De IP-tools van ManageEngine OpUtils zijn vormen een verzameling krachtige IP-adrestools die IP WHOIS-zoekopdrachten uitvoeren, systeemdetailupdates ophalen en DNS- en DHCP-bewaking uitvoeren voor IPv4- en IPv6-adressen. IP-tools van OpUtils bieden ondersteuning voor IPv4 en IPv6, en vergemakkelijken het ophalen van gegevens uit IP-adressen, DNS-records, DHCP's en netwerkapparaten. Via de codevrije, intuïtieve gebruikersinterface kunt u onze IP-tools downloaden en eenvoudig informatie over uw IP-adres bekijken. Dat maakt probleemloze netwerkbewaking en efficiënte probleemoplossing mogelijk.

De IP-engineeringtoolset van OpUtils omvat het volgende:

We gaan kijken hoe u met deze IP-tools problemen op uw netwerk op een efficiënte manier kunt oplossen.

IP-aanvraagtool

De ingebouwde IP-aanvraagtool van ManageEngine OpUtils maakt deel uit van de module IP-adresbeheer, waarmee netwerkbeheerders het beheer van hun IP-adressen kunnen vereenvoudigen. Ze kunnen er IP-aanvragen mee maken, de details en de status van geregistreerde aanvragen inzien en de details van alle eerdere IP-aanvragen bekijken. Dat zorgt ervoor dat het netwerk vrij is van IP-conflicten, omdat de toewijzing van IP-adressen in goede banen wordt geleid door de IP-aanvraagtool.

Netwerkbeheerders kunnen de IP-adresaanvragen van alle IT-operators bekijken en ervoor kiezen ze goed te keuren of af te wijzen. OpUtils stelt netwerkbeheerders ook in staat de specificaties van de IP-aanvragen te wijzigen, bijvoorbeeld de aangevraagde IP-adressen of subnetten aanpassen, voor het goedkeuren van de IP-aanvraag.

Op die manier kunnen netwerkbeheerders IP-adrestoewijzingen efficiënt verwerken en een uitgebreide record bijhouden van het IP-adresgebruik binnen het netwerk, om het netwerk geordend en veilig te houden.

Hulpmiddel voor IP-aanvragen

IP-pingtools

Pingtools vormen een belangrijke verzameling IP-tools die helpen bij het inspecteren van de connectiviteit van een hostapparaat op een netwerk door middel van verschillende protocollen. Het meest gebruikte protocol is de ICMP-ping (Internet Control Message Protocol). IP-pingtools worden gebruikt voor het controleren van beschikbaarheid, het testen van netwerkprestaties en het oplossen van problemen.

Laten we eens kijken naar de IP-hulpmiddelen in de IP-pingtools van OpUtils.

Ping

Hiermee kunt u de beschikbaarheid van een doelhost of-server controleren. Deze IP-tool maakt gebruik van ICMP om een IP-pakket naar het apparaat te sturen en de status ervan te bepalen. Het werkt door een reeks ICMP-echoaanvragen naar de host-IP te sturen en te wachten op een echoantwoord.

IP-ping-tool

SNMP-ping

Hiermee kunt u query's uitvoeren en verifiëren met het SMTP-protocol (Simple Network Management Protocol) om te controleren of een SNMP-apparaat functioneert en toegankelijk is voor het netwerk. SNMP-ping wordt vooral gebruikt voor monitoringdoeleinden en biedt beheerders cruciale beheerinformatie die wordt uitgewisseld tussen netwerkapparaten en het netwerkbeheersysteem. Met de SNMP-pingtool van OpUtils kunnen netwerkbeheerders essentiële details verzamelen, zoals status, IP-adres, DNS-naam, reactietijd en systeeminformatie.

SNMP-pingtool

Proxy-ping

Hiermee kunt u controleren of een apparaat achter een proxy online is door de Cisco-router te pingen. Die router fungeert als de proxy voor het doelapparaat. Met behulp van een proxyping kunnen netwerkbeheerders de connectiviteit controleren tussen een proxyapparaat en het apparaat dat erachter zit. Met deze proxypinginstelling kan met één ping de beschikbaarheid worden gecontroleerd van zowel het proxyapparaat als het verborgen apparaat. Dat is vooral handig bij beveiligde netwerkinfrastructuren waarin apparaten worden afgeschermd door proxyservers. De proxypingtool van OpUtils voorziet netwerkbeheerders van pingstatistieken over RTT (Round-Trip Time), verzonden pakketten, ontvangen pakketten en het verliespercentage.

Proxy Ping-tool

Routetracering

Hiermee kunt u de route van datapakketten van bron naar bestemming in kaart brengen. Met Routetracering kunnen netwerkbeheerders inzicht krijgen in het pad dat is afgelegd door een pakket in een netwerk. Deze IP-tool geeft het aantal hops weer dat het pakket neemt om het doelapparaat te bereiken en het IP-adres van elke hop. Met die informatie kunnen beheerders latentieproblemen opsporen en inzoomen op knelpunten in het netwerk.

Traceerroute-tool

Tools voor IP-adresbewaking

De volgende set IP-tools zijn hulpmiddelen voor IP-adresbewaking, waarmee netwerkbeheerders kunnen zorgen voor een efficiënt functionerend netwerk. Het zijn de extra IP-adresbeheertools die kunnen worden gebruikt voor het effectief volgen en beheren van de IP-adresruimte. Hieronder vindt u de tools voor IP-adresbewaking van OpUtils:

MAC-adresresolver

Met de MAC-adresresolver kunt u een MAC-adres vertalen naar het bijbehorende IP-adres. Een MAC-adres is een uniek nummer dat is aangebracht op de netwerkinterfacekaart en wordt gebruikt als identificatienummer van een apparaat. Deze tool is vooral handig in omgevingen waarin netwerkbeheerders problemen met het netwerk willen onderzoeken door de gekoppelde MAC- en IP-details te bekijken.

Een MAC-adresresolver kan in combinatie met een ARP-tool (Address Resolution Protocol) de beheerder helpen om netwerkproblemen effectiever op te lossen. Met MAC-adresresolver van OpUtils kan het MAC-adres dat is gekoppeld aan een bepaald IP-adres worden geverifieerd door een IP-zoekopdracht uit te voeren in uw netwerkadresruimte. U kunt details, zoals het MAC-adres, de systeemnaam en, het systeemtype bekijken voor het MAC-adres dat is gekoppeld aan het doel-IP-adres.

MAC-adresoplossertool

DNS-resolver

Hiermee kunt u door de mens leesbare domeinnamen omzetten in numerieke IP-adressen. Met een DNS-resolver kunt u domein- en hostnamen koppelen aan een IP-adres en er een inventaris van bijhouden. In tools voor IP-adresbeheer worden DNS-resolvers geïmplementeerd om het bijwerken van DNS-records te automatiseren, hostnamen te valideren en verschillende DNS-gerelateerde activiteiten in goede banen te leiden. Met DNS-resolver van OpUtils kunt u de host verifiëren die is gekoppeld aan een IP-adres door de host van het knooppunt op te halen waarvan het IP-adres bekend is en vice versa.

DNS-resolvertool

DHCP-bereikmonitor

Hiermee kunt u de DHCP-bereiken (Dynamic Host Configuration Protocol) in een netwerk op een efficiënte manier beheren. Een DHCP-server is verantwoordelijk voor de dynamische toewijzing van IP-adressen binnen een netwerk. Een DHCP-bereik verwijst naar een reeks IP-adressen die een DHCP-server kan toewijzen aan zijn netwerkapparaten. Het is een waardevolle tool voor netwerkbeheerders, omdat die de inzichten biedt om de complete controle over DHCP-servers te nemen. Met de DHCP-bereikmonitor van OpUtils kunt u IP-bereiken ophalen en uw beschikbare en gebruikte IP-adressen koppelen aan uw DHCP-servers. U kunt een duidelijk overzicht van uw IP-adresruimte krijgen door uw server-IP en DHCP-servers gecombineerd te beheren.

