M365 Security Plus

 •  

  Auditing

 •  

  Bewaking

 •  

  Zoeken

 •  

  Delegatie

Exchange Online-auditing

Gebruikersactiviteiten in Exchange

Activiteiten van postvakeigenaren, niet-eigenaren en gedelegeerden volgen, inclusief inloggen bij het postvak, gebruik van rechten voor verzenden als, en meer.

Beheerdersactiviteiten in Exchange

Beheerdersactiviteiten controleren, zoals het aanmaken en verwijderen van postvakken en het wijzigen van postvakautorisaties, delegeringen, grootte en meer.

Wijzigingen van postvakmachtigingen

Auditdetails ophalen voor wijziging van postvakautorisaties, inclusief informatie over wie wanneer welke autorisatie heeft gewijzigd.

Wijzigingen in postvakeigenschappen

Controle op gewijzigde gebruikerskenmerken, zoals naam, telefoonnummer, kantoor, afdeling, en meer.

Openbare mappen

Alle details bekijken van openbare mappen die zijn gemaakt, gewijzigd of verwijderd. Controle van gemaakte, geaccepteerde en geweigerde synchronisatie- en migratieaanvragen.

Detectie van spam en malware

Auditdetails ophalen over berichten die zijn gemarkeerd als spam, zijn geblokkeerd vanwege de inhoud, verzonden zijn door geblokkeerde gebruikers, uitgefilterd zijn op basis van transportregels, en meer.

Controle van mobiele apparatuur>

Auditlogdetails over configuraties van mobiele apparaten, inclusief details over beleid voor mobiele apparatuur, wijzigingen op toegangsniveau en verwijderde mobiele apparaten.

Agenda-activiteiten

De instellingen van tekstberichten voor agendagebeurtenissen van een postvakagenda controleren, en meer.

OWA-activiteiten

Gedetailleerde controle van OWA-postvakbeleid, postvakconfiguraties, OWA-agenda-instellingen en meer.

Auditing van Azure Active Directory

Activiteiten voor gebruikersbeheer

Details bekijken voor het aanmaken, wijzigen en verwijderen van gebruikers in Azure AD.

Licentieactiviteiten

Strikt bewaken van licentiewijzigingen die worden aangebracht in Azure AD voor effectief beheer van uw licenties.

Activiteiten voor groepsbeheer

Alle details bekijken voor het aanmaken, wijzigen en verwijderen van gebruikersgroepen. Op de hoogte zijn van wie wijzigingen aanbrengt in het lidmaatschap van een groep.

Wachtwoordactiviteiten

Informatie bekijken over opnieuw ingestelde of gewijzigde gebruikerswachtwoorden, gewijzigde inloggegevens en gedwongen wachtwoordwijzigingen.

Beheeractiviteiten voor rollen

Volgen wanneer een beheerder een beheerdersrol toewijst aan een gebruiker, een beheerdersrol voor een gebruiker intrekt of contactgegevens voor de onderneming wijzigt.

Inlogactiviteiten van gebruikers

Controle houden over de inlogactiviteiten van gebruikers. Volgen van geslaagde en mislukte inlogpogingen door gebruikers met details over de gebruikte applicatie, het IP-adres van de client, en meer.

Activiteiten voor applicatiebeheer

Controleren van beheeractiviteiten voor applicaties, inclusief wanneer een beheerder inloggegevens aan een service-principal of delegeringsitem toevoegt of verwijdert.

Wijzigingen in gebruikerseigenschappen

Controleren van gewijzigde weergavenamen, contactinformatie en andere gebruikerskenmerken.

Wijzigingen in groepseigenschappen

Controleren van gewijzigde groepsnamen, e-mailadressen en groepskenmerken.

Auditing van OneDrive voor Bedrijven

Activiteiten met bestanden en mappen

Controleren van gemaakte, gewijzigde, verwijderde, van naam gewijzigde, gekopieerde of herstelde bestanden in het kader van de bewaking van bestands- en mapwijzigingen.

Gedeelde activiteiten

Details bekijken over het delen van uitnodigingen, bedrijfsbreed delen van links, anonieme links, toegangsaanvragen en gedeelde bestanden, mappen en sites.

Synchronisatieactiviteiten

Bekijken welke bestanden worden geüpload naar of gedownload van OneDrive for Business en voor welke apparatuur synchroniseren is toegestaan of geblokkeerd.

Auditing van Sway-activiteiten

Sway in- of uitschakelen

Details bekijken over gebruikers die de Sway-service hebben in- of uitgeschakeld en wanneer.

Sway-activiteiten

Controle houden over aangemaakte, gewijzigde, verwijderde en bekeken Sways.

Activiteiten voor het delen van Sway

Bekijken voor welke Sways de optie voor extern delen en dupliceren is ingeschakeld/uitgeschakeld.

Power BI-auditing

Power BI-dashboards

Realtime auditdetails bekijken over de dashboards die gebruikers hebben gemaakt, bekeken, gewijzigd, verwijderd, afgedrukt of gedeeld.

Power BI-rapporten

Gedetailleerde rapporten bekijken voor het traceren van Power BI-rapporten die gebruikers hebben gemaakt, gewijzigd, verwijderd, geëxporteerd, afgedrukt of gedownload.

Beheeractiviteiten

Controle van proefabonnementen, gemaakte en verwijderde Power BI-groepen, bekeken gebruikscijfers, gemaakte en verwijderde contentpacks voor de organisatie en andere activiteiten in het beheerportaal.

Microsoft Teams Auditing

Teamgebeurtenissen

Volgen van gebruikersactiviteiten en trends door bewaking van het aanmaken van teams en kanalen. Deze rapporten plannen en ze automatisch als e-mail naar uw postvak laten sturen.

Inlogactiviteiten van gebruikers

Bewaken van inlogactiviteiten van gebruikers om geforceerde inlogacties te detecteren en ervoor te zorgen dat uw organisatie voldoet aan industriële vereisten.

Gewijzigde instellingen

Identificeren of uw werkplek is gecompromitteerd door het bewaken van gewijzigde instellingen voor de organisatie, teams en kanalen. Auditrapporten genereren om te achterhalen wie wanneer welke wijzigingen heeft aangebracht.

Compliance-beheer

eDiscovery

Een audit uitvoeren van eDiscovery-beheerders en -leden, bekeken en verwijderde eDiscovery-aanvragen, regels voor het aanhouden van aanvragen, en meer.

EOP DLP

Informatie bekijken over gemaakte, verwijderde en gewijzigde Data Loss Prevention-regels en -beleid, en een lijst van opgehaalde soorten gevoelige informatie bekijken.

EOP-gebruikers en -groepen

Bekijken wie de lijst van gebruikersobjecten, groepsobjecten en ontvangen objecten heeft ingezien en opgehaald.

Meer informatie