Softwarelicensaftale

De følgende betingelser udgør en bindende aftale mellem dig og Zoho Corporation Pvt. Ltd. ("Zoho") med hensyn til din brug af ManageEngine Analytics Plus ("Licenseret software").

Læs følgende licens omhyggeligt, inden du enten (i) udfylder den elektroniske ordre eller downloader den licenserede software fra et autoriseret websted eller (ii) installerer den licenserede software fra medier, der blev leveret efter at have bestilt via en alternativ ordreproces, alt efter hvad der er relevant. Du anerkender, at du har læst denne licensaftale, har forstået den og accepterer at være bundet af dens vilkår. Hvis du ikke accepterer vilkårene og betingelserne i denne aftale, skal du (i) forlade webstedssiden uden at fortsætte bestillingsprocessen, eller (ii) returnere det leverede ubrugte medie og dokumentationen inden for tredive (30) dage fra datoen for afsendelse af den licenserede software for en fuld refusion af din betaling, alt efter hvad der er relevant.

1. Prøvelicens:

Zoho giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar prøveversionlicens i binær objektkodeform til prøveversion og evaluering af den licenserede software i en periode på tredive (30) dage fra datoen for download eller installation. Denne licens begynder ved download eller installation af den licenserede software og slutter tredive (30) dage derefter ("Evalueringsperiode").

Hvis du efter evalueringsperioden ikke er villig til at bruge den licenserede software, hverken Free Edition eller Professional Edition, accepterer du at fjerne softwaren fra din computer med øjeblikkelig virkning, bortset fra eventuelle automatisk genererede sikkerhedskopier, der bruges til arkivering. Det er ikke tilladt at bruge den licenserede software til noget andet formål eller på anden måde tilbyde den til videresalg i henhold til betingelserne i dette afsnit 1. ZOHO Corp beholder alle rettigheder, der ikke specifikt er tildelt dig her.

2. Personlig udgave:

Hvis det er relevant, hvis du vælger at bruge den personlige udgave efter prøveperioden, giver den licenserede software dig mulighed for at bruge de funktioner, der understøttes i den personlige udgave af den licenserede software, som anført på webstedet. ZOHO Corp. giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, verdensomspændende licens til at bruge den licenserede software uden omkostninger i evighed.

3. Professional Edition:

3.1 Kommerciel licens: (a) Evig licens: Som en del af dit valg af at licensere den evige licens, giver Zoho dig en gebyrbærende, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, evig, verdensomspændende licens til at bruge den licenserede software, herunder brugerdokumentation, som du har downloadet fra eller modtaget på medier leveret af Zoho, herunder alle opdateringer, hvor det er relevant, forudsat at sådan adgang og brug af licenssoftwaren er i overensstemmelse med den enkeltinstallationslicens, der er tildelt af Zoho. "Brug" betyder lagring, placering, installation, eksekvering eller visning af licenssoftwaren. "Enkelt installationslicens" betyder, at en kopi af den licenserede software kun kan installeres på en maskine.

(b) Abonnementslicens: Som en del af dit valg af at licensere abonnementsmodellen giver Zoho dig en gebyrbærende, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, verdensomspændende licens til at bruge den licenserede software, herunder brugerdokumentation, som du har downloadet fra eller modtaget på medier leveret af Zoho, herunder alle opdateringer, hvor det er relevant, forudsat at sådan adgang og brug af licenssoftwaren er i overensstemmelse med den enkeltinstallationslicens, der er tildelt af Zoho. "Brug" betyder lagring, placering, installation, eksekvering eller visning af licenssoftwaren. "Enkelt installationslicens" betyder, at en kopi af den licenserede software kun kan installeres på en maskine.

Under abonnementslicensen er den licenserede software kun licenseret i den tilsigtede varighed. Hvis du ikke fornyer abonnementet ud over varigheden, accepterer du at stoppe med at bruge softwaren og at fjerne softwaren fra dine systemer.

For at fortsætte med at bruge den licenserede software ud over den abonnerede varighed, skal du forny din licens mindst 10 dage før udløbet af denne periode. Som en del af abonnementslicensen, vil alle opdateringer, opgraderinger, e-mailsupport til problemrapportering og online adgang til produktdokumentation til den licenserede software blive leveret til dig uden ekstra omkostninger i den planlagte periode.

4. Download af prøveversionen

Vi tilbyder softwaren til download på en gratis prøvebasis i henhold til en prøvelicens som beskrevet i vores slutbrugerlicensaftale, der forefindes nedenfor ("EULA"). Din brug af kopien af prøveudgaven af softwaren er underlagt de gældende vilkår og betingelser i EULA'en.

5. Restriktioner for anvendelse:

Ud over alle andre vilkår og betingelser i denne aftale må du ikke: (i) installere en kopi af den licenserede software på mere end en server eller maskine; (ii) fjerne copyrights, varemærker eller andre ejendomsmeddelelser fra den licenserede software eller dens kopier; (iii) fremstille nogen kopier undtaget en sikkerhedskopi eller arkivkopi til en midlertidig nødsituation; (iv) leje, lease, licensere, underlicensere eller distribuere den licenserede software eller dele af den på en selvstændig basis eller som en del af din applikation; (v) ændre eller forbedre den licenserede software; (vi) reverse engineere, dekompilere eller adskille den licenserede software; (vii) tillade tredjepart at få adgang til, bruge eller understøtte den licenserede software, dog undtaget for medarbejdere, underleverandører, konsulenter og andre tredjeparter, der efter dit ønske udfører noget af det førnævnte på dine vegne eller til fordel for dig.

6. TEKNISK SUPPORT:

Som en del af abonnementslicensen tilbyder Zoho support, der inkluderer e-mailsupport til problemrapportering, produktopdateringer, opgraderinger og online adgang til produktdokumentation uden ekstra omkostninger i abonnementsperioden. Teknisk support, herunder online adgang til produktdokumentation, produktopdateringer, opgraderinger, servicepakker, e-mail og telefonisk support, er ikke inkluderet som en del af den evige licens. Du kan købe tekniske supporttjenester til den evige licens ved at betale det til det den tid gældende vedligeholdelses- og supportgebyr.

7. Ejerskab og intellektuel ejendom:

ZOHO Corp. ejer alle rettigheder, krav og interesser i og til den licenserede software. Zoho forbeholder sig udtrykkeligt alle rettigheder, der ikke er tildelt dig heri, herunder retten til at afbryde eller ikke frigive noget licenseret software og til at ændre priser, funktioner, specifikationer, licensvilkår, frigivelsesdatoer, generel tilgængelighed eller karakteristika for den licenserede software. Den licenserede software er kun licenseret og sælges ikke til dig af Zoho.

8. KONTROL:

ZOHO Corp. har ret til at kontrollere din brug af den licenserede software ved at give en forudgående skriftlig meddelelse med mindst syv (7) dages varsel vedrørende sin hensigt om at gennemføre en sådan kontrol på dine faciliteter i løbet af normal åbningstid.

9. FORTROLIGHED

Den licenserede software indeholder proprietære oplysninger tilhørende Zoho, der er beskyttet af lovene i De Forenede Stater, og du accepterer hermed at tage ethvert rimeligt skridt for at opretholde fortroligheden i forbindelse med den licenserede software. Du accepterer med rimelighed at kommunikere vilkårene og betingelserne i denne aftale til de personer, der er ansat af dig, der kommer i kontakt med eller tilgår den licenserede software, og at gøre en rimelig indsats for at sikre, at de overholder sådanne vilkår og betingelser, herunder, men ikke begrænset til, ikke bevidst tillader sådanne personer at bruge nogen del af den licenserede software til et formål, der ikke er tilladt i henhold til denne aftale.

10. ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTI:

ZOHO Corp. garanterer ikke, at den licenserede software vil være fejlfri. Med undtagelse af hvad der er angivet her, leveres den licenserede software "som den er" uden garanti af nogen art, herunder garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål og uden garanti for den ydeevne eller resultater, du måtte opnå ved hjælp af den licenserede software. Du er alene ansvarlig for at bestemme, om det er tilladt at bruge den licenserede software, og påtage dig alle risici forbundet med brugen af den, herunder men ikke begrænset til risikoen for programfejl, skade på eller tab af data, programmer eller udstyr og utilgængelighed eller afbrydelse af drift.

Da nogle jurisdiktioner ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af implicitte garantier, er ovennævnte undtagelser eller begrænsninger muligvis ikke gældende for dig.

11. Begrænsning af ansvar:

Zoho er under ingen omstændigheder ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart med hensyn til særlige, tilfældige, indirekte, pønale eller konsekventielle erstatninger eller erstatninger for mistet forretning, tab af profit, forretningsafbrydelser eller tab af forretningsoplysninger som følge af den manglende mulighed for at bruge applikationen eller for ethvert krav fra nogen anden part, selv hvis Zoho er blevet gjort opmærksom på muligheden for sådanne erstatninger. Zohos fulde ansvar med hensyn til dets forpligtelser i henhold til denne aftale eller under andre omstændigheder med hensyn til den licenserede software må ikke overstige det beløb, du har betalt for licensen til den licenserede software.

12: Indsamling af oplysninger om brug:

Zoho indsamler oplysninger vedrørende din brug af den licenserede software, såsom hvor ofte de forskellige funktioner i den licenserede software bruges, de tilgåede sider, konfigurationen af det system, hvor den licenserede software er installeret, licensoplysninger og brugsstatistikker, herunder antallet af tilføjede brugere, aktive tilføjelser, nedlukning af produktet og starttider, brugsoplysninger og advarselsoplysninger. De indsamlede brugsoplysninger inkluderer ikke personlige oplysninger. Zoho accepterer at frigive de indsamlede data om din brug af den licenserede software efter anmodning. Du forstår og anerkender, at indsamling af brugsoplysninger er aktiveret som standard, og at det skal deaktiveres via den licenserede softwarebrugsgrænseflade, hvis du ikke ønsker at tillade Zoho at indsamle brugsoplysninger.

