Hulpprogramma voor groepsbeheer in Active Directory

Een strategisch ontworpen groep in Active Directory vereenvoudigt het beheer en verhoogt de flexibiliteit. Het configureren en toewijzen van verschillende groepskenmerken is echter een ingewikkelde procedure met veel stappen als het wordt gedaan door systeemeigen Active Directory-hulpprogramma's, Powershell, etc. Om dit probleem aan te pakken en groepsbeheer eenvoudiger te maken, stroomlijnt ADManager Plus al deze afzonderlijke taken en assisteert u bij het beheren van groepen vanuit een centrale webconsole.

ADManager Plus heeft een exclusieve functie voor groepsbeheer waarmee het maken en beheren van beveiligingsgroepen en distributiegroepen in Active Directory eenvoudiger wordt. U kunt meerdere groepsleden maken/verwijderen, diverse kenmerken bepalen, exchange-kenmerken configureren en bulkimport van csv-bestanden uitvoeren vanuit een centraal punt.

Met de functie Active Directory Groepsbeheer van ADManager Plus kunt u:

 • Active Directory-groepen aanmaken
 • Active Directory-groepen wijzigen
 • Groepskenmerken van AD-gebruikers wijzigen
 • Active Directory-groepen in bulk beheren
 • Exchange-kenmerken van AD-groepen configureren

Meerdere leden in een groep maken

Het maken van beveiligingsgroepen en distributiegroepen is met ADManager Plus eenvoudig omdat u alle leden (uit een CSV-bestand) kunt importen of ze kunt selecteren vanuit een lijst voor het maken van een groep. In het zelfde venster kunnen ook de Exchange-eigenschappen van groepen worden bepaald. U kunt zelfs de aanpasbare sjablonen voor het maken van groepen gebruiken om het proces van het maken van groepen te bepalen in overeenstemming met het beleid van uw organisatie.

Sjabloon voor aanmaken van groep

Sjablonen voor aanmaken van groepen stroomlijnen en standaardiseren het proces van het aanmaken en aanpassen van groepen in de Active Directory. Deze sjablonen geven beheerders het vermogen om op zeer granulair niveau de manier te controleren waarop groepen in hun Active Directory moeten worden aangemaakt of gewijzigd. In het gedeelte Aangepast kenmerk kan de functie Aangepast script worden uitgevoerd op succesvol aanmaken van groepen. De beheerder kan de scriptopdracht uitvoeren in de gegeven ruimte, die wordt uitgevoerd wanneer het groepsobject/de groepsobjecten is/zijn aangemaakt.

Meerdere leden in een groep wijzigen

Met ADManager Plus kunt u Active Directory-groepen wijzigen door de groep te selecteren en de leden te importeren of vanaf een lijst te selecteren. Hierdoor hoeft u geen afzonderlijke Active Directory-gebruikers te selecteren om hun koppeling aan groepen in AD te wijzigen. De scope van de groepen blijft om veiligheidsredenen ongewijzigd.

Groepskenmerken van de gebruikers wijzigen

In tegenstelling tot de systeemeigen Active Directory, waar u alleen kenmerken voor afzonderlijke leden kunt maken, kunt u in ADManager Plus groepskenmerken voor gebruikers in bulk wijzigen. Groepsbewerkingen als het toevoegen en wijzigen van groepsleden, het instellen van primaire groepen, etc. kunnen voor de groepsobjecten in Active Directory uitgevoerd worden. De leden hoeven niet handmatig ingevoerd te worden, maar kunnen worden geïmporteerd vanuit een CSV-bestand of geselecteerd uit een lijst.

Exchange-kenmerken van groepen configureren

U kunt de Exchange-eigenschappen voor groepen configureren tijdens het maken en wijzigen. Hierdoor heeft u de mogelijkheid voor het instellen van e-mailadres, mailalias, leveringsbeperkingen, etc van groepen in Active Directory. Met de gratis download van de proefversie van deze software kunt u gedetailleerd kennismaken met alle functies voor groepsbeheer.

Schermafbeeldingen

Groepsbeheer

Active Directory Groups Management

Groepskenmerken wijzigen

Active Directory Modify Groups

Gebruikte koppelingen

 • Active Directory-bulkgebruikersbeheer
 • Wijziging Active Directory-gebruikers in bulk
 • Aanmaken Active Directory-gebruikers in bulk
 • Office 365-gebruikersinrichting
 • Delegeren van helpdesk
 • Contactpersonenbeheer
 • Office 365 Groepsrapporten
Andere functies

Bulk gebruikersbeheer

Vuur een shotgun-shell van AD User Management-taken in een enkele opname. Gebruik ook csv-bestanden om gebruikers te beheren. Effect bulkveranderingen in de Active Directory, inclusief het configureren van Exchange-kenmerken.

Aanmeldingsrapporten voor Active Directory

Bewaak aanmeldingsactiviteiten van Active Directory-gebruikers in uw AD-omgeving. Filter inactieve gebruikers. Rapportage op uurniveau. Genereer rapporten voor echte laatste aanmeldtijd en recent aangemelde gebruikers.

Active Directory Computerrapporten

Granulaire rapportage over uw AD-computerobjecten tot in het kleinste detail. Monitor ... en wijzig computerattributen rechtstreeks in het rapport. Rapporten over inactieve computers en besturingssystemen.

Active Directory-workflow

Een mini Active Directory ticketbeheer en compliance toolkit binnen ADManager Plus! Definieer een rigide maar toch flexibele samenstelling voor elke taak in uw AD. Span de teugels van uw AD-beveiliging aan.

Opschonen van Active Directory

Verwijder de inactieve, verouderde en ongewilde objecten in uw Active Directory om het veiliger en efficiënter te maken...geholpen door de opschoonmogelijkheden voor AD van ADManager Plus.

Automatisering Active Directory

Volledige automatisering van kritieke AD-taken, zoals leveren van gebruikers, opschonen van inactieve gebruikers, enz. U kunt er ook de volgorde van opvolgtaken mee bepalen en uitvoeren, en mengen van werkstroom voor een briljante gecontroleerde automatisering.

 

Nieuwe functies nodig? Laat het ons weten
Als u geïnteresseerd bent in andere functies van ADManager Plus, horen wij het graag. Klik hier om door te gaan

Ze vertrouwen ons