Διαχείριση υπηρεσίας βοήθειας

Λύσεις για τη διαχείριση της υπηρεσίας βοήθειας IT, της εξυπηρέτησης πελατών και των πόρων IT.

ServiceDesk Plus

Υπηρεσία βοήθειας με δυνατότητα ITIL

ServiceDesk Plus

 • Λογισμικό υπηρεσίας βοήθειας ΙΤ με βάση το Web και ενσωματωμένη διαχείριση πόρων και έργων, κατασκευασμένο σε ένα πλαίσιο ITIL
 • Χρησιμοποιείται από περισσότερες από 120.000 εταιρείες
 • Διατίθεται σε 29 διαφορετικές γλώσσες
ServiceDesk Plus MSP

Πλήρης υπηρεσία βοήθειας για διαχειριζόμενους παρόχους υπηρεσιών

ServiceDesk Plus MSP

 • Λογισμικό υπηρεσίας βοήθειας IT με βάση το Web και με δυνατότητα ITIL, με ενσωματωμένη διαχείριση πόρων ειδικά σχεδιασμένη για MSP
 • Αποτελεσματική και ακριβής τιμολόγηση κάθε πελάτη
 • Αλλαγή επωνυμίας κάθε λογαριασμού ξεχωριστά
SupportCenter Plus

Υποστήριξη πελατών και διαχείριση υπηρεσίας βοήθειας

SupportCenter Plus

 • Λογισμικό υποστήριξης πελατών με βάση το Web
 • Διαχείριση δελτίων πελατών, λογαριασμών και στοιχείων επικοινωνίας
 • Παρακολούθηση και διαχείριση email των πελατών ως προβληματικών δελτίων, με ένα ισχυρό σύστημα διαχείρισης email
 • Διαχείριση πολλών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και σχετικών προγραμμάτων υποστήριξης για την παροχή υπηρεσιών σε πελάτες εγκαίρως και με την ανάλογη τιμολόγηση
ServiceDesk Plus MSP

Διαχείριση κύκλου ζωής πόρων

AssetExplorer

 • Ανακαλύψτε και παρακολουθήστε όλους τους πόρους IT (υλικό και λογισμικό) από ένα σημείο
 • Λάβετε εμπεριστατωμένες αποφάσεις για τον προγραμματισμό και τις αγορές σας
 • Γνωρίζετε το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας ενός πόρου
 • Διασφαλίστε τη συμμόρφωση της άδειας χρήσης λογισμικού
 • Διαχειριστείτε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των πόρων IT
 • Μεγιστοποιήστε τα οφέλη από τους πόρους
Remote Access Plus

Λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης

Remote Access Plus

 • Σύνθετος απομακρυσμένος έλεγχος συμβατός με HIPAA για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος.
 • 12+ χρήσιμα εργαλεία για την απομακρυσμένη επίλυση προβλημάτων στη στιγμή.
 • Συνομιλίες φωνής, βίντεο και κειμένου για άμεση επικοινωνία με τους τελικούς χρήστες.
 • Συνεργατική αντιμετώπιση προβλημάτων με υποστήριξη πολλών οθονών.
 • Επιβεβαίωση χρήστη και δυνατότητα καταγραφής απομακρυσμένων περιόδων λειτουργίας.
 • Καταγραφή και αναφορές σε πραγματικό χρόνο.
 • Επιλογές ισχύος για βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και ενίσχυση της παραγωγικότητας.