Διαχείριση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

Λύσεις για τη διαχείριση ταυτοτήτων και πρόσβασης σε περιβάλλοντα Windows.

ADManager Plus

Διαχείριση και δημιουργία αναφορών της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

ADManager Plus

 • Εργαλείο διαχείρισης υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που βασίζεται στο web, με επιλογές διαχείρισης κινητών συσκευών μέσω εφαρμογών iPhone και Android.
 • Διαχείριση υπηρεσίας καταλόγου Active Directory, Microsoft 365 και Exchange από μία ενιαία κονσόλα.
 • Μαζική δημιουργία χρηστών AD, M365, Exchange, Google Apps και Skype για επιχειρήσεις/Lync, σε ένα βήμα, μέσω προτύπων και CSV.
 • Πάνω από 150 προκαθορισμένες, πρακτικές αναφορές, συμπεριλαμβανομένων αναφορών ασφάλειας, συμμόρφωσης (SOX/HIPAA), λιστών διανομής και ένθετων αναφορών συμμετοχής σε ομάδα.
 • Επαναφορά κωδικών πρόσβασης, ξεκλείδωμα/ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λογαριασμών και άλλα πολλά, από τις αναφορές.
 • Αναλυτική ανάθεση σε υπηρεσία βοήθειας βάσει ρόλων και OU.
 • Αυτοματοποίηση κρίσιμων συνήθων διαδικασιών, όπως εκκαθάριση μη ενημερωμένων λογαριασμών AD.
ADSelfService Plus

Διαχείριση κωδικών πρόσβασης υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

ADSelfService Plus

 • Διαχείριση κωδικών πρόσβασης από τον χρήστη για τις εφαρμογές Active Directory, εσωτερικής εγκατάστασης και cloud.
 • Ειδοποιεί τους χρήστες μέσω email/SMS για επικείμενη λήξη κωδικού πρόσβασης και λογαριασμού.
 • Επιβάλλει λεπτομερείς πολιτικές κωδικών πρόσβασης στις εφαρμογές Active Directory και τις συνδεδεμένες εφαρμογές εσωτερικής εγκατάστασης και cloud.
 • Συγχρονίζει αυτόματα τους κωδικούς πρόσβασης της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory σε πραγματικό χρόνο, σε πολλές εφαρμογές.
 • Παρέχει καθολική σύνδεση (SSO) με βάση την υπηρεσία καταλόγου Active Directory για εφαρμογές cloud.
ADAudit Plus

Έλεγχος και δημιουργία αναφορών για αλλαγές της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory

ADAudit Plus

 • Εργαλείο υπηρεσίας καταλόγου Active Directory που βασίζεται στο web για την παρακολούθηση όλων των συμβάντων τομέα, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών χρήστη, ομάδας, υπολογιστή, GPO και OU.
 • Ελέγχει τους διακομιστές αρχείων των Windows, τα συμπλέγματα ανακατεύθυνσης, την τεχνολογία NetApp για αλλαγές εγγράφων σε αρχεία και φακέλους, την πρόσβαση ελέγχου και άλλα πολλά.
 • Παρακολουθεί κάθε σύνδεση και αποσύνδεση χρήστη, συμπεριλαμβανομένων όλων των επιτυχημένων και αποτυχημένων συμβάντων σύνδεσης σε σταθμούς εργασίας του δικτύου.
 • Παρακολουθεί αλλαγές σε διακομιστές μελών Windows, FIM, εκτυπωτές και USB με σύνοψη συμβάντων, καθώς επίσης και συμβάντα σε εφαρμογές, πολιτικές και συστήματα.
 • Παρέχει πάνω από 150 έτοιμες για χρήση αναφορές ελέγχου με άμεσες ειδοποιήσεις μέσω email, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και να πληρούνται οι απαιτήσεις συμμόρφωσης IT.
Exchange Reporter Plus

Έλεγχος και δημιουργία αναφορών για αλλαγές του Exchange Server

Exchange Reporter Plus

 • Λύση ελέγχου και δημιουργίας αναφορών που βασίζεται στο web, για περιβάλλοντα MS Exchange.
 • Παρακολουθεί την εταιρική υποδομή ActiveSync και το απόθεμα σχετικών έξυπνων συσκευών.
 • Δημιουργεί αναφορές σχετικά με τη χρήση του Outlook Web Access, την κίνηση και την ανάπτυξη των γραμματοκιβωτίων.
 • Υποστηρίζει προσαρμοσμένες αναφορές που χρησιμοποιούν φίλτρα δεδομένων, αυτόματο προγραμματισμό και δημιουργία αναφορών πολλαπλών μορφών.
 • Παρέχει δυνατότητα ελέγχου, ώστε να είναι δυνατή η διερεύνηση μη εξουσιοδοτημένων συνδέσεων σε γραμματοκιβώτια και άλλων σημαντικών αλλαγών.
DataSecurity Plus

