Διαχείριση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

Λύσεις για τη διαχείριση ταυτοτήτων και πρόσβασης σε περιβάλλοντα Windows.

ADManager Plus

Διαχείριση και δημιουργία αναφορών της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

ADManager Plus

 • Εργαλείο διαχείρισης υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που βασίζεται στο web, με επιλογές διαχείρισης κινητών συσκευών μέσω εφαρμογών iPhone και Android.
 • Διαχείριση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, Office 365 και Exchange από μία ενιαία κονσόλα.
 • Μαζική δημιουργία χρηστών AD, O365, Exchange, Google Apps και Skype για επιχειρήσεις/Lync, σε ένα βήμα, μέσω προτύπων και CSV.
 • Πάνω από 150 προκαθορισμένες, πρακτικές αναφορές, συμπεριλαμβανομένων αναφορών ασφάλειας, συμμόρφωσης (SOX/HIPAA), λιστών διανομής και ένθετων αναφορών συμμετοχής σε ομάδα.
 • Επαναφορά κωδικών πρόσβασης, ξεκλείδωμα/ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λογαριασμών και άλλα πολλά, από τις αναφορές.
 • Αναλυτική ανάθεση σε υπηρεσία βοήθειας βάσει ρόλων και OU.
 • Αυτοματοποίηση κρίσιμων συνήθων διαδικασιών, όπως εκκαθάριση μη ενημερωμένων λογαριασμών AD.
ADSelfService Plus

Διαχείριση κωδικών πρόσβασης υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

ADSelfService Plus

 • Διαχείριση κωδικών πρόσβασης από τον χρήστη για τις εφαρμογές Active Directory, εσωτερικής εγκατάστασης και cloud.
 • Ειδοποιεί τους χρήστες μέσω email/SMS για επικείμενη λήξη κωδικού πρόσβασης και λογαριασμού.
 • Επιβάλλει λεπτομερείς πολιτικές κωδικών πρόσβασης στις εφαρμογές Active Directory και τις συνδεδεμένες εφαρμογές εσωτερικής εγκατάστασης και cloud.
 • Συγχρονίζει αυτόματα τους κωδικούς πρόσβασης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory σε πραγματικό χρόνο, σε πολλές εφαρμογές.
 • Παρέχει καθολική σύνδεση (SSO) με βάση την υπηρεσία καταλόγου Active Directory για εφαρμογές cloud.
ADAudit Plus

Έλεγχος και δημιουργία αναφορών για αλλαγές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

ADAudit Plus

 • Εργαλείο υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που βασίζεται στο web για την παρακολούθηση όλων των συμβάντων τομέα, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών χρήστη, ομάδας, υπολογιστή, GPO και OU.
 • Ελέγχει τους διακομιστές αρχείων των Windows, τα συμπλέγματα ανακατεύθυνσης, την τεχνολογία NetApp για αλλαγές εγγράφων σε αρχεία και φακέλους, την πρόσβαση ελέγχου και άλλα πολλά.
 • Παρακολουθεί κάθε σύνδεση και αποσύνδεση χρήστη, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιτυχημένων και αποτυχημένων συμβάντων σύνδεσης σε σταθμούς εργασίας του δικτύου.
 • Παρακολουθεί αλλαγές σε διακομιστές μελών Windows, FIM, εκτυπωτές και USB με σύνοψη συμβάντων, καθώς επίσης και συμβάντα σε εφαρμογές, πολιτικές και συστήματα.
 • Παρέχει πάνω από 150 έτοιμες για χρήση αναφορές ελέγχου με άμεσες ειδοποιήσεις μέσω email, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και να πληρούνται οι απαιτήσεις συμμόρφωσης IT.
Exchange Reporter Plus

Έλεγχος και δημιουργία αναφορών για αλλαγές του Exchange Server

Exchange Reporter Plus

 • Λύση ελέγχου και δημιουργίας αναφορών που βασίζεται στο web, για περιβάλλοντα MS Exchange.
 • Παρακολουθεί την εταιρική υποδομή ActiveSync και το απόθεμα σχετικών έξυπνων συσκευών.
 • Δημιουργεί αναφορές σχετικά με τη χρήση του Outlook Web Access, την κίνηση και την ανάπτυξη των γραμματοκιβωτίων.
 • Υποστηρίζει προσαρμοσμένες αναφορές που χρησιμοποιούν φίλτρα δεδομένων, αυτόματο προγραμματισμό και δημιουργία αναφορών πολλαπλών μορφών.
 • Παρέχει δυνατότητα ελέγχου, ώστε να είναι δυνατή η διερεύνηση μη εξουσιοδοτημένων συνδέσεων σε γραμματοκιβώτια και άλλων σημαντικών αλλαγών.
DataSecurity Plus

