Rapport voor firewallbeveiligingsaudits

Compliancerapport voor firewallapparatuur

Firewall Analyzer biedt uitgebreide compliancerapportage voor firewallapparaten en kan worden gebruikt voor beveiligingsaudits voor firewalls. Aan de hand van het rapport kunt u de firewallregels configureren. Daarmee kunt u mogelijk riskante toegang tot het netwerk voorkomen en alleen noodzakelijke netwerkhosts toegang verlenen. In het rapport worden alle problemen vastgesteld die gerelateerd zijn aan firewallbeveiliging en het fungeert als zodanig als een audittool voor firewallbeveiliging. Met deze audittool voor firewallconfiguraties kunt u de complete firewallbeveiliging controleren en een gedetailleerde analyse van firewallconfiguraties verkrijgen. De tool voorziet ook in auditrapporten voor firewallbeveiliging en een controlelijst voor firewallbeveiliging met een algemene beoordeling van de beveiliging. Met het auditrapport voor firewallbeveiliging kunt u de beveiligingsrisico's van het apparaat vaststellen. Met deze firewallaudittool kunt u de bestaande firewallregels controleren aan de hand van een vooraf ingestelde controlelijst voor firewallbeveiliging. Daarmee wordt niet alleen de impact van het probleem gemeten, maar ook de ernst ervan. Aan de hand van het firewallauditrapport kan ook worden ingeschat hoe makkelijk het probleem kan worden opgelost. Op basis van de problemen worden er in het rapport best practices aanbevolen. Deze firewallconfiguratiesoftware deelt de dreigingen in verschillende niveaus in en raadt configuratie- en andere wijzigingen aan om de beveiliging van de firewall te versterken.

Problemen worden ingedeeld in vijf categorieën. Dat zijn: kritiek, hoog, gemiddeld, laag en info

Firewall-beveiligingschecklist en -rapport

De problemen worden beoordeeld, en de resultaten worden gepresenteerd in de vorm van statistieken. Het rapport bestaat uit drie delen. Dat zijn:

 • Auditrapport voor beveiliging
 • Rapport over best practices voor beveiliging
 • Apparaatconfiguratierapport

Auditrapport voor beveiliging

In dit onderdeel van het rapport wordt het volgende beschreven: het probleem, de impact van het probleem, het gemak waarmee het probleem kan worden uitgebuit, en een aanbeveling en algemene beoordeling van het probleem.

Rapport over best practices voor beveiliging

In dit onderdeel van het rapport worden de aanbevolen procedures op het gebied van beveiliging beschreven. Het bestaat uit een overzicht en een aanbeveling. En het omvat de volgende gebieden:

 • Software
 • Services
 • Interfaces
 • Filtering
 • Verificatie
 • Logboeken
 • Versleuteling

Apparaatconfiguratierapport

In dit onderdeel worden de configuratie-instellingen van het firewallapparaat beschreven.

Periodieke samenstelling van firewallcompliancerapporten

Dit rapport wordt met regelmatige tussenposen gegenereerd. Aan de rapportlink in de gebruikersinterface is te zien wanneer het compliancerapport is gemaakt.

Onmiddellijke samenstelling van firewallcompliancerapporten

U kunt het compliancerapport op elk gewenst moment genereren.

Inloggegevens configureren / apparaatprofiel toewijzen om firewallconfiguratie en -regels op te halen

De analysemodule voor firewallconfiguraties stelt de inloggegevens van het apparaat in of wijst een inlogprofiel toe aan het apparaat. Bij het toewijzen van een apparaatprofiel of het configureren van inloggegevens voor het apparaat wordt automatisch een compliancerapport gegenereerd. Firewall Analyzer fungeert dus als een efficiënte firewallconfiguratietool.

Raadpleeg de pagina Compliancebeheersoftware voor firewalls voor meer informatie over compliance met andere beveiligingsnormen voor firewalls.

Raadpleeg de pagina Beveiligingsnormen voor firewalls voor meer informatie over compliance met beveiligingsnormen.

Het belang van beveiligingsaudits voor firewalls

Beveiligingsaudits spelen een cruciale rol bij het versterken van uw netwerkverdediging doordat zwakke plekken worden blootgelegd en de status van de naleving van regelgeving wordt gedeeld. Netwerkbeveiligingsbeheerders kunnen daardoor adequate maatregelen nemen om de netwerkbeveiliging van uw organisatie te versterken.

 • Verborgen dreigingen blootleggen: In audits wordt een inschatting gemaakt van de configuratiefouten, verouderde regels en conflicterend beleid in uw organisatie waardoor gaten in de beveiliging kunnen ontstaan. Deze procedure helpt bij het vaststellen van kwetsbaarheden die kunnen worden uitgebuit door dreigingsactoren.
 • Betere naleving: In veel sectoren wordt vereist dat organisaties regelmatig firewallbeveiligingsaudits uitvoeren om een inschatting te kunnen maken van de compliance van de organisatie. Ze zorgen ervoor dat uw firewalls voldoen aan deze vereisten en beschermd blijven tegen dreigingen. En bij niet-naleving volgen boetes.
 • Proactieve dreigingsdetectie: In audits worden logboeken geanalyseerd en verdachte activiteitspatronen opgespoord, zodat u snel actie kunt ondernemen en potentiële dreigingen proactief kunt aanpakken. Dat helpt om beveiligingsgebeurtenissen aan te pakken voordat ze veranderen in beveiligingsincidenten.
 • Betere netwerkprestaties: Met beveiligingsaudits kunt u overbodige regels en verkeersonregelmatigheden opsporen. Door die kwesties met behulp van audits vast te stellen en te elimineren, kunt u de netwerkprestaties en gebruikerservaring verbeteren.
 • Lager risico en kosten: Het proactief aanpakken van kwetsbaarheden en het versterken van de beveiliging kan gegevenslekken, malware-infecties en andere cyberaanvallen voorkomen, en daarmee ook de hoge boetes die eraan zijn verbonden.

Uitgelichte links

 • Realtime bandbreedtebewaking
 • Bewaking van internetverkeer door werknemers
 • Best practices voor firewallbeveiliging
 • Trendanalyse voor capaciteitsplanning
 • Waarschuwingen voor firewallbandbreedte
 • Firewallbeheer