Έλεγχος διακομιστή αρχείων και εντοπισμός δεδομένων

DataSecurity Plus

 • Εργαλείο που βασίζεται στο web για την ανάλυση χώρου αποθήκευσης και τον έλεγχο της πρόσβασης σε διακομιστή αρχείων των Windows σε πραγματικό χρόνο, το οποίο βοηθά στην ικανοποίηση των αναγκών ασφάλειας δεδομένων, διαχείρισης πληροφοριών και συμμόρφωσης.
 • Παρακολουθήστε και αναλύστε την πρόσβαση σε αρχεία και φακέλους διερευνώντας ανωμαλίες, καταγράφοντας μοτίβα πρόσβασης και εξετάζοντας δικαιώματα κοινής χρήσης και NTFS.
 • Βελτιστοποιήστε τον χώρο αποθήκευσης απομονώνοντας παλιά, μη ενημερωμένα και μη επιχειρηματικά αρχεία, αντλώντας πληροφορίες για τη χρήση του χώρου στον δίσκο και προβάλλοντας ιδιότητες αρχείων και φακέλων.
 • Ανταποκριθείτε ενεργά σε παραβιάσεις ασφαλείας με άμεσες ειδοποιήσεις μέσω email. Εντοπίστε και αντιμετωπίστε απειλές ransomware με ειδοποιήσεις μαζικής πρόσβασης και αυτοματισμό απόκρισης.
 • Διατηρήστε τη συμμόρφωση με τα SOX, HIPAA, FISMA, PCI, GLBA, ΓΚΠΔ και άλλες κανονιστικές εντολές.
M365 Manager Plus

Διαχείριση, δημιουργία αναφορών και παρακολούθηση του Microsoft 365.

M365 Manager Plus

 • Ένα εργαλείο δημιουργίας αναφορών, παρακολούθησης, διαχείρισης και ελέγχου του Microsoft 365.
 • Χρησιμοποιήστε έτοιμες αναφορές για το Exchange Online, το Azure Active Directory, το OneDrive για επιχειρήσεις και το Skype για επιχειρήσεις, καθώς και αναφορές σχετικά με την ασφάλεια, τη διαχείριση συμμόρφωσης και τις άδειες χρήσης για το Microsoft 365.
 • Παρακολουθείτε συνεχώς την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας του Microsoft 365 και λάβετε άμεσες ειδοποιήσεις μέσω email σχετικά με τις διακοπές λειτουργίας της υπηρεσίας.
 • Επιβλέψτε χωρίς κόπο την εγκατάσταση του Microsoft 365 με ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων διαχείρισης του Exchange Online και του Azure Active Directory.
 • Παρακολουθήστε ακόμα και τις πιο αναλυτικές δραστηριότητες χρηστών στο Exchange Online, το Azure Active Directory, το OneDrive για επιχειρήσεις, το Sway και άλλες υπηρεσίες.
 • Ελέγξτε κρίσιμες δραστηριότητες και αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον του Microsoft 365 με προσαρμοσμένες ειδοποιήσεις για κάθε υπηρεσία του Microsoft 365.
 • Αναθέστε εργασίες διαχείρισης του Microsoft 365 λεπτομερώς στο προσωπικό της υπηρεσίας βοήθειας και σε άλλους χρήστες που δεν ανήκουν στο τμήμα IT μέσω ανάθεσης βάσει ρόλων.
RecoveryManager Plus

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά για Active Directory, Microsoft 365 και Exchange

RecoveryManager Plus

Active Directory

 • Αυτοματοποιήστε τη δημιουργία επαυξητικών αντιγράφων ασφαλείας αντικειμένων του Active Directory..
 • Κάντε επαναφορά σε επίπεδο χαρακτηριστικών ή / και αντικειμένων, χωρίς να χρειάζεται επανεκκίνηση.
 • Επιλέξτε μεταξύ επαναφοράς του Active Directory σε προηγούμενη κατάσταση ή συγκεκριμένο σημείο.

Microsoft 365

 • Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας και επαναφοράς, για όλα τα γραμματοκιβώτια στο περιβάλλον του Exchange Online.Εξάγετε ολόκληρα γραμματοκιβώτια ή μέρος τους σε αρχεία μορφής PST για ασφαλή αρχειοθέτηση.
 • Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας και επαναφοράς όλων των συλλογών τοποθεσιών, τοποθεσιών, λιστών και βιβλιοθηκών εγγράφων στο περιβάλλον του SharePoint Online.
 • Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας και επαναφοράς όλων των αρχείων και φακέλων στο περιβάλλον του OneDrive για Επιχειρήσεις.

