Administration af Active Directory

Løsninger til identitets- og adgangsadministration i Windows-miljøer.

ADManager Plus

Administration og rapportering for Active Directory

ADManager Plus

 • Webbaseret administrationsværktøj til Active Directory med mobile administrationsmuligheder via iPhone- og Android-apps.
 • Administration af Active Directory, Microsoft 365 og Exchange i en enkelt konsol.
 • Ét-trins brugeroprettelse i AD, M365, Exchange, Google Apps og Skype for Business / Lync i bulk via skabeloner og CSV.
 • Over 150 foruddefinerede rapporter der kan handles på, herunder rapporter om sikkerhed, overholdelse (SOX/HIPAA), distributionslister og nedarvet gruppemedlemskab.
 • Nulstil adgangskoder, oplås/aktivér/deaktiver konti og mere fra rapporter.
 • Rolle- og OU-baseret detaljeret helpdesk-tildeling.
 • Automatisér vigtige rutiner såsom oprydning af forældede AD-konti.
ADSelfService Plus

Adgangskodeadministration for Active Directory

ADSelfService Plus

 • Selvbetjent adgangskodeadministration til lokalt Active Directory og applikationer i skyen.
 • Underretter brugere om deres forestående adgangskode- og kontoudløb via e-mail/SMS.
 • Håndhæver detlajerede adgangskodepolitikker på tværs af Active Directory og tilsluttede lokale applikationer og applikationer i skyen.
 • Synkroniserer automatisk Active Directory-adgangskoder i realtid på tværs af flere applikationer.
 • Tilvejebringer Active Directory-baseret single sign-on (SSO) til applikationer i skyen.
ADAudit Plus

Ændringskontrol og rapportering for Active Directory

ADAudit Plus

 • Webbaseret Active Directory-værktøj til at spore alle domænebegivenheder, inklusive bruger-, gruppe-, computer-, GPO- og OU-ændringer.
 • Overvåger Windows-filservere, failover-klynger, NetApp til dokumentændringer af filer og mapper, kontroladgang og mere.
 • Overvåger hver brugerind-/udlogning, herunder alle vellykkede og mislykkede indlogningsbegivenheder på tværsk af netværksarbejdsstationer.
 • Sporer Windows-medlemsservere, FIM, printere og USB-ændringer med en oversigt over begivenheder; sporer applikations-, politik- og systemhændelser.
 • Giver over 150 kontrolrapporter der er klare til brug med øjeblikkelige e-mailadvarsler for at opretholde sikkerheden og overholde krav til IT-overholdelse.
Exchange Reporter Plus

Ændringskontrol og rapportering for Exchange Server

Exchange Reporter Plus

 • Webbaseret løsning til ændringskontrol og -rapportering til MS Exchange-miljøer.
 • Sporer og overvåger virksomhedens ActiveSync-infrastruktur og beholdningen af relaterede smarte enheder.
 • Rapporterer om brug af Outlook Web Access, postkassetrafik og postkassevækst.
 • Understøtter tilpassede rapporter, der bruger datafiltre, automatisk planlægning og generering af rapport i flere formater..
 • Giver en kontrolfunktion for at muliggøre undersøgelse af uautoriserede postkasse-indlogninger og andre kritiske ændringer.
DataSecurity Plus

Filserverkontrol og dataopdagelse

DataSecurity Plus

 • Webbaseret realtidsværktøj til Windows-filserveradgangskontrol og opbevaringsanalyseværktøj, der hjælper med at imødekomme behov for datasikkerhed, informationsadministration og overholdelse.
 • Spor og analysér adgang til filer og mapper ved at dykke ned i afvigelser, registrere adgangsmønstre og undersøge delings- og NTFS-tilladelser.
 • Optimér lagerpladsen ved at isolere gamle, uaktuelle og ikke-forretningsmæssige filer, få indsigt i diskpladsforbrug og se fil- og mappeegenskaber.
 • Reagér aktivt på sikkerhedsbrud med øjeblikkelige e-mailadvarsler. Registrér og modvirk ransomware med masseadgangsadvarsler og automatisering af svar.
 • Hold dig i overensstemmelse med SOX, HIPAA, FISMA, PCI, GLBA, GDPR og andre lovgivningsmandater.
M365 Manager Plus

Administration, rapportering og overvågning af Microsoft 365.

