Priviligeret identitetsstyring

Robuste løsninger til bedre at administrere privilegerede brugerkonti, fuldstændigt styre administrativ adgang til kritiske IT-aktiver og adressere overholdelsesmandater.

Password Manager Pro

Priviligeret kontobeskyttelse og adgangsstyring for virksomheder

Password Manager Pro

 • Oplev, gem, bestyr, undersøg og overvåg privilegerede konti.
 • Centralisér adgangskodelagring og automatisér hyppige ændringer af adgangskoder i kritiske systemer for at forbedre IT-produktiviteten.
 • Opret forebyggende og registrerende sikkerhedskontroller med godkendelsesarbejdsgange og alarmer i realtid ved adgang til adgangskode.
 • Bestyr adgang til IT-ressourcer og -applikationer baseret på roller og jobansvar.
 • Start direkte RDP-, SSH- og SQL-forbindelser til fjernsystemer fra en sikker gateway.
 • Registrér og undersøg al priviligeret adgang for at få en komplet registrering af al brugeraktivitet.
 • Udnyt virtualiseringssupport til at beskytte din infrastruktur, der kører på AWS- og Azure-systemer.
Password Manager Pro MSP

Komplet privilegeret identitetsstyring for tjenesteudbydere

Password Manager Pro MSP

 • Opbevar og administrér klienternes privilegerede konti sikkert fra en centraliseret konsol, der er understøttet med multi-bruger-arkitektur for at opnå klar dataopdeling.
 • Del selektiv legitimation blandt MSP-teknikere for at styre adgangen til klienternes netværk.
 • Giv kritisk databeskyttelse ud over klienternes retningslinjer for bedste praksis for følsom information.
 • Vis sikkerheden med dybdegående rapporter om adgangsoplysninger, håndhævelse af politikker og streng kontrolvedligeholdelse for at vinde kundernes tillid.
ADManager Plus

Priviligeret identitets- og adgangsstyring for virksomheder.

ADManager Plus

 • Tildel flere brugerkonti på en gang, og giv dem de rettigheder, de har brug for, alt på én gang.
 • Giv priviligeret just-in-time-adgang (JIT, lige til tiden) til brugerne ved hjælp af automatiseringer og arbejdsgange.
 • Brug indbyggede rapporter for at få et dybdegående overblik over de privilegerede tilladelser, som brugere og grupper har, herunder brugere, der har fået tildelt adgang ved at være en del af indlejrede grupper.
 • Administrér og rapportér om mappetilladelser (deling og NTFS), der er givet til brugere og grupper.
 • Lås automatisk privilegerede konti, der er inaktive i en periode.
 • Opret privilegerede roller til opgavedelegering, og kontrollér de handlinger, der er udført af disse delegerede, herunder hvilken handling der blev udført på hvilket objekt og hvornår.
ADSelfService Plus

Selvbetjening til privilegeret adgang og privilegeret kontosikkerhed.

ADSelfService Plus

 • Tillad brugerne at anmode om adgang til privilegerede grupper.
 • Aktivér en arbejdsgang med godkendelse i flere lag til selvbetjeningsforespørgsler til priviligerede konti.
 • Forbedr sikkerheden for privilegerede konti ved at aktivere flerfaktor-godkendelse.
 • Beskyt privilegerede konti mod adgangskodeangreb ved at aktivere avancerede adgangskodepolitiske krav, herunder en ordbogsregel.
PAM360

Komplet privilegeret adgangssikkerhed for IT i virksomheder

PAM360

 • Webbaseret løsning til komplet administration af privilegerede konti og kontrol af adgang fra en samlet konsol.
 • Kan uden modificeringer integreres med populære certificeringsmyndigheder såsom Digicert, GoDaddy og Let's Encrypt og hjælper med at opnå en ende-til-ende livscyklusstyring af SSL-certifikater og digitale identiteter.
 • Automatiserer opdagelsen af privilegerede identiteter – privilegerede konti, SSH-nøgler og SSL-certifikater.
 • Hjælper privilegerede brugere med at starte direkte forbindelser med ét klik til eksterne værter gennem sikre, adgangskodeløse gateways.
 • Tildeler privilegeret adgang til brugere på det rette tidspunkt og tilbagekalder automatisk tilladelser efter en bestemt periode og nulstiller adgangskoder med det samme.
 • Skygger brugersessioner og registrerer dem i realtid for at understøtte undersøgelseskontroller.
 • Overvåger nøje alle begivenheder omkring privilegerede kontooperationer gennem AI- og ML-drevne uregelmæssighedssporende egenskaber og videresender kontekstrige logfiler til SNMP-servere.
 • Tilbyder en række intuitive, planlagte, tilpassede rapporter om brugeradgang og aktivitetsdata, hvilket hjælper virksomheder med at overholde forskellige regler.
 • Beskytter CI-/CD-platforme mod legitimationsbaserede angreb og eliminerer legitimationshårdkodning gennem sikre API'er til A-til-A-kommunikation.

Priviligeret sessionadministration til fjernadgangssikkerhed

Access Manager Plus

 • En webbaseret software til at sikre fjernadgang og styre privilegerede sessioner fra en central konsol.
 • Gør det muligt for privilegerede brugere at få adgang til fjernmålssystemer gennem adgangskode-gateways, der fungererer med ét klik.
 • Giver brugerne en granulær adgang til kritiske systemer baseret på deres roller.
 • Understøtter RemoteApp til Windows, tovejsfjernoverførsel af filer og jump-servere til Windows og Linux for at lette adgang til datacentre.
 • Overvåger privilegerede sessioner i realtid og registrerer alle privilegerede brugersessioner med afspilningsmuligheder til gennemgang efter session.
 • Tillader administratorer at afslutte en anomal for at forhindre misbrug.
 • Fanger alle privilegerede sessionaktiviteter gennem revisionsspor til retslige undersøgelser.
 • Hjælper virksomheder med at holde sig i overensstemmelse med forskellige industri- og regeringsregler, såsom HIPAA, PCI, GDPR, NERC-CIP osv.
Key Manager Plus

Livscyklusstyring for SSH-nøgler og SSL-certifikater

Key Manager Plus

 • Opdag alle SSH-nøgler og SSL-certifikater i dit netværk, og saml dem i et sikkert, centraliseret lager.
 • Opret og distribuér nye nøglepar på målsystemer og rotér dem med jævne mellemrum.
 • Centralisér certificerings- og CSR-oprettelsesprocessen; identificér og fjern svage SHA-1-certifikater.
 • Automatisér erhvervelse, implementering, fornyelse og tilbagekaldelse af SSL-certifikater til offentlige domæner gennem en integration med Let's Encrypt.
 • Distribuér nyligt erhvervede certifikater til deres respektive slutservere. Registrér og afhjælp eventuelle konfigurationssårbarheder, svage krypteringspakker mv.
 • Start direkte SSH-forbindelser til målsystemer; undersøg og spor al brugeraktivitet.