Διαχείριση του Office 365

Λύσεις για τη διαχείριση, την προστασία και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης των υπηρεσιών του Office 365.

O365 Manager Plus

Διαχείριση, δημιουργία αναφορών και παρακολούθηση του Office 365.

O365 Manager Plus

 • Μαζική προμήθεια και διαχείριση χρηστών, γραμματοκιβωτίων, ομάδων και αδειών χρήσης.
 • Χρησιμοποιήστε έτοιμες αναφορές για το Exchange Online, το Azure Active Directory, το OneDrive για επιχειρήσεις και το Skype για επιχειρήσεις, καθώς και αναφορές σχετικά με την ασφάλεια, τη διαχείριση συμμόρφωσης και τις άδειες χρήσης για το Office 365.
 • Παρακολουθείτε συνεχώς την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας του Office 365 και λάβετε άμεσες ειδοποιήσεις μέσω email σχετικά με την υποβάθμιση της υπηρεσίας.
 • Παρακολουθήστε ακόμα και τις πιο αναλυτικές δραστηριότητες χρηστών στο Exchange Online, το Azure Active Directory, το OneDrive για επιχειρήσεις, το Sway και άλλες υπηρεσίες.
 • Ελέγξτε κρίσιμες δραστηριότητες και αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον του Office 365 με προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις για κάθε υπηρεσία του Office 365.
 • Αναθέστε αναλυτικές εργασίες διαχείρισης του Office 365 στο προσωπικό της υπηρεσίας βοήθειας και άλλους χρήστες που δεν ανήκουν στο τμήμα IT μέσω ανάθεσης βάσει ρόλων.
SharePoint Manager Plus

Διαχείριση και έλεγχος του SharePoint

SharePoint Manager Plus

 • Εργαλείο που βασίζεται στο Web για τη διαχείριση και τον έλεγχο των διακομιστών του SharePoint και των διαμορφώσεων του Office 365 εσωτερικής εγκατάστασης.
 • Παρέχει πλήρη προβολή της υποδομής σε στοιχεία διακομιστή SharePoint εσωτερικής εγκατάστασης και online.
 • Περιλαμβάνει έτοιμες αναφορές για την παρακολούθηση στοιχείων του SharePoint, όπως συμπλέγματα, βάσεις δεδομένων περιεχομένου, εφαρμογές Web, συλλογές τοποθεσιών, τοποθεσίες, λίστες και βιβλιοθήκες εγγράφων.
 • Εκτελεί έλεγχο σε επίπεδο στοιχείου και σε επίπεδο ασφάλειας. Εντοπίζει αμέσως τις αλλαγές δικαιωμάτων, τις αλλαγές ομάδων και τις αλλαγές νέων ρόλων με τις ειδοποιήσεις.
 • Συμβάλλει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων συμμόρφωσης μέσω της αρχειοθέτησης των δεδομένων αρχείων καταγραφής ελέγχου για ευέλικτες χρονικές περιόδους.
ADManager Plus

Κεντρική διαχείριση και δημιουργία αναφορών AD του Office 365 και της εσωτερικής εγκατάστασης

ADManager Plus

 • Διαχείριση του Active Directory και του Office 365 από μία κονσόλα.
 • Μαζική δημιουργία χρηστών AD και Office 365 με ένα βήμα μέσω προτύπων και CSV.
 • Προκαθορισμένες αναφορές για τους χρήστες, τις ομάδες και τις άδειες χρήσης του Office 365.
 • Αναλυτική ανάθεση εργασιών του Office 365 σε υπηρεσία παροχής βοήθειας βάσει ρόλων και OU.
ADSelfService Plus

Διαχείριση κωδικών πρόσβασης και συγχρονισμός κωδικών πρόσβασης του Office 365

ADSelfService Plus

 • Ενεργοποιεί το συγχρονισμό κωδικών πρόσβασης μεταξύ του Azure AD και του AD εσωτερικής εγκατάστασης σε πραγματικό χρόνο.
 • Επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να επαναφέρουν τους κωδικούς πρόσβασης του Office 365 μόνοι τους.
 • Επιβάλλει αναλυτικές πολιτικές κωδικών πρόσβασης για το AD και το Office 365.
 • Στέλνει ειδοποιήσεις αλλαγής κωδικού πρόσβασης σε πραγματικό χρόνο στους χρήστες του Office 365.