Automatiseer het opnieuw instellen van wachtwoorden en het ontgrendelen van accounts met ADSelfService Plus

U kunt ADSelfService Plus met de functie voor het automatisch opnieuw instellen of ontgrendelen zodanig configureren dat het opnieuw instellen van wachtwoorden en het ontgrendelen van accounts voor eindgebruikers automatisch gebeurt. Het automatisch en gepland opnieuw instellen van wachtwoorden of ontgrendelen van accounts maakt een vlotte en efficiënte uitvoering van het wachtwoordbeleid mogelijk en zorgt voor een minimaal aantal oproepen naar de helpdesk, minder frustratie bij medewerkers en een hogere algemene productiviteit.

Gepland en automatisch opnieuw instellen van wachtwoorden

ADSelfService Plus doorzoekt het gehele domein om rapporten over gebruikers met vergrendelde accounts, verlopen wachtwoorden of bijna verlopen wachtwoorden te maken. U kunt plannen wanneer u deze rapporten wilt maken. Beheerders kunnen ADSelfService Plus configureren om wachtwoorden of gebruikersaccounts automatisch opnieuw in te stellen of te ontgrendelen vanuit de geplande rapporten.

Waarde voor wachtwoorden bij automatisch opnieuw instellen

Het hulpprogramma voor het automatisch opnieuw instellen stelt de wachtwoorden opnieuw in op een standaardwaarde die de administrator heeft ingesteld tijdens de configuratie van het automatisch ontgrendelen van accounts en het opnieuw instellen van wachtwoorden. De administrator kan bijvoorbeeld instellen dat de waarde voor de wachtwoorden gelijk moet zijn aan de “aanmeldingsnaam”.

Configuratie van automatisch opnieuw instellen
Configuratie van automatisch opnieuw instellen

ADSelfService Plus vertrouwd door