Άδεια χρήσης του λογισμικού ManageEngine Firewall Analyzer®

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MANAGEENGINE

1. Αποδοχή των Όρων πώλησης

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον ιστότοπο της Zoho Corporation Private Limited (εφεξής "εμείς" ή "Zoho"), www.manageengine.com (εφεξής "Ιστότοπος"). Το παρόν έγγραφο (εφεξής "Όροι πώλησης") αποτελεί νομική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς ή την οντότητα που εκπροσωπείτε (εφεξής "εσείς", "εσάς") και τη Zoho, και διέπει τη λήψη και αγορά προϊόντων λογισμικού ManagageEngine από τον Ιστότοπο.

ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ Η ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΩΛΗΣΗΣ Ή ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ Ή/ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ.

2. Σκοπός

Σκοπός αυτού του Ιστοτόπου είναι η παροχή πληροφοριών σχετικά με προϊόντα λογισμικού (εφεξής "Λογισμικό") που διαθέτουμε για λήψη και αγορά μέσω του Ιστοτόπου.

3. Λήψη της έκδοσης αξιολόγησης

Προσφέρουμε για λήψη μια δωρεάν δοκιμαστική έκδοση του Λογισμικού, σύμφωνα με μια Άδεια χρήσης αξιολόγησης, όπως ορίζεται στην Άδεια χρήσης τελικού χρήστη (εφεξής "EULA") που παρατίθεται παρακάτω. Η από μέρους σας χρήση του αντιγράφου της έκδοσης αξιολόγησης του Λογισμικού υπόκειται στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της EULA.

4. Αγορά εμπορικών αδειών χρήσης

Μετά τη λήξη της περιόδου αξιολόγησης, μπορείτε να αποκτήσετε μέσω του Ιστοτόπου μια Εμπορική άδεια χρήσης του Λογισμικού σύμφωνα με την Ετήσια συνδρομή, την Οριστική συνδρομή ή, αν ισχύει, τη Δωρεάν έκδοση, όπως ορίζεται στην EULA. Η από μέρους σας χρήση του αντιγράφου του Λογισμικού υπόκειται στους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις της EULA.

Ο εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής μας στις ΗΠΑ, Zoho Corporation (εφεξής "Διανομέας"), είναι υπεύθυνος για τις πωλήσεις Εμπορικών αδειών χρήσης εντός της περιοχής των ΗΠΑ. Η από μέρους σας αγορά μιας Εμπορικής άδειας χρήσης εντός των ΗΠΑ υπόκειται σε τυχόν τιμολόγηση ή ειδικούς όρους πώλησης που ενδέχεται να συμφωνηθούν ανάμεσα σε εσάς και τον Διανομέα. Είστε υπεύθυνοι για την παροχή ενός έγκυρου αριθμού πιστωτικής κάρτας στον Διανομέα ή άλλων αποδεκτών μέσων πληρωμής για τη διασφάλιση της πληρωμής. Ο Διανομέας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία, αν ο αριθμός πιστωτικής κάρτας που έχετε παράσχει δεν είναι έγκυρος.

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Οι παρακάτω όροι αποτελούν μια δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη Zoho όσον αφορά τη χρήση του ManageEngine Firewall Analyzer (εφεξής "Λογισμικό με άδεια χρήσης")

1. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

Η Zoho Corporation Private Limited ("Zoho") σάς χορηγεί μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη Άδεια χρήσης αξιολόγησης για δοκιμαστική χρήση και αξιολόγηση του Λογισμικού με άδεια χρήσης, σε δυαδική μορφή αντικειμενικού κώδικα, για χρονική περίοδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήψης ή εγκατάστασης. Η παρούσα Άδεια χρήσης ισχύει από τη στιγμή της λήψης ή της εγκατάστασης του Λογισμικού με άδεια χρήσης και λήγει τριάντα (30) ημέρες μετά (εφεξής "Περίοδος αξιολόγησης").

Αν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό με άδεια χρήσης, είτε τη Δωρεάν έκδοση είτε την Επαγγελματική/Premium/Distributed, όταν παρέλθει η Περίοδος αξιολόγησης, διαγράψτε όλα τα αντίγραφα που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας με άμεση ισχύ. Απαγορεύεται η χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης για οποιαδήποτε άλλη χρήση ή οποιαδήποτε άλλη διάθεσή του προς μεταπώληση σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω Ενότητας 1. Η Zoho διατηρεί όλα τα δικαιώματα που δεν σας εκχωρούνται ειδικά στο παρόν.

2. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ:

Άδεια χρήσης ετήσιας συνδρομής: Εφόσον επιλέξατε την άδεια χρήσης ετήσιας συνδρομής, η Zoho σάς εκχωρεί μια χρεώσιμη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, παγκόσμια άδεια χρήσης του Λογισμικού με άδεια χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης χρήστη, των ενημερώσεων και αναβαθμίσεων που δικαιούστε, καθώς και τυχόν προσθηκών που σας παρέχονται κατά την περίοδο της συνδρομής σας, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω πρόσβαση και χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης διεξάγεται σύμφωνα με την Άδεια χρήσης μίας εγκατάστασης που εκχωρεί η Zoho. Σύμφωνα με την Άδεια χρήσης συνδρομής, το Λογισμικό με άδεια χρήσης παρέχεται αποκλειστικά για περίοδο συνδρομής ενός έτους. Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό με άδεια χρήσης, πρέπει να ανανεώσετε την άδεια χρήσης σας τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου συνδρομής. Αν δεν ανανεώσετε την άδεια χρήσης, συμφωνείτε με τη διακοπή της χρήσης του Λογισμικού με άδεια χρήσης μετά τη λήξη της περιόδου συνδρομής και την κατάργηση του Λογισμικού με άδεια χρήσης από τα συστήματά σας

Οριστική άδεια χρήσης: Εφόσον επιλέξατε την οριστική άδεια χρήσης, η Zoho σάς εκχωρεί μια χρεώσιμη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, οριστική, παγκόσμια άδεια χρήσης του Λογισμικού με άδεια χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης χρήστη, των ενημερώσεων και αναβαθμίσεων που δικαιούστε, καθώς και τυχόν προσθηκών που σας παρέχονται, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω πρόσβαση και χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης διεξάγεται σύμφωνα με την Άδεια χρήσης μίας εγκατάστασης που εκχωρεί η Zoho.

Ως "Χρήση" νοείται η αποθήκευση, ο εντοπισμός, η εγκατάσταση, η εκτέλεση ή η εμφάνιση του Λογισμικού με άδεια χρήσης, σύμφωνα με την άδεια που έχετε προμηθευτεί.

Ως "Άδεια χρήσης μίας εγκατάστασης" νοείται ότι το παρεχόμενο κλειδί άδειας χρήσης δεν θα χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από μία ταυτόχρονες χρήσεις του Λογισμικού με άδεια χρήσης.

3. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΙΤΩΝ:

Το Λογισμικό με άδεια χρήσης ενδέχεται να περιέχει λογισμικό που προέρχεται από τρίτους προμηθευτές και, χωρίς να περιορίζεται η γενική ισχύς των άλλων διατάξεων του παρόντος Συμφωνητικού, συμφωνείτε (α) ότι ο τίτλος σε οποιοδήποτε λογισμικό τρίτου που ενσωματώνεται στο Λογισμικό με άδεια χρήσης θα παραμείνει στο τρίτο μέρος που το έχει παράσχει και (β) ότι δεν θα διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο κανένα ανάλογο λογισμικό τρίτου που διατίθεται με το Λογισμικό με άδεια χρήσης.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

Εκτός από όλους τους άλλους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Συμφωνητικού, δεν επιτρέπεται: (i) να εγκαταστήσετε ένα αντίγραφο του Λογισμικού με άδεια χρήσης σε περισσότερες από μία κεντρικές μονάδες επεξεργασίας (CPU), (ii) να καταργήσετε οποιεσδήποτε γνωστοποιήσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλης ιδιοκτησίας από το Λογισμικό με άδεια χρήσης ή τα αντίγραφά του, (iii) να δημιουργήσετε αντίγραφα, εκτός από ένα αντίγραφο ασφαλείας ή ένα αντίγραφο για αρχειοθέτηση, για προσωρινούς σκοπούς έκτακτης ανάγκης (iv), να νοικιάσετε, να εκμισθώσετε, να παράσχετε άδεια χρήσης, να εκχωρήσετε περαιτέρω άδεια χρήσης ή να διανείμετε το Λογισμικό με άδεια χρήσης ή τυχόν τμήματά του ανεξάρτητα ή ως τμήμα της εφαρμογής σας, (v) να τροποποιήσετε ή να βελτιώσετε το Λογισμικό με άδεια χρήσης, (vi) να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό με άδεια χρήσης για μια επιχείρηση παροχής υπηρεσιών πληροφορικής ή για δημόσια προβολή εικόνας του Λογισμικού με άδεια χρήσης προς όφελος τυχόν άλλου προσώπου ή οντότητας, (vii) να ανακατασκευάσετε τον πηγαίο κώδικα, να αποσυμπιλήσετε ή να αποσυναρμολογήσετε το Λογισμικό με άδεια χρήσης, ή (viii) να επιτρέψετε σε τρίτα μέρη να έχουν πρόσβαση, να χρησιμοποιούν ή να υποστηρίζουν το Λογισμικό με άδεια χρήσης.

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Ως μέρος της άδειας χρήσης συνδρομής, η Zoho παρέχει υποστήριξη που περιλαμβάνει υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αναφορά προβλημάτων, ενημερώσεις προϊόντων, αναβαθμίσεις και ηλεκτρονική πρόσβαση στην τεκμηρίωση προϊόντων, χωρίς επιπλέον κόστος για την περίοδο της συνδρομής. Η τεχνική υποστήριξη δεν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της οριστικής άδειας χρήσης. Μπορείτε να αγοράσετε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για οριστική άδεια χρήσης πληρώνοντας το εκάστοτε τρέχον τέλος συντήρησης και υποστήριξης.

6. ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η Zoho συλλέγει στοιχεία σχετικά με την από μέρους σας χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης, όπως οι λεπτομέρειες άδειας χρήσης, ο τύπος εγκατάστασης, η διαμόρφωση της βάσης δεδομένων, η διαμόρφωση της αποθήκευσης δεδομένων, η διαμόρφωση του συστήματος στο οποίο έχει εγκατασταθεί το Λογισμικό με άδεια χρήσης, τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον συνολικό αριθμό των συσκευών και τον συνολικό αριθμό των συμβάντων που τέθηκαν υπό διαχείριση, τις κορυφαίες σε επισκεψιμότητα σελίδες και τη συχνότητα χρήσης των διαφόρων λειτουργιών του Λογισμικού με άδεια χρήσης. Η Zoho συμφωνεί να παράσχει τα δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με την από μέρους σας χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης κατόπιν αιτήματός σας. Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι η συλλογή στοιχείων χρήσης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και ότι, αν δεν θέλετε να επιτρέψετε στη Zoho να συλλέγει στοιχεία χρήσης, πρέπει να απενεργοποιηθεί μέσω του περιβάλλοντος χρήστη του Λογισμικού με άδεια χρήσης.

7. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

Η Zoho έχει υπό την κυριότητά της όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα επί του Λογισμικού με άδεια χρήσης. Η Zoho διατηρεί ρητά όλα τα δικαιώματα που δεν σας έχουν εκχωρηθεί με το παρόν, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να διακόψετε ή να μην αποδεσμεύσετε οποιοδήποτε Λογισμικό με άδεια χρήσης και να αλλάξετε τιμές, προδιαγραφές, δυνατότητες, λειτουργίες, όρους άδειας χρήσης, ημερομηνίες κυκλοφορίας, γενική διαθεσιμότητα ή χαρακτηριστικά του Λογισμικού με άδεια χρήσης. Το Λογισμικό με άδεια χρήσης παρέχεται αποκλειστικά σε εσάς με άδεια χρήσης και δεν πωλείται από τη Zoho.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ:

Η Zoho έχει το δικαίωμα να ελέγχει την από μέρους σας Χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης, παρέχοντας τουλάχιστον επτά (7) ημέρες νωρίτερα γραπτή ειδοποίηση για την πρόθεσή της να διεξάγει ανάλογο έλεγχο στις εγκαταστάσεις σας κατά τη διάρκεια του κανονικού ωραρίου εργασίας.

9. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Το Λογισμικό με άδεια χρήσης περιέχει ιδιόκτητες πληροφορίες της Zoho που προστατεύονται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ και, δια του παρόντος, συμφωνείτε να καταβάλετε κάθε εύλογη προσπάθεια για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του Λογισμικού με άδεια χρήσης. Συμφωνείτε να γνωστοποιείτε ευλόγως τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Συμφωνητικού στους εργαζομένους που έχετε προσλάβει και οι οποίοι έρχονται σε επαφή ή έχουν πρόσβαση στο Λογισμικό με άδεια χρήσης, καθώς και να καταβάλετε εύλογες προσπάθειες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με τους αντίστοιχους όρους και τις προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της εν γνώσει απαγόρευσης στα ανάλογα πρόσωπα της χρήσης τυχόν τμήματος του Λογισμικού με άδεια χρήσης για σκοπό που δεν επιτρέπεται στο παρόν Συμφωνητικό.

10. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ:

Η Zoho δεν εγγυάται ότι το Λογισμικό με άδεια χρήσης θα είναι απαλλαγμένο από σφάλματα. Εκτός αν ορίζεται στο παρόν, το Λογισμικό με άδεια χρήσης παρέχεται "ως έχει" χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και χωρίς εγγύηση όσον αφορά την απόδοση ή τα αποτελέσματα που ενδέχεται να προκύψουν με τη χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον καθορισμό της καταλληλότητας χρήσης του Λογισμικού με άδεια χρήσης και για την ανάληψη όλων των κινδύνων που σχετίζονται με τη χρήση του, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των κινδύνων σφαλμάτων προγράμματος, βλάβης ή απώλειας δεδομένων, προγραμμάτων ή εξοπλισμού και μη διαθεσιμότητας ή διακοπής των λειτουργιών.

11. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Σε καμία περίπτωση η Zoho δεν θα φέρει ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τυχόν ειδική, παρεπόμενη, έμμεση, ποινική, παραδειγματική ή συνεπακόλουθη ζημιά ή ζημιές για απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια κερδών, διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας ή απώλεια επιχειρηματικών πληροφοριών που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του προγράμματος ή για τυχόν αξίωση από οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ακόμη και αν η Zoho έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα ανάλογης ζημίας. Η συνολική ευθύνη της Zoho ως προς τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του παρόντος συμφωνητικού ή, διαφορετικά, ως προς το Λογισμικό με άδεια χρήσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό της χρέωσης άδειας χρήσης που καταβάλατε για το Λογισμικό με άδεια χρήσης.

12. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ:

Η Zoho συμφωνεί να σας αποζημιώνει και να σας προστατεύει από και έναντι τυχόν αξιώσεων, αγωγών ή προσφυγών που προκύπτουν από τυχόν αξίωση ότι το Λογισμικό με άδεια χρήσης καταπατά ή παραβιάζει οποιοδήποτε ισχύον στις ΗΠΑ δικαίωμα ευρεσιτεχνίας, πνευματικό δικαίωμα ή εμπορικό μυστικό τυχόν τρίτου μέρους, εφόσον παρέχετε (i) έγκαιρη γραπτή ειδοποίηση προς τη Zoho της εν λόγω αξίωσης, (ii) συνεργάζεστε με τη Zoho στην υπεράσπιση ή/και στην επίλυση των παραπάνω, με δαπάνη της Zoho, και (iii) επιτρέπετε στη Zoho να αναλαμβάνει την υπεράσπιση και όλες τις σχετικές διαπραγματεύσεις διακανονισμού. Τα παραπάνω αποτελούν τη μοναδική υποχρέωση της Zoho απέναντί σας και θα είναι η μοναδική και αποκλειστική σας αποκατάσταση σύμφωνα με το παρόν Συμφωνητικό για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Zoho δεν θα έχει καμία υποχρέωση αποζημίωσης για αξιώσεις παραβίασης στον βαθμό που προκύπτει ή εικάζεται ότι προκύπτει από (i) τυχόν συνδυασμό, λειτουργία ή χρήση του Λογισμικού με άδεια χρήσης με οποιαδήποτε προγράμματα ή εξοπλισμό που δεν παρέχονται από τη Zoho, (ii) τυχόν τροποποίηση του Λογισμικού με άδεια χρήσης από άλλο μέρος εκτός της Zoho και (iii) την αποτυχία από μέρους σας, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, να υλοποιήσετε τυχόν αντικατάσταση ή τροποποίηση του Λογισμικού με άδεια χρήσης που παρέχεται από τη Zoho.

13. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ:

Το παρόν Συμφωνητικό ισχύει έως τη λύση του από οποιοδήποτε από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Μπορείτε να καταγγείλετε το παρόν Συμφωνητικό ανά πάσα στιγμή καταστρέφοντας ή επιστρέφοντας στη Zoho όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού με άδεια χρήσης που έχετε στην κατοχή σας. Η Zoho μπορεί να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της από μέρους σας παραβίασης τυχόν όρων του παρόντος Συμφωνητικού. Κατά τον τερματισμό του Συμφωνητικού, θα πρέπει να καταστρέψετε ή να επιστρέψετε στη Zoho όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού με άδεια χρήσης και να πιστοποιήσετε εγγράφως ότι όλα τα γνωστά αντίγραφα έχουν καταστραφεί. Όλες οι διατάξεις που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα, τα δικαιώματα αποκλειστικής κυριότητας, τη μη αποκάλυψη και τον περιορισμό της ευθύνης θα συνεχίσουν να ισχύουν και μετά τη λύση του παρόντος Συμφωνητικού.

14. ΓΕΝΙΚΑ:

Αν είστε κάτοικος των ΗΠΑ ή του Καναδά, το παρόν Συμφωνητικό θα διέπεται και θα ερμηνεύεται από κάθε άποψη από τους νόμους της Πολιτείας της Καλιφόρνια, εκτός των διατάξεων περί διένεξης δικαίων, καθώς οι εν λόγω νόμοι ισχύουν για τις συμβάσεις που συνάπτονται και εκτελούνται αποκλειστικά εντός της Καλιφόρνια μεταξύ των κατοίκων της Καλιφόρνια. Αν είστε κάτοικος οποιασδήποτε άλλης χώρας, το παρόν Συμφωνητικό θα διέπεται και θα ερμηνεύεται από κάθε άποψη από τους νόμους της Δημοκρατίας της Ινδίας, εκτός των διατάξεων περί διένεξης δικαίων, καθώς οι εν λόγω νόμοι ισχύουν για τις συμβάσεις που συνάπτονται και εκτελούνται αποκλειστικά εντός της Δημοκρατίας της Ινδίας μεταξύ των κατοίκων της Δημοκρατίας της Ινδίας. Αν είστε κάτοικος των ΗΠΑ ή του Καναδά, συμφωνείτε να υπάγεστε στην προσωπική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Βόρειας περιφέρειας της Καλιφόρνια. Αν είστε κάτοικος οποιασδήποτε άλλης χώρας, συμφωνείτε να υπάγεστε στην προσωπική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Τσενάι της Ινδίας. Το παρόν Συμφωνητικό συνιστά την πλήρη συμφωνία μεταξύ των μερών και υπερισχύει όλων των προηγούμενων επικοινωνιών, συνεννοήσεων ή συμβάσεων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Οποιαδήποτε παραίτηση ή τροποποίηση του παρόντος Συμφωνητικού θα ισχύει μόνο αν είναι γραπτή και έχει υπογραφεί και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη εν προκειμένω. Αν οποιοδήποτε μέρος του παρόντος Συμφωνητικού διαπιστωθεί ότι είναι μη έγκυρο ή μη εφαρμόσιμο, το υπόλοιπο Συμφωνητικό θα ερμηνεύεται με τρόπο ώστε να εφαρμόζεται εύλογα η πρόθεση των συμβαλλόμενων μερών. Δεν επιτρέπεται η εξαγωγή του Λογισμικού με άδεια χρήσης ή της εφαρμογής που περιέχει το Λογισμικό με άδεια χρήσης, παρά μόνο σύμφωνα με τους κανονισμούς περί εξαγωγών των ΗΠΑ και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.