MAC-IP-overzicht

GeHiermee kunt u een overzicht krijgen van MAC-adressen die zijn gekoppeld aan het bijbehorende IP-adres. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt en bijgehouden in het netwerk om een efficiënte routering van gegevenspakketten mogelijk te maken. Met MAC-IP-overzicht van OpUtils kunt u IP-zoekopdrachten uitvoeren om toegang te krijgen tot details over onder andere IP-locaties, MAC-adressen, DNS-namen en NIC-typen. U kunt uw inventarisgegevens bekijken en beheren met de tool MAC-IP-overzicht waarmee die informatie regelmatig wordt bijgewerkt. De gegevens die worden opgehaald door deze IP-tool kunnen ook worden gebruikt voor verschillende andere IP-tools.

MAC IP-tool

Tools voor IP-netwerkbewaking

Als u zich afvraagt waarom tools voor netwerkbewaking nodig zijn in een oplossing voor IP-adresbeheer: dat komt doordat deze ingestelde hulpprogramma's netwerkbeheerders inzicht geven in de oorzaak van een probleem door in te zoomen op de details van het netwerk. Ze helpen bij het volgen en analyseren van verschillende aspecten van het netwerk en bieden inzichten in potentiële problemen, zodat beheerders daar proactief op kunnen inspelen. Hieronder vindt u een lijst met IP-tools van OpUtils voor netwerkbewaking.

Netwerkscanner

Scan de apparaten in uw netwerk om te begrijpen hoe het netwerk in elkaar zit, om actieve en passieve apparaten op te sporen, en om potentiële risico's bloot te leggen. Netwerkbeheerders maken gebruik van netwerkscanners om het netwerk up-to-date te houden met de nieuwste informatie. Met Netwerkscanner van OpUtils kunt u onder andere uw gehele IP-adresbereik scannen met ICMP of SNMP, de beschikbaarheid van apparaten bekijken, en forward en reverse lookup-bewerkingen uitvoeren.

Netwerkscannertool

Poortscanner

Poorten zijn de communicatiegateways in een netwerk die worden gebruikt door applicaties en services. Scanners stellen de status van een poort vast en helpen beheerders met het onderhouden van een veilig en goed communicerend netwerk. Met behulp van de tool Poortscanner kunt u details bekijken die specifiek zijn voor uw netwerkpoorten, bijvoorbeeld of een poort open is of bezet, welke services actief zijn op een bezette poort en welke poorten reageren.

Poortscannertool

Systeemverkenner

Systeemverkenner is een uitgebreid netwerkhulpmiddel voor het besturingssysteem Windows dat beheerders voorziet van meer informatie over een systeem. Met Systeemverkenner van OpUtils krijgt u een compleet overzicht van de details van apparaten, via onder andere een systeemsnapshot, een processcan en een softwarescan.

Systeemverkenner-hulpprogramma

TCP-reset

Het Transmission Control Protocol (TCP) is een cruciaal en veelgebruikt protocol dat wordt gebruikt om een bestaande verbinding tussen twee apparaten snel te kunnen verbreken. Met de tool TCP-reset kunt u ongewenste DCP-verbindingen resetten die tot stand zijn gebracht tussen de switches en routers in het netwerk.

TCP-resettool

Systeemdetailsupdate

Met IP-netwerktools kunt u inzicht krijgen in de details van de SNMP-apparaten in uw netwerk en die bijwerken of bewerken. Als u de SNMP-schrijf-community opgeeft, kunt u de systeemdetails van een apparaat bijwerken door het IP-adres te scannen, of een groep apparaten bijwerken door een IP-bereik te scannen. Systeemdetailsupdate werkt de apparaatdetails bij, waaronder de systeemnaam en -locatie, en toont u ook de status ervan. U kunt de systeemdetails van uw netwerkapparaten rechtstreeks op afstand bijwerken via uw OpUtils-console.

