pmp-msp-banner

De opslag van wachtwoorden in spreadsheets brengt risico's met zich mee

MSP's (Managed Service Providers), met name de MSP's die de IT- en netwerkinfrastructuur van hun klanten beheren, worden overspoeld door het steeds toenemende aantal geprivilegieerde wachtwoorden. Zonder de juiste beheertools kan dit leiden tot een lukrake stijl van wachtwoordbeheer waarbij de beheerderswachtwoorden, die onbeperkte toegangsrechten verlenen tot IT-assets, als leesbare tekst worden bewaard, bijvoorbeeld op post-its, in spreadsheets, op afdrukken en in tekstdocumenten. Ook worden deze wachtwoorden zonder de juiste bescherming door technici gedeeld, waardoor klanten kwetsbaar zijn voor beveiligingsaanvallen.

Het verdienen en behouden van het vertrouwen van klanten is essentieel voor alle bedrijven, en meer nog voor MSP's. Een gebrek aan goed wachtwoordbeheer kan dit fundament van vertrouwen vernietigen.

Snelle download
Download Password Manager Pro en start uw gratis proefperiode in minder dan twee minuten.
Wanneer u op ' Naar Downloaden' klikt, gaat u akkoord met de Gebruiksrechtovereenkomst en het Privacybeleid.
Ga naar onze downloadpagina voor een complete lijst van r downloadopties (32- en 64-bits versies voor Windows & Linux).

Password Manager Pro MSP Edition
Geautomatiseerde benadering voor bescherming van wachtwoorden van meerdere klanten in één keer

Password Manager Pro is een veilige kluis voor opslag en beheer van gedeelde gevoelige informatie, zoals wachtwoorden, documenten en digitale identiteiten. Met de MSP Edition van Password Manager Pro kunnen serviceproviders geprivilegieerde wachtwoorden van hun klanten centraal beheren via een volledig geautomatiseerde benadering op beleidsbasis. Dit zorgt ervoor dat MSP's kritieke gegevensbescherming kunnen bieden die verder gaat dan de beveiligingsrichtlijnen voor gevoelige informatie op basis van best practices van hun klanten. Het helpt MSP's ook om klanten te laten zien dat er zorgvuldig wordt omgegaan met hun onmisbare gegevens.

 

Met de MSP Edition van Password Manager Pro kunnen MSP's

 
 
 
Wachtwoorden van klanten veilig opslaan

MSP's kunnen de geprivilegieerde wachtwoorden van de IT-assets van hun klanten veilig beheren via één console, en toch gegevens volledig gescheiden houden.

 
Selectief delen tussen MSP-beheerders en klanten

Wachtwoorden kunnen selectief worden gedeeld tussen MSP-beheerders en hun klanten.

   
 
 
Directe verbindingen maken

MSP's kunnen directe verbindingen tot stand brengen met externe IT-resources, websites en applicaties, zonder telkens opnieuw de inloggegevens te hoeven invoeren.

Wachtwoorden automatisch resetten

Reset automatisch de wachtwoorden van servers, databases, netwerkapparaten en andere resources.

   
 
 
De toegang tot netwerken van klanten beheren

Gebruikers krijgen alleen toegang tot de wachtwoorden die ze bezitten of die met hen worden gedeeld.

Gelijktijdig beheer mogelijk maken

MSP's hebben de flexibiliteit om de controle over de wachtwoordenkluis naar wens toe te vertrouwen aan de MSP-beheerder, de eindgebruiker of beiden.

   
 
 
Inzicht krijgen in wachtwoordtoegang

MSP's krijgen een volledig beeld van wie toegang heeft tot welke wachtwoorden, via intuïtieve rapporten.

Video-opnamen en -controles

Alle geprivilegieerde toegangsacties kunnen per video worden opgenomen voor audits, voor een compleet overzicht van alle acties.

   
 
 
Wachtwoorden onmiddellijk toewijzen en intrekken

Wijs in één bulkhandeling wachtwoorden toe aan gebruikers en gebruikersgroepen en trek de wachtwoorden op dezelfde wijze weer in. Maak de toegang ongedaan zodra een gebruiker het bedrijf verlaat.

 
Beveiliging aantonen, vertrouwen winnen

MSP's kunnen aan hun klanten laten zien dat er zorgvuldig wordt omgegaan met hun onmisbare gegevens en zo hun vertrouwen winnen.