M365 Manager Plus

 • Et værktøj til rapportering, overvågning, administration og kontrol af Microsoft 365.
 • Brug standardrapporter til Exchange Online, Azure Active Directory, OneDrive for Business og Skype for Business, såvel som rapporter om sikkerhed, overholdelsesstyring og licenser til Microsoft 365.
 • Overvåg Microsoft 365-tjenestesundheden døgnet rundt, og modtag øjeblikkeligt e-mailmeddelelser ved tjenesteafbrydelser.
 • Kontroller nemt din Microsoft 365-opsætning med en lang række administrationsværktøjer til Exchange Online og Azure Active Directory.
 • Spor selv de mindste brugeraktiviteter i Exchange Online, Azure Active Directory, OneDrive for Business, Sway og andre tjenester.
 • Gennemgå kritiske aktiviteter og ændringer, der sker i dit Microsoft 365-miljø med tilpassede advarsler til hver Microsoft 365-tjeneste.
 • Tildel helpdesk-personale og andre ikke-IT-brugere Microsoft 365-administrationsopgaver med præcision gennem rollebaseret delegering.
RecoveryManager Plus

Active Directory, Microsoft 365 og Exchange Backup and Recovery

RecoveryManager Plus

Active Directory

 • Automatisk trinvis sikkerhedskopiering af Active Directory-objekter.
 • Gendannelse uden genstart, når du udfører gendannelse på attribut- og objektniveau.
 • Mulighed for at rulle Active Directory tilbage til en tidligere tilstand eller et tidligere gendannelsespunkt.

Microsoft 365

 • Sikkerhedskopiér og gendan alle postkasser i hele Exchange Online-miljøet.
 • Eksportér hele postkasser eller blot dele af dem til PST-format for sikker arkivering.
 • Sikkerhedskopiér og gendan alle hjemmesidesamlinger, hjemmesider, lister og dokumentbiblioteker i dit SharePoint Online-miljø.
 • Sikkerhedskopiér og gendan alle filer og mapper i dit OneDrive for Business-miljø.

Exchange

 • Sikkerhedskopiér og gendan alle postkasser i hele dit lokale Exchange-miljø.
 • Eksportér hele postkasser eller blot dele af dem til PST-format for sikker arkivering.
SharePoint Manager Plus

Administration og kontrol af SharePoint

SharePoint Manager Plus

 • Webbaseret værktøj til administration og kontrol af lokale SharePoint-servere og Microsoft 365-konfigurationer.
 • Giver fuldstændigt overblik over infrastrukturen i både lokale og online SharePoint-serverkomponenter.
 • Inkluderer standardrapporter til overvågning af SharePoint-komponenter såsom gårde, indholdsdatabaser, webapplikationer, webstedssamlinger, websteder, lister og dokumentbiblioteker.
 • Udfører kontrol af komponent- og sikkerhedsniveau. Sporer tilladelsesændringer, gruppeændringer og nye rolleændringer øjeblikkeligt med advarsler.
 • Hjælper med at opfylde kravene til overholdelse ved at arkivere kontrollogdata i en fleksibel periode.
AD360

Integreret identitets- og adgangadministration

AD360

  • Integreret løsning til administration af identitet og adgang (IAM).
  • Aktiverer tildeling, adgangskodeselvbetjening, Windows-sikkerheds- og filserverkontrol og Exchange-rapportering.
  • Tilvejebringer en enkelt, integreret konsol, der hjælper med at gøre Active Directory-miljøer mere sikre, kompatible og lette at administrere.