Έλεγχος διακομιστή αρχείων και εντοπισμός δεδομένων

DataSecurity Plus

 • Εργαλείο που βασίζεται στο web για την ανάλυση χώρου αποθήκευσης και τον έλεγχο της πρόσβασης σε διακομιστή αρχείων των Windows σε πραγματικό χρόνο, το οποίο βοηθά στην ικανοποίηση των αναγκών ασφάλειας δεδομένων, διαχείρισης πληροφοριών και συμμόρφωσης.
 • Παρακολουθήστε και αναλύστε την πρόσβαση σε αρχεία και φακέλους διερευνώντας ανωμαλίες, καταγράφοντας μοτίβα πρόσβασης και εξετάζοντας δικαιώματα κοινής χρήσης και NTFS.
 • Βελτιστοποιήστε τον χώρο αποθήκευσης απομονώνοντας παλιά, μη ενημερωμένα και μη επιχειρηματικά αρχεία, αντλώντας πληροφορίες για τη χρήση του χώρου στον δίσκο και προβάλλοντας ιδιότητες αρχείων και φακέλων.
 • Ανταποκριθείτε ενεργά σε παραβιάσεις ασφαλείας με άμεσες ειδοποιήσεις μέσω email. Εντοπίστε και αντιμετωπίστε απειλές ransomware με ειδοποιήσεις μαζικής πρόσβασης και αυτοματισμό απόκρισης.
 • Διατηρήστε τη συμμόρφωση με τα SOX, HIPAA, FISMA, PCI, GLBA, ΓΚΠΔ και άλλες κανονιστικές εντολές.
O365 Manager Plus

Διαχείριση, δημιουργία αναφορών και παρακολούθηση του Office 365.

O365 Manager Plus

 • Ένα εργαλείο δημιουργίας αναφορών, παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του Office 365.
 • Χρησιμοποιήστε έτοιμες αναφορές για το Exchange Online, το Azure Active Directory, το OneDrive για επιχειρήσεις και το Skype για επιχειρήσεις, καθώς και αναφορές σχετικά με την ασφάλεια, τη διαχείριση συμμόρφωσης και τις άδειες χρήσης για το Office 365.
 • Παρακολουθείτε συνεχώς την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας του Office 365 και λάβετε άμεσες ειδοποιήσεις μέσω email σχετικά με τις διακοπές λειτουργίας της υπηρεσίας.
 • Επιβλέψτε χωρίς κόπο την εγκατάσταση του Office 365 με ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων διαχείρισης του Exchange Online και του Azure Active Directory.
 • Παρακολουθήστε ακόμα και τις πιο αναλυτικές δραστηριότητες χρηστών στο Exchange Online, το Azure Active Directory, το OneDrive για επιχειρήσεις, το Sway και άλλες υπηρεσίες.
 • Ελέγξτε κρίσιμες δραστηριότητες και αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον του Office 365 με προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις για κάθε υπηρεσία του Office 365.
 • Αναθέστε εργασίες διαχείρισης του Office 365 λεπτομερώς στο προσωπικό της υπηρεσίας βοήθειας και σε άλλους χρήστες που δεν ανήκουν στο τμήμα IT μέσω ανάθεσης βάσει ρόλων.
RecoveryManager Plus

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτηση της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

RecoveryManager Plus

 • Αυτοματοποιημένα αντίγραφα ασφαλείας επαυξητικού τύπου των αντικειμένων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.
 • Απλή και αναλυτική αποκατάσταση έως και το επίπεδο χαρακτηριστικού.
 • Παρακολούθηση αλλαγών για αναίρεσή τους.
 • Λεπτομερής διαχείριση εκδόσεων κάθε αλλαγής χαρακτηριστικού.
 • Πρόβλεψη για επαναφορά της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory σε προγενέστερη κατάσταση.
SharePoint Manager Plus

Διαχείριση και έλεγχος του SharePoint

SharePoint Manager Plus

 • Εργαλείο που βασίζεται στο web για τη διαχείριση και τον έλεγχο των διακομιστών εσωτερικής εγκατάστασης του SharePoint και των διαμορφώσεων του Office 365.
 • Παρέχει πλήρη ορατότητα της υποδομής σε στοιχεία διακομιστή SharePoint εσωτερικής εγκατάστασης και online.
 • Περιλαμβάνει έτοιμες αναφορές για την παρακολούθηση στοιχείων του SharePoint, όπως συμπλέγματα, βάσεις δεδομένων περιεχομένου, εφαρμογές web, συλλογές τοποθεσιών, τοποθεσίες, λίστες και βιβλιοθήκες εγγράφων.
 • Εκτελεί έλεγχο σε επίπεδο στοιχείου και ασφάλειας. Εντοπίζει αμέσως τις αλλαγές σε δικαιώματα, ομάδες και νέους ρόλους με ειδοποιήσεις.
 • Συμβάλλει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων συμμόρφωσης μέσω της αρχειοθέτησης των δεδομένων αρχείων καταγραφής ελέγχου για ευέλικτες χρονικές περιόδους.
AD360

Ολοκληρωμένη διαχείριση ταυτοτήτων και πρόσβασης

AD360

  • Ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης ταυτοτήτων και πρόσβασης (IAM).
  • Επιτρέπει τον έλεγχο της παροχής χρηστών, της αυτοεξυπηρέτησης κωδικών πρόσβασης, της ασφάλειας των Windows και του διακομιστή αρχείων, καθώς και τη δημιουργία αναφορών του Exchange.
  • Παρέχει μια ενιαία, ενσωματωμένη κονσόλα που συμβάλλει στη μεγαλύτερη ασφάλεια, συμμόρφωση και εύκολη διαχείριση των περιβαλλόντων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.