Αυτοματοποίηση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Επαναφορά συσκευών. Προστασία από πιθανές καταστροφές.

Αντίγραφο ασφαλείας παραμέτρων

 Αυτοματοποιημένη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας παραμέτρων

Αυτοματοποιήστε τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας παραμέτρων κάθε φορά που εντοπίζεται μια αλλαγή.

 Προγραμματισμός δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας παραμέτρων

Μην χάσετε ποτέ τα σημαντικά αντίγραφα ασφαλείας ρουτίνας των αρχείων διαμόρφωσης.

 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της βάσης δεδομένων και αποκατάσταση καταστροφής

Εκτελέστε αποκατάσταση αμέσως μετά από τυχόν ατυχή περιστατικά δικτύου με ένα ασφαλές αντίγραφο ασφαλείας της βάσης δεδομένων.

 Διαμόρφωση γραμμής βάσης

Ορίστε την καλύτερη διαμόρφωση λειτουργίας ως τον μηχανισμό επιστροφής σε περίπτωση καταστροφής.

 Διαχείριση εκδόσεων διαμόρφωσης και σύγκριση

Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων διαμόρφωσης με αυτοματοποιημένη τμηματική διαχείριση εκδόσεων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σύγκριση.

 Κρυπτογραφημένη αποθήκευση διαμόρφωσης και κεντρικός έλεγχος

Ασφαλίστε τα αρχεία διαμόρφωσης από κακόβουλους χρήστες σε ένα κεντρικό αποθετήριο.

Αποφύγετε διακοπές λειτουργίας του δικτύου με προληπτική παρακολούθηση.

Διαχείριση αλλαγών

 Έλεγχος πρόσβασης βάσει ρόλων

Περιορίστε την πρόσβαση σε σημαντικές συσκευές δικτύου και ενισχύστε την ασφάλεια του δικτύου.

 Παρακολούθηση αλλαγών διαμόρφωσης σε πραγματικό χρόνο

Βελτιώστε την ορατότητα με ζωντανές ενημερώσεις για αλλαγές που γίνονται στις διαμορφώσεις της συσκευής.

 Κανόνες και ειδοποιήσεις διαχείρισης αλλαγών

Λάβετε ειδοποιήσεις όταν εμφανίζονται αιτήματα αλλαγής διαμόρφωσης από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

 Γρήγορες επαναφορές σε αξιόπιστες εκδόσεις

Επαναφέρετε αμέσως τη λειτουργικότητα της συσκευής σας σε σταθερές διαμορφώσεις με τον μηχανισμό επαναφοράς.

 Μηχανισμός έγκρισης για αποστολή διαμόρφωσης

Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο των αλλαγών που μπορούν να εφαρμοστούν στα αρχεία διαμόρφωσης.

 Προβολή διαφορών

Χρησιμοποιήστε διαφορές με χρωματική κωδικοποίηση για να εντοπίσετε αλλαγές διαμόρφωσης μέσω σύγκρισης σε παράθεση.

Εκτελέστε μαζικές λειτουργίες δικτύου από οπουδήποτε.

Configlet

 Αυτοματοποίηση εργασιών διαμόρφωσης

Αυτοματοποιήστε τις επαναλαμβανόμενες λειτουργίες δικτύου και εφαρμόστε τις κεντρικά σε όλες τις συσκευές.

 Εργασίες εκτέλεσης εντολών

Αποκτήστε απρόσκοπτη εκτέλεση σύνθετων λειτουργιών δικτύου μαζικά.

 Απομακρυσμένη αναβάθμιση υλικολογισμικού / Μεταφορά ειδώλου λειτουργικού συστήματος

Αποφύγετε τις ευπάθειες αναβαθμίζοντας απομακρυσμένα το υλικολογισμικό της συσκευής σας στις πιο πρόσφατες εκδόσεις.

Ελέγξτε τη συμμόρφωση. Διορθώστε τις παραβιάσεις.

Συμμόρφωση

 Παρακολούθηση συμμόρφωσης

Παραμένετε σε συμμόρφωση με τα PCI, HIPAA, Cisco iOS, SOX και τις προσαρμοσμένες πολιτικές.

 Δημιουργία αναφορών συμμόρφωσης

Εξετάστε την κατάσταση συμμόρφωσης της συσκευής δικτύου σας με αναλυτικές αναφορές.

 Συμμόρφωση PCI

Προστατέψτε όλα τα στοιχεία της κάρτας πληρωμών σας με εξαιρετικά ασφαλείς συναλλαγές.

 Συμμόρφωση SOX

Αποφύγετε περιστατικά λογιστικής απάτης, βελτιώνοντας τη διαφάνεια των οικονομικών δεδομένων.

 Συμμόρφωση με HIPAA

Ασφαλίστε τις πληροφορίες της ηλεκτρονικής εύρυθμης λειτουργίας, ικανοποιώντας όλες τις τεχνικές διασφαλίσεις.

Αναζητήστε, επιλέξτε και εξετάστε συσκευές.

Διαχείριση διαμόρφωσης

 Τι είναι η Διαχείριση διαμόρφωσης δικτύου (NCM);

Μάθετε τα βασικά για τη Διαχείριση διαμόρφωσης δικτύου και πώς ωφελεί την επιχείρησή σας.

 Υποστήριξη διαμόρφωσης συσκευών πολλών προμηθευτών

Διαχειριστείτε τις διαμορφώσεις των συσκευών από περισσότερους από 200 διαφορετικούς προμηθευτές.

 Διαχείριση αλλαγών και διαμόρφωσης δικτύου

Παρακολουθήστε αλλαγές σε πραγματικό χρόνο, ελέγξτε διαμορφώσεις και αναπτύξτε ενημερώσεις διαμόρφωσης σε πολλές συσκευές.

 Διαχείριση συσκευών δικτύου

Βελτιώστε την αξιοπιστία μέσα από την ισχυρή διαχείριση συσκευών δικτύου.

 Ανάλυση διαμόρφωσης δικτύου

Προσδιορίσετε μοτίβα και τάσεις των δραστηριοτήτων δικτύου μέσω διεξοδικής ανάλυσης των διαμορφώσεων.

 Αυτοματοποίηση εργασιών διαμόρφωσης

Αυτοματοποιήστε τη διαμόρφωση και εξαλείψτε πλήρως τη μη αυτόματη διαχείριση διαμόρφωσης.

Ανάλυση με έξυπνες αναφορές.

Αναφορές και γραφήματα

 Αναφορά διενέξεων κατά την εκκίνηση και εκτέλεση

Διασφαλίστε τον συγχρονισμό διαμόρφωσης κατά την εκκίνηση και εκτέλεση και πραγματοποιήστε έλεγχο για τυχόν διενέξεις με έξυπνα γραφήματα.

 Αναφορά EOL/EOS

Παρακολουθήστε τις πληροφορίες τέλους υποστήριξης, τέλους πώλησης και τέλους κύκλου ζωής όλων των συσκευών δικτύου σας με την αναφορά EOL/EOS

 Παρακολούθηση δραστηριότητας χρηστών

Βελτιώστε την υπευθυνότητα κάθε χρήστη στο δίκτυο καταγράφοντας τη δραστηριότητα χρηστών.

 Αναφορές σχετικά με αποθέματα, αλλαγές διαμόρφωσης και συμμόρφωση

Διευκολύνετε τη διεξαγωγή ελέγχων χάρη στην αυτόματη δημιουργία χρονοβόρων αναφορών.

Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν