Ολοκληρωμένη λύση SIEM

Το Log360 είναι ιδανικό για οργανισμούς που θέλουν να υλοποιήσουν μια στρατηγική ελέγχου για την επιβολή αυστηρότερων μέτρων ασφαλείας και τη συμμόρφωση με τις εντολές συμμόρφωσης.

  • Συλλογή αρχείων καταγραφής βάσει παράγοντα και χωρίς παράγοντα
  • Πάνω από 1000 προκαθορισμένα προφίλ αναφορών και ειδοποιήσεων
  • Μηχανή συσχέτισης συμβάντων
  • Απλοποιημένη διαχείριση περιστατικών
  • Πλατφόρμα επαυξημένης πληροφόρησης για απειλές
  • Ανάλυση και δημιουργία αναφορών για διερεύνηση

Μάθετε πώς μπορεί να σας βοηθήσει το Log360 στον έλεγχο και τη συμμόρφωση.

Έναρξη αξιολόγησης

Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν