Σύνθετα αναλυτικά στοιχεία για ΙΤ

Λύσεις για να αποκτήσετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τη βελτιστοποίηση του IT σας.

IT Analytics

Σύνθετα αναλυτικά στοιχεία IT (εσωτερικής εγκατάστασης)

Analytics Plus

  • Εισαγάγετε δεδομένα από διάφορες προελεύσεις δεδομένων, όπως υπολογιστικά φύλλα, αρχεία και τροφοδοσίες, εφαρμογές, Web API, σχεσιακές και μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων
  • Χρησιμοποιήστε το διαισθητικό οπτικό στούντιο για τη μεταφορά και απόθεση των απαιτούμενων πεδίων δεδομένων και για εύκολη δημιουργία αναφορών
  • Πραγματοποιήστε ανάλυση δεδομένων διασταύρωσης και συγχωνεύστε διαφορετικά σύνολα δεδομένων με χρήση κοινών πεδίων
  • Αναλύστε οπτικά τα δεδομένα, φτάστε σε λεπτομέρειες χρησιμοποιώντας γραφικά στοιχεία, στοιχεία μέτρησης KPI, συγκεντρωτικούς πίνακες και πολλά άλλα
  • Μοιραστείτε και ενσωματώστε με ασφάλεια αναφορές και πίνακες εργαλείων σε τοποθεσίες web, intranet, ιστολόγια και εφαρμογές web