Tabel over adgangskodeadministrationsfunktioner

Standard Edition
 • Centraliseret, sikker adgangskodesamling
 • Manuel ressourcetilføjelse
 • Importér ressourcer fra CSV-filer
 • Importér ressourcer fra KeePass
 • Importér ressourcer fra Active Directory
 • Adgangskodepolitikker
 • Deling og administration af adgangskoder
 • Kontrol og øjeblikkelige meddelelser
 • Bruger / brugergruppeadministration
 • Lokal godkendelse
 • RADIUS-godkendelse
 • AD- / Azure AD- / LDAP-integration
 • AD / Azure AD Sync - brugergrupper & OU'er
 • Eksportér adgangskoder til offline adgang
 • Lytter til adgangskodenulstilling
 • Foranstaltninger til sikkerhedskopiering og gendannelse
 • Fjern-RDP-, -SSH-, -Telnet- og -SQL-sessioner
 • tofaktorgodkendelse – OTP sendt via e-mail
 • Rebranding
 • Mobil adgang (Android, iOS, Windows)
 • Browserudvidelser (Chrome, Firefox, IE)
 • Kontrollér gyldigheden af digitale certifikater
 • VNC-understøttelse til samarbejde
 • Overfør godkendelsesrettigheder
 • Nulstilling af IIS AppPool-adgangskode
 • IIS Web.Config-opdagelse
 • SSL-certifikatgrupper
 • Adgangskodebeskyttede eksporter
 • Kryptering af sikkerhedskopierede filer
 • IP-begrænsninger – Webadgang
 • Administration af uidentificerede e-mailadresser
 • Nødforanstaltninger
 • Tilpasning af brugergrænseflade (nattilstandstema)
 • ID'er for e-mails med underretninger
Premium Edition
 • Alle funktioner fra Standard Edition
 • Hjælper til automatisk indlogning
 • Arbejdsgang for adgangskontrol for adgangskodeadgang
 • Administratorens dashboard (live feeds, rapporter og grafer)
 • Meddelelser om adgangskodehandlinger (ressourcegruppespecifik)
 • Nulstilling af ekstern adgangskode (On-demand, planlagt og handlingsbaseret) – liste over understøttede platforme
 • Agentbaseret nulstilling af adgangskode
 • Forberedte rapporter
 • tofaktorgodkendelse – PhoneFactor, RSA SecurID, Google Authenticator, Duo Security, YubiKey, Microsoft Authenticator, Okta Verify
 • Høj tilgængelighed
 • Priviligeret sessionoptagelse
 • SAML 2.0-understøttelse
 • Underskrift med Microsoft CA-certifikat
 • CMDB-integration til SSL-certifikatsynkronisering
 • Privatlivsindstillinger
 • Tilføjelse til nulstilling af adgangskode
 • SSH-nøgler og SSL-certifikater
 • Brugersessioner
 • Slet brugere
 • IP-begrænsninger – API-adgang og agentadgang
 • Deaktivér nulstillinger af adgangskoder for privilegerede konti
 • Nulstilling af adgangskode ved hjælp af SSH-kommandosæt
Enterprise Edition
 • Alle funktioner i Premium Edition
 • Datakryptering og beskyttelse med SafeNet HSM
 • MS SQL-server som backend-database
 • API til administration af adgangskoder (XML RPC, SSH CLI)
 • Opdagelse af privilegerede konti
 • Syynkronisering af Active Directory – ressourcer
 • LDAP-synkroniseirng – bruger og brugergrupper
 • Automatisk SSH-/ SSL-opdagelse
 • Livscyklusadministration for SSH-nøglepar
 • Periodisk rotation af SSH-nøgler
 • SSL-certifikatadministration
 • SSL-certifikatdistribution og -sporing
 • SSL-sårbarhedsscanning
 • SSL-certifikatudløbsalarmer
 • Certifikatlivscyklusadministration med Let's Encrypt
 • Rolletilpasning
 • Sagssystemintegration – ServiceDesk Plus On-Demand, ServiceDesk Plus MSP, ServiceDesk Plus, ServiceNow, JIRA Service Desk
 • Tilpassede lyttere til adgangskodenulstilling
 • Planlagt eksport af krypterede HTML-filer
 • SIEM-integration – SNMP-fælder og generering af Syslog-meddelelser
 • E-mailskabeloner til underretningskonfiguration
 • Konfiguration af landingsserver
 • Administration af organisationsidentitet
 • Smartkort / PKI / certifikatgodkendelse
 • tofaktorgodkendelse – RADIUS
 • Tilpassede rapporter
 • Standardrapporter om overholdelse (PCI DSS, NERC-CIP, ISO / IEC 27001, GDPR)
 • SQL-forespørgselsrapporter
 • Privilegeret sessionsskygning og -afslutning
 • Failover-klynger til SQL Server
 • RESTful API
 • Rotation af krypteringsnøgle
 • EAR-støtte, mens du bruger MS SQL som backend-database
 • Rensning af selektive sessionoptagelser
 • Underskrift af certifikater med brugerdefineret root-CA
 • Spor domæneudløb
 • Filoverførsler via fjernskrivebordssessioner
 • Sikre muligheder for lagring i skyen
 • CI/CD-platfomrsintegration – Jenkins, Ansible