13. ERSTATNING:

ZOHO Corp. accepterer at holde dig skadesfri og beskytte dig mod alle krav, handlinger eller sager, der opstår som følge at ethvert krav som vedrører, at den licenserede software krænker eller overtræder et gyldigt amerikansk patent, copyright eller forretningshemmelighed fra nogen som helst tredjepart, forudsat at du; (i) omgående giver ZOHO Corp. skriftlig besked om et sådant krav; (ii) samarbejder med ZOHO Corp. med hensyn til at forsvare og/eller indgå forlig for ZOHO Corp.s regning; og (iii) tillader ZOHO Corp. at styre forsvaret og alle relaterede forligsforhandlinger. Det ovenstående er ZOHO Corps eneste forpligtelse over for dig og skal være dit eneste og eksklusive middel i henhold til denne aftale for så vidt angår krænkelse af intellektuel ejendom.

ZOHO Corp. har ingen erstatningsforpligtelser for krav vedrørende overtrædelse i det omfang det skyldes, eller påstas at skyldes (i) nogen kombination, betjening eller brug af den licenserede software med applikationer eller udstyr, der ikke er leveret af ZOHO Corp .; (ii) enhver ændring af den licenserede software af en anden part end ZOHO Corp .; og (iii) din undladelse af inden for en rimelig tidsramme at implementere enhver udskiftning eller ændring af den licenserede software leveret af ZOHO Corp.

14. Opsigelse:

Denne aftale gælder, indtil den opsiges af en af parterne. Du kan når som helst opsige denne aftale ved at ødelægge eller returnere alle kopier af den licenserede software, du er i besiddelse af, til Zoho. Zoho kan opsige denne aftale af enhver grund, herunder men ikke begrænset til din overtrædelse af nogen af betingelserne i denne aftale. Ved ophør skal du ødelægge eller returnere alle kopier af den licenserede software til Zoho og bekræfte skriftligt, at alle kendte kopier er blevet ødelagt. Alle bestemmelser, der vedrører fortrolighed, ejendomsrettigheder, hemmeligholdelse og begrænsning af ansvar skal fortsat være gyldige efter opsigelsen af denne aftale.

15. Generelt:

Hvis du er bosiddende i De Forenede Stater eller Canada, skal denne aftale styres af og fortolkes i alle henseender i henhold til lovgivningen i delstaten Californien uden henvisning til konflikter mellem lovgivningens principper, da sådanne love anvendes til indgåede aftaler og udføres fuldstændigt i Californien mellem Californiens indbyggere. Hvis du er bosiddende i et andet land, reguleres denne aftale af og fortolkes i alle henseender af lovene i Republikken Indien uden hensyntagen til konflikter mellem lovgivningens principper, da sådanne love anvendes til indgåede aftaler og skal udføres fuldstændigt inden for Republikken Indien mellem indbyggere i Republikken Indien. Hvis du er bosiddende i USA eller Canada, accepterer du at underkaste dig den personlige jurisdiktion for domstolene i det nordlige distrikt i Californien. Hvis du er bosiddende i et andet land, accepterer du at underkaste dig den personlige jurisdiktion for domstolene i Chennai, Indien. Denne aftale udgør hele aftalen mellem parterne og erstatter al forudgående kommunikation, forståelser eller aftaler mellem parterne. Ethvert frafald eller ændring af denne aftale er kun gældende, hvis den er skriftlig og underskrevet af begge parter heri. Hvis en del af denne aftale findes ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal resten fortolkes således, at det med rimelighed påvirker parternes intention. Du må ikke eksportere den licenserede software eller din applikation, der indeholder den licenserede software, undtaget når det er i overensstemmelse med De Forenede Staters eksportbestemmelser og gældende love og forskrifter.

16. Politik for automatisk opgradering:

Zoho opdaterer sin software med jævne mellemrum for at frigive rettelser og funktioner til eksisterende kunder via .ppm-filer. For at gøre det lettere for kunderne at forblive på den nyeste version af den licenserede software er automatisk opgradering som standard aktiveret for kunder med den personlige udgave og den professionelle udgave. Du forstår og anerkender, at funktionen til automatisk opgradering er aktiveret som standard, og at den skal deaktiveres gennem den licenserede softwares brugergrænseflade, hvis du ikke ønsker at opgradere den licenserede software automatisk.

17. Rebranding:

Du kan rebrande den licenserede software ved at fjerne Zoho-logoer og copyright-meddelelsen fra den grafiske brugergrænseflade til den licenserede software ("GUI") og vise dit logo i GUI'en. Du skal dog ikke vise nogen copyright-meddelelse i GUI, og du skal vise "powered by ManageEngine" -logoet leveret af Zoho i højre hjørne af GUI'en. Du skal overholde retningslinjerne for rebranding, der findes på webstedet.