Κύρια χαρακτηριστικά της έκδοσης MSP του Password Manager Pro


Αποθήκευση, διαχείριση και ροή εργασιών κωδικών πρόσβασης

 

Κεντρικός θάλαμος κωδικών πρόσβασης

 

Αποθηκεύστε όλους τους εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης (από προνομιακούς λογαριασμούς, κοινόχρηστους λογαριασμούς, λογαριασμούς έκτακτης ανάγκης (firecall) και άλλους) στο ασφαλές κεντρικό αποθετήριο.

Διαχείριση κοινόχρηστων, διαχειριστικών κωδικών πρόσβασης

 

Διαχειριστείτε με ασφάλεια κοινόχρηστους λογαριασμούς όπως "Διαχειριστής" στα Windows, "root" σε Unix/Linux, "enable" σε Cisco, "sa" σε SQL κ.λπ.

Ροή εργασιών ελέγχου πρόσβασης με κωδικό

 

Έλεγχοι αιτημάτων-αποδέσμευσης για ανάκτηση κωδικού πρόσβασης. Πρόβλεψη για εκχώρηση χρονικά περιορισμένης πρόσβασης, αποκλειστικά προνόμια και ελέγχους συμφωνίας.

 

Κοινή χρήση κωδικών πρόσβασης, παροχή και διαχείριση χρηστών

 

Κυριότητα και κοινή χρήση κωδικών πρόσβασης

 

Σαφώς καθορισμένη κυριότητα για τους κωδικούς πρόσβασης που είναι αποθηκευμένοι στον κεντρικό θάλαμο. Πρόβλεψη για επιλεκτική κοινή χρήση κωδικών πρόσβασης ανάλογα με τις ανάγκες.

Ενοποίηση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory / LDAP

 

Εισαγάγετε χρήστες / ομάδες χρηστών από την υπηρεσία καταλόγου Active Directory των Windows ή το LDAP και αξιοποιήστε τον μηχανισμό ελέγχου ταυτότητας.

Έλεγχοι πρόσβασης βάσει ρόλων

 

Λεπτομερείς περιορισμοί στη διαχείριση πόρων και κωδικών πρόσβασης που είναι αποθηκευμένοι στο PMP. Οι περιορισμοί επιβάλλονται με βάση προκαθορισμένους ρόλους χρηστών.

 

Απομακρυσμένη επαναφορά κωδικών πρόσβασης

Αυτοματοποιημένες επαναφορές κωδικών πρόσβασης

 

Επαναφέρετε τους κωδικούς πρόσβασης των απομακρυσμένων πόρων από το περιβάλλον εργασίας web του Password Manager Pro, όπως και όταν απαιτείται, ή αυτόματα μέσα από προγραμματισμένες εργασίες.

Επιβολή πολιτικής κωδικών πρόσβασης

 

Επαναφέρετε τους κωδικούς πρόσβασης των απομακρυσμένων πόρων από το περιβάλλον εργασίας web του Password Manager Pro, όπως και όταν απαιτείται, ή αυτόματα μέσα από προγραμματισμένες εργασίες.

Ευρύ φάσμα συστημάτων προορισμού

 

Υποστηρίζει με ετοιμότητα ένα ευρύ φάσμα συστημάτων προορισμού, βάσεων δεδομένων, συσκευών δικτύου για έλεγχο πρόσβασης και αυτόματη επαναφορά κωδικών πρόσβασης.

 

Διαχείριση κωδικών πρόσβασης από εφαρμογή σε εφαρμογή

 

Οποιαδήποτε εφαρμογή ή δέσμη ενεργειών μπορεί να υποβάλει αίτημα στο PMP και να ανακτήσει κωδικούς πρόσβασης για σύνδεση με άλλες εφαρμογές ή βάσεις δεδομένων, εξαλείφοντας τους κωδικούς πρόσβασης που είναι ενσωματωμένοι στον κώδικα.

Διαχείριση λογαριασμών υπηρεσίας των Windows

 

Εντοπίστε και επαναφέρετε αυτόματα τους κωδικούς πρόσβασης των λογαριασμών υπηρεσίας που σχετίζονται με λογαριασμούς τομέα.

Εκτέλεση προσαρμοσμένης δέσμης ενεργειών μετά από επαναφορά κωδικού πρόσβασης

 

Επιλογή για αυτόματη εκτέλεση προσαρμοσμένων δεσμών ενεργειών για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε ενέργειας παρακολούθησης μετά από μια ενέργεια επαναφοράς κωδικού πρόσβασης.

 

Διαχείριση προνομιακής περιόδου λειτουργίας, απομακρυσμένη πρόσβαση και αυτόματη σύνδεση

Κορυφαία απομακρυσμένη σύνδεση

 

Οι χρήστες μπορούν να εκκινήσουν απόλυτα ασφαλείς, αξιόπιστες και πλήρως προσομοιωμένες περιόδους λειτουργίας Windows RDP, SSH και Telnet από το πρόγραμμα περιήγησης, χωρίς προσθήκη ή λογισμικό παράγοντα.

Εγγραφή προνομιακών περιόδων λειτουργίας

 

Οι προνομιακές περίοδοι λειτουργίας που εκκινούνται από το PMP μπορούν να καταγραφούν με βίντεο, να αρχειοθετηθούν και να αναπαραχθούν πλήρως για διερευνητικούς ελέγχους.

Αυτόματη σύνδεση σε συστήματα προορισμού και ιστοτόπους

 

Συνδεθείτε αυτόματα στα συστήματα προορισμού, τους ιστοτόπους και τις εφαρμογές απευθείας από το περιβάλλον χρήσης web του PMP, χωρίς αντιγραφή και επικόλληση κωδικών πρόσβασης.

 

Έλεγχος, συμμόρφωση και αναφορές

Ολοκληρωμένα ίχνη ελέγχου και αναφορές

 

Πλήρες αρχείο για το "ποιος", "τι" και "πότε" σχετικά με την πρόσβαση με κωδικό. Έξυπνες αναφορές για ολόκληρο το σενάριο διαχείρισης κωδικών πρόσβασης στην εταιρεία σας.

Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο, ενσωμάτωση SIEM

 

Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την εμφάνιση διαφόρων συμβάντων κωδικών πρόσβασης που επιτρέπουν την ενοποίηση με λύσεις διαχείρισης πληροφοριών ασφαλείας και συμβάντων (SIEM)

Δημιουργία αναφορών συμμόρφωσης DSS PCI

 

Αναφορές σχετικά με τις παραβιάσεις που αφορούν τη χρήση και τη διαχείριση προνομιακών κωδικών πρόσβασης βάσει των απαιτήσεων του PCI-DSS.

 

Ασφαλές και έτοιμο για επιχειρήσεις

Εξαιρετικά ασφαλές και αξιόπιστο

 

Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης και τα ευαίσθητα δεδομένα κρυπτογραφούνται μέσω κρυπτογράφησης AES 256-bit. Διπλή κρυπτογράφηση για μεγαλύτερη ασφάλεια. Μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να εκτελείται σε λειτουργία συμβατή με FIPS 140-2.

Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων

 

Επιβολή δύο διαδοχικών σταδίων ελέγχου ταυτότητας για σύνδεση στο PMP. Το πρώτο στάδιο είναι ο συνήθης έλεγχος ταυτότητας. Παρέχονται διάφορες επιλογές για το δεύτερο στάδιο.

Πρόσβαση από κινητές συσκευές

 

Ανάκτηση κωδικών πρόσβασης και έγκριση αιτημάτων εν κινήσει. Πρόβλεψη για ασφαλή πρόσβαση εκτός σύνδεσης.

 
 
 

Αποκατάσταση καταστροφής και υψηλή διαθεσιμότητα

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε πραγματικό χρόνο

 

Πρόβλεψη τόσο για προγραμματισμένη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας όσο και για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε πραγματικό χρόνο ολόκληρης της βάσης δεδομένων για αποκατάσταση καταστροφής.

Αρχιτεκτονική υψηλής διαθεσιμότητας

 

Αδιάλειπτη πρόσβαση σε εταιρικούς κωδικούς πρόσβασης μέσω της ανάπτυξης πλεοναζόντων παρουσιών διακομιστών και βάσεων δεδομένων. (Μία μόνο άδεια χρήσης έκδοσης Premium ή Enterprise αρκεί για την υψηλή διαθεσιμότητα).

Ασφαλής πρόσβαση εκτός σύνδεσης

 

Ανακτήστε κωδικούς πρόσβασης ακόμη και όταν δεν υπάρχει σύνδεση στο Internet. Το αντίγραφο χωρίς σύνδεση είναι τόσο ασφαλές όσο η ηλεκτρονική έκδοση. Η πρόσβαση εκτός σύνδεσης είναι επίσης διαθέσιμη στην εφαρμογή για κινητές συσκευές.

 

Ειδικά για MSP

Αρχιτεκτονική πολλών μισθωτών

 

Πρόβλεψη για τη διαχείριση των πόρων IT των πελατών από μία μόνο κονσόλα, με την επίτευξη πλήρους διαχωρισμού.

Καμία προσπάθεια διαμόρφωσης

 

Η έκδοση MSP ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους επαγγελματικούς στόχους των MSP - χωρίς προσπάθεια διαμόρφωσης, προσιτή τιμή και υψηλή ασφάλεια.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν