Funktioner

Desktop management funktioner
 
Patch management

Distribuér automatisk patches til både Microsoft og Non-Microsoft applikationer remote på dine klienter.

 
Software distribution

Muliggør planlagt distribution af software til flere klient computere. Understøtter installering af MSI, EXE, ISS samt script-baserede applikationer.

 
Asset management

Administrér og kontrollér hver af dine klienters IT aktiver remote og få besked om bestemte events som fx at der er fundet nyt software/hardware, at man har opdaget forbudt software etc.

 
Remote kontrol

Få remote kontrol med dine klienters desktops, så du kan finde fejl eller udføre specifikke ændringer, give brugerne besked inden du overtager kontrollen, logge årsagssammenhænge, skifte mellem forskellige monitorer, overføre filer etc

 
Energi administration

Bliv grøn med effektiv administration af energien og indfør energiskemaer, luk for inaktive computere og få rapporter om systemets oppetid.

 
Administration af USB enheds

Begræns og kontrollér brugen af USB enheds i netværket på bruger- såvel som på computer-niveau.

 
Konfigurationer

Mere end 25 prædefinerede konfigurationer til standardisering af dine klienters desktop-, applikations-, system- og sikkerhedsopsætning

 
Administrationsfunktioner til mobile enheder
 
Enhed tilmelding

Tilmeld enheder manuelt, i bulk eller få brugerne til selv at tilmelde deres iOS eller Android enheder med to-faktor godkendelser.

 
App administration

Distributér såvel interne som købte apps til enheder, fjern/deaktivér blacklistede apps, tildel indløsningskoder til kommercielle apps mm.

 
Administration af profiler

Opret og konfigurér policies og profiler til forskellige afdelinger/roller og tilknyt dem de relevante grupper.
 

 
 
Administration af aktiver

Scan og hent detaljer om installerede apps, håndhævede restriktioner, installerede certificater og hardware detaljer for enheds

 
 
Sikkerhedsadministration

Konfigurér stringente sikkerheds-polices som fx koder og enhed blokering og beskyt virksomhedens data fra udefra kommende trusler.  

 
 
Revision og rapporter

Revidér mobile enheds med færdige rapporter såsom enheds med blacklistede apps, etc.  

 

Flere funktioner