Bewaking van netwerkbeschikbaarheid

In het huidige competitieve zakelijke landschap waarin u 24/7 in bedrijf moet zijn, is een hoge beschikbaarheid van het netwerk en van services cruciaal voor ondernemingen van groot tot klein. Daarom is het implementeren van een oplossing voor beschikbaarheidsbewaking van essentieel belang. Downtime van systemen, netwerken of applicaties kan een enorm omzetverlies betekenen voor het bedrijf. Volgens experts moet de netwerkbeschikbaarheid normaal gesproken 99,999% zijn.

ManageEngine OpManager biedt uitgebreide bewaking van netwerkbeschikbaarheid en uptime om ervoor te zorgen dat al uw netwerkapparaten en -services 24 uur per dag en 7 dagen per week gebruiksklaar zijn. ManageEngine OpManager fungeert als uptimebewaking en is voorzien van een interface waarin u een realtime weergave van beschikbaarheidsstatistieken kunt bekijken. Het dashboard maakt een uitgebreide bewaking en gegevensanalyse mogelijk van switches, routers, servers en alle andere netwerkapparaten.

OpManager biedt verschillende mogelijkheden voor de bewaking van beschikbaarheid, waaronder

Bewaking van apparaatbeschikbaarheid

De service voor bewaking van apparaatbeschikbaarheid controleert uw netwerk continu op uptime en netwerkbeschikbaarheid.OpManager peilt, als tool voor uptimebewaking, standaard de beschikbaarheid van het apparaat met behulp van ICMP-ping. Voor een niet-ICMP-omgeving kunt u speciaal voor het bewaken van de beschikbaarheid of uptime van uw Edge-router of DMZ-zoneapparaten in plaats daarvan TCP of SNMP gebruiken. U kunt de interval voor het peilen (polling) van beschikbaarheid aanpassen aan elke specifieke infrastructuur of apparaat, afhankelijk van uw behoeften. OpManager pingt het bewaakte apparaat, dat wil zeggen: stuurt er gegevenspakketjes naartoe en wacht op de reactie. Als er na twee opeenvolgende pings geen reactie is, beschouwt OpManager het apparaat als niet-beschikbaar. OpManager communiceert met het apparaat via bewakingsprotocollen als ICMP, TCP en SNMP.

Onderstaande afbeelding toont het beschikbaarheidsrapport van het apparaat met de huidige beschikbaarheidsstatus.

OpManager geeft naast de Up/Down-status verschillende andere indicaties over de apparaatstatus weer. U kunt daarmee vals-positieve meldingen voorkomen.

Statusindicaties in beschikbaarheidsrapport Bedoelde gebruikersacties en gebruiksscenario's
Actief Het apparaat is 'UP' en gebruiksklaar.
DOWN Verschijnt wanneer het apparaat down is of niet beschikbaar.
DEPENDENT_UNAVAILABLE Verschijnt wanneer het afhankelijke apparaat down is of niet beschikbaar.
On Hold Apparaat niet meer beheren: Als u de bewaking van het apparaat wilt onderbreken: Soms moet u een apparaat vaak opnieuw opstarten om een probleem te verhelpen. Dan is deze functie handig om OpManager het apparaat tijdelijk niet meer te laten beheren.
On Maintenance Onderhoudsstatus: Tijdens de onderhoudsperiode kun u het apparaat in de onderhoudsmodus zetten. Onderhoud kan worden gepland in OpManager. Met andere woorden: "On Hold” is ad hoc en "On Maintenance” is gepland.
Parent Down Verschijnt wanneer het bovenliggende apparaat buiten werking is.
Dependent Down Verschijnt wanneer het afhankelijke apparaat buiten werking is.

In dit schema wordt de standaarddoorgave van de ernst van de downtime in OpManager uitgelegd.

Als het apparaat niet reageert bij de... Waarschuwingsdoorgave Gebruikte kleurcode
1e poll Aandachtsstatus attention
3 polls achter elkaar Waarschuwingsstatus trouble
5 polls achter elkaar Kritieke status critical

Voor versie 125215 en hoger kunnen bovenstaande urgentieniveaus handmatig worden geconfigureerd via de downtime-instellingen van het apparaat. U kunt daarmee de prioriteit bepalen voor uw kritieke servers en andere apparaten in uw netwerk.

Uplinkafhankelijkheden van apparaat:

De uplinkafhankelijkheden van een apparaat kunnen automatisch worden geconfigureerd om het peilen van een afhankelijk apparaat automatisch te laten stoppen wanneer het bovenliggende apparaat down is. Bovendien helpt het voorkomen dat uw postvak wordt overspoeld met e-mails en meldingen in het geval van gepland onderhoud in uw omgeving.

Downtimeplanner van apparaat:

Zoals eerder vermeld, stelt OpManager u in het geval van gepland onderhoud van uw netwerk in staat een groep apparaten in uw netwerk tijdelijk niet meer te beheren. Daarmee voorkomt u dat er om diezelfde reden talloze waarschuwingen worden gegenereerd. Zodra er een downtimeplanner actief is, doet OpManager geen poging om die specifieke groep apparaten te bereiken gedurende de periode die is opgegeven in de planner. Tijdens het configureren van de downtimeplanner kunt de uplinkafhankelijkheid van het apparaat bekijken.

