Ειδικά κατασκευασμένο για οικοσυστήματα της Microsoft

Μια λύση διαχείρισης και δημιουργίας αναφορών της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory (AD) που επιτρέπει στους διαχειριστές IT και τους τεχνικούς να διαχειρίζονται εύκολα τα αντικείμενα AD και να δημιουργούν άμεσες αναφορές με το πάτημα ενός κουμπιού!

 • Διαχείριση
 • Δημιουργία αναφορών
 • Αυτοματοποίηση
 • Ανάθεση
 • Ροή εργασιών
 •  
 • Ολοκληρωμένη παροχή χρηστών
 • Παρέχετε ταυτόχρονα στους χρήστες τις υπηρεσίες AD, Exchange Server, Office 365, Skype για επιχειρήσεις (Lync) και G Suite.
 •  
 • Διαχείριση δικαιωμάτων διακομιστών αρχείων
 • Εκχωρήστε, τροποποιήστε και ανακαλέστε μαζικά δικαιώματα κοινής χρήσης και NTFS χρηστών και ομάδων. Κάντε προεπισκόπηση των αλλαγών δικαιωμάτων, ώστε να μπορείτε να τις επαληθεύσετε πριν ενημερωθούν.
 •  
 • Μαζική διαχείριση χρηστών AD
 • Δημιουργήστε και διαχειριστείτε λογαριασμούς χρηστών AD μαζικά, χρησιμοποιώντας αρχεία CSV και προσαρμόσιμα πρότυπα.
 •  
 • Διαχείριση ομάδων AD
 • Δημιουργήστε πολλές ομάδες ασφάλειας και διανομής χρησιμοποιώντας έξυπνα πρότυπα, προσθέστε ή καταργήστε μέλη μαζικά και άλλα πολλά.
 •  
 • Διαχείριση κωδικών πρόσβασης υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
 • Επαναφέρετε κωδικούς πρόσβασης χρηστών, διαμορφώστε ρυθμίσεις (όπως η περίπτωση όπου ο χρήστης πρέπει να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης στην επόμενη σύνδεση), ρυθμίστε κωδικούς πρόσβασης ώστε να μην λήγουν ποτέ και άλλα πολλά.
 •  
 • Διαχείριση του Office 365 και του Exchange
 • Δημιουργήστε πολλούς χρήστες και ομάδες στο Office 365, διαχειριστείτε άδειες χρήσης, δημιουργήστε γραμματοκιβώτια του Exchange, μετεγκαταστήστε γραμματοκιβώτια, ορίστε όρια χώρου αποθήκευσης, προσθέστε διευθύνσεις διακομιστή μεσολάβησης και άλλα πολλά.

Προβολή όλων

 •  
 • Αναφορές χρήστη της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
 • Εντοπίστε απενεργοποιημένους και αποκλεισμένους χρήστες, λογαριασμούς χρηστών που έχουν λήξει και άλλα, χωρίς τη χρήση δεσμών ενεργειών. Εκτελέστε ενέργειες διαχείρισης απευθείας από αναφορές.
 •  
 • Αναφορές ομάδων υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
 • Δείτε ομάδες ασφάλειας και διανομής μαζί με μια λίστα όλων των μελών μιας ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των χρηστών και των ομάδων που ανήκουν σε ένθετες ομάδες, χωρίς καθόλου χρήση δέσμης ενεργειών.
 •  
 • Αναφορές σύνδεσης χρηστών υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
 • Δημιουργήστε αναφορές για τους χρόνους τελευταίας σύνδεσης χρηστών, την αδράνεια, τις πρόσφατες αποτυχίες σύνδεσης, τους χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί ποτέ και άλλα, χρησιμοποιώντας ενσωματωμένες αναφορές.
 •  
 • Αναφορές συμμόρφωσης
 • Αποδείξτε τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς IT, όπως SOX, HIPAA, PCI, GLBA και τον κανονισμό ΓΚΠΔ, χρησιμοποιώντας ενσωματωμένες αναφορές. Κάντε εξαγωγή αναφορών σε μορφή PDF, HTML, CSV και XLSX.
 •  
 • Αναφορές δικαιωμάτων NTFS
 • Προβάλετε σε λίστα τους κοινόχρηστους φακέλους στον διακομιστή αρχείων και τα δικαιώματά τους, λάβετε χρήστες και ομάδες που έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένους φακέλους σε έναν διακομιστή αρχείων, δείτε φακέλους για τους οποίους έχει αποκλειστεί η μεταβίβαση και άλλα πολλά.
 •  
 • Αναφορές του Office 365 και του Exchange
 • Προβάλετε σε λίστα όλους τους χρήστες του Office 365, τις άδειες χρήσης, τους ανενεργούς χρήστες, τους χρήστες με δυνατότητα ActiveSync, τους χρήστες με δυνατότητα γραμματοκιβωτίου, τους χρήστες χωρίς γραμματοκιβώτιο, τα μέλη των ομάδων διανομής και άλλα πολλά.

