Første side Internett-demo Last ned Kontakt oss
ManageEngine SupportCenter Plus

Kundestøttepakke

SupportCenter Plus er et 100 % nettbasert kundeservice- og kundestøttesystem som tilbyr håndtering av feilhenvendelser, administrasjon av kontoer, kontakter og tjenesteavtaler, i tillegg til kunnskapsbase. Alt dette i en rimelig pakke som er enkel å bruke. Systemet hjelper deg med å holde orden på og løse kundeproblemer raskt, slik at du kan tilby overlegen kundestøtte og dermed få enda mer fornøyde kunder.
 


Selvbetjeningsportal

Selvbetjeningsportalen spiller en viktig rolle for å redusere arbeidsmengden til kundestøttepersonalet ditt. Ved at kunder selv kan legge inn nye serviceforespørsler og finne løsninger via Internett døgnet rundt, vil SupportCenter Plus øke produktiviteten til dine kundestøtterepresentanter og redusere den totale kostnaden til levering av IT-service. Kunden kan også sjekke status til sine egne forespørsler på nett, og dermed kan du redusere antall oppfølgingssamtaler til kundestøtte hvor kunder bare vil sjekke statusen sin.

Funksjoner

 • Brukervennlig web-grensesnitt for innlegging av nye forespørsler.
 • Administratorer kan tilpasse siden til webportalen i henhold til sine egne krav.
 • Sluttbrukere kan sjekke statusen til sine egne forespørsler på nettet.
 • 'Mine oppgaver'-oppslagstavle for påminnelser.
 • Integrert kunnskapsdatabase slik at det er enkelt å dele løsninger på vanlige problemer.

Fordeler

 • Mindre arbeidsmengde hos kundestøtteapparatet.
 • Setter kunder i stand til å finne egne løsninger raskt.
 • Holder kundene informert.
 • HelpDesken din er tilgjengelig for kundene døgnet rundt.
 • Kunder kan se historikken til tidligere forespørsler.

Sporing av kundesaker

Med SupportCenter Plus kan kunder legge inn egne feilhenvendelser via en nettleser eller per e-post. Fra versjon 6.0 kan til og med forummeldinger konverteres til henvendelser. Systemet automatiserer mange arbeidsoppgaver, så som dirigering av saker, tilbakemeldinger til den som legger inn forespørselen/meldinger til kundestøtterepresentanter og håndtering av regler i tjenesteavtaler. Som et resultat kan nå kundestøtteapparatet ditt bli mer effektivt, holde alle informert, gi overlegen service, redusere tiden brukt til å løse problemer, dele kunnskap effektivt og holde kundene fornøyde.
 
 
 
Kunnskapsbase

SupportCenter Plus inneholder en løsnings- (Kunnskapsbase) modul hvor du kan dokumentere beste praksis og løsninger på vanlige problemer i en nettbasert kunnskapsbase. Kunnskapsbasen fungerer som et effektivt delingsmedium for kunnskap, og dette gir økt effektivitet ved at den samlede kunnskapen kan utnyttes, og det fører også til effektiv administrasjon av kunnskap. På grunn av at kundestøtterepresentanter kan finne svar på problemene raskt reduserer det gjennomsnittstiden som brukes på å løse et problem betraktelig.

Funksjoner

SupportCenter Plus har følgende funksjoner for enkel administrasjon av kunnskap :
 • Det er enkelt å bygge din egen kunnskapsbase.
 • Løsninger i kunnskapsbasen indekseres etter utvalgte nøkkelord slik at det er enkelt å søke i den.
 • Deler av kunnskapsbasen kan deles med sluttbrukere (skiller dem fra teknikere), slik at de får tilgang til de enkle problemene.
 • Løsninger kan grupperes etter emner og underemner for enda enklere tilgang.
 • Tilgang til de mest populære og nylig brukte løsningene ved hjelp av forhåndsinnstilte visninger.

Fordeler

 • Mindre dobbeltarbeid ved hjelp av et sentralt løsningslager.
 • Effektiv deling av kunnskap øker den generelle produktiviteten.
 • Brukere får konsekvente svar, uavhengig av hvilken tekniker som jobber med forespørselen deres.
 • Enklere løsning ved første samtale.
 • Sluttbrukere kan få svar på vanlige problemer døgnet rundt via en nettleser.
 • Reduserer arbeidsmengden til kundestøtten din.

Tjenesteavtaler

Moderne forretninger er avhengig av kvaliteten til IT-tjenester. Det kan være dyrt og skadelig for forretningen hvis IT-tjenestene blir dårligere. Fler og fler organisasjoner iverksetter strenge tjenesteavtaler for å sikre at IT-tjenestene deres holder høy kvalitet. Ved utsetting av IT-tjenester er det enda viktigere å definere tjenesteavtaler. For å sikre at kravene i tjenesteavtalen overholdes, kommer teknikerne på kundestøtte under et enormt press.

