Real-time audits voor Active Directory met meer dan 200 auditrapporten en e-mailmeldingen
 
CONTROLE VAN ACTIVE DIRECTORY
 
CONTROLE VAN AAN- EN AFMELDEN
 
CONTROLE VAN BESTANDSSERVER
 
CONTROLE VAN WINDOWS SERVERS

CONTROLE IN REAL-TIME VAN WINDOWS ACTIVE DIRECTORY

Zorg er in real-time voor dat kritieke hulpbronnen in het netwerk, zoals de domeincontrollers, worden gecontroleerd en gemeld met de gehele informatie over AD-objecten - gebruikers, groepen, GPO, computer, OE, DNS, AD-schema en configuratieveranderingen met meer dan 200 gedetailleerde GUI-rapporten en e-mailmeldingen specifiek voor gebeurtenissen.
 
Bedreigingen van binnenuit
Ontdek de duidelijke tekenen bij een aanval van binnenuit. Extraheer voor een bepaalde account een consolidatie van 3 audittrails: gebruikersacties in AD, toegangsrapporten en rapporten voor veranderingen aan toestemmingen. De audittrail biedt een context, waardoor de insider eenvoudiger kan worden gevonden. Ook krijgt u direct inzicht in welke computers door een gebruiker zijn aangetast en welke veranderingen zijn doorgevoerd.
 
Gebruikersaanmelding
Controleer in real-time activiteiten als aanmelden door gebruikers op domeincontrollers met vooraf geconfigureerde auditrapporten en e-mailmeldingen. Met auditrapporten kan de beheerder de reden achterhalen achter mislukte aanmeldingen door gebruikers, de aanmeldgeschiedenis, activiteiten in Terminal Services en recente aanmeldactiviteiten van gebruikers in het Windows-servernetwerk.
 
Naleving
MKB of grote bedrijven dienen sector-specifieke wetten op naleving te volgen, zoals SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, FISMA... Met onze vooraf geconfigureerde rapporten en meldingen in real-time over naleving wordt uw Windows-netwerk als standaardprocedure 24/7 gecontroleerd met periodieke beveiligingsrapporten en e-mailmeldingen.
 
Rapporten en meldingen
Kies uit de meer dan 200 planbare vooraf geconfigureerde auditrapporten; maak aangepaste rapporten aan, stel op profiel gebaseerde rapporten in en rapporteer vanuit gearchiveerde gegevens voor forensisch onderzoek. Volg in real-time veranderingen aan Windows AD-object (gebruikers, OE, groepen, GPO, computer, schema, DNS en systeem) en ontvang e-mailmeldingen over ongemachtigde netwerktoegang/wijzigingen.
 
Gegevens archiveren
Voer periodieke archivering uit van gegevens over gecontroleerde gebeurtenissen om schijfruimte te besparen. Bekijk rapporten over gebeurtenissen uit het verleden, zoals historie van aanmelding Active Directory-gebruikers, historie van wachtwoordveranderingen en meer uit de gearchiveerde Active Directory-controlegegevens voor forensisch onderzoek van computers of conformiteit. De controlerapporten kunnen worden geëxporteerd naar xls-, csv-, pdf- en Excel-opmaak.

CONTROLE VAN AAN- EN AFMELDEN IN WINDOWS

Controleer de aan- en afmeldtijd van het kritieke gebruikerswerkstation om de aanmeldingsduur, -fouten, -geschiedenis en activiteit van Terminal Services te controleren. Bekijk en plan grafische rapporten met e-mailmeldingen voor periodieke analyse en snelle reactie tijdens bedreigingen voor de veiligheid.
 
Aan- en afmelding
Controle van Windows-gebruikerswerkstations onthult de exacte aan- en afmeldtijd. Zo wordt snel de status van de gebruiker gecontroleerd op het moment van ongeoorloofde toegang vanaf het werkstation van de gebruiker. Ook komt u zo met rapporten en onmiddellijke e-mailmeldingen achter de aanmeldingsduur, -fouten en activiteiten van Terminal Services.
 
