Beheer netwerkconfiguratie

OpManager Plus levert een oplossing voor het beheren van configuratie en naleving (NCCCM) voor switches, routers, firewalls en andere netwerkapparaten. Het helpt bij het automatiseren en neemt de totale controle over de gehele levenscyclus van het beheren van apparaatconfiguraties. Enkele van de belangrijkste functies zijn onder meer

Plannen en automatiseren van back-ups van configuratie

Plannen en automatiseren van back-ups van configuratie

Met de module voor netwerkconfiguratie in OpManager Plus kan de beheerder afzonderlijke apparaten selecteren die moeten worden gepland voor back-ups van configuraties en ook bulksgewijs tot maximaal 250 apparaten per schema inplannen. De back-up van configuraties kan elk uur, dagelijks, wekelijks, maandelijks en ook éénmalig worden gepland. Hierdoor krijgen beheerders de flexibiliteit om een back-up van de configuratie in te plannen na de werktijden en wanneer de taak de bandbreedte niet in beslag zal nemen. Door geautomatiseerde back-ups van de configuratie wordt detectie van wijzigingen mogelijk en wordt de back-up van de configuratie geactiveerd. OpManager Plus detecteert de wijzigingen via de berichten van het systeemlogboek die van de apparaten worden ontvangen.

Traceren van configuratieveranderingen

Traceren van configuratieveranderingen

In realtime traceren is handig, omdat beheerders de wijzigingen kunnen bijhouden en om ongeoorloofde wijzigingen kunnen detecteren. Door dit in te schakelen in OpManager Plus, kunnen beheerders

  • De configuratie vastleggen wanneer en wanneer wijzigingen optreden
  • In realtime meldingen ontvangen over gedetecteerde veranderingen
  • Vind informatie over wie de verandering heeft doorgevoerd en vanuit waar (welk IP-adres)
  • Onbevoegde veranderingen in realtime detecteren

Gebruikersactiviteit traceren

Gebruikersactiviteit traceren

Gebruikers voeren verschillende bewerkingen uit op de apparaatconfiguratie, zoals het maken van een back-up van de configuratie, het uploaden van de configuratie naar het apparaat, het inschakelen van realtime detectie van wijzigingen enz. Als iets fout gaat als gevolg van een verkeerde configuratiewijziging of wanneer een beveiligingslek optreedt, is het belangrijk om gebruikersacties bij te houden om de verantwoordelijkheid in de organisatie te waarborgen. Om dit te waarborgen, is het essentieel om de informatie vast te leggen over wie welke bewerking heeft opgeroepen, op welk apparaat, op welk tijdstip en het resultaat van de bewerking. Hiervoor zorgt de functie Audit in de module voor netwerkconfiguratie van OpManager Plus en wordt ‘Controle van apparaatgebruik’ genoemd.

Controle van naleving

Controle van naleving

Met de module voor netwerkconfiguratie in OpManager kunnen beheerders normen definiëren en afdwingen. De normen kunnen alles zijn: zorgen voor de aan- of afwezigheid van bepaalde tekenreeksen, commando's of waarden. OpManager Plus zal de configuratie op compliance met de/het gedefinieerde regels/beleid scannen en overtredingen melden. Er worden meldingen gegenereerd over naleving van het beleid en overtredingen.