Δυνατότητες του M365 Manager Plus

 •  

  Δημιουργία αναφορών

 •  

  Έλεγχος

 •  

  Διαχείριση

 •  

  Παρακολούθηση

 •  

  Ανάθεση

Αναφορές του Exchange Online

Αναφορές μεγέθους γραμματοκιβωτίου

Δείτε πληροφορίες σχετικά με το τρέχον μέγεθος γραμματοκιβωτίου, τους περιορισμούς μεγέθους και το μέγεθος γραμματοκιβωτίου έναντι στατιστικών των εκχωρημένων ορίων στη στιγμή, για όλα τα γραμματοκιβώτια στον οργανισμό σας.

Αναφορές περιεχομένου γραμματοκιβωτίου

Λάβετε λεπτομερείς αναφορές σχετικά με τα περιεχόμενα όλων των γραμματοκιβωτίων στον οργανισμό σας και φιλτράρετε με διάφορες παραμέτρους, όπως το μέγεθος φακέλων, ο αριθμός μηνυμάτων, το θέμα της αλληλογραφίας και το μέγεθος του συνημμένου αρχείου.

Αναφορές κίνησης αλληλογραφίας

Λάβετε μια λεπτομερή επισκόπηση της κίνησης αλληλογραφίας στον οργανισμό σας και σε κάθε μεμονωμένο γραμματοκιβώτιο. Εντοπίστε εύκολα τους κορυφαίους αποστολείς και παραλήπτες αλληλογραφίας, καθώς και τους κορυφαίους παραλήπτες ανεπιθύμητης αλληλογραφίας και κακόβουλου λογισμικού.

Αναφορά δημόσιων φακέλων

Δείτε τους δημόσιους φακέλους που είναι διαθέσιμοι στην εγκατάσταση του Microsoft 365, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων και των διαδρομών τους. Δείτε αν οι δημόσιοι φάκελοι διαθέτουν δυνατότητα αλληλογραφίας, αν έχουν υποφακέλους, αν έχουν όριο μεγέθους και άλλα πολλά.

Αναφορά πρόσβασης σε κοινόχρηστο γραμματοκιβώτιο

Παρέχει ίχνη ελέγχου των δραστηριοτήτων χρήστη σε όλα τα κοινόχρηστα γραμματοκιβώτια, με λεπτομέρειες σχετικά με το ποιος απέκτησε πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιο, ποιος είναι ιδιοκτήτης του γραμματοκιβωτίου, πότε αποκτήθηκε πρόσβαση στο γραμματοκιβώτιο, τη λειτουργία που έχει εκτελεστεί από το γραμματοκιβώτιο και άλλα πολλά.

Αναφορές του Outlook Web Access (OWA)

Παρακολουθήστε τη δραστηριότητα των χρηστών στο OWA με δεδομένα σχετικά με τους χρόνους σύνδεσης, τα προγράμματα περιήγησης, τα λειτουργικά συστήματα από τα οποία έχουν συνδεθεί οι χρήστες και τους χρήστες που έχουν κλειδωθεί.

Αναφορές του Azure Active Directory

Αναφορές του Azure AD

Αποκτήστε ορατότητα και πληροφορίες σχετικά με χρήστες, ομάδες, επαφές και την εκχώρηση αδειών χρήσης με τις ολοκληρωμένες προδιαμορφωμένες αναφορές. Μάθετε για τους ανενεργούς και τους διαγραμμένους χρήστες, καθώς και για τους χρήστες με άδεια χρήσης, τις ομάδες ασφάλειας και διανομής, τις άδειες χρήσης που πρόκειται να λήξουν σύντομα και άλλα πολλά.

Αναφορές OWA

Παρακολουθήστε τη δραστηριότητα των χρηστών στο Outlook Web Access συγκεντρώνοντας δεδομένα σχετικά με τους χρόνους σύνδεσης, τα προγράμματα περιήγησης, τα λειτουργικά συστήματα από τα οποία συνδέονται οι χρήστες και τους χρήστες που κλειδώθηκαν.

Αναφορά άδειας χρήσης για χρήστη του Microsoft 365

Δείτε σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση της άδειας χρήσης του Microsoft 365 και άλλων εφαρμογών της Microsoft για επιχειρήσεις, για να εντοπίσετε χρήστες με άδειες χρήσης που έχουν λήξει και να διαχειριστείτε άδειες χρήσης εύκολα.

Αναφορές ομάδων του Microsoft 365

Αποκτήστε πολύτιμες πληροφορίες για τις ομάδες του Microsoft 365 με λεπτομερείς, προδιαμορφωμένες αναφορές για ομάδες ασφάλειας, ομάδες διανομής, μεγέθη ομάδων, μέλη ομάδων και κενές ομάδες.

Αναφορές χρήστη του Microsoft 365

Παρακολουθήστε όλους τους χρήστες σας με τις αναφορές χρήστη του M365 Manager Plus, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για ανενεργούς χρήστες, διαγραμμένους χρήστες και λίστες επαφών.

Αναφορές κινητών συσκευών

Βελτιώστε τη διαχείριση των κινητών συσκευών που διαθέτουν δυνατότητα ActiveSync με αναφορές για κινητές συσκευές, λεπτομέρειες πολιτικών, πληροφορίες κατάστασης, χρήση του ActiveSync και άλλα πολλά.

Αναφορές του OneDrive για επιχειρήσεις

Παρακολουθήστε τις δραστηριότητες των χρηστών σε αρχεία στο OneDrive για επιχειρήσεις, συγκεντρώνοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με αποστολές, λήψεις, προσβάσεις, τροποποιήσεις και άλλα πολλά.

Ασφάλεια και συμμόρφωση

Παρακολουθήστε τις δραστηριότητες διαχειριστών και χρηστών με λεπτομέρειες σχετικά με το ποιος εκτέλεσε την ενέργεια, ποια ενέργεια εκτελέστηκε και πότε, παρακολουθήστε κοινόχρηστα γραμματοκιβώτια, γραμματοκιβώτια με δυνατότητα διατήρησης αρχικής έκδοσης και αναμονής λόγω διενέξεων, για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.

Αναφορές του Skype για επιχειρήσεις

Παρακολουθήστε τα σημαντικά στατιστικά στοιχεία που αφορούν το περιβάλλον του Skype για επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των τάσεων χρήσης, των πληροφοριών συσκευής-πελάτη, των ομότιμων περιόδων λειτουργίας, των λεπτομερειών διάσκεψης και άλλα πολλά.

Αναφορές του OneDrive για επιχειρήσεις

Αναφορά πρόσβασης σε αρχεία OneDrive

Αποκτήστε πλήρη ορατότητα σε αρχεία και φακέλους στο OneDrive για επιχειρήσεις, με λεπτομέρειες σχετικά με το ποιος απέκτησε πρόσβαση σε ποιο αρχείο και πότε.

Αναφορά τροποποιήσεων αρχείου του OneDrive

Παρακολουθήστε τις τροποποιήσεις που έγιναν στα αρχεία για τη διατήρηση της ακεραιότητας των αρχείων.

Αναφορά λειτουργιών αρχείου του OneDrive

Δείτε ποιος έχει αντιγράψει, μετακινήσει, μετονομάσει, επαναφέρει ή διαγράψει αρχεία, για να εντοπίσετε τυχόν παραβιάσεις ασφάλειας.

Αναφορά αποστολών του OneDrive

Ανακτήστε λεπτομέρειες σχετικά με τις αποστολές αρχείων που έχουν πραγματοποιήσει οι χρήστες, για να παρακολουθείτε τις δραστηριότητες των χρηστών.

Αναφορά λήψεων του OneDrive

Παρακολουθήστε τις λήψεις αρχείων με λεπτομέρειες σχετικά με το ποιος έχει κάνει λήψη σε ποιο αρχείο και πότε.

Αναφορά διαγραμμένων αρχείων του OneDrive

Εντοπίστε διαγραφές αρχείων για να ενημερώνεστε σχετικά με τις δραστηριότητες των χρηστών, ώστε να εντοπίζετε τυχόν παραβιάσεις.

Αναφορά αποστολής αρχείου

Ανακτήστε τις λεπτομέρειες σχετικά με τις αποστολές αρχείων που έχουν πραγματοποιήσει οι χρήστες στο OneDrive για επιχειρήσεις, για να παρακολουθείτε τις δραστηριότητες των χρηστών.

Αναφορές επιτρεπόμενων/αποκλεισμένων συσκευών του OneDrive

Λάβετε λεπτομέρειες σχετικά με τις συσκευές που έχουν αποκλειστεί ή τους έχει επιτραπεί να συγχρονίζονται με το OneDrive για επιχειρήσεις. Στις λεπτομέρειες περιλαμβάνονται η διεύθυνση IP της συσκευής, το όνομα συσκευής, το όνομα χρήστη και άλλα πολλά.

Αναφορές κοινής χρήσης του OneDrive

Ανακτήστε λεπτομέρειες σχετικά με την κοινή χρήση προσκλήσεων που έχουν αποσταλεί, έχουν γίνει αποδεκτές ή έχουν ανακληθεί, καθώς επίσης αιτήματα πρόσβασης και δραστηριότητες εταιρικής σύνδεσης.