Προβολή όλων

 •  
 • Εύκολη προσθήκη χρηστών
 • Δημιουργήστε αυτόματα χρήστες στα AD, Office 365 και Exchange ταυτόχρονα.
 •  
 • Ορισμός χρονικών ορίων για τις ιδιότητες μέλους ομάδας
 • Προσθέστε χρήστες σε ομάδες και ανακαλέστε αυτόματα τις ιδιότητες μέλους ομάδας που διαθέτουν μετά από μια καθορισμένη περίοδο.
 •  
 • Αυτοματοποιημένη εκκαθάριση AD
 • Αποσυμφορήστε το περιβάλλον AD προσδιορίζοντας τους μη ενημερωμένους λογαριασμούς και προχωρώντας σε κατάργηση παροχής.
 •  
 • Παροχή αυτοματοποιημένου γραμματοκιβωτίου Exchange
 • Δημιουργήστε γραμματοκιβώτια του Exchange για χρήστες και ορίστε τις ιδιότητες του γραμματοκιβωτίου κατά τη δημιουργία του.
 •  
 • Γρήγορη διαχείριση αδειών χρήσης του Office 365
 • Προσδιορίστε τους ανενεργούς χρήστες και ανακαλέστε αυτόματα τις άδειες χρήσης του Office 365.
 •  
 • Ελεγχόμενος αυτοματισμός
 • Εφαρμόστε μια διαδικασία έγκρισης ανασκόπησης για την επαλήθευση των εργασιών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αυτοματισμού.
 •  
 • Μοντέλο μη επεμβατικής ανάθεσης
 • Δώστε στους τεχνικούς της υπηρεσίας βοήθειας τη δύναμη για την εκτέλεση εργασιών AD χωρίς να αλλάξετε τα δικαιώματά τους στο AD.
 •  
 • Δημιουργία αναφορών για τεχνικούς της υπηρεσίας βοήθειας
 • Λάβετε μια πλήρη λίστα όλων των ενεργειών AD που εκτελούνται από τους τεχνικούς για την επιτυχή ολοκλήρωση ελέγχων συμμόρφωσης.
 •  
 • Αναλυτική ανάθεση βάσει OU
 • Ορίστε διαχειριστικά όρια, όπως OU ή τομείς κατά την ανάθεση εργασιών σε τεχνικούς.
 •  
 • Έλεγχος ενεργειών διαχειριστή
 • Λάβετε πληροφορίες σχετικά με όλες τις ενέργειες που εκτελούνται από τους τεχνικούς και τους ρόλους της υπηρεσίας βοήθειας, όπως η δημιουργία τεχνικού, η τροποποίηση ρόλου υπηρεσίας βοήθειας, η διαγραφή τεχνικού και άλλα πολλά.
 •  
 • Ειδοποιήσεις μέσω email και SMS για αλλαγές AD
 • Ενημερώστε τους σχετικούς χρήστες αναφορικά με τις ολοκληρωμένες εργασίες διαχείρισης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.
 •  
 • Διαχείριση πρόσβασης βάσει ρόλων
 • Δημιουργήστε προσαρμοσμένους ρόλους και εκχωρήστε τους στους επιθυμητούς χρήστες, ώστε να τους εξουσιοδοτήσετε να εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες AD.

Προβολή όλων

 •  
 • Τυποποίηση της εκτέλεσης των εργασιών AD
 • Παρακολουθήστε και βελτιστοποιήστε τις λειτουργίες AD που εκτελούνται σε όλο τον οργανισμό σας, χρησιμοποιώντας ροές εργασιών βάσει έγκρισης.
 •  
 • Χρήση της ροής εργασιών AD ως εργαλείου συμμόρφωσης IT
 • Λάβετε μια λίστα με όλα τα αιτήματα που έχουν δημιουργηθεί, εγκριθεί, εκτελεστεί ή απορριφθεί, έτσι ώστε να μπορείτε να τα επαληθεύσετε κατά τη διάρκεια των ελέγχων συμμόρφωσης.
 •  
 • Δημιουργία προσαρμοσμένων ροών εργασιών για συγκεκριμένες ανάγκες
 • Διαμορφώστε πολλές ροές εργασιών με διαφορετικά επίπεδα, όπως αιτούντες, αναθεωρητές, υπεύθυνοι έγκρισης και υπεύθυνοι εκτέλεσης με βάση τη φύση της εργασίας.
 •  
 • Αποτροπή μη εξουσιοδοτημένων αλλαγών στο AD
 • Παρακολουθήστε τις λειτουργίες AD έτσι ώστε να μην παρεμποδίζουν τους κανόνες ασφάλειας του οργανισμού σας.
 •  
 • Αυτόματη εκχώρηση εργασιών AD σε τεχνικούς
 • Ορίστε κανόνες για την αυτόματη εκχώρηση εργασιών στους τεχνικούς με βάση την ενέργεια, τον τομέα ή την προτεραιότητα.
 •  
 • Λήψη καταστάσεων δελτίων σε πραγματικό χρόνο
 • Λάβετε ειδοποιήσεις μέσω email ή SMS μετά από κάθε βήμα επεξεργασίας ενός αιτήματος, π.χ. όταν ένα αίτημα δημιουργείται, αναθεωρείται, εγκρίνεται, εκτελείται ή απορρίπτεται.

Προβολή όλων

Εγγενή εργαλεία AD vs ADManager Plus

Δυνατότητες Εγγενή εργαλεία AD ADManager Plus
Ενσωματωμένη βιβλιοθήκη αναφορών και προσαρμοσμένες αναφορές    
Πρότυπα δημιουργίας λογαριασμού βάσει κανόνων και τροποποίησης    
Ροή εργασιών πολλαπλής έγκρισης    
Ανάθεση βάσει OU και ομάδας    
Αυτοματοποιημένη εκκαθάριση μη ενημερωμένων λογαριασμών    
Διαχείριση χρονικά δεσμευμένης πρόσβασης    
Προσαρμόσιμος πίνακας εργαλείων    
 •  
 • Πλήρως λειτουργική εγκατάσταση του ADManager Plus. Δοκιμάστε το προϊόν τώρα.
 • Επίδειξη online

Σύγκριση των εκδόσεων

 • Τυπική έκδοση
 • Ξεκινά στα 595 $
 • Κάντε μια δοκιμή τώρα
  • Περισσότερες από 150 αναφορές υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
  • Διαχείριση χρηστών υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
  • Διαχείριση υπολογιστών υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
  • Διαχείριση πολλαπλών τομέων
  • Ανάθεση υπηρεσίας βοήθειας
  • Διαχείριση και δημιουργία αναφορών του Office 365
  • Διαχείριση και δημιουργία αναφορών του Exchange Server
 • Επαγγελματική έκδοση
 • Ξεκινά στα 945 $
 • Κάντε μια δοκιμή τώρα
  • Περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες της Τυπικής έκδοσης και περισσότερα
  • Διαχείριση διακομιστών αρχείων
  • Διαχείριση OU υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
  • Προγραμματισμός αναφορών
  • Διαχείριση επαφών
  • Διαχείριση βάσει OU
  • Ροή εργασιών | Αυτοματοποίηση
  • Διαχείριση GPO
 • Δωρεάν έκδοση
 • Για 100 αντικείμενα τομέα
 • Κάντε μια δοκιμή τώρα
  • Περισσότερες από 150 αναφορές υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
  • Διαχείριση χρηστών υπηρεσίας καταλόγου Active Directory
  • Διαχείριση υπολογιστών υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

100000+ μηχανικοί υπολογιστικών συστημάτων εμπιστεύονται το ADManager Plusγια τη διαχείριση του δικού τους περιβάλλοντος Windows