Naleving
Het MKB en grote bedrijven dienen sectorspecifieke wetgeving inzake naleving te volgen, zoals SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, FISMA. Met onze vooraf geconfigureerde rapporten en meldingen voor naleving zorgen we ervoor dat uw netwerk als standaardprocedure 24/7 wordt gecontroleerd met periodieke beveiligingsrapporten en e-mailwaarschuwingen.
 
Gegevens archiveren
Archiveer vanuit het product gegevens over gecontroleerde gebeurtenissen periodiek, zodat u schijfruimte bespaart. Bekijk rapporten over gebeurtenissen uit het verleden in de gearchiveerde controlegegevens van de werkstations voor forensisch onderzoek van computers of conformiteit. Voorbeelden hiervan zijn de historie van aanmelding door gebruikers op werkstations, mislukte aanmeldingen, historie van Terminal Services en meer. De controlerapporten kunnen worden geëxporteerd naar xls-, csv-, pdf- en Excel-opmaak.
 
Rapporten en meldingen
Kies uit de talrijke planbare, vooraf geconfigureerde auditrapporten voor werkstations met veel filterkenmerken; maak aangepaste rapporten aan, stel op profiel gebaseerde rapporten in en rapporteer ook vanuit gearchiveerde gegevens voor forensisch onderzoek. Volg activiteiten van Windows-werkstations en ontvang e-mailmeldingen over ongeoorloofde netwerktoegang.

CONTROLE VAN WINDOWS-BESTANDSSERVER

Volg het aanmaken, wijzigen en verwijderen van bestanden veilig vanuit gemachtigde/ongemachtigde toegang, met gedetailleerd forensisch onderzoek van veranderingen aan machtigingen van documenten in de bestanden en bijhorende mapstructuur, delingen en machtigingen.
 
Bestandsservers
Met controle van Windows-bestandsserver in een Microsoft Server-omgeving bewaakt u en bekijkt u geconfigureerde rapporten vooraf veilig en ontvang u directe e-mailmeldingen bij wijzigingen, documenttoegang, wijzigingen aan bestands-/mapstructuur, shares en toegangsmachtigingen.
 
Toegangsmachtigingen
Controleer de beveiligingsinstellingen voor alle informatie over uw netwerkshares in Windows. Blijf op de hoogte van alle wijzigingen aan bestanden/mappen, shares en machtigingen! Volg de „discretionaire” en „SACL”-wijzigingen met gedetailleerde nieuwe en originele waarden voor beschrijvingen van de beveiliging!
 
Failoverclusters
Controleer en bewaak de failoverclusters van Windows-bestandsservers. Houd de share- en toegangsmachtigingen bij van clusters van bestandsservers van gebruikers. Deel de beveiliging van controlebestanden bovendien samen met inplanbare rapporten inzake failoverclusters en onmiddellijke e-mailmeldingen.
 
NetApp-archivarissen
Door de NetApp-archivaris voor Windows te controleren, kunnen beheerders alle wijzigingen bijhouden bij het maken en wijzigen van CIFS-bestanden/-mappen door Windows- en NetApp-archivarissen. Volgen met vooraf geconfigureerde rapporten en e-mailmeldingen bij inbreuk op netwerkbeveiliging en toegang tot kritieke objecten.
 
EMC-servers
Controleer de EMC-bestandsshares (VNX/VNXe/Celerra) met auditrapporten ingedeeld op bestand, server, gebruiker, op shares gebaseerde wijzigingen en samen met aangepaste rapportage. Registreer nu wijzigingen aan bestanden en mappen, bewaak toegang, shares en machtigingen. Exporteer rapporten voor veiligheidsanalyse en bereik conformiteit bij audits.
 
Alle bestandsserverrapporten
Bekijk alle rapporten onder de categorie bestandsserverrapporten. Door het grote aantal eenvoudig te begrijpen grafische rapporten worden de beheerders/controleurs vanuit elk mogelijk perspectief geholpen bij het controleren en bewaken van de beveiliging van de Windows-bestandsserver.

CONTROLE VAN WINDOWS SERVERS

Volg het aan- en afmelden, inplannen voor volgen van gebeurtenissen zoals RADIUS-aanmelding, activiteit van Terminal Services, aanmeldingsduur en -historie. Aan audit gerelateerde processen kunnen in de gaten worden gehouden door volgen van Windows Schedule-taken.
 
