Διαχείριση αρχείων καταγραφής, έλεγχος και διαχείριση συμμόρφωσης IT για SIEM

Αν θέλετε να γνωρίζετε τι συμβαίνει στο δίκτυό σας για να λαμβάνετε πληροφορίες για πιθανές απειλές και να τις σταματάτε προτού γίνουν επιθέσεις, τότε πρέπει να ελέγχετε τα αρχεία καταγραφής σας. Ας ρίξουμε μια ματιά σε όλες τις διαφορετικές πτυχές δημιουργίας αρχείων καταγραφής ενός εταιρικού δικτύου:

Βίντεο επισκόπησης προϊόντος "Αυτοματοποίηση διαχείρισης αρχείων καταγραφής με το EventLog Analyzer" (2 λεπτά)

 • Περιμετρικές συσκευές, όπως δρομολογητές, μεταγωγείς, τείχη προστασίας και IDS/IPS.
 • Διακομιστές.
 • Εφαρμογές που χρησιμοποιεί η επιχείρησή σας, όπως βάσεις δεδομένων, διακομιστές web και άλλα πολλά.

Όλα αυτά τα στοιχεία δημιουργούν τεράστιο όγκο δεδομένων αρχείων καταγραφής. Ο μη αυτόματος έλεγχος των αρχείων καταγραφής από όλες αυτές τις πηγές για την εύρεση συμβάντων ασφαλείας που σας ενδιαφέρουν, όπως πρόσβαση χρηστών, ασυνήθιστες δραστηριότητες, ανωμαλίες στη συμπεριφορά χρηστών, παραβιάσεις πολιτικών, εσωτερικές απειλές, εξωτερικές επιθέσεις, κλοπή δεδομένων και άλλα πολλά, είναι μάταιος.

Δημιουργήσαμε μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης αρχείων καταγραφής

για να γίνει η δουλειά σας λίγο πιο εύκολη. Το EventLog Analyzer αυτοματοποιεί τα εξής:

Τι μπορείτε να κάνετε με το EventLog Analyzer

 • Ακούστε τα αρχεία καταγραφής

  Συλλέξτε, διαχειριστείτε, αναλύστε, συσχετίστε και κάντε αναζήτηση στα δεδομένα αρχείων καταγραφής περισσότερων από 700 προελεύσεων αμέσως, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω δυνατότητες:

  • Συλλογή αρχείων καταγραφής χωρίς παράγοντα
  • Συλλογή αρχείων καταγραφής βάσει παράγοντα
  • Εισαγωγή αρχείου καταγραφής

  Το EventLog Analyzer διαθέτει έναν προσαρμοσμένο αναλυτή αρχείων καταγραφής που μπορεί να εξαγάγει πεδία από οποιαδήποτε μορφή αρχείου καταγραφής με δυνατότητα ανάγνωσης από τον άνθρωπο. Με τη διαχείριση αρχείων καταγραφής από σαρωτές ευπαθειών, λύσεις πληροφόρησης για απειλές, εφαρμογές αποτροπής απώλειας δεδομένων και άλλα πολλά, το EventLog Analyzer προσφέρει πραγματικά μια ενιαία κονσόλα για την προβολή όλων των δεδομένων αρχείων καταγραφής ασφαλείας.

  Έλεγχος συσκευών δικτύου

  Το EventLog Analyzer ελέγχει δεδομένα αρχείων καταγραφής από περιμετρικές συσκευές, όπως δρομολογητές, μεταγωγείς, τείχη προστασίας και IDS/IPS, προκειμένου να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για τα εξής:

  • Αλλαγές στην πολιτική και στους κανόνες ασφάλειας τείχους προστασίας
  • Συνδέσεις και αποσυνδέσεις χρηστών (συμπεριλαμβανομένων των αποτυχημένων συνδέσεων)
  • Κακόβουλη εισερχόμενη και εξερχόμενη κίνηση

  Το EventLog Analyzer παρουσιάζει όλα αυτά τα στοιχεία (και άλλα πολλά) σε έξυπνες, προκαθορισμένες αναφορές. Επιπλέον, μπορείτε να ρυθμίσετε προφίλ ειδοποίησης με προκαθορισμένα πρότυπα για την καταγραφή μη φυσιολογικών συμβάντων που προκύπτουν στο δίκτυό σας.

