Άδεια χρήσης λογισμικού

Η παρούσα Άδεια χρήσης περιγράφει με λεπτομέρειες την πολιτική για την άδεια χρήσης του Recovery Manager Plus Agent ("Λογισμικό με άδεια χρήσης")

Διαβάστε προσεκτικά την παρακάτω άδεια χρήσης πριν από (i) τη λήψη του Λογισμικού με άδεια χρήσης από εξουσιοδοτημένο ιστότοπο ή (ii) την εγκατάσταση του Λογισμικού με άδεια χρήσης. Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Άδεια χρήσης, την έχετε κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμευτείτε από τους όρους της. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Συμφωνητικού, μην πραγματοποιήσετε λήψη ή εγκατάσταση του Λογισμικού με άδεια χρήσης.

1. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Η Zoho σάς παραχωρεί μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, παγκόσμια άδεια χρήσης του Λογισμικού με άδεια χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης χρήστη και των ενημερώσεων στη διάρκεια και ως μέρος της εγγραφής σας στο Recovery Manager Plus ("Υπηρεσία"). Το Λογισμικό με άδεια χρήσης αποτελεί μέρος και πακέτο της εγγραφής σας στην Υπηρεσία. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό με άδεια χρήσης με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται ρητά στο παρόν. Εφόσον το Λογισμικό με άδεια χρήσης παρέχεται ως μέρος της Υπηρεσίας, συμφωνείτε επίσης να συμμορφώνεστε με τους όρους σύμφωνα με τους οποίους σας παρέχεται η Υπηρεσία.

2. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ:

Το Λογισμικό με άδεια χρήσης ενδέχεται να περιέχει λογισμικό που προέρχεται από τρίτους προμηθευτές και, χωρίς να περιορίζεται η γενική ισχύς των άλλων διατάξεων του παρόντος Συμφωνητικού, συμφωνείτε (α) ότι ο τίτλος σε οποιοδήποτε λογισμικό τρίτου που ενσωματώνεται στο Λογισμικό με άδεια χρήσης θα παραμείνει στο τρίτο μέρος που το έχει παράσχει και (β) ότι δεν θα διανείμετε κανένα ανάλογο λογισμικό τρίτου που διατίθεται με το Λογισμικό με άδεια χρήσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τους όρους της άδειας χρήσης του αντίστοιχου λογισμικού τρίτου.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

Εκτός από όλους τους άλλους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Συμφωνητικού, δεν επιτρέπεται:

  1. να καταργήσετε οποιεσδήποτε γνωστοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλης ιδιοκτησίας από το Λογισμικό με άδεια χρήσης ή τα αντίγραφά του.
  2. να δημιουργήσετε αντίγραφα εκτός από ένα αντίγραφο ασφαλείας ή ένα αντίγραφο αρχειοθέτησης, για σκοπούς προσωρινής διακοπής έκτακτης ανάγκης.
  3. να ενοικιάσετε, να εκμισθώσετε, να παράσχετε άδεια χρήσης, να εκχωρήσετε περαιτέρω άδεια χρήσης ή να διανείμετε το Λογισμικό με άδεια χρήσης ή τυχόν τμήματά του ανεξάρτητα ή ως τμήμα της εφαρμογής σας.
  4. να τροποποιήσετε ή να βελτιώσετε το Λογισμικό με άδεια χρήσης.
  5. να ανακατασκευάσετε τον πηγαίο κώδικα, να αποσυμπιλήσετε ή να αποσυναρμολογήσετε το Λογισμικό με άδεια χρήσης.

4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Παρέχεται τεχνική υποστήριξη για το Λογισμικό με άδεια χρήσης ως μέρος της εγγραφής σας στην Υπηρεσία. Η τεχνική υποστήριξη για το Λογισμικό με άδεια χρήσης θα έχει την ίδια διάρκεια με την εγγραφή σας στην Υπηρεσία.

5. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

Η Zoho έχει υπό την κυριότητά της όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα επί του Λογισμικού με άδεια χρήσης. Η Zoho διατηρεί ρητά όλα τα δικαιώματα που δεν σας έχουν εκχωρηθεί με το παρόν, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να διακόψετε ή να μην αποδεσμεύσετε οποιοδήποτε Λογισμικό και να αλλάξετε τιμές, προδιαγραφές, δυνατότητες, λειτουργίες, όρους άδειας χρήσης, ημερομηνίες κυκλοφορίας, γενική διαθεσιμότητα ή χαρακτηριστικά του Λογισμικού με άδεια χρήσης. Το Λογισμικό παρέχεται αποκλειστικά σε εσάς με άδεια χρήσης και δεν πωλείται από τη Zoho

6. ΕΛΕΓΧΟΣ:

Η Zoho έχει το δικαίωμα να ελέγχει την από μέρους σας Χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης, παρέχοντας τουλάχιστον επτά (7) ημέρες νωρίτερα γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή της να διεξάγει ανάλογο έλεγχο στις εγκαταστάσεις σας κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας.

7. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Το Λογισμικό με άδεια χρήσης περιέχει ιδιόκτητες πληροφορίες της Zoho που προστατεύονται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ και, δια του παρόντος, συμφωνείτε να καταβάλετε κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του Λογισμικού με άδεια χρήσης. Συμφωνείτε να γνωστοποιείτε ευλόγως τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Συμφωνητικού στους εργαζομένους που έχετε προσλάβει και οι οποίοι έρχονται σε επαφή ή έχουν πρόσβαση στο Λογισμικό με άδεια χρήσης, καθώς και να καταβάλετε εύλογες προσπάθειες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με τους αντίστοιχους όρους και τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της εν γνώσει απαγόρευσης στα ανάλογα πρόσωπα της χρήσης τυχόν τμήματος του Λογισμικού με άδεια χρήσης για σκοπό που δεν επιτρέπεται στο παρόν Συμφωνητικό.

8. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

Η ZOHO ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ Ή ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΒΛΑΒΗΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ή ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ.

ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ZOHO ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ Ή ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΟΙΝΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΞΙΩΣΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η ZOHO ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΟΓΗΣ ΖΗΜΙΑΣ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ZOHO ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Ή, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ, Ως ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.

ΕΠΕΙΔΗ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ ΖΗΜΙΑ, ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΑΣ.

10. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ:

Η Zoho υποχρεούται να σας αποζημιώνει και να σας προστατεύει από και έναντι τυχόν αξιώσεων, αγωγών ή προσφυγών που προκύπτουν από τυχόν αξίωση ότι το Λογισμικό με άδεια χρήσης καταπατά ή παραβιάζει οποιοδήποτε ισχύον στις ΗΠΑ δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, πνευματικό δικαίωμα ή εμπορικό μυστικό τυχόν τρίτου μέρους, εφόσον παρέχετε (i) έγκαιρη γραπτή ειδοποίηση προς τη Zoho της εν λόγω αξίωσης, (ii) συνεργάζεστε με τη Zoho στην υπεράσπιση ή/και στην επίλυση των παραπάνω, με δαπάνη της Zoho, και (iii) επιτρέπετε στη Zoho να αναλαμβάνει την υπεράσπιση και όλες τις σχετικές διαπραγματεύσεις διακανονισμού. Τα παραπάνω αποτελούν τη μοναδική υποχρέωση της Zoho απέναντί σας και θα είναι η μοναδική και αποκλειστική σας αποκατάσταση σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Zoho δεν θα έχει καμία υποχρέωση αποζημίωσης για αξιώσεις παραβίασης στον βαθμό που προκύπτει ή εικάζεται ότι προκύπτει από (i) τυχόν συνδυασμό, λειτουργία ή χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης με οποιαδήποτε προγράμματα ή εξοπλισμό που δεν παρέχονται από τη Zoho, (ii) τυχόν τροποποίηση του Λογισμικού με άδεια χρήσης από άλλο μέρος εκτός της Zoho και (iii) την αποτυχία από μέρους σας, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, να υλοποιήσετε τυχόν αντικατάσταση ή τροποποίηση του Λογισμικού με άδεια χρήσης που παρέχεται από τη Zoho

11. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ:

Η διάρκεια ισχύος του παρόντος Συμφωνητικού είναι ίδια με εκείνη της εγγραφής σας στην Υπηρεσία. Μπορείτε να καταγγείλετε το παρόν Συμφωνητικό ανά πάσα στιγμή καταστρέφοντας ή επιστρέφοντας στη Zoho όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού με άδεια χρήσης που έχετε στην κατοχή σας. Η Zoho μπορεί να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της από μέρους σας παραβίασης τυχόν όρων του παρόντος Συμφωνητικού. Κατά τον τερματισμό του Συμφωνητικού, θα πρέπει να καταστρέψετε ή να επιστρέψετε στη Zoho όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού με άδεια χρήσης και να πιστοποιήσετε εγγράφως ότι όλα τα γνωστά αντίγραφα έχουν καταστραφεί. Όλες οι διατάξεις που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα, τα δικαιώματα αποκλειστικής κυριότητας, τη μη αποκάλυψη και τον περιορισμό της ευθύνης θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά τη λύση του παρόντος Συμφωνητικού.

12. ΓΕΝΙΚΑ:

Το παρόν Συμφωνητικό θα ερμηνεύεται και θα διέπεται από τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνια, εκτός των διατάξεων περί διένεξης δικαίων. Το παρόν Συμφωνητικό συνιστά την πλήρη συμφωνία μεταξύ των μερών και υπερισχύει όλων των προηγούμενων επικοινωνιών, συνεννοήσεων ή συμβάσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Οποιαδήποτε παραίτηση ή τροποποίηση του παρόντος Συμφωνητικού θα ισχύει μόνο αν είναι γραπτή και έχει υπογραφεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη εν προκειμένω. Αν οποιοδήποτε μέρος του παρόντος Συμφωνητικού διαπιστωθεί ότι είναι μη έγκυρο ή μη εφαρμόσιμο, το υπόλοιπο Συμφωνητικό θα ερμηνεύεται με τρόπο ώστε να εφαρμόζεται εύλογα η πρόθεση των συμβαλλόμενων μερών.