SNMP-tools

SNMP-tools vormen een volgende set netwerkhulpmiddelen waarmee u de apparaten in uw netwerk kunt bewaken en beheren. SNMP is een protocol dat wordt gebruikt om informatie over netwerkapparaten op te halen. Die informatie wordt vervolgens gebruikt voor het monitoren van de prestaties, conditie en status van de apparaten. Hieronder vindt u meer informatie over de netwerkhulpmiddelen in de SNMP-tools van OpUtils.

MIB-browser

Met de MIB-browser (Management Information Base) kunt u gegevens ophalen uit SNMP-apparaten en die informatie weergeven in een leesbare vorm. Netwerkbeheerders maken gebruik van MIB's om gegevens op te halen over het systeem, en over de configuraties en prestaties van netwerkapparaten. Met de tool MIB-browser van OpUtils kunt u alle SNMP-bewerkingen uitvoeren, bijvoorbeeld GET, GET-NEXT, GET-BULK en SET. U kunt verschillende bewerkingen op uw netwerk-MIB's bekijken, laden, doorbladeren en uitvoeren, bijvoorbeeld laden en ontladen, SNMP-bewerkingen uitvoeren en OID's bekijken.

MIB-browsertool

SNMP-grafiek

Met behulp van een SNMP-grafiek kunt u de prestatiegegevens en verzamelde gegevens van netwerkapparaten visueel weergeven. De grafiek helpt beheerders om snel prestatietrends te zien en weloverwogen beslissingen te nemen. Met de tool SNMP-grafiek van OpUtils kunt u grafieken weergeven van elk SNMP IP-knooppunt. Deze IP-tool verzamelt realtimegegevens en tekent daar een grafiek van, zodat u informatie kunt bekijken zoals de object-id (OID), syntaxis, en beschrijving.

SNMP-grafiekhulpmiddel

MIB-knooppuntviewer

Met de MIB-knooppuntviewer kunt u de hiërarchische structuur van MIB's weergeven. In een MIB worden details over netwerkapparaten,-services en-configuraties over het algemeen geordend in een 'boomformaat'. Een MIB-knooppuntviewer stelt netwerkbeheerders in staat die ordeningen te bekijken en een overzicht te krijgen van de knooppunten. Daardoor kunnen ze netwerkapparaten op een efficiënte manier beheren. Met de MIB-knooppuntviewer van OpUtils krijgt u de beschikking over uitgebreide details van uw OID's, zoals de modulenaam, bovenliggende naam, het macrotype en de syntaxis van de MIB.

MIB-knooppunttool

MIB-moduleviewer

Ontdek de eigenschappen, relaties en details van MIB-modules, en begrijp de specificaties en kenmerken van deze modules die worden gebruikt bij het beheer van netwerkapparaten. Met MIB-moduleviewer van OpUtils kan de beheerder snapshots bekijken van de doel-MIB, waaronder gedefinieerde kenmerken, het totaal aantal knooppunten, gedefinieerde tekstuele conventies (TC's), traps en SMIv2-specifieke details.

MIB-moduletool

Communitychecker

Beoordeel de communitystrings die gebruikmaken van SNMP met een community-checker. Op SNMP gebaseerde community-strings fungeren als een authenticator die netwerkapparaten toestaan te communiceren met het netwerkbewakingssysteem. Met de tool Communitychecker van OpUtils kunt u de lees- en schrijf-communitystrings van een IP-adresbereik ophalen op basis van een vooraf gedefinieerde set standaardinstellingen en standaardcommunitystrings voor switches, routers, enzovoort.