Exchange

 • Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας και επαναφοράς, για όλα τα γραμματοκιβώτια στο περιβάλλον του Exchange εσωτερικής εγκατάστασης.
 • Εξάγετε ολόκληρα γραμματοκιβώτια ή μέρος τους σε αρχεία μορφής PST για ασφαλή αρχειοθέτηση.
SharePoint Manager Plus

Διαχείριση και έλεγχος του SharePoint

SharePoint Manager Plus

 • Εργαλείο που βασίζεται στο web για τη διαχείριση και τον έλεγχο των διακομιστών εσωτερικής εγκατάστασης του SharePoint και των διαμορφώσεων του Microsoft 365.
 • Παρέχει πλήρη ορατότητα της υποδομής σε στοιχεία διακομιστή SharePoint εσωτερικής εγκατάστασης και online.
 • Περιλαμβάνει έτοιμες αναφορές για την παρακολούθηση στοιχείων του SharePoint, όπως συμπλέγματα, βάσεις δεδομένων περιεχομένου, εφαρμογές web, συλλογές τοποθεσιών, τοποθεσίες, λίστες και βιβλιοθήκες εγγράφων.
 • Εκτελεί έλεγχο σε επίπεδο στοιχείου και ασφάλειας. Εντοπίζει αμέσως τις αλλαγές σε δικαιώματα, ομάδες και νέους ρόλους με ειδοποιήσεις.
 • Συμβάλλει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων συμμόρφωσης μέσω της αρχειοθέτησης των δεδομένων αρχείων καταγραφής ελέγχου για ευέλικτες χρονικές περιόδους.
FileAnalysis

Λύση ασφάλειας αρχείων και ανάλυσης αποθηκευτικού χώρου

FileAnalysis

 • Διαχείριση δεδομένων ROT: Εντοπίστε και εκκαθαρίστε περιττά, παρωχημένα και ασήμαντα (ROT) δεδομένα και άλλα ανεπιθύμητα αρχεία για την ανάκτηση χώρου αποθήκευσης.
 • Αναλυτής χώρου δίσκου: Παρακολουθήστε μοτίβα χρήσης δίσκου και ειδοποιήστε τους διαχειριστές όταν ο ελεύθερος χώρος πέφτει κάτω από ένα προκαθορισμένο όριο
 • Αναλυτής αδειών: Δημιουργήστε άμεσες αναφορές σχετικά με τα δικαιώματα των χρηστών και προσδιορίστε ποιος έχει πρόσβαση για να κάνει τι σε κρίσιμα δεδομένα της επιχείρησής σας.
 • Σαρωτής κινδύνου δεδομένων: Προσδιορίστε δεδομένα που είναι πιο ευάλωτα σε απειλές ασφαλείας, όπως φάκελοι σε υπερβολική έκθεση, αρχεία με σπασμένη κληρονομικότητα και αρχεία που έχουν μολυνθεί από ransomware.
 • Διαχείριση ορφανών αρχείων: Βρείτε και διαχειριστείτε αρχεία που ανήκουν σε ανενεργούς, απενεργοποιημένους ή διαγραμμένους χρήστες.
M365 Security Plus

Ασφάλεια και προστασία για το Microsoft 365

M365 Security Plus

 • Αποτρέψτε παραβιάσεις ασφαλείας με προσαρμοσμένα προφίλ ελέγχου και αναλυτικές αναφορές ελέγχου για διάφορες δραστηριότητες χρηστών και διαχειριστών.
 • Παρέχετε γρήγορη αποκατάσταση για κρίσιμα συμβάντα με ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο και δημιουργήστε προσαρμοσμένα προφίλ ειδοποιήσεων που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
 • Αποτρέψτε τις διακοπές λειτουργίας της υπηρεσίας με διαρκή παρακολούθηση και άμεσες ειδοποιήσεις σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία και απόδοση των υπηρεσιών και endpoints που συνδέονται με το Microsoft 365.
 • Εξετάστε τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με αυτοματοποιημένη αναζήτηση περιεχομένου για να εντοπίσετε προσωπικές πληροφορίες και πιθανές επιθέσεις ηλεκτρονικού ψαρέματος.
 • Δημιουργήστε προσαρμοσμένους ρόλους υποστήριξης και αναθέστε εργασίες ρουτίνας σε χρήστες που δεν είναι διαχειριστές χωρίς να αυξήσετε τα δικαιώματα του Microsoft 365.
AD360

Ολοκληρωμένη διαχείριση ταυτοτήτων και πρόσβασης

AD360

  • Ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης ταυτοτήτων και πρόσβασης (IAM).
  • Επιτρέπει τον έλεγχο της παροχής χρηστών, της αυτοεξυπηρέτησης κωδικών πρόσβασης, της ασφάλειας των Windows και του διακομιστή αρχείων, καθώς και τη δημιουργία αναφορών του Exchange.
  • Παρέχει μια ενιαία, ενσωματωμένη κονσόλα που συμβάλλει στη μεγαλύτερη ασφάλεια, συμμόρφωση και εύκολη διαχείριση των περιβαλλόντων της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.