Bewaking van interface- of poortbeschikbaarheid

ManageEngine OpManager biedt een op SNMP gebaseerde interface- en poortbeschikbaarheidsbewaking voor elk element in het bedrijfsnetwerk en de IT-infrastructuur. Interfacepolling is standaard ingeschakeld om continu de beschikbaarheid van de interface te bewaken, en er worden Up/Down-meldingen gegenereerd op basis van de beheerderstatus/operationele status van die specifieke interface. OpManager biedt ook een beschikbaarheidsrapport waarin de interfacebeschikbaarheid per dag, per week, per maand of per aangepaste periode wordt weergegeven, zodat u uw beschikbaarheid op netwerkniveau kunt meten en ervoor kunt zorgen dat aan uw SLA's wordt voldaan. Die interface-of poortstatussen worden doorgegeven over meerdere facetten: afzonderlijke apparaatstatus, Layer2-netwerkkaarten, zakelijke weergaven of aangepaste apparaatgroepen en 'netwerkweerkaarten'. Ook de service-, proces- en URL-beschikbaarheid kunnen worden bewaakt door de betreffende protocollen te configureren.

Bewaking van interface- of poortbeschikbaarheid

WAN-links worden beschouwd als de kostbaarste onderdelen van een IT-infrastructuur. OpManager behandelt deze WAN-links als cruciale interfaces en stelt u in staat de beschikbaarheid ervan op elk moment te controleren. Er zijn ook gepersonaliseerde rapporten beschikbaar voor de WAN-links die worden gevonden in OpManager.

Bewaking van interface- of poortbeschikbaarheid

OpManager maakt gebruik van IP SLA-technologie (Service-Level Agreements) van Cisco voor het bewaken van de beschikbaarheid en prestaties van IP SLA-apparaten in uw netwerk. Het biedt hopdetails over latentie, bandbreedteverbruik, RTT (Round-Trip Time) en andere prestatiefactoren, via een krachtig netwerkdashboard voor het verbeteren van de WAN/VoIP-prestaties. ManageEngine OpManager stelt netwerkbeheerders dus in staat om WAN-bewaking efficiënt uit te voeren.

Bewaking van IP SLA-beschikbaarheid

Bewaking van applicatie- of servicebeschikbaarheid

Bewaking van TCP-service:

Bewaking van TCP-service

Om te controleren of uw serverbeheerplan compleet is, is het bewaken van de beschikbaarheid van services op systeemniveau van vitaal belang. De functie van OpManager voor de bewaking van serveruptime bidt u gedetailleerde grafieken en rapporten over de beschikbaarheid en reactietijd van TCP-services die worden bewaakt. De functie voor servicebewaking in OpManager is aanpasbaar, en u kunt kiezen welke service moet worden bewaakt.

Bewaking van beschikbaarheid van Windows-services:

Bewaking van beschikbaarheid van Windows-services

Naast het bewaken van services op systeemniveau ondersteunt OpManager ook het bewaken van Windows-services via WMI. Net als bij services op systeemniveau kunt u Windows-services zoeken en bewaken met behulp van OpManager. Verder kunnen beheerders OpManager vanuit de bedieningsconsole zodanig configureren dat de service of de server automatisch opnieuw wordt gestart wanneer is vastgesteld dat de Windows-service down is. Kom meer te weten over Bewaking van beschikbaarheid van Windows-services: nog een bewakingsfunctie van netwerkuptime in OpManager.

Bewaking van websitebeschikbaarheid:

Bewaking van websitebeschikbaarheid

ManageEngine OpManager voert de belangrijke taak uit van het doorlopend bewaken van de beschikbaarheid en de prestaties van uw netwerk. Het controleert HTTP-/HTTPS-URL's, intranetsites, webserverfarms, webapplicaties met aanmelding, websites met NTML-verificatie en nog veel meer. Naast het bewaken van URL-uptime kunt u ook controleren op specifieke content op uw website. Met Bewaking van websitebeschikbaarheid kunt u controleren of de website niet wordt aangevallen door hackers.

Bewaking van procesbeschikbaarheid:

Bewaking van procesbeschikbaarheid

Bewaking van procesbeschikbaarheid van OpManager stelt beheerders in staat om op afstand processen te controleren en beheren die worden uitgevoerd op servers. OpManager maakt gebruik van verschillende protocollen, bijvoorbeeld SNMP/WMI/CLI, om de processen te bewaken die worden uitgevoerd op onder andere Windows-, Linux-, Solaris-, UNIX-, HP UX-, IBM AIX-, ESX- en VMware-servers en virtuele machines.

Meer informatie over Bewaking van procesbeschikbaarheid van OpManager. OpManager biedt ook uitgebreide functies voor de bewaking van netwerkuptime met realtime statistieken!


Meer informatie over bewaking van beschikbaarheid in OpManager: Bewakingsprotocollen voor beschikbaarheid | Beschikbaarheidsstatus van apparaten | Downinstellingen van apparaten | Apparataatafhankelijkheden configureren | Uplinkafhankelijkheid | Downtimeplanner van apparaten | Apparaten beheren en stoppen met beheren | Beschikbaarheidsuptime van apparaten | Ernst van beheer-.operationele downtime | Onbeheerde interfaces