Funksjoner
 • Definere regler for tjenesteavtaler for å skille mellom prioritetsforespørsler sortert på forespørrer, avdeling eller kategori.
 • Automatisk oppdatere forespørsler mot regler i tjenesteavtalene for å avgjøre løsningstiden
 • Spore samsvar med tjenesteavtalene ved hjelp av automatisk eskalasjon (opptil fire nivåer) hvis tjenesteavtalene blir brutt, ved forhåndsdefinerte tidsintervaller
 • Måle ytelsen på servicenivået ved hjelp av rapporter over tjenestebrudd.

Fordeler
 • Proaktiv administrasjon av servicenivå.
 • Mer fornøyde kunder ved at man leverer service i henhold til kundenes forventninger.
 • Bedre kommunikasjon med kunder med fornuftige tjenestenivåer.

Kontaktadministrasjon

SupportCenter Plus hjelper deg til å opprette og vedlikeholde forretningsforholdene du har ved, å lagre verdifull informasjon om kundene. Support Desk har innebygde funksjoner for kundeadministrasjon, slik at du får et totalt bilde av alle kundeforholdene dine. Med denne sentrale lagringsplassen kan teamene dine spore kundenes data, tjenesteavtaler og informasjon om produkteierskap. Du kan også importere kontaktinformasjon direkte fra MS-Outlook.slik at din egen innsats reduseres til et minimum.


Funksjoner
 • Håndter alle kundekontoene dine fra en sentral plass.
 • Spor alle kundene dine og kontaktinformasjonen deres.
 • Lagre kundeinformasjon som brukernavn, selskap, telefonnummer, adresse, nettsteder, e-postadresse, tjenesteavtaler og mye mer.
 • Grupper beslektede kontakter sammen i én enkel konto.
 • Bruk forhåndsdefinerte databasefelter til å enkelt lagre kontaktinformasjon eller legg til egendefinerte felter etter eget behov.
 • Lagre, vis og rediger alle brukertransaksjoner, inkludert e-post, henvendelser, samtaler, og servicesamtaler i ett enkelt system

Fordeler
 • Umiddelbar informasjon om i alle kundehenvendelsene dine, når du vil og hvor du vil.
 • Økt produktivitet og bedre håndtering av flere raskere, med kontaktinformasjon bare et tastetrykk unna.
 • Bekreft identiteten til sluttbrukeren og bekreft at brukeren har lov til å få hjelp.
 • Imøtekom de forskjellige behovene kundene dine har ved å vedlikeholde en omfattende historikk over all kundekontakt.
 • Spor brukerens kundestøttehistorikk over tid, slik at du proaktivt kan forutse hvilke behov kunden får, og eventuelle salgsmuligheter du har til kunden.


Produktkatalog

Alle produkter som selges til kunder kan kategoriseres inn i en spesiell produkttype. Produktkatalogmodulen gir kundestøtterepresentantene dine muligheter til å legge til nye produkttyper, i tillegg til at de kan spore og håndtere alle produktene som kjøpes av kunder. Kundestøtterepresentantene dine kan organisere informasjonen om produktene mer effektivt. Du kan også la kontaktene dine se og spore all informasjonen om de produktene de har kjøpt.


Funksjoner
 • Mulighet til å legge til og vedlikeholde nye produkttyper.
 • Vedlikeholde en mengde informasjon om produktene dine, ved hjelp av konfigurerbare felter som pris, leveringsinformasjon og så videre.
 • Kundestøtterepresentantene dine kan opprette og vedlikeholde lister over produkter som selges til kundene dine.
 • Du kan la kontaktene dine se og spore all informasjonen om produktene deres.

Fordeler
 • Effektivt kategorisere alle produktene som selges av selskapet ditt.
 • Mer effektiv produktsporing ved hjelp av produktsporing som kan tilpasses på mange måter.
 • Mer fornøyde kunder ved at man leverer service i henhold til kundenes forventninger.


Kundeservicerapporter

Rapporter er svært viktige i forhold til kundestøtteprodukter. Åpne, avsluttede eller forfalte forespørsler, overtredelser av tjenesteavtaler, hvilken kunde eller organisasjon som sender flest forespørsler og hvem som tar seg av forespørslene er informasjon som lett kan hentes ved hjelp av de ferdiglagde rapportene som genereres av SupportCenter Plus. Noen av de svært nyttige rapportene som følger med er vist nedenfor. Med støtte for MS-SQL und MySQL og MySQL som databaseservere, kan du bruke spørringsrapportene til å skrive din egne SQL-spørringer og lage dine egne rapporter. Det finnes en egen mal for egendefinerte rapporter for å hjelpe deg til å lage rapporter som passer til dine behov.For more information Click here(in English)
 
       
Copyright 2005 ZOHO Corp.