Functies van Exchange Reporter Plus

  •  

    Rapportage

  •  

    Auditing

  •  

    Bewaking

Exchange

Rapporten over postvakgrootte

Krijg inzicht in postvakgrootte, postvakgroei en groottebeperkingen voor postvakken, en vergelijk de actuele postvakgrootte eenvoudig met de geldende quotumlimieten.

Rapporten over postvakverkeer

Volg en analyseer het verkeer naar elk postvak. Filter berichten op afzender, ontvanger, het aantal berichten en de berichtgrootte.

Outlook Web Access-rapporten

Controleer Outlook Web Access (OWA)-activiteiten door gegevens te filteren op gebruiker, browser, client-IP-adres, enzovoort.

Rapporten over postvakeigenschappen

Bekijk nauwkeurige gegevens omtrent Exchange Server-postvakgrootten, inactieve en verborgen postvakken, postvakgroei en andere kenmerken.

Rapporten over postvakinhoud

Filter postvakinhoud op trefwoorden, eigenschappen van e-mailbijlagen, map-eigenschappen, enzovoort.

Exchange ActiveSync-rapporten

Verkrijg gedetailleerde rapporten over ActiveSync-gebruik, synchronisatieaanvragen, details over beleid, statusinformatie en apparaat-gegevens.

 
Meer laden 

Rapporten over inhoud van openbare mappen

Bekijk essentiële gegevens van berichten die zijn verzonden naar openbare mappen, op basis van onderwerp, trefwoorden, de grootte en extensie van bijlagen, enzovoort.

Rapporten over postvakmachtigingen

Krijg inzicht in de machtigingen die zijn gekoppeld aan postvakken en gebruikers zodat de veiligheid van postvakgegevens kan worden gegarandeerd.

Office 365

Rapporten over Office 365-postvakken

Maak efficiënt beheer van Office 365-postvakken mogelijk met informatie omtrent postvakopslag, archieven, inactieve postvakken en andere details.

Rapporten over Office 365-postvakgrootten

Bekijk een lijst met alle Office 365-postvakken in uw organisatie en hun grootte en aantallen. Standaard wordt de postvakgrootte weergegeven voor het huidige tijdstip.

Rapporten over verborgen Office 365-postvakken

Verborgen postvakken worden niet weergegeven in Exchange-adreslijsten. Creëer een lijst met alle Office 365-postvakken waarvoor de zichtbaarheid is ingesteld op 'verborgen', zodat u zeker weet dat u niets ontgaat.

 
Meer laden 

Office 365 ActiveSync-rapporten

Exchange Reporter Plus koppelt smartphones aan de bijbehorende postvakken en beleidsregels, en biedt bruikbare informatie omtrent ActiveSync-apparaten.

Skype voor Bedrijven

Rapporten over conferencecalls

Controleer de instellingen en configuraties van conferencecalls (telefonische vergaderingen) met Skype voor Bedrijven. Print rapporten over deelnemers aan conferencecalls, toegepaste beleidsregels voor gebruikers en andere informatie.

Instant Messaging-rapporten

Stel rapporten op over intern en extern uitgewisselde chatberichten, configuratie-instellingen voor Instant Messaging-filters, de meest actieve IM-gebruikers en andere gebruikersactiviteiten.

Rapporten over audio/video

Bekijk gedetailleerde gegevens van gesprekken via Skype voor Bedrijven, inclusief mislukte oproepen, niet-toegewezen nummers en andere gebruikersactiviteiten.

Rapporten over bestandsoverdrachten

Als compliance- en beveiligingsmaatregel kunt u alle bestandsoverdrachtfilters bijhouden, de met Skype voor Bedrijven intern en extern overgedragen bestanden, enzovoort.

Organisatierapporten

Krijg inzicht in uw complete Skype voor Bedrijven-setup met lijsten van alle Skype-gebruikers, pools, sites, servers, machines en nog veel meer.

Meer informatie