Μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης ταυτότητας για εφαρμογές υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (AD) και cloud

Το AD360 σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε με ασφάλεια ταυτότητες χρηστών, να ελέγχετε την πρόσβαση σε κρίσιμους πόρους, να ελέγχετε αλλαγές, να εξουσιοδοτείτε χρήστες με δυνατότητες αυτοεξυπηρέτησης και άλλα πολλά. Μπορείτε να ενσωματώσετε τα διαφορετικά στοιχεία του AD360 σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

 

Διαχείριση και δημιουργία αναφορών του AD και του Exchange Server

Αυτό το στοιχείο του AD360 σάς επιτρέπει να διαχειρίζεστε και να λαμβάνετε αναφορές για το AD, το Exchange Server, το Office 365, το G Suite και το Skype για επιχειρήσεις από μία κονσόλα. Επίσης, διαθέτει δυνατότητες αυτοματοποίησης, ροής εργασιών και ανάθεσης βάσει ρόλων για την ελαχιστοποίηση του φόρτου εργασιών των διαχειριστών IT και των τεχνικών της υπηρεσίας βοήθειας.

 • Ενιαία παροχή χρηστών
 • Διαχείριση αντικειμένων AD
 • Διαχείριση δικαιωμάτων NTFS και κοινής χρήσης
 • Αυτοματισμός και ροή εργασιών για διαχείριση AD
 • Αναφορές για το AD, το Exchange, το Office 365 και το G Suite
 
Περισσότερα
 • Ενιαία παροχή χρηστών: Παρέχετε λογαριασμούς για χρήστες στο AD, το Office 365, το Exchange Server, το Skype για επιχειρήσεις και το G Suite με χρήση προσαρμοσμένων προτύπων δημιουργίας χρηστών ή με την εισαγωγή δεδομένων από αρχείο CSV.
 • Διαχείριση αντικειμένων AD: Απενεργοποιήστε ή διαγράψτε λογαριασμούς χρηστών, επαναφέρετε κωδικούς πρόσβασης, ξεκλειδώστε λογαριασμούς, τροποποιήστε μέλη ομάδων, δημιουργήστε και επεξεργαστείτε GPO και άλλα πολλά μαζικά.
 • Διαχείριση δικαιωμάτων αρχείων: Κάντε πιο αυστηρή την πρόσβαση των χρηστών σε σημαντικά αρχεία και φακέλους με τη διαχείριση των δικαιωμάτων NTFS και κοινής χρήσης.
 • Αυτοματοποίηση, ανάθεση και ροή εργασιών: Αυτοματοποιήστε επαναλαμβανόμενες εργασίες, όπως εκκαθάριση μη ενημερωμένων λογαριασμών AD ή ανάθεση εργασιών σε προσωπικό εκτός IT. Ενεργοποιήστε μια ροή εργασιών έγκρισης για τη διατήρηση του ελέγχου σε κρίσιμες εργασίες.
 • Προδιαμορφωμένες αναφορές: Λάβετε αναφορές για όλες τις κύριες πτυχές του περιβάλλοντος AD, του Exchange Server, του Office 365 και του G Suite από μία κονσόλα. Εκτελέστε λειτουργίες διαχείρισης στο λεπτό απευθείας μέσα από τις αναφορές.
 

Έλεγχος και ειδοποίηση αλλαγών σε πραγματικό χρόνο για το AD και το Azure AD εσωτερικής εγκατάστασης

Αυτό το στοιχείο του AD360 παρέχει αναφορές ελέγχου σε πραγματικό χρόνο και ειδοποιήσεις για κρίσιμες αλλαγές που γίνονται στα περιβάλλοντα AD και Azure AD εσωτερικής εγκατάστασης. Αυτό το στοιχείο σάς βοηθάει επίσης να εντοπίζετε εσωτερικές απειλές, να αναλύετε τα κλειδώματα και να συμμορφώνεστε με τις κανονιστικές εντολές για θέματα IT.

 • Έλεγχος AD σε πραγματικό χρόνο
 • Παρακολούθηση δραστηριοτήτων σύνδεσης
 • Ανάλυση συμπεριφοράς χρηστών
 • Έλεγχος προνομιακών ομάδων
 • Προδιαμορφωμένες αναφορές για νόμους περί συμμόρφωσης IT
 
Περισσότερα
 • Έλεγχος αλλαγών σε πραγματικό χρόνο: Ελέγξτε αλλαγές σε αντικείμενα AD (χρήστες, υπολογιστές, GPO, ομάδες κ.λπ.) σε πραγματικό χρόνο και λάβετε άμεσες ειδοποιήσεις μέσω email για κρίσιμες αλλαγές.
 • Παρακολούθηση συνδέσεων και αποσυνδέσεων: Παρακολουθήστε τις δραστηριότητες σύνδεσης χρηστών και αντιμετωπίστε προβλήματα κλειδώματος λογαριασμών.
 • Ανάλυση συμπεριφοράς χρηστών: Εντοπίστε και αποκριθείτε σε απειλές με χρήση του ενσωματωμένου μηχανισμού ανάλυσης συμπεριφοράς χρηστών.
 • Έλεγχος προνομιακών ομάδων: Εντοπίστε εύκολα τα προνόμια που κατέχει ο κάθε χρήστης και παρακολουθήστε τυχόν αλλαγές που έγιναν σε προνομιακές ομάδες.
 • Αναφορές συμμόρφωσης: Περάστε με ευκολία τους έλεγχους συμμόρφωσης με προδιαμορφωμένες αναφορές για όλες τις σημαντικές εντολές συμμόρφωσης IT.
 

Διαχείριση κωδικών πρόσβασης από τον χρήστη AD, συγχρονισμός κωδικών πρόσβασης και καθολική σύνδεση

Με την ενοποίηση του AD360 με το ADSelfService Plus, αποκτάτε υποστήριξη για τη διαχείριση κωδικών πρόσβασης από τον χρήστη AD και την καθολική σύνδεση (SSO) για εταιρικές εφαρμογές. Αυτό το στοιχείο υποστηρίζει την υπηρεσία βοήθειας IT με τη μείωση των δελτίων επαναφοράς κωδικού πρόσβασης, βελτιώνει την ασφάλεια IT με την επιβολή καλύτερων πολιτικών κωδικών πρόσβασης και ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων, και απαλλάσσει τους τελικούς χρήστες από το άγχος να θυμούνται πάρα πολλούς κωδικούς πρόσβασης.

 • Επαναφορά κωδικού πρόσβασης και ξεκλείδωμα λογαριασμού από τον χρήστη
 • Ειδοποίηση λήξης κωδικού πρόσβασης
 • Συγχρονισμός κωδικών πρόσβασης
 • SSO για εταιρικές εφαρμογές
 • Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων (TFA) για σύνδεση στα Windows
 • Βελτίωση πολιτικής κωδικών πρόσβασης
 
Περισσότερα
 • Διαχείριση κωδικών πρόσβασης από τον χρήστη: Παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να επαναφέρουν κωδικούς πρόσβασης και να ξεκλειδώνουν τον λογαριασμό τους χωρίς τη συμβολή της υπηρεσίας βοήθειας.
 • Ειδοποίηση λήξης κωδικού πρόσβασης: Υπενθυμίστε στους χρήστες την επερχόμενη λήξη του κωδικού πρόσβασής τους μέσω SMS, email και ειδοποιήσεων push.
 • Συγχρονισμός κωδικών πρόσβασης σε πραγματικό χρόνο: Συγχρονίστε τους κωδικούς πρόσβασης AD με άλλες εταιρικές εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των G Suite, Office 365 και Salesforce.
 • SSO για εταιρικές εφαρμογές: Παρέχουν στους χρήστες πρόσβαση με ένα κλικ σε όλες τις εταιρικές εφαρμογές τους, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών που δημιουργήθηκαν εσωτερικά.
 • Έλεγχος TFA για σύνδεση στα Windows: Προσθέστε ένα επιπλέον επίπεδο ασφαλείας για τις συνδέσεις των Windows επιβάλλοντας στους χρήστες τον έλεγχο ταυτότητας μέσω SMS ή κωδικών πρόσβασης μίας χρήσης που βασίζονται σε email, Google Authenticator, Duo Security ή RSA SecurID, επιπλέον της χρήσης ονομάτων χρήστη και κωδικών πρόσβασης.
 • Βελτίωση πολιτικής κωδικών πρόσβασης: Επιβάλετε ρυθμίσεις πολιτικής ισχυρών κωδικών πρόσβασης, όπως ο κανόνας λεξικού, ο έλεγχος μοτίβου κ.ά.
 

Δημιουργία αναφορών, έλεγχος και παρακολούθηση για τον διακομιστή του Exchange και του Skype για επιχειρήσεις

Αυτό το στοιχείο του AD360 παρέχει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε για να βελτιστοποιήσετε και να ασφαλίσετε το Exchange του οργανισμού σας είτε βρίσκεται σε εσωτερική εγκατάσταση είτε σε cloud. Αυτό δεν αφορά μόνο το Exchange. Μπορείτε να λαμβάνετε αναλυτικές αναφορές για δραστηριότητες που εκτελούνται και στους διακομιστές του Skype για επιχειρήσεις.

   

  • Αναφορές σχετικά με το μέγεθος του γραμματοκιβωτίου, το περιεχόμενο, την κίνηση και άλλα πολλά
  • Αναφορές OWA, ActiveSync, δημόσιου φακέλου και λιστών διανομής
  • Έλεγχος Exchange για αλλαγές ελέγχου και δικαιωμάτων σύνδεσης
  • Παρακολούθηση υπηρεσιών Exchange, DAG, αποθήκευσης και βάσης δεδομένων
  • Αναφορές Skype για επιχειρήσεις
   
  Περισσότερα
 • Αναφορές Exchange: Λάβετε πολύτιμες πληροφορίες για τα γραμματοκιβώτια στο περιβάλλον του Exchange, όπως στατιστικά στοιχεία μεγέθους γραμματοκιβωτίου, εισερχόμενη και εξερχόμενη ανεπιθύμητη αλληλογραφία, μη παραδοθέντα email και περιεχόμενο αλληλογραφίας.
 • Αναφορές OWA και ActiveSync: Παρακολουθήστε τη χρήση του OWA και του ActiveSync, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι δημόσιοι φάκελοι και οι λίστες διανομής στον οργανισμό σας.
 • Έλεγχος Exchange: Ελέγχετε αλλαγές σε δικαιώματα και ιδιότητες γραμματοκιβωτίου, συνδέσεις χρηστών, δραστηριότητες γραμματοκιβωτίου μη κατόχων και άλλα πολλά.
 • Παρακολούθηση Exchange: Παρακολουθήστε την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, των DAG και των βάσεων δεδομένων, και λάβετε ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με διακοπές υπηρεσίας.
 • Αναφορές διακομιστή Skype για επιχειρήσεις: Δείτε λεπτομέρειες σχετικά με τους κορυφαίους χρήστες άμεσων μηνυμάτων, τον αριθμό των κλήσεων ήχου/βίντεο, τις μεταφορές αρχείων, τις διασκέψεις και άλλα πολλά.
 