Αναφορές του Skype για επιχειρήσεις

Αναφορές δραστηριοτήτων χρήστη

Δείτε μια επισκόπηση της χρήσης του Skype για επιχειρήσεις για οποιονδήποτε μήνα. Δείτε τον χρόνο τελευταίας σύνδεσης των χρηστών, τις ομότιμες περιόδους λειτουργίας, τις διασκέψεις που έχουν οργανώσει ή συμμετάσχει οι χρήστες, τα αρχεία που έχουν μεταφερθεί και άλλα πολλά.

Ομότιμες περίοδοι λειτουργίας ανά αναφορά χρήστη

Παρέχονται λεπτομέρειες σχετικά με τις ομότιμες περιόδους λειτουργίας που παρακολούθησαν οι χρήστες σε οποιονδήποτε μήνα. Περιλαμβάνονται ένα πλήθος περιόδων λειτουργίας ήχου, βίντεο, μεταφοράς αρχείων και κοινής χρήσης αρχείων στις οποίες έχουν συμμετάσχει οι χρήστες, καθώς και το χρονικό διάστημα συμμετοχής των χρηστών σε καθεμία από αυτές τις δραστηριότητες.

Μηνύματα Skype ανά αναφορά χρήστη

Δείτε πόσα μηνύματα Skype έχουν στείλει και λάβει οι χρήστες σε οποιονδήποτε μήνα.

Μεταφορά αρχείων Skype ανά αναφορά χρήστη

Παρακολουθήστε τις μεταφορές αρχείων των χρηστών που αφορούν το Skype για επιχειρήσεις, ελέγχοντας τον συνολικό αριθμό των αρχείων που έχουν σταλεί και ληφθεί για οποιονδήποτε μήνα.

Αναφορά τελευταίας σύνδεσης στο Skype

Ελέγχετε τους χρόνους τελευταίας σύνδεσης για όλους τους χρήστες κάθε μήνα. Προσδιορίστε την τελευταία φορά που κάποιος χρήστης απέκτησε πρόσβαση στο Skype για επιχειρήσεις για τον εντοπισμό ανενεργών χρηστών.

Αναφορά τελευταίας δραστηριότητας στο Skype

Δείτε πότε οι χρήστες χρησιμοποίησαν το Skype για επιχειρήσεις τελευταία φορά, ώστε να μπορείτε να καταργήσετε τις συνδρομές ανενεργών χρηστών.

Αναφορές Microsoft Teams

Γενικές αναφορές

Λάβετε εμπεριστατωμένη επισκόπηση του Microsoft Teams στον οργανισμό σας, με αναφορές σχετικά με λεπτομέρειες ομάδων, λίστες καναλιών, λεπτομέρειες μελών κάθε ομάδας, πόσα μέλη αριθμεί κάθε ομάδα κ.α.

Αναφορές χρήσης ομάδων

Λάβετε χρήσιμες πληροφορίες με τις λεπτομερείς αναφορές σχετικά με τις δραστηριότητες ομάδων, τον αριθμό των χρηστών με βάση τον τύπο συσκευής και δραστηριότητας, τη χρήση συσκευων και πολλά ακόμα.

Προηγμένες δυνατότητες δημιουργίας αναφορών

Προσαρμοσμένες αναφορές

Προσαρμόστε τις προεπιλεγμένες αναφορές με ενσωματωμένα φίλτρα, για να ρυθμίσετε λεπτομερώς το σύστημα στις συγκεκριμένες ανάγκες σας και να καταργήσετε τυχόν ανεπιθύμητα δεδομένα.

Εξαγωγή αναφορών

Αποκτήστε πρόσβαση σε αναφορές εκτός σύνδεσης ή εκτυπώστε τις για μελλοντική χρήση με εξαγωγή σε μορφή CSV, PDF, XLS και HTML.

Προγραμματισμός αναφορών

Καθίστε αναπαυτικά και αφήστε τις αναφορές να έρθουν σε εσάς. Προγραμματίστε πότε θα πρέπει να δημιουργηθούν και να παραδοθούν οι αναφορές μέσω email.

Ενσωμάτωση και δημοσίευση αναφορών

Ενσωματώστε τις αναφορές και τους πίνακες εργαλείων σας σε ιστοτόπους, wiki και εφαρμογές για ευρύτερο κοινό. Δημοσιεύστε αναφορές για να είναι προσβάσιμες μέσω τοπικού δικτύου LAN.

Ανάθεση της δημιουργίας αναφορών του Microsoft 365

Ασφαλής παροχή πρόσβασης στους τεχνικούς της υπηρεσίας βοήθειας και στο προσωπικό του τμήματος IT σε αναφορές του Microsoft 365, χωρίς την παροχή πρόσβασης στο κέντρο διαχείρισης του Microsoft 365.

Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν