Όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ενημέρωση κώδικα περισσότερων από 750 εφαρμογών μέσω μίας αξιόπιστης πλατφόρμας

 • Αυτοματοποίηση διαχείρισης ενημερώσεων κώδικα

  Αυτοματοποιήστε όλες τις φάσεις της διαχείρισης ενημερώσεων κώδικα - από σάρωση, αξιολόγηση, ανάπτυξη και αναφορά.

 • Υποστήριξη σε πολλές πλατφόρμες

  Διαχειριστείτε απρόσκοπτα κάθε πτυχή της διαχείρισης ενημερώσεων κώδικα σε Windows, Mac και Linux.

 • Ενημέρωση κώδικα εφαρμογών τρίτων

  Διαχειριστείτε και αναπτύξτε ενημερώσεις κώδικα σε περισσότερες από 250 εφαρμογές τρίτων, όπως Adobe, Java, WinRAR και άλλων.

 • Πολιτικές ευέλικτης ανάπτυξης

  Προσαρμόστε με ευκολία τις πολιτικές ανάπτυξης ενημερώσεων κώδικα για την κάλυψη των μοναδικών επιχειρηματικών σας αναγκών.

 • Δοκιμή και έγκριση ενημερώσεων κώδικα

  Δημιουργήστε δοκιμαστικές ομάδες, δοκιμαστικές ενημερώσεις κώδικα και εγκρίνετε αυτόματα την ανάπτυξη σε περιβάλλοντα παραγωγής.

 • Ανάπτυξη ενημέρωσης δυνατοτήτων των Windows 10

  Ασφαλίστε τους υπολογιστές με Windows 10 αναπτύσσοντας την πιο πρόσφατη ενημέρωση δυνατοτήτων, χωρίς να διακυβεύεται η παραγωγικότητα.

 • Απόρριψη ενημερώσεων κώδικα/εφαρμογών

  Δώστε προτεραιότητα στην ανάπτυξή σας απορρίπτοντας λιγότερο σημαντικές ενημερώσεις κώδικα. Οι απορριφθείσες ενημερώσεις κώδικα μπορούν να επαναφερθούν και να ανακληθούν για ανάπτυξη.

 • Διασφάλιση συμμόρφωσης με τις ενημερώσεις κώδικα

  Επιτύχετε πλήρη συμμόρφωση με τις ενημερώσεις κώδικα σε όλα τα συστήματα, μέσω τεχνικών αξιολόγησης και αποκατάστασης τελικών σημείων.

 • Χρήσιμες αναφορές

  Αποκτήστε μεγαλύτερη ορατότητα ως προς τη συμμόρφωση με τις ενημερώσεις κώδικα και την κατάσταση ενημερώσεων κώδικα των τελικών σημείων με ευέλικτους ελέγχους και αναφορές σε πραγματικό χρόνο.

 • Απομακρυσμένη διαχείριση εφαρμογής ενημερωμένων εκδόσεων κώδικα για διευκόλυνση της επιδιόρθωσης κατά την εξ’ αποστάσεως εργασία

  Μάθετε πώς το Patch Manager Plus μπορεί να βοηθήσει στην απομακρυσμένη επιδιόρθωση των endpoints σας. Διαβάστε επίσης, και εφαρμόστε τις βέλτιστες πρακτικές για την απομακρυσμένη επιδιόρθωση των endpoints.

Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν