Duo Security voor verificatie in Active Directory

Waarom hebben we meervoudige verificatie nodig?

U weet al hoe belangrijk het is om wachtwoorden veilig te houden, maar het zijn niet alleen wachtwoorden die moeten worden beschermd. Elke dag neemt het aantal malware-aanvallen toe. Hoewel u zich voornamelijk moet concentreren op het onderhouden van een slim en veilig wachtwoord, moet u ook prioriteit geven aan het beschermen van de identiteit van gebruikers die, indien gecompromitteerd, ook kan leiden tot schendingen van netwerk.

Om te zorgen dat de bewerkingen voor het opnieuw instellen van wachtwoorden en het ontgrendelen van accounts van gebruikers veilig zijn, moet u een extra beveiligingslaag implementeren met meervoudige verificatie.

Duo Security

De meervoudige verificatie in ADSelfService Plus ondersteunt Duo Security, een alom vertrouwd toegangsplatform dat bedrijven beschermt door de identiteit van gebruikers te verifiëren. Als beheerder kunt u Duo Security in minder dan een minuut configureren voor de gebruikers in uw domein.

Duo Security

Als het verificatieproces is ingeschakeld, moeten gebruikers zich inschrijven bij Duo Security voor meervoudige verificatie. Ze kunnen naar eigen keuze een manier van communiceren kiezen die zal worden gebruikt om hun identiteit te verifiëren. Daarna kunnen ze wachtwoorden opnieuw instellen of accounts ontgrendelen.

Duo Security

De modi voor communicatie die gebruikers kunnen kiezen, zijn:

  • Een wachtwoordcode verzonden via pushmelding
  • Een wachtwoordcode verzonden via SMS
  • Een oproep naar een vaste telefoon of mobiele telefoon

Na succesvolle verificatie kunnen gebruikers hun wachtwoorden en accounts zelf beheren. Is uw Active Directory klaar voor Duo Security?

ADSelfService Plus vertrouwd door