Εκτέλεση κρίσιμων εργασιών διαχείρισης του SharePoint

Διαχειριστείτε απρόσκοπτα τις κρίσιμες εργασίες διαχείρισης του SharePoint για τα δικαιώματα και τις ομάδες με την κονσόλα αποτελεσματικής διαχείρισης του SharePoint Manager Plus.

Η λύση επιτρέπει στους διαχειριστές να εκτελούν ενέργειες όπως εκχώρηση, ανάκληση, αντιγραφή και μετακίνηση δικαιωμάτων του SharePoint, δημιουργία και διαγραφή ομάδων του SharePoint, αντιγραφή και μετακίνηση χρηστών σε ομάδες και άλλα πολλά, με το εύχρηστο περιβάλλον εργασίας του.

Ελέγξτε τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί σε τοποθεσίες, δευτερεύουσες τοποθεσίες, βιβλιοθήκες εγγράφων με την προκαθορισμένη αναφορά. Επιπλέον, παρέχει μια πλατφόρμα για την εκτέλεση αυτών των λειτουργιών διαχείρισης τόσο περιβάλλοντα εσωτερικής εγκατάστασης όσο και για περιβάλλοντα Office365.

Ακόμη, η λύση παρέχει ολοκληρωμένες αναφορές για όλες τις λειτουργίες διαχείρισης που εκτελούνται, ώστε να ομαλοποιούνται οι αστοχίες των ελέγχων.

Εκτέλεση κρίσιμων εργασιών διαχείρισης του SharePoint

Αναφορές διαχείρισης SharePoint

Αναφορές διαχείρισης SharePoint

Μπορείτε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τους διακομιστές εσωτερικής εγκατάστασης και Office 365 SharePoint, με προκαθορισμένες αναφορές μέσω του SharePoint Manager Plus.

Οι εν λόγω αναφορές, βοηθούν στην παρακολούθηση αλλαγών σε δικαιώματα και ομάδες, ενώ παράλληλα αναγνωρίζουν λεπτομερώς τους χρήστες και τα δικαιώματά τους. Παρέχουν επίσης εκτενείς πληροφορίες αναφορικά με τα αποθέματα, όπως συμπλέγματα, περιεχόμενα βάσεων δεδομένων, εφαρμογές και συλλογές τοποθεσιών. Απεικονίζουν επίσης άκρως αναλυτικές αναφορές. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη λύση διασφαλίζει απρόσκοπτη συνεργασία, παρέχοντας εκτεταμένες πληροφορίες σχετικά με λίστες, βιβλιοθήκες εγγράφων κ.α.

Το SharePoint Manager Plus παρέχει αναφορές που βοηθούν επίσης στη διαχείριση των διακομιστών Office 365 SharePoint, Παρέχοντας πλήρη ορατότητα στην υποδομή του Office 365, βοηθά στη διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου, ενώ η δυνατότητα εκτενούς αναφοράς, βοηθά στον εντοπισμό αλλαγών σε επιμέρους στοιχεία και στην ασφάλεια.

Αποτελεσματικός έλεγχος διακομιστή SharePoint

Το SharePoint Manager Plus επιτρέπει τον εντοπισμό αλλαγών τόσο σε επίπεδο επιμέρους στοιχείων, όσο και σε επίπεδο ασφάλειας.

Η λύση παρέχει εξεζητημένες αναφορές που βοηθούν στην παρακολούθηση αλλαγών σε συλλογές τοποθεσιών, τοποθεσίες, λίστες και βιβλιοθήκες εγγράφων.

Παρακολουθεί επίσης και εντοπίζει τα δικαιώματα χρηστών και τις αλλαγές που άπτονται της ασφάλειας, όπως η δημιουργία, τροποποίηση και διαγραφή ομάδων.

efficient-sharePoint-server-auditing

Παρακολούθηση του SharePoint Online

Παρακολούθηση του SharePoint Online

Το SharePoint Manager Plus παρακολουθεί διαρκώς την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών SharePoint διασφαλίζοντας ότι οι κρίσιμοι πόροι σας, είναι συνεχώς διαθέσιμοι.

Εφόσον εντοπιστεί οποιοδήποτε συμβάν που θα μπορούσε δυνητικά να διαταράξει την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών, εμφανίζεται άμεσα σχετική ειδοποίηση.

Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει επίσης την παρακολούθηση των ορίων μεγέθους του SharePoint Online. Μπορείτε να προβάλετε το μέγιστο διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης για κάθε μισθωτή και το χώρο που ήδη χρησιμοποιείται.

Εξερεύνηση της υποδομής του SharePoint

Το SharePoint Manager Plus επιτρέπει στους διαχειριστές να προβάλλουν την πλήρη ιεραρχική αρχιτεκτονική της ανάπτυξης του SharePoint.

Αποκτήστε μια λεπτομερή προβολή των διακομιστών SharePoint εσωτερικής εγκατάστασης και του Office 365 με την καρτέλα "Εξερεύνηση".

Η επιλογή "Εξερεύνηση" της λύσης προβάλλει σε λίστα με ιεραρχικό τρόπο τα στοιχεία όλων των διακομιστών SharePoint που προστίθενται για παρακολούθηση και έλεγχο. Η επιλογή σάς επιτρέπει να προβάλετε την αρχιτεκτονική πολλών διακομιστών του SharePoint σε μία κονσόλα. Παρέχει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε στοιχείο, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων του και των σχετικών δικαιωμάτων ασφάλειας

Εξερεύνηση της υποδομής του SharePoint

Κονσόλα ειδοποιήσεων

Κονσόλα ειδοποιήσεων

Το SharePoint Manager Plus επιτρέπει στους διαχειριστές να προβάλλουν την πλήρη ιεραρχική αρχιτεκτονική της ανάπτυξης του SharePoint. Αποκτήστε μια λεπτομερή προβολή των διακομιστών SharePoint εσωτερικής εγκατάστασης και του Office 365 με την καρτέλα "Εξερεύνηση".

Η επιλογή "Εξερεύνηση" της λύσης προβάλλει σε λίστα με ιεραρχικό τρόπο τα στοιχεία όλων των διακομιστών SharePoint που προστίθενται για παρακολούθηση και έλεγχο. Η επιλογή σάς επιτρέπει να προβάλετε την αρχιτεκτονική πολλών διακομιστών του SharePoint σε μία κονσόλα. Παρέχει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε στοιχείο, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοτήτων του και των σχετικών δικαιωμάτων ασφάλειας

Μετεγκατάσταση του SharePoint

Το ενσωματωμένο εργαλείο μετεγκατάστασης του SharePoint Manager Plus βελτιστοποιεί τη διαδικασία μετεγκατάστασης των πόρων του SharePoint σε ένα νέο ή υφιστάμενο περιβάλλον.

Η μετακίνηση των πόρων μεταξύ διαφορετικών περιβαλλόντων θα μπορούσε να αποδειχθεί δύσκολο εγχείρημα, λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο των πόρων που είναι κρίσιμοι για τη λειτουργία της επιχείρησης.

Το SharePoint Manager Plus με τα καινοτόμα ενσωματωμένα εργαλεία του, μετατρέπει τη διαδικασία σχεδιασμού και εκτέλεσης της μετεγκατάστασης σε απλή υπόθεση.

SharePoint Migration

Αρχειοθέτηση αρχείων καταγραφής ελέγχου

Audit Log

Οι περισσότερες από τις κανονιστικές εντολές IT, όπως το PCI DSS, και οι βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης SharePoint καθορίζουν ότι τα δεδομένα αρχείου καταγραφής που συλλέγονται για ανάλυση θα πρέπει να αρχειοθετούνται και να αποθηκεύονται για διερευνητική ανάλυση.

Το SharePoint Manager Plus θα βοηθήσει τους διαχειριστές να ικανοποιήσουν αυτήν την άκρως απαραίτητη απαίτηση, δηλαδή την αρχειοθέτηση των αρχείων καταγραφής ελέγχου για διερευνητική ανάλυση με την επιλογή "Αρχειοθέτηση". Η λύση αρχειοθετεί όλα τα αρχεία καταγραφής ελέγχου που συλλέγονται από διακομιστές SharePoint για ευέλικτη χρονική περίοδο.

Η λύση βοηθάει τον διαχειριστή να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον χώρο αποθήκευσης της βάσης δεδομένων, επιτρέποντάς του να καθορίζει τη χρονική περίοδο δεδομένων αρχειοθέτησης. Επιτρέπει επίσης στον διαχειριστή να φορτώσει ξανά το αρχειοθετημένο αρχείο καταγραφής στη βάση δεδομένων ανά πάσα στιγμή, για τη δημιουργία αναφορών και ειδοποιήσεων που βοηθούν στη διερευνητική ανάλυση.

Αυτοματοποίηση δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας του SharePoint

Αυτοματοποιήστε και απλοποιήστε τη διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων εσωτερικής εγκατάστασης του SharePoint χρησιμοποιώντας το SharePoint Manager Plus.

Η λύση επιτρέπει να προγραμματίσετε την λήψη αντιγράφων ασφαλείας σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα, βοηθώντας τους διαχειριστές των πληροφοριακών συστημάτων να εξοικονομήσουν χρόνο και πόρους για άλλες σημαντικές εργασίες.

Μπορείτε να επαναφέρετε τα δεδομένα από ένα αντίγραφο ασφαλείας ανά πάσα στιγμή, μέσα από το εύχρηστο περιβάλλον του SharePoint Manager Plus.

Audit Log

Περισσότερες πληροφορίες για το προϊόν