvalte IT-utstyr for hele organisasjonen, og f? n?yaktig maskin- og programvareinformasjon for Windows/Linux.

Lisensstyring

Spore programvare ibruk, avvik ved lisensiering og sikre avtalt tjenesteniv?. Minimere programkostnader ved ? vite n?yaktig hva du har og hva du trenger.

Innskj?psstyring

Spore og forvalte IT-innkj?p ved ? benytte funksjonaliteten ved innkj?pssporing og automatisk registrere nytt utstyr fra innkj?psordrene.

Produktkatalog

Lage og forvalte en omfattende liste over alle eiendeler og produkttyper som organisasjonen eier, og hvor mange du har av hver.

Kontraktstyring

Holde rede p? alle support/vedlikeholdskontrakter og leieavtaler ved ? bruke Service Desk Plus, og f? varsel n?r kontrakter n?rmer seg utl?psdato.

OpManager integrasjon

Service Desk Plus integrerer tett med OpManager, (et program som monitorerer nettverket), som automatisk genererer meldinger n?r det oppst?r feil i nettverket.

Flash Rapporter

Få en styrket visning av ditt hjelpepanelønske i en enkel rapportvisning.

ITIL Innfallsbehandling

Gjenopprett normale tjenester så fort som mulig med løsninger for å sørge for at det ikke påvirker forretningen.

ITIL Problembehandling

Finn grunnen for feilene, reduser innvirkningen på forretningen og forhindre gjentakelse av feilene.

ITIL Endringsbehandling

Forsyn med et omfattende system for endringbehandling som lar deg behandle forhåndsgodkjente endringer med komplett godkjenningssyklus.

ITIL CMDB

Behandle forholdet mellom Konfigurasjonselementene, og spor opp all informasjon om verdiene.

For more information, Click here (in English)