Windows Servers
Met controles van Windows-lidservers houdt u aan-/afmeldingen bij en controleert u kritieke Terminal Services-activiteiten zoals beleidswijzigingen met geplande taken, objectbeheer, systeemgebeurtenissen, procesregistratierapporten en e-mailmeldingen.
 
Controle van printers
Beheerders kunnen alle bestanden die via het Windows Server-netwerk worden afgedrukt centraal controleren, controleren en volgen met grondige rapporten over printergebruik, recente afdruktaken, gebruikers-/printerrapporten voor toegevoegde beveiliging en naleving van SOX en HIPAA.
 
Bewaking van bestandsintegriteit
Bewaking van bestandsintegriteit helpt bij het bewaken van wijzigingen aan het Windows-systeem, de configuratie, programmabestanden (logboek, audit, tekst, .exe, web, configuratie, DB-bestanden), bestandskenmerken (.dll, .exe en andere systeembestanden) en mappen. Ook is het voor netwerkanalyse en naleving mogelijk om periodieke e-mailrapporten te plannen in de indelingen .xls, .html, .pdf en .csv.
 
Naleving
Het MKB en grote bedrijven dienen sectorspecifieke wetgeving inzake naleving te volgen, zoals SOX, HIPAA, GLBA, PCI-DSS, FISMA. Met onze vooraf geconfigureerde rapporten en meldingen die specifiek zijn voor conformiteit, zorgen we ervoor dat de beveiliging van uw netwerk als standaardprocedure 24/7 wordt gecontroleerd.
 
Rapporten en meldingen
Controleer Windows Servers via de vooraf geconfigureerde auditrapporten met filterkenmerken; volg de aan- en afmeldingen bij de Windows-lidserver. Profiteer van de Terminal Services-activiteitenrapporten, volgen van processen op servers en bewaak de activiteit van schemataken met rapporten en meldingen.
 
Alle Windows Server-rapporten
Bekijk alle rapporten onder de categorie Windows Servers-rapporten. Met een groot aantal eenvoudig te begrijpen grafische rapporten helpen de rapporten beheerders/controleurs bij het controleren en bewaken van de beveiliging, procesregistratie en systeemgebeurtenissen van Windows Servers. Bekijk ook rapporten over openingstijden/buiten openingstijden.

 

ADAudit Plus is verkrijgbaar in 4 versies
Free
Vanaf $0 Nu proberen
 • Verloopt nooit
 • 25 Gratis werkstations
 • Rapporten kunnen worden gegenereerd vanuit gebeurtenislogboekgegevens die zijn verzameld tijdens de proef-/licentieperiode
Proef
Vanaf $0 Nu proberen
 • Alle functies van de Professional versie voor 30 dagen
 • U kunt controleren
  5 Domeincontrollers
  2 Bestandsservers
  1 NetApp-archivaris (of)
  1 EMC-bestandsserver
  10 Lidservers
  100 Werkstations
Versies vergelijken
Standard
Vanaf$595 Nu proberen
 • Meer dan 200 vooraf geconfigureerde auditrapporten
 • Controle in real-time van Active Directory
 • Bewaak veranderingen in AD-gebruiker, -groep, computer, OE en GPO
 • Controleer aan- en afmelding op werkstations
 • Bestand maken, wijzigen, verwijderen, toegang, machtigingen
 • Systeemgebeurtenissen, geplande taken bijhouden
 • Controle van printer en USB
 • E-mailmeldingen en geplande rapporten
 • Rapporten specifiek voor naleving
 • Gegevens archiveren
Professional
Vanaf $945 Nu proberen
 • Alle functies van Standard-versie +
 • Controle van instellingen groepsbeleidobjecten
 • Oude en nieuwe waarde van alle kenmerkwijzigingen van AD-objecten
 • Controle van veranderingen in Active Directory-machtigingen
 • Analyse accountvergrendeling
 • Controle van DNS-server, schema’s, contactpersonen en configuratie
 • Ondersteuning voor MS SQL-serverdatabase
Versies vergelijken