Community Checker-tool

Trap-receiver

Maak gebruik van een trap-receiver om traps te ontvangen die gebruikmaken van SNMP. SNMP-traps zijn meldingen die worden verstuurd door SNMP-apparaten aan netwerkbewakingssystemen, als reactie op netwerkproblemen. Ze waarschuwen de beheerder in realtime, waardoor die meteen naar een probleem kunnen kijken en het kunnen oplossen voordat het invloed heeft op het grotere netwerk. Met Trap-receiver van OpUtils kunt u alle traps die worden gegenereerd door netwerkapparaten verzamelen, archiveren, bekijken en analyseren. Die traps worden verzameld door de trap-monitor en naar u toegestuurd in de vorm van SNMP-trap-meldingen.

CISCO-tools

Cisco biedt een reeks oplossingen waarmee beheerders hun netwerk effectief kunnen beheren. We gaan snel kijken naar de Cisco-tools van OpUtils.

Apparaatscan

Hiermee kunt u een subnet of IP-adresbereik scannen en informatie bekijken over de Cisco-apparaten in het gescande bereik. De informatie bestaat onder andere uit de chassis-id, ROM-versie en IOS-versie.

Apparaatscantool

Apparaatverkenner

Hiermee kunt u een volledig overzicht krijgen van de details van Cisco-netwerkapparaten, zoals apparaatsnapshots, details over chassis, details over flashgeheugens, interfaces, IOS-details, IP-routes en toegangslijsten.

Apparaatverkenner

Aan de slag met de netwerk-IP-tools van OpUtils

Als u onbekend bent met OpUtils, dat onder andere geïntegreerde IP-adresbeheer, switchpoorttoewijzing en geavanceerde IP-tools biedt, kunt u een live demo bij een van onze productexperts plannen. Zij laten u graag de geavanceerde IP-en switchpoortbeheerfuncties van OpUtils zien en beantwoorden met alle plezier uw vragen. U kunt ook een rondleiding door de functies van de software van onze IP-tools nemen en ontdekken hoe u complexe netwerken kunt beheren met OpUtils.

OpUtils biedt IP-tools voor Windows en voor Linux. Wilt u graag zien hoe u OpUtils kunt laten werken voor uw netwerk? Download een gratis 30-daagse proefversie en ga al na een uur aan de slag met OpUtils! De netwerkscansoftware van OpUtils wordt naadloos geïntegreerd in uw bestaande netwerkomgeving, met weinig tot geen noodzakelijke veranderingen aan uw infrastructuur.

Vermijd het gedoe met het gebruik van meerdere tools

Probeer OpUtils vandaag nog gratis uit
OpUtils

Veelgestelde vragen over IP-tools

Wat zijn IP-tools?

 

IP-tools zijn netwerkengineeringtools die worden gebruikt voor het moeiteloos scannen en oplossen van problemen van IP-adresruimten. IP-tools stellen netwerkbeheerders in staat om de prestaties te controleren, volgen en bewaken van IP-adressen, subnetten en de apparaten en hosts die gebruikmaken van IP-adressen. Deze uitgebreide verzameling hulpmiddelen voor netwerkengineering bestaat uit geavanceerde IP-tools als Ping, Systeemverkenner, MAC-adresresolver en Routetracering die netwerktechnici helpen bij het instellen en uitvoeren van alledaagse netwerkbeheertaken.

Waarom zijn IP-tools belangrijk?

 

Deze tools kunnen, wanneer ze worden gecombineerd met veelzijdige software voor IP-adresbeheer (IPAM) en switchpoorttoewijzing (SPM), netwerkbeheerders helpen met het beheren van hun netwerken. Met een uitgebreide verzameling IP-tools, zoals Toolset van OpUtils, kunnen beheerders onder andere problemen oplossen, het netwerk in de gaten houden en de prestaties verbeteren. Met onze tooloplossing hoeft u geen andere tools te gebruiken waar u voor één taak tussen moet wisselen.

Hoe gebruik ik IP-tools?

 

Om aan de slag te gaan met onze IP-tools, moet u eerst OpUtils downloaden en instellen op uw netwerk. OpUtils is eenvoudig te implementeren in uw bestaande netwerkinfrastructuur zonder aanvullende vereisten. Als u onze IP-tools wilt gaan gebruiken, volgt u deze stappen:

 1. Download en installeer ManageEngine OpUtils in uw netwerk.
 2. Voeg uw IP-adresruimte, subnetten, DNS, DHCP en Active Directory's toe.
 3. Selecteer de gewenste IP-tool op het tabblad Toolse.
 4. Begin met het beheren van uw netwerk-IP-adresruimte en los problemen op met IP-tools!

Welke voordelen biedt het gebruik van IP-adrestools van OpUtils?

 

Met de IP-adrestools van OpUtils kunt u netwerkengineeringtaken met gemak uitvoeren. U kunt een volledig overzicht krijgen van uw netwerkinfrastructuur en effectieve probleemoplossing uitvoeren. Het downloaden van IP-tools van OpUtils IP kan de sleutel vormen tot:

 1. IP-specifieke netwerkmeetgegevens: Haal IP-specifieke details uit uw netwerk, bijvoorbeeld de MAC-adressen waaraan de IP-adressen zijn toegewezen, reserve-IP-adressen, verbonden poorten, IP-zoekopdrachten en nog meer, met een IP-tool als MAC-IP-overzicht.
 2. DNS- en DHCP-bewaking: Met IP-netwerktools zoals DNS-resolver krijgt u inzicht in uw DNS- en DHCP-componenten (bijvoorbeeld naam, IP-adres, status, reactietijd en aantal bereiken).
 3. Details van netwerkapparaten: U kunt uw netwerkapparaten en de status ervan inspecteren met een IP-tool als SNMP-ping. Zoek apparaten die reageren op een aanvraag of ping, apparaten die in bedrijf zijn, MAC-adressen en nog meer.
 4. Overzicht van het netwerk: Analyseer hoe informatie zich in uw netwerk verplaatst met een IP-tool als Routetracering die een overzicht biedt van de switches en routers in uw netwerk.

Wat zijn de IP-beheertools die bij OpUtils worden geleverd?

 

OpUtils biedt een uitgebreide oplossing voor IP-beheer waarmee u uw IP-resources moeiteloos kunt monitoren en beheren, en problemen kunt oplossen. Onderdelen van het IP-beheer van OpUtils zijn:

 • IP-adresbeheer (IP Address Manager: IPAM): Monitor en beheer de IP-adresruimte van uw netwerk met realtime gegevens en IP-prestatiegegevens. U kunt uitgebreide inzichten krijgen in de IP-resources van uw netwerk, bijvoorbeeld Overzicht van de beschikbaarheid van IP-adressen, Top 10-subnetten met bezette IP-adressen, Netwerkinterfacekaart (Network Interface Card: NIC), Typeoverzicht en DNS-statusoverzicht.
 • Geavanceerde IP-scanner: Houd het overzicht over uw IP-adresruimte door middel van regelmatige scans, continue updates van de IP-status en een detailweergave van verbonden switchpoorten. De scanner geeft realtime inzichten in uw IP-adresruimte en de connectiviteit van uw netwerkapparaten, en stelt u in staat uw IP-adresruimte te scannen en monitoren in een flexibele, op subnet gebaseerde hiërarchie.
 • IP-adrestracker: Stroomlijn het traceren van uw IP-adresruimte door zowel IPv4 als IPv6 te ondersteunen vanuit één console. Met IP-adrestracker kunt u dynamische IP-adressen volgen en een compleet overzicht krijgen van uw netwerk met IP-tracering over subnetten.
 • IP-monitor: Hiermee kunt u historische inzichten krijgen in IP-adressen die zijn toegewezen aan verschillende apparaten. En u kunt er logboeken, audits en rapporten mee genereren om de netwerkprestaties in de gaten te houden. IP-monitor biedt efficiënte probleemoplossing met realtime waarschuwingen en stuurt meldingen als er iets misgaat met uw netwerk.