Δυνατότητες του RecoveryManager Plus

  •  

    Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

  •  

    Αντίγραφα ασφαλείας του Office 365

  •  

    Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του Exchange

Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των αντικειμένων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory στον τομέα σας. Επαναφέρετε ολόκληρα τα αντικείμενα ή ακόμα και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά μεμονωμένων αντικειμένων, ανάλογα με την κατάσταση.

Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας μόνο των αλλαγών που έγιναν μετά τον τελευταίο κύκλο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, για να επιταχύνετε τη διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

Επαναφέρετε τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά των αντικειμένων που έχουν τροποποιηθεί.

Καθορίστε μια περίοδο διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας και απορρίψτε τις πληροφορίες αντιγράφων ασφαλείας που δεν χρειάζεστε πλέον.

Εκτελέστε τις λειτουργίες αποκατάστασης χωρίς να χρειαστεί να επανεκκινήσετε τους ελεγκτές τομέα, για να διασφαλίσετε συνεχή, υψηλή διαθεσιμότητα.

Αντιστρέψτε ακόμη και τη μικρότερη αλλαγή τιμής χαρακτηριστικού, για να αναιρέσετε τυχόν ανεπιθύμητες τροποποιήσεις.

Διατηρήστε πολλές εκδόσεις ενός αντιγράφου ασφαλείας για κάθε αντικείμενο. Κάντε επαναφορά στην έκδοση που χρειάζεστε.

Επαναφέρετε όλα τα AD, συγκεκριμένα OU ή ακόμα και μεμονωμένα αντικείμενα σε προηγούμενο χρονικό σημείο.

Επαναφέρετε διαγραμμένα αντικείμενα AD και όλα τα χαρακτηριστικά τους, συμπεριλαμβανομένης της ιδιότητας μέλους ομάδας και των κωδικών πρόσβασης, με ένα μόνο κλικ. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τα γονικά αντικείμενα ενός διαγραμμένου αντικειμένου.

Επαναφέρετε όλα τα χαρακτηριστικά ενός χρήστη ή μόνο κάποια επιλεγμένα, συμπεριλαμβανομένης της ιδιότητας μέλους ομάδας, του τελευταίου κωδικού πρόσβασης και άλλα πολλά.

Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει σε ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης ή διαγραφής μελών της ομάδας, των τροποποιήσεων στα δικαιώματα και τα δικαιώματα των ομάδων ασφαλείας κ.ο.κ. Κατά την επαναφορά μιας ομάδας, θα γίνει επαναφορά και των συνδεδεμένων αντικειμένων που έχουν διαγραφεί.

Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας και αποκαταστήστε όλα τα αντικείμενα πολιτικής ομάδας στον τομέα σας. Παρακολουθήστε κάθε αλλαγή που γίνεται στα GPO και αναιρέστε οποιαδήποτε συγκεκριμένη τροποποίηση ή αντιστρέψτε όλες τις αλλαγές ταυτόχρονα.

Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των αντικειμένων AD που υπάρχουν σε ένα OU/κοντέινερ με ένα κλικ. Επαναφέρετε δικαιώματα ανάθεσης που είχαν ήδη εκχωρηθεί κατά την επαναφορά διαγραμμένων OU/κοντέινερ.

Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των αντικειμένων υπολογιστών στον τομέα σας. Όταν γίνεται επαναφορά ενός λογαριασμού υπολογιστή, γίνεται επίσης επαναφορά και του τελευταίου καθορισμένου κωδικού πρόσβασης για τον λογαριασμό υπολογιστή, με αποτέλεσμα να επανασυνδέεται αμέσως ο υπολογιστής με τον τομέα.

Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των ζωνών και των κόμβων DNS στον τομέα σας. Παρακολουθήστε τις αλλαγές διαμόρφωσης DNS στον τομέα σας και δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για εύκολη επαναφορά σε περίπτωση καταστροφής.

Κατά την αποκατάσταση ενός χρήστη που έχει διαγραφεί, μπορείτε να αποκαταστήσετε και την ιδιότητά του ως μέλους ομάδας μαζί με όλα τα άλλα χαρακτηριστικά. Επαναφέρετε γρήγορα τα δικαιώματα ασφαλείας των χρηστών, ώστε οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητους πόρους χωρίς καμία καθυστέρηση.

Παρακολουθήστε και εντοπίστε τις αλλαγές που γίνονται στους χρήστες γραμματοκιβωτίων, στις ομάδες διανομής και στις επαφές αλληλογραφίας. Εκτελέστε προγραμματισμένη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, καθώς και επαυξητικού τύπου, των χαρακτηριστικών που σχετίζονται με το Exchange και επαναφέρετε αυτές τις αλλαγές εν μέρει ή πλήρως.

Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας όλων των χαρακτηριστικών μιας επαφής, ώστε να μπορείτε να επαναφέρετε όλα τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου αντικειμένου ή μόνο μερικά από αυτά, αν χρειάζεται. Επαναφέρετε τα συνδεδεμένα χαρακτηριστικά, όπως την ιδιότητα μέλους ομάδας διανομής της επαφής, τον διευθυντή και τους άμεσα υφισταμένους, ταυτόχρονα.

Προσθέστε χρήστες που δεν είναι διαχειριστές στο RecoveryManager Plus, ώστε να μπορούν να εκτελούν ορισμένες εργασίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς. Αναθέστε σε κάθε χρήστη έναν ρόλο (π.χ. ελεγκτής, χειριστής ή διαχειριστής) για παροχή διαφόρων επιπέδων διαχειριστικής πρόσβασης.

Ασφαλίστε τα αντίγραφα ασφαλείας του Exchange (Online και εσωτερικής εγκατάστασης) με το πρότυπο κρυπτογράφησης AES-256.

Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν