IT-beveiligingsbeheer

Oplossingen voor het beheer van IT-beveiliging om te zorgen voor compliance en voor het uitvoeren van audits van gebruikersactiviteiten.

EventLog Analyzer

IT-compliance- en logboekbeheer

EventLog Analyzer

 • Software voor kosteneffectief logboekbeheer voor Security Information & Event Management (SIEM).
 • Automatiseert het hele proces voor het beheer van terabytes door machines gegenereerde logboeken.
 • Verzamelt, analyseert, doorzoekt, rapporteert en archiveert vanuit een centrale locatie.
 • Rapporteert over gebruikersactiviteit, compliance met de regelgeving, historische trends en meer.
 • Vermindert interne bedreigingen en bewaakt de integriteit van bestanden.
 • Voert forensische analyses van logboeken uit, bewaakt geprivilegieerde gebruikers en ziet toe op compliance met de regelgeving van toezichthoudende instanties.
Firewall Analyzer

Firewall-beveiliging en configuratiebeheer

Firewall Analyzer

 • Agentless software voor logboekanalyse en configuratiebeheer voor netwerkbeveiligingsapparatuur
 • Verzamelt, archiveert en analyseert logboeken van beveiligingsapparatuur en genereert forensische rapporten vanaf een centrale console.
 • Biedt bewaking en analyse van de eindpuntbeveiliging, bewaking van werknemers op internet en bewaking van de bandbreedte.
 • Ondersteunt wijzigingsbeheer, capaciteitsplanning, afdwingen van beleid, beveiliging en rapportage van compliance-audits.
 • Werkt samen met open source- en commerciële netwerkfirewalls (Check Point, Cisco, Juniper, Fortinet, Snort en meer) en IDS/IPS.
 • Ondersteunt VPN's, proxy's en gerelateerde beveiligingsapparatuur.
Log360

SIEM & Network Threat Mitigation

Log360

 • Allesomvattende SIEM-oplossing voor het bedrijfsnetwerk.
 • Verzamelt, analyseert, doorzoekt, rapporteert en archiveert logboeken vanuit een centrale locatie.
 • Bewaakt de Active Directory-omgeving en traceert alle domeingebeurtenissen, inclusief wijzigingen door gebruikers, groepen, computers, GPO en OU.
 • Voert audits uit van Windows-bestandsservers, failover-clusters, NetApp voor wijzigingen in bestanden en mappen, toegang, delen en toestemmingen.
 • Draagt bij aan de vermindering van interne bedreigingen door inzicht in de gebruikerscontext van de netwerkactiviteit.
 • Draagt bij aan de vermindering van externe bedreigingen door audits uit te voeren van netwerkapparatuur, database- en applicatieservers, kwetsbaarheidsscanners en oplossingen voor bedreigingsintelligentie.
 • Cloudbeveiligingstool voor het traceren van alle activiteiten die op een openbaar cloud-platform plaatsvinden: Amazon Web Services (AWS) en Microsoft Azure.
Password Manager Pro

Beheer bevoorrechte wachtwoorden

Password Manager Pro

 • Een veilige kluis voor opslaan en beheer van gevoelige informatie, zoals wachtwoorden, documenten en digitale identiteiten.
 • Centraliseert wachtwoordopslag en toegang voor elimineren van vermoeidheid van wachtwoorden en beveiligingsvertragingen.
 • Automatiseert frequente veranderingen van wachtwoorden in kritieke systemen om de IT-productiviteit te verbeteren.
 • Biedt werkstromen voor goedkeuring en onvertraagde waarschuwingen over wachtwoordtoegang voor vaststellen van preventieve beveiligingsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen voor opsporing.
PAM360

Volledige geprivilegieerde-toegangsbeveiliging voor IT-beheer voor ondernemingen

PAM360

 • Weboplossing voor volledig beheer van geprivilegieerde accounts en toegangsbeheer vanaf een unified console.
 • Direct te integreren met populaire certificeringsinstanties als Digicert, GoDaddy en Let's Encrypt; helpt bij het bereiken van een end-to-end levenscyclusbeheer van SSL-certificaten en digitale identiteiten.
 • Automatisering van opsporen van geprivilegieerde identiteiten — geprivilegieerde accounts, SSH-sleutels en SSL-certificaten.
 • Assistentie voor geprivilegieerde gebruikers bij het met één klik lanceren van directe verbindingen naar externe hosts via veilige, wachtwoordloze gateways.
 • Just-in-time geprivilegieerde toegang toewijzen aan gebruikers, automatisch intrekken van machtigingen na een ingestelde periode en onmiddellijk resetten van wachtwoorden.
 • Schaduwen van gebruikerssessies en deze in realtime opnemen ter ondersteuning van onderzoeksaudits.
 • Nauwlettende bewaking van alle gebeurtenissen met betrekking tot geprivilegieerde-accountacties via AI- en ML-functionaliteit voor anomaliedetectie en doorsturen van contextrijke logs naar SNMP-servers.
 • Biedt een reeks intuïtieve, inplanbare aanpasbare rapporten over gebruikerstoegang en activiteitsgegevens, waarmee ondernemingen verschillende voorschriften kunnen naleven.
 • Bescherming van CI/CD-platforms tegen aanvallen met inloggegevens en eliminatie van het hard coderen van inloggegevens door middel van beveiligde API's zorgt voor optimaal beveiligde communicatie
ADAudit Plus

Auditing en rapportage van wijzigingen in Active Directory

ADAudit Plus

 • Web-gebaseerd Active Directory-tool voor het traceren van alle domeingebeurtenissen, inclusief wijzigingen door gebruikers, groepen, computers, GPO en OU.
 • Voert audits uit van Windows-bestandsservers, failover-clusters, NetApp voor documentwijzigingen in bestanden en mappen, audittoegang, delen en toestemmingen.
 • Bewaakt elke aan- en afmelding door een gebruiker, inclusief alle geslaagde en mislukte inlogpogingen op alle netwerkstations.
 • Traceert wijzigingen in Windows-memberservers, FIM, printers en USB in gebeurtenisoverzichten en traceert applicatie-, beleids- en systeemgebeurtenissen.
 • Biedt meer dan 150 gebruiksklare auditrapporten met onmiddellijke e-mailwaarschuwingen om de beveiliging te garanderen en te voldoen aan vereisten voor compliance van de IT.
Key Manager Plus

SSH-sleutel- en SSL-certificaatbeheer

Key Manager Plus

 • SSH-systemen ontdekken in het netwerk, inclusief gebruikers en private sleutels.
 • Alle gevonden SSH-sleutels consolideren in een beveiligd centraal repository.
 • Maken en implementeren van nieuwe sleutelparen op doelsystemen en deze periodiek roteren.
 • Tot stand brengen van directe SSH-verbindingen met doelsystemen; controleren en traceren van alle gebruikersactiviteiten.
 • Ontdekken en consolideren van alle SSL-certificaten in een gecentraliseerde repository, en waarschuwingen ontvangen wanneer deze certificaten binnenkort vervallen.
 • Gecentraliseerd proces voor het aanmaken van certificaten en CSR; identificatie en vermijden van zwakke SHA-1-certificaten.
Device Control Plus

Software voor het voorkomen van gegevenslekken voor verwisselbare apparaten

Device Control Plus

 • Activiteiten van alle USB- en randapparatuur controleren, blokkeren en bewaken.
 • Maak en implementeer beleid ter voorkoming van verlies of diefstal van gegevens via verwisselbare apparaten
 • Stel beperkingen voor bestandsoverdracht in om ongeautoriseerde gegevensverplaatsingen naar en van uw computer te voorkomen
 • Implementeer op rollen gebaseerde toegangscontrole om ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te voorkomen
 • Verleen tijdelijk toegang aan verwisselbare apparaten om excessieve toegangsrechten te voorkomen
 • Maak een lijst van vertrouwde apparaten en geef alleen die apparaten toegang tot uw computer
 • Herken interne activiteiten en voorkom ze met intuïtieve dashboards en strikte auditrapporten
Exchange Reporter Plus

Auditing en rapportage van Exchange Server-wijzigingen

Exchange Reporter Plus

 • Web-gebaseerde oplossing voor controle en rapportage van wijzigingen voor MS Exchange-omgevingen.
 • Traceert en bewaakt zakelijke ActiveSync-infrastructuur en de inventaris van gerelateerde smart apparatuur.
 • Rapporteert over het gebruik van Outlook Web Access, postvakverkeer en postvakgroei.
 • Ondersteunt aangepaste rapporten die gebruik maken van gegevensfilters, automatische planning en het genereren van rapporten in verschillende indelingen.
 • Biedt een auditfunctie waarmee ongeautoriseerde postvakaanmeldingen en andere kritieke wijzigingen kunnen worden onderzocht.
ADManager Plus

Beheer en rapportage van Active Directory

ADManager Plus

 • Web-gebaseerd Active Directory-beheertool met mobiele beheeropties via iPhone- en Android-apps.
 • Biedt Active Directory- en Exchange-beheer op één console.
 • Ondersteunt het aanmaken van een gebruiker in één stap met instellingen voor Exchange, LCS/OCS en Lync.
 • Ondersteunt het aanmaken van gebruikers in bulk op basis van een sjabloon of een CSV-bestand.
 • Bevat meer dan 150 kant-en-klare, uitvoerbare rapporten voor beveiliging, compliance (SOX/HIPAA) en distributielijsten.
 • Ondersteunt gedetailleerde op rollen of OU gebaseerde delegering van helpdesk-activiteiten.
 • Automatiseert user life cycle management, AD-cleanup en andere kritieke taken.
ADSelfService Plus

Wachtwoordbeheer voor Active Directory

ADSelfService Plus

 • Vereenvoudigt het wachtwoordbeheer met selfservice voor eindgebruikers en zorgt voor strikte beveiliging door middel van multi-factor authenticatie.
 • Implementeert gedetailleerd wachtwoordbeleid voor Active Directory-applicaties op locatie en applicaties in de cloud.
 • Synchroniseert wachtwoorden automatisch voor beveiligde unificatie van ID's op verschillende platformen.
 • Biedt naadloze beveiligde toegang tot cloudapplicaties met op Active Directory gebaseerde Single Sign-on.
 • Stelt gebruikers periodiek op de hoogte via e-mail, SMS en pushberichten om te voorkomen dat wachtwoorden verlopen.
M365 Manager Plus

Beveiliging en compliance voor Microsoft 365

M365 Manager Plus

 • Voldoet aan diverse industriële normen zoals HIPAA, SOX, GLBA, PCI DSS en FISMA met afzonderlijke voor dit doel gebouwde rapporten in M365 Manager Plus.
 • Alle inkomende en uitgaande mailverkeer bewaken en onderzoeken op DLP-beleid (Data Loss Prevention) en regels.
 • Alle inkomende en uitgaande verkeer in uw Exchange-organisatie bewaken op spam en malware.
 • Details bekijken van alle In-Place eDiscovery-zoekopdrachten en wijzigingen die worden aangebracht in In-Place eDiscovery-objecten.
 • Alle apparaten binnen uw Exchange Online-omgeving traceren die ActiveSync ondersteunen.
 • Audits uitvoeren van gebruikersactiviteiten in Exchange Online, Azure Active Directory, OneDrive for Business, Sway en andere services. Auditgegevens zolang bewaren als nodig is om de ingebouwde archieflimieten van Microsoft 365 te omzeilen.
 • Op de hoogte blijven van kritieke activiteiten en wijzigingen die plaatsvinden in uw Microsoft 365-omgeving met behulp van waarschuwingen die aangepast zijn aan elke Microsoft 365-service.
Network Configuration Manager

Beheer van de netwerkconfiguratie

Network Configuration Manager

 • Web-gebaseerde oplossing voor wijzigings-, configuratie- en compliance-beheer (NCCM) voor netwerken van meerdere leveranciers.
 • Biedt NCCM-services voor switches, routers, firewalls en andere netwerkapparatuur.
 • Levert een geïntegreerde oplossing voor automatisering en beheersing van de totale levenscyclus van configuratiebeheer voor apparatuur.
 • Biedt één gecentraliseerde grafische gebruikersinterface (GUI) voor het beheer van configuraties en wijzigingen, compliance en automatisering van taken.
Endpoint Central

Geïntegreerd beheer van desktops en mobiele apparaten

Endpoint Central

 • Web-gebaseerde oplossing voor het beheer van duizenden servers, desktops en mobiele apparaten vanuit een centrale locatie.
 • Zorgt voor één centrale oplossing voor het beheer van mobiele systemen en desktopsystemen (MDM).
 • Biedt een holistische oplossing voor het beheer van alle MDM-activiteiten.
 • Biedt voor elke organisatie een betaalbare en gebruikersvriendelijke oplossing.
Patch Connect Plus

Beheer patches van derden met Microsoft SCCM

Patch Connect Plus

 • Breidt de bestaande mogelijkheden van Microsoft SCCM uit en voegt de mogelijkheid toe om patches aan te brengen in applicaties van derden.
 • Gebruikt dezelfde implementatie-infrastructuur voor SCCM-patches.
 • Ondersteunt updates voor meer dan 250 applicaties van derden.
 • Automatiseert het scannen en implementeren van patches.
 • Ontvang berichten over de status van geïmplementeerde patches.
Cloud Security Plus

Cloudbeveiliging en logboekbeheer

Cloud Security Plus

 • Web-gebaseerd cloudbeveiligingstool voor het traceren van alle activiteiten die op een openbaar cloud-platform plaatsvinden: Amazon Web Services (AWS) en Microsoft Azure.
 • Registreert voor de AWS-omgeving wijzigingen in IAM-activiteit, inlogactiviteiten en gebeurtenissen in Amazon EC2, netwerkbeveiligingsgroepen, Elastic IP-adressen, ELB, Auto Scaling, WAF, STS, RDS, AWS Config, VPC en S3.
 • Biedt inzicht in activiteiten van Microsoft Azure-gebruikers en wijzigingen die worden aangebracht in netwerkbeveiligingsgroepen, virtuele netwerken, applicatie-gateways, traffic manager, DNS-zones, virtuele machines, databases en opslag-accounts.
 • Het is mogelijk om e-mailwaarschuwingen te configureren, die worden verstuurd in het geval van ongebruikelijke activiteiten, afwijkende trends en andere bedreigingen van de beveiliging.
 • Het genereren van rapporten automatiseren door rapporten te plannen voor een bepaald tijdstip. Deze rapporten worden opgeslagen in het door de gebruiker gedefinieerde pad en ze kunnen ook via e-mail worden ontvangen.
Patch Manager Plus

Cloud Patch Management

Patch Manager Plus

 • Cloud-gebaseerde patch-automatisering voor Windows en ruim 250 applicaties van derden
 • Gedistribueerde en remote patches
 • Automatiseer het patchproces vanaf de detectie tot aan de implementatie
 • Scan regelmatig op beveiligingsproblemen en patches
 • Test van te voren de stabiliteit van patches
 • Gebruikersmeldingen, aanpassingen en patchbeheer
 • Verzeker een continue compliance met beveiligingsstandaarden
 • Weiger patches voor specifieke groepen of applicaties
 • Geavanceerd patchbeheer met rapporten en audits
DataSecurity Plus

Bestandsserver auditing & data discovery

DataSecurity Plus

 • Web-gebaseerde tool voor auditing van toegang tot de Windows-bestandsserver en opslag-analyse als hulpmiddel voor gegevensbeveiliging, informatiebeheer en compliance met de regelgeving in realtime.
 • Traceert en analyseert toegang tot bestanden en mappen door in te zoomen op afwijkingen, het vastleggen van toegangspatronen, en permissies voor delen en NTFS te onderzoeken.
 • Optimalisatie van opslagruimte door oude, verouderde en niet-zakelijke bestanden te isoleren en op die manier inzicht te bieden in het gebruik van schijfruimte, naast de mogelijkheid om eigenschappen van bestanden en mappen te bekijken.
 • Actief reageren op inbreuken op de beveiliging met onmiddellijke e-mailwaarschuwingen. Detectie en tegengaan van ransomware door middel van mass access-waarschuwingen en geautomatiseerde respons.
 • Zorg ervoor dat u blijft voldoen aan SOX, HIPAA, FISMA, PCI, GLBA, GDPR en andere regelgeving.
Browser Security Plus

Software voor browserbeheer en -beveiliging

Browser Security Plus

 • Configureer en implementeer beleid ter voorkoming van bedreigingen en gegevensinbreuken
 • Beheer en controleer browseruitbreidingen en plug-ins
 • Isoleer door IT goedgekeurde en niet-goedgekeurde sites ter voorkoming van gegevensinbreuken
 • Verzeker compliance met vooraf gedefinieerde standaards zoals STIG en CIS
Mobile Device Management

Oplossingen voor het beheren van mobiele apparaten

Mobile Device Manager Plus

 • Blacklisten van schadelijke apps op het netwerk van de organisatie om uw apparatuur te beschermen tegen malware.
 • Verschillende bedrijfsinstellingen configureren en beperkingen instellen voor bepaalde apparatuur-functies om ongeautoriseerde overdracht van data te voorkomen.
 • Voorkomen dat ongeautoriseerde apparatuur toegang kan krijgen tot de Exchange-accounts van het bedrijf.
 • Documenten en mediacontent distribueren naar beheerde apparatuur en ervoor zorgen dat ze alleen toegankelijk zijn via bedrijfsapplicaties.
 • Uw apparatuur actueel houden met alle beveiligingspatches door middel van geautomatiseerde updates van het besturingssysteem.
 • Apparatuur op afstand traceren en de content of bedrijfsgegevens op kwijtgeraakte apparatuur wissen.
 • Data loss prevention (DLP) ter bescherming van gegevens die in gebruik, onderweg of opgeslagen zijn.

Software voor applicatiecontrole en privilegebeheer

Application Control Plus

 • Ontdek en filter direct alle actieve applicaties.
 • Vereenvoudig het maken en beheren van de applicatiebeheerlijst door gebruik te maken van vooraf gedefinieerde regels.
 • Ontwikkel witte lijsten voor applicaties door een op vertrouwen gebaseerde aanpak toe te passen.
 • Voorkom malware, zero-day kwetsbaarheden en geavanceerde aanhoudende bedreigingen door uitvoerbare bestanden en applicaties met kwaadaardige bedoelingen op een zwarte lijst te plaatsen.
 • Speel in op de unieke voorwaarden van uw netwerk door gebruik te maken van de verschillende beschikbare flexibiliteitsmodi.
 • Beheer eenvoudig applicaties op de grijze lijst en vind hiervoor een oplossing.
 • Controleer applicatiespecifieke geprivilegieerde toegang en verklein de kans op aanvallen door gebruik te maken van geprivilegieerde inloggegevens.

Enterprise vulnerability management software

Vulnerability Manager Plus

 • Zorg voor een continue bewaking en automatisering van het scanproces zodat u altijd op de hoogte bent van potentiële kwetsbaarheden.
 • Voorspel de echte risico's die voortvloeien uit de grote hoeveelheid kwetsbaarheden.
 • Detecteer en elimineer beveiligingsproblemen zoals standaard wachtwoorden, open shares, onbevoegde gebruikers, enzovoort.
 • Automatiseer wat en wanneer er patches moeten worden uitgevoerd, en hoe patches moeten worden uitgevoerd voor Windows, macOS, Linux en meer dan 250 applicaties van derden.
 • Beveilig uw internetgerichte servers tegen verschillende soorten aanvallen, zoals XSS, clickjacking, brute force attacks, enzovoort.
 • Detecteer en elimineer niet-geautoriseerde en niet-ondersteunde software in uw netwerk.
 • Minimaliseer zero-day kwetsbaarheden zonder te hoeven wachten op een patch.
Op de cloud gebaseerde oplossing voor het beheren van mobiele apparaten

Remote beheer van mobiele apparaten voor MSP's

Mobile Device Manager Plus MSP

 • Multitenancy-ondersteuning voor het vanaf één console beheren van apparaten van verschillende bedrijven.
 • Apple-, Android-, Windows- en Chrome-apparaten door middel van automatische registratie binnen enkele minuten implementeren.
 • Veilige toegang tot en distributie van bedrijfsresources
 • Remote beheer van apparaten zonder aanvullende agents te hoeven installeren
 • Beheer mobiele assets en volg aan apparaten gerelateerde informatie
 • Bedrijfsgegevens op verloren apparaten beschermen via directe remote gegeven opdrachten.
 • Beschikbaar op de eigen locatie en in de cloud

Beheer van geprivilegieerde sessies voor beveiliging van externe toegang

Access Manager Plus

 • Webgebaseerde software voor het beveiligen van externe toegang en het beheren van geprivilegieerde sessies vanaf een centrale console.
 • Maakt het voor geprivilegieerde gebruikers mogelijk om met één muisklik en zonder wachtwoord toegang te krijgen tot externe doelsystemen.
 • Biedt gebruikers uitgebreide toegang tot kritieke systemen op basis van hun rol.
 • Ondersteunt RemoteApp voor Windows, bi-directionele overdracht van bestanden op afstand en jumpservers voor Windows en Linux om de toegang tot het datacenter te vereenvoudigen.
 • Bewaakt geprivilegieerde sessies in realtime en registreert alle geprivilegieerde gebruikerssessies met afspeelmogelijkheden voor beoordeling na de sessie.
 • Biedt beheerders de mogelijkheid om een abnormale situatie te beëindigen om misbruik te voorkomen.
 • Legt alle geprivilegieerde sessieactiviteiten vast door middel van audittrajecten voor forensisch onderzoek.
 • Helpt bedrijven om te blijven voldoen aan diverse industrie- en overheidsvoorschriften, zoals HIPAA, PCI, AVG, NERC-CIP, etc.
FileAnalysis

Oplossing voor bestandsbeveiliging en opslaganalyse

FileAnalysis

 • Beheer van ROT-gegevens: Lokaliseren en verwijderen van redundante, overbodige en triviale (ROT) gegevens en andere ongewenste bestanden om essentiële opslagruimte te herwinnen.
 • Schijfruimteanalyse: Houd uw schijfgebruikspatronen en verbruik bij en waarschuw beheerders wanneer de vrije ruimte onder een vooraf ingestelde limiet komt.
 • Machtigingenanalyse: Genereer direct rapporten over de effectieve rechten van een gebruiker en identificeer wie er wat met uw bedrijfskritieke gegevens kan doen.
 • Gegevensrisicoscanner: Identificeer gegevens die het kwetsbaarst zijn voor bedreigingen, zoals mappen die voor te veel mensen toegankelijk zijn, bestanden met onjuiste rechtenovername en bestanden die zijn besmet met ransomware.
 • Beheer van achtergebleven bestanden: Vind en beheer bestanden die het eigendom zijn van inactieve, uitgeschakelde of verwijderde gebruikers.
M365 Security Plus

Beveiliging en bescherming van Microsoft 365

M365 Security Plus

 • Voorkom beveiligingslekken met aangepaste maatwerkprofielen en gedetailleerde auditrapporten over uiteenlopende gebruikers- en beheerdersactiviteiten.
 • Bied snelle herstelacties voor kritieke gebeurtenissen met real-time waarschuwingen en maak aangepaste waarschuwingsprofielen die bij uw behoeften passen.
 • Voorkomen service-uitval met doorlopende bewaking van de status en prestaties van Microsoft 365-functies en -eindpunten en met onmiddellijke waarschuwingen.
 • Onderzoek e-mails met geautomatiseerd zoeken naar inhoud om persoonlijke gegevens te vinden en mogelijke spear phishing-aanvallen te ontdekken.
 • Maak aangepaste helpdeskrollen en delegeer terugkerende taken aan gebruikers die geen beheerder zijn, zonder hun Microsoft 365-rechten uit te breiden.

Bescherming van geprivilegieerde accounts voor serviceproviders

Password Manager Pro MSP

 • U kunt de geprivilegieerde accounts van klanten veilig opslaan en beheren vanaf een centrale console, ondersteund door een multi-tenant-architectuur voor een duidelijke scheiding van gegevens.
 • Deel selectief inloggegevens onder MSP-technici om de controle te houden over de toegang tot de netwerken van klanten.
 • Bied bescherming van kritieke gegevens die verder gaat dan de aanbevolen beveiligingsrichtlijnen voor gevoelige informatie van de klant
 • Toon beveiliging aan met diepgaande rapporten over toegang, beleidshandhaving en strikt toezicht om het vertrouwen van klanten te winnen.
PAM360 (MSP)

Totaaloplossing voor het beheer van geprivilegieerde toegang voor MSP's

PAM360 (MSP)

 • Webgebaseerde oplossing met geavanceerde capaciteiten voor het centraal beheren van geprivilegieerde toegang tot bedrijfsinformatiesystemen en het monitoren van geprivilegieerde gebruikersactiviteit
 • Automatisering van opsporen van geprivilegieerde identiteiten — geprivilegieerde accounts, SSH-sleutels en SSL-certificaten
 • Direct te integreren met populaire certificeringsinstanties als DigiCert, GoDaddy en Let's Encrypt; helpt bij het bereiken van een end-to-end levenscyclusbeheer van SSL-certificaten en digitale identiteiten
 • Assistentie voor geprivilegieerde gebruikers bij het met één klik lanceren van directe verbindingen naar externe hosts via veilige, wachtwoordloze gateways
 • Just-in-time geprivilegieerde toegang toewijzen aan gebruikers, automatisch intrekken van machtigingen na een ingestelde periode en onmiddellijk resetten van wachtwoorden
 • Schaduwen van gebruikerssessies en deze in realtime opnemen ter ondersteuning van onderzoeksaudits
 • Nauwlettende bewaking van alle gebeurtenissen met betrekking tot geprivilegieerde-accountacties via AI- en ML-functionaliteit voor anomaliedetectie en doorsturen van contextrijke logs naar SNMP-servers
 • Biedt een reeks intuïtieve, inplanbare, aanpasbare rapporten over gebruikerstoegang en activiteitsgegevens, waarmee ondernemingen verschillende voorschriften kunnen naleven
 • Bescherming van CI/CD-platforms tegen aanvallen met inloggegevens en eliminatie van het hard coderen van inloggegevens door middel van beveiligde API's zorgt voor optimaal beveiligde communicatie tussen applicaties (A-naar-A-communicatie)