  Εκτέλεση διεξοδικού ελέγχου εφαρμογών

  Ελέγξτε σημαντικές αλλαγές, εντοπίστε κλοπές δεδομένων, αναγνωρίστε επιθέσεις και παρακολουθήστε τον χρόνο εκτός λειτουργίας των κρίσιμων εφαρμογών της επιχείρησής σας, όπως βάσεις δεδομένων και διακομιστές web, με τον έλεγχο αρχείων καταγραφής εφαρμογών του EventLog Analyzer. Με το EventLog Analyzer, μπορείτε να ελέγξετε:

  • Δραστηριότητες DML και DDL σε βάσεις δεδομένων SQL
  • Πρόσβαση και δραστηριότητες χρηστών σε βάσεις δεδομένων SQL και Oracle
  • Δραστηριότητα διακομιστή βάσης δεδομένων
  • Συνδέσεις/αποσυνδέσεις σε διακομιστές web IIS και Apache (συμπεριλαμβανομένων των αποτυχημένων συνδέσεων)
  • Επιθέσεις σε διακομιστές web και βάσεις δεδομένων
 • Συσχέτιση αρχείων καταγραφής συμβάντων σε πραγματικό χρόνο

  Εντοπίστε αμέσως τις απόπειρες επίθεσης και ανιχνεύστε πιθανές απειλές ασφαλείας, συσχετίζοντας τα δεδομένα του αρχείου καταγραφής με περισσότερους από 30 προκαθορισμένους κανόνες και ένα εργαλείο δημιουργίας προσαρμοσμένων κανόνων μεταφοράς και απόθεσης. Το EventLog Analyzer διαθέτει προκαθορισμένους κανόνες για τον εντοπισμό επιθέσεων εξαντλητικής δοκιμής κωδικών, κλειδώματος λογαριασμών, κλοπής δεδομένων, επιθέσεων σε διακομιστές web και άλλων πολλών.

  Δημιουργήστε ένα δελτίο στην κονσόλα της υπηρεσίας βοήθειας για κάθε ειδοποίηση κανόνα συσχέτισης, ώστε να διασφαλίσετε την ανάληψη ευθύνης και να επιταχύνετε την επίλυση του περιστατικού. Το EventLog Analyzer συγκεντρώνει συμβάντα ασφαλείας που αφορούν έναν συγκεκριμένο κανόνα σε μία αναφορά και παρέχει μια προβολή λωρίδας χρόνου για αποτελεσματικό έλεγχο ασφαλείας.

  Ολοκληρωμένη διαχείριση συμμόρφωσης

  Απλοποιήστε τον έλεγχο συμμόρφωσης IT με προκαθορισμένα πρότυπα αναφοράς για διάφορες κανονιστικές εντολές, όπως PCI DSS, HIPAA, FISMA, GDPR, SOX και ISO 27001. Αρχειοθετήστε τα δεδομένα αρχείων καταγραφής για προσαρμοσμένες χρονικές περιόδους, ώστε να ικανοποιήσετε τις κρίσιμες απαιτήσεις αρχειοθέτησης αρχείων καταγραφής των περισσότερων εντολών συμμόρφωσης.

  Εξαγάγετε εκτενείς αναφορές συμμόρφωσης σε οποιαδήποτε μορφή, προσαρμόστε τα υπάρχοντα πρότυπα αναφορών ελέγχου συμμόρφωσης ή δημιουργήστε εντελώς νέα πρότυπα συμμόρφωσης για να ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις των μελλοντικών κανονισμών IT.

  Επαυξημένη πληροφόρηση απειλών

  Αρχίστε να εντοπίζετε απειλές από κακόβουλες διευθύνσεις IP αμέσως μόλις εγκαταστήσετε το EventLog Analyzer. Δεν απαιτείται διαμόρφωση. Με μια ενσωματωμένη παγκόσμια βάση δεδομένων απειλών IP και τον επεξεργαστή τροφοδοσίας STIX/TAXII, το EventLog Analyzer βοηθά στον εντοπισμό τυχόν κακόβουλων διευθύνσεων IP, URL ή αλληλεπίδρασης τομέων με το δίκτυό σας σε πραγματικό χρόνο, συσχετίζοντας αυτόματα τα δεδομένα των αρχείων καταγραφής με τις τροφοδοσίες απειλών.

  Το σύστημα πληροφόρησης για απειλές του EventLog Analyzer ενημερώνεται αυτόματα κάθε μέρα, για να σας βοηθήσει να προλαβαίνετε τις απειλές και να προστατεύσετε το δίκτυό σας από νέες επιθέσεις. Επίσης, στο σύστημα πληροφόρησης για απειλές έχουμε ενσωματώσει τη δυνατότητα διαχείρισης περιστατικών, για να σας βοηθήσουμε να επιλύσετε τα συμβάντα ακόμη πιο γρήγορα.

Δυνατότητες διεξοδικού ελέγχου

Ελέγχει τα αρχεία καταγραφής των περιμετρικών συσκευών του δικτύου, τις δραστηριότητες χρηστών, τις αλλαγές λογαριασμού διακομιστή, την πρόσβαση των χρηστών και άλλα πολλά, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες ελέγχου ασφαλείας.

Επαυξημένη πληροφόρηση απειλών

Συνοδεύεται από μια παγκόσμια βάση δεδομένων απειλών IP και έναν επεξεργαστή τροφοδοσίας STIX/TAXII για τον εντοπισμό τυχόν κακόβουλης εισερχόμενης ή εξερχόμενης κίνησης.

Ολοκληρωμένη διαχείριση αρχείων καταγραφής

Συλλέγει, αναλύει, συσχετίζει, αναζητά και αρχειοθετεί δεδομένα αρχείων καταγραφής από περισσότερες από 700 προελεύσεις αρχείων καταγραφής. Περιλαμβάνει έναν προσαρμοσμένο αναλυτή αρχείων καταγραφής για την ανάλυση οποιασδήποτε μορφής αρχείου καταγραφής με δυνατότητα ανάγνωσης από τον άνθρωπο.

5
Γιατί χρειάζεστε το EventLog Analyzer

Επεξεργασία αρχείων καταγραφής υψηλής ταχύτητας

Επεξεργάζεται δεδομένα αρχείων καταγραφής σε 25.000 αρχεία καταγραφής/δευτερόλεπτο για τον εντοπισμό επιθέσεων σε πραγματικό χρόνο ή για τη γρήγορη διερευνητική ανάλυση, ώστε να μειωθεί η επίπτωση μιας παραβίασης.

Ενσωματωμένη διαχείριση συμβάντων

Ανεβάζει δελτία σε κονσόλες υπηρεσίας βοήθειας (ServiceNow και ServiceDesk Plus) για κάθε περιστατικό που εντοπίζεται, προκειμένου να διασφαλιστεί η ανάληψη ευθύνης και να επιταχυνθεί η επίλυση του περιστατικού.

IT Compliance & Event Log Management Software for SIEM
 • Γνωρίστε κάθε κομμάτι του δικτύου σας

  • Καθολική και κεντροποιημένη συλλογή αρχείων καταγραφής
  • Υποστηρίζει agent-based και agentless μηχανισμούς
  Κάντε λήψη τώρα
 • Τι νέο υπάρχει στο EventLog Analyzer;

  Ενημερωθείτε για τις νέες δυνατότητες, τις προσεχείς κυκλοφορίες,
  τις εκδηλώσεις και τα ιστολόγια.

 • Ανίχνευση της προέλευσης των επιθέσεων ασφαλείας

  • Εκτελέστε διεξοδική διερευνητική ανάλυση με ισχυρές δυνατότητες αναζήτησης
  Κάντε λήψη τώρα
 • Διαχείριση συμμόρφωσης με εξαιρετική ευκολία

  • Τηρείτε τις διάφορες ρυθμιστικές πολιτικές συμμόρφωσης
  • Προκαθορισμένες αναφορές για PCI-DSS, HIPAA, GLBA, SOX, FISMA, ISO 27001:2013
  Κάντε λήψη τώρα
 • Εντοπισμός ανωμαλιών σε πραγματικό χρόνο

  • Προορατική αποτροπή παραβιάσεων ασφαλείας
  • Καταπολέμηση επιθέσεων ασφαλείας με ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και προκαθορισμένες αναφορές
  Κάντε λήψη τώρα
 • Πανεύκολη προστασία των δεδομένων σας

  • Παρακολουθήστε την πρόσβαση και τις κρίσιμες αλλαγές σε αρχεία και φακέλους
  Κάντε λήψη τώρα

Υποστηριζόμενες προελεύσεις αρχείων καταγραφής και δεδομένων

 
MS Sql Server
 
Juniper Network
 
Windows Server
 
Oracle
 
IIS
 
Fortinet
 
 
SonicWall
 
Cisco
 
HP
 
Apache
 
Linux
 
IBM
 
Amazon Web Service

Το EventLog Analyzer διατίθεται σε 3 εκδόσεις

Δωρεάν έκδοση

Δεν λήγει ποτέ

 • Υποστηρίζει μόνο έως 5 αρχεία καταγραφής
 • Δεν λήγει ποτέ
  • Κεντρική συλλογή και αρχειοθέτηση αρχείων καταγραφής
  • Αναφορές βάσει αναζήτησης αρχείων καταγραφής
  • Αναφορές συμμόρφωσης
  • Δυνατότητα διερευνητικής ανάλυσης αρχείων καταγραφής
Δωρεάν λήψη

Premium

Ξεκινά από 595 $/έτος

 • Υποστηρίζει 10 έως 1.000 προελεύσεις αρχείων καταγραφής. Περιλαμβάνει:
  • Κεντρική συλλογή και αρχειοθέτηση αρχείων καταγραφής
  • Αναφορές βάσει αναζήτησης αρχείων καταγραφής
  • Αναφορές συμμόρφωσης
  • Δυνατότητα διερευνητικής ανάλυσης αρχείων καταγραφής
Κάντε μια δοκιμή τώρα

Distributed

Ξεκινά από 2495 $/έτος

 • Υποστηρίζει 50 έως απεριόριστες προελεύσεις αρχείων καταγραφής
 • Περιλαμβάνει όλες τις δυνατότητες της έκδοσης Premium και υποστηρίζει
  • Κλιμακούμενο περιβάλλον
  • Κατανεμημένη αρχιτεκτονική κεντρικού συλλέκτη
  • Παρακολούθηση σε πολλές γεωγραφικές τοποθεσίες
  • Αναφορές για συγκεκριμένη τοποθεσία
  • Αλλαγή εταιρικής επωνυμίας υπολογιστή-πελάτη web για προβολές που αφορούν συγκεκριμένους υπολογιστές-πελάτες
Κάντε μια δοκιμή τώρα

Περισσότεροι από 10.000 αξιόπιστοι πελάτες

Εταιρείες κάθε μεγέθους εμπιστεύονται το EventLog Analyzer για την προστασία του δικτύου τους και την αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων αρχείων καταγραφής

 •  
 •  
 •  
 •  

Lösen Sie jetzt all Ihre Probleme mit der Protokollverwaltung!

Kostenlose Free Edition herunterladen