Διαχείριση, παρακολούθηση, έλεγχος και αναφορά στο Office 365

Το AD360 παρέχει ολοκληρωμένες προδιαμορφωμένες αναφορές για το Office 365 για να σας βοηθάει να εκτελείτε σύνθετες εργασίες, όπως μαζική διαχείριση χρηστών, μαζική διαχείριση γραμματοκιβωτίων, ασφαλή ανάθεση εργασιών και άλλα πολλά. Το AD360 παρακολουθεί συνεχώς τις υπηρεσίες του Office 365 και σας στέλνει άμεσες ειδοποιήσεις μέσω email σχετικά με τις διακοπές υπηρεσίας. Το AD360 διευκολύνει τη διαχείριση της συμμόρφωσης με ενσωματωμένες αναφορές συμμόρφωσης και προηγμένες δυνατότητες ελέγχου και ειδοποιήσεων για να διατηρείτε ασφαλή την εγκατάσταση του Office 365. Οι ακόλουθες υπηρεσίες του Office 365 καλύπτονται από το AD360:z

 • Exchange Online.
 • Azure Active Directory.
 • OneDrive για επιχειρήσεις.
 • Skype για επιχειρήσεις.
 • Microsoft Teams.
 • Sway.
 • Yammer.
 • Και άλλα πολλά
   
 
Περισσότερα
Διαχείριση του Office 365 Δημιουργία αναφορών του Office 365 Παρακολούθηση του Office 365 Έλεγχος του Office 365 Ειδοποιήσεις του Office 365Ανάθεση υπηρεσίας βοήθειας

Διαχείριση του Exchange Online

Χρησιμοποιήστε τις βελτιωμένες δυνατότητες του O365 Manager Plus για να διαχειριστείτε το Exchange Online με ευκολία. Χειριστείτε τα γραμματοκιβώτια μαζικά, για να εξαλείψετε τις περιττές ενέργειες και να εξοικονομήσετε χρόνο. Το O365 Manager Plus παρέχει επίσης δυνατότητες για τη διαχείριση επαφών και δημόσιων φακέλων.

Διαχείριση του Azure Active Directory

Χρησιμοποιήστε το O365 Manager Plus για να μειώσετε σημαντικά τον χρόνο που αφιερώνετε σε εργασίες διαχείρισης, δίνοντας τη δυνατότητα στους διαχειριστές να διαχειρίζονται χρήστες, ομάδες και άδειες χρήσης μαζικά.

Αναφορές του Exchange Online

Λάβετε μια επισκόπηση της χρήσης του γραμματοκιβωτίου με τις αναφορές κίνησης γραμματοκιβωτίου, μεγέθους γραμματοκιβωτίου και περιεχομένου γραμματοκιβωτίου. Εντοπίστε ανενεργά και κρυφά γραμματοκιβώτια. Μπορείτε, επίσης, να λάβετε λεπτομερείς αναφορές για κοινόχρηστα γραμματοκιβώτια, γραμματοκιβώτια αίθουσας, γραμματοκιβώτια εξοπλισμού και δημόσιους φακέλους. .

Αναφορές του Azure AD

Λάβετε πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με χρήστες, λίστες διανομής, ομάδες ασφαλείας, επαφές και άδειες χρήσης στο περιβάλλον του Azure AD. Μπορείτε να προσδιορίσετε με ένα μόνο κλικ τους κωδικούς πρόσβασης και τις άδειες χρήσης που θα λήξουν σύντομα, γεγονός που σας βοηθάει να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες για να διασφαλίσετε ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς προβλήματα. .

Αναφορές του Skype για επιχειρήσεις

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους χρήστες, τις συσκευές-πελάτες που χρησιμοποιούνται και τις ομότιμες περιόδους λειτουργίας που συμβαίνουν στο περιβάλλον του Skype για επιχειρήσεις. Με τη βοήθεια της αναφοράς δραστηριοτήτων χρήστη, μπορείτε να λάβετε λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση PSTN, τα αρχεία και τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν, την τελευταία σύνδεση και την τελευταία δραστηριότητα των χρηστών, τις διασκέψεις που οι χρήστες έχουν οργανώσει και συμμετάσχει, και άλλα πολλά. .

Αναφορές του OneDrive για επιχειρήσεις

Παρακολουθήστε τις δραστηριότητες των χρηστών σε αρχεία στο OneDrive για επιχειρήσεις. Μάθετε λεπτομέρειες για αποστολές, λήψεις και τροποποιήσεις αρχείων, και άλλα πολλά. Η αναφορά αρχείου καταγραφής συμβάντων του OneDrive παρέχει τα ίχνη ελέγχου των δραστηριοτήτων των χρηστών, γεγονός που διασφαλίζει ότι τίποτα δεν περνάει απαρατήρητο. .

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις αναφορές εδώ. Μπορείτε να εξαγάγετε τις αναφορές σε μορφή PDF, XLS, HTML ή CSV. Μπορείτε ακόμη και να προγραμματίσετε τη δημιουργία αυτών των αναφορών σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα και να τις στείλετε μέσω email στον διαχειριστή. Τα ενσωματωμένα φίλτρα επιτρέπουν επίσης την προσαρμογή των αναφορών, ώστε να μπορείτε να ανακτήσετε τα απαιτούμενα δεδομένα.

Έλεγχος του Exchange Online

Ελέγχετε το Exchange Online για να αποφεύγετε προβλήματα γραμματοκιβωτίου, όπως ανεπιθύμητη αλληλογραφία και κακόβουλο λογισμικό. Χρησιμοποιήστε το O365 Manager Plus για να ελέγχετε όχι μόνο τις προσβάσεις στα γραμματοκιβώτια αλλά και τις προσβάσεις σε δημόσιους φακέλους, τις αλλαγές επαφών και τις αλλαγές δικαιωμάτων.

Έλεγχος του Azure Active Directory

Με το O365 Manager Plus, είναι δυνατός ο έλεγχος των αποτυχημένων προσπαθειών σύνδεσης, των αλλαγών σε κωδικούς πρόσβασης και άδειες χρήσης που έγιναν από χρήστες, των λογαριασμών χρηστών που δημιουργήθηκαν πρόσφατα, τροποποιήθηκαν ή διαγράφηκαν, των αλλαγών στα μέλη ομάδας και άλλων.

OneDrive for Business Auditing

Ελέγξτε το OneDrive για επιχειρήσεις για να ανακαλύψετε ακόμη και τις πιο μικρές αλλαγές αρχείων. Ελέγξτε δραστηριότητες αρχείων, δραστηριότητες κοινής χρήσης αρχείων και δραστηριότητες συγχρονισμού, όπως αρχεία που έχουν αποσταλεί ή ληφθεί από το cloud, για την εύρυθμη λειτουργία του OneDrive για επιχειρήσεις.

Έλεγχος δραστηριοτήτων του Sway

Με το O365 Manager Plus, μπορείτε να ελέγξετε τα Sway που έχουν δημιουργηθεί, τροποποιηθεί και διαγραφεί από τους χρήστες. Επίσης, μπορείτε να λαμβάνετε λεπτομέρειες ελέγχου για τα εξωτερικά κοινόχρηστα και διπλότυπα Sway, καθώς και για Sway με τροποποιημένο εύρος και δικαιώματα.

Διαχείριση συμμόρφωσης

Η διαχείριση της συμμόρφωσης είναι μια απαιτητική, αλλά αναπόφευκτη εργασία. Οι απαιτούμενες λεπτομέρειες ελέγχου συχνά πρέπει να διατηρούνται με μη αυτόματο τρόπο. Με το O365 Manager Plus δημιουργείτε και διατηρείτε τις λεπτομέρειες ελέγχου που χρειάζεστε για να ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις συμμόρφωσης, όπως τα SOX, PCI-DSS, HIPAA, FISMA και GLBA.

Ειδοποιήσεις του Office 365

Λάβετε ειδοποιήσεις σχετικά με κρίσιμες δραστηριότητες και αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον του Office 365. Το O365 Manager Plus σάς επιτρέπει να δημιουργείτε προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις για κάθε υπηρεσία του Office 365. Αυτές οι προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις εξοικονομούν χρόνο, εξαλείφοντας την ανάγκη διαρκούς ελέγχου αναφορών για κακόβουλες δραστηριότητες.

Το O365 Manager Plus σάς επιτρέπει:

 • Να δημιουργείτε προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις για συγκεκριμένες ενέργειες.
 • Να καθορίζετε αν όλα τα γραμματοκιβώτια ή επιλεγμένα γραμματοκιβώτια πρέπει να παρακολουθούνται για ύποπτες δραστηριότητες.
 • Να δημιουργείτε τα δικά σας προσαρμοσμένα μηνύματα ειδοποίησης για αποστολή στους διαχειριστές.
 • Να αποστέλλετε email στους διαχειριστές σχετικά με την ενέργεια που ενεργοποίησε μια ειδοποίηση, ώστε να τους βοηθάτε να εντοπίζουν αμέσως την προέλευση της ενέργειας

Ανάθεση υπηρεσίας βοήθειας

Επιλέξτε οποιονδήποτε συνδυασμό εργασιών δημιουργίας αναφορών, διαχείρισης, ελέγχου και ειδοποίησης για να δημιουργήσετε τους δικούς σας προσαρμοσμένους ρόλους. Αναθέστε διάφορες εργασίες, όπως επαναφορά κωδικού πρόσβασης, ξεκλείδωμα λογαριασμού, αλλαγές χαρακτηριστικών διευθύνσεων, αλλαγές χαρακτηριστικών επαφών κ.λπ. στους τεχνικούς, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε σε πιο σημαντικές εργασίες.

Το O365 Manager Plus σάς επιτρέπει:

 • Να δημιουργείτε λογαριασμούς τεχνικών για την ανάθεση εργασιών σε χρήστες χωρίς δικαιώματα διαχειριστή, όπως τεχνικούς της υπηρεσίας βοήθειας, στελέχη σημαντικών θέσεων ή συνεργάτες του τμήματος Ανθρώπινου δυναμικού, προκειμένου να μειωθεί ο φόρτος εργασίας των διαχειριστών AD.
 • Να δημιουργείτε τους δικούς σας προσαρμοσμένους ρόλους επιλέγοντας οποιονδήποτε συνδυασμό εργασιών δημιουργίας αναφορών, διαχείρισης και ελέγχου για ανάθεση.
 • Να ελέγχετε όλες τις δραστηριότητες των τεχνικών που βρίσκονται σε εξέλιξη στο περιβάλλον σας.
 • Να παρακολουθείτε δραστηριότητες διαχειριστών με λεπτομέρειες σχετικά με το είδος της λειτουργίας που εκτελέστηκε και το πότε.
 • Να βλέπετε μια σύνοψη των μισθωτών του Office 365, των εργασιών διαχείρισης, των εργασιών δημιουργίας αναφορών και των ενεργειών προφίλ που έχουν ανατεθεί σε κάθε τεχνικό.

Παρακολούθηση του Office 365

 • Λάβετε ειδοποιήσεις μέσω email σε πραγματικό χρόνο, όταν προκύπτουν διακοπές υπηρεσίας, και δείτε τη διαθεσιμότητα των τελικών σημείων.
 • Δείτε με μια ματιά τον συνολικό αριθμό περιστατικών και συμβουλευτικών καταχωρήσεων που υπάρχουν στην εγκατάσταση του Office 365 από έναν έξυπνο πίνακα εργαλείων.
 • Δείτε αναλυτικές λεπτομέρειες, όπως τον αριθμό των χρηστών που επηρεάζονται από ένα συγκεκριμένο περιστατικό, την τρέχουσα κατάσταση του περιστατικού, την ώρα έναρξης και λήξης των περιστατικών, και άλλα πολλά.
 • Αποκτήστε πρόσβαση σε δεδομένα ιστορικού παρακολούθησης της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Office 365 που είναι παλαιότερα των 30 ημερών.
 • Δείτε γραφήματα που απεικονίζουν την κατάσταση εύρυθμης λειτουργίας και την απόδοση των δυνατοτήτων και των τελικών σημείων του Office 365.
 

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάσταση AD και Exchange

Αυτό το στοιχείο του AD360 φροντίζει όλες τις ανάγκες του AD, του Exchange Server και του Exchange Online για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάσταση. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για αντικείμενα AD και στοιχεία γραμματοκιβωτίου του Exchange, και επαναφέρετέ τα σε οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση με λίγα κλικ.

 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάσταση αντικειμένων AD
 • Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάσταση γραμματοκιβωτίου Exchange
 • Αντίγραφα ασφαλείας επαυξητικού τύπου και διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας
 • Αποκατάσταση σε επίπεδο χαρακτηριστικού και στοιχείου
 • Επαναφορά AD
 
Περισσότερα
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάσταση του AD Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και αποκατάσταση του Exchange

Ολοκληρωμένα αντίγραφα ασφαλείας αντικειμένων του Active Directory:

Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα αντικείμενα του Active Directory όπως χρήστες, ομάδες, αντικείμενα πολιτικής ομάδων, οργανικές ενότητες, χαρακτηριστικά του Exchange, πληροφορίες για τους DNS, υπολογιστές, επαφές, μέλη ομάδων κ.α., και επαναφέρετε τα, είτε μεμονωμένα, είτε εξ’ ολοκλήρου.

Επαναφορά σε επίπεδο χαρακτηριστικών:

Επαναφέρετε μεμονωμένα χαρακτηριστικά των αντικειμένων Active Directory σε οποιεσδήποτε προηγούμενες καταστάσεις για τις οποίες υπάρχουν αντίγραφα ασφαλείας.

Επαναφορά Active Directory σε πρότερη κατάσταση:

Επαναφέρετε το Active Directory σε ένα προηγούμενο σημείο και αναιρέστε όλες τις αλλαγές που έγιναν σε αντικείμενα μετά από αυτό το χρονικό σημείο.

Διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας:

Ορίστε μια περίοδο διατήρησης των ενεργών αντιγράφων ασφαλείας σας και ενσωματώστε όλα όσα έχουν παρέλθει της συγκεκριμένης περιόδου σε ένα πληρέστερο αρχείο, για να μειώσετε τον χώρο αποθήκευσης που χρησιμοποιείται.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του Exchange

Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των στοιχείων στον μισθωτή του Exchange Online και στον διακομιστή του Exchange, συμπεριλαμβανομένων όλων των’ email των χρηστών, των καταχωρήσεων ημερολογίου, των επαφών, των χρονικών, των σημειώσεων, των δημοσιεύσεων και των εργασιών.

Επαναφορά σε επίπεδο στοιχείου

Μπορείτε να επαναφέρετε ολόκληρα τα γραμματοκιβώτια με τα δημιουργημένα αντίγραφα ασφαλείας ή ακόμα και να επαναφέρετε μεμονωμένα στοιχεία, όπως ένα μεμονωμένο email, καταχώρηση ημερολογίου, επαφή, χρονικό, σημείωση, δημοσίευση ή συμβάν εργασίας, από αντίγραφα ασφαλείας.

Επαναφορά σε διαφορετικά γραμματοκιβώτια

Επαναφέρετε στοιχεία γραμματοκιβωτίου για τα οποία έχουν δημιουργηθεί αντίγραφα ασφαλείας στο ίδιο γραμματοκιβώτιο, σε διαφορετικό γραμματοκιβώτιο ή ακόμα και σε ένα γραμματοκιβώτιο σε διαφορετικό μισθωτή.

Διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας

Καθορίστε μια περίοδο διατήρησης για τα αντίγραφα ασφαλείας του Exchange και απορρίψτε τα αντίγραφα ασφαλείας που έχουν υπερβεί αυτήν την περίοδο.

Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν