Hoogtepunten van Password Manager Pro MSP Edition

Wachtwoordopslag, -beheer en -workflow

Centrale wachtwoordenkluis
 

Bewaar alle bedrijfswachtwoorden voor geprivilegieerde accounts, gedeelde accounts, accounts voor noodtoegang en overige accounts in de veilige en centrale repository.

Gedeeld beheer van beheerderswachtwoorden
 

Beheer veilig gedeelde accounts, zoals 'administrator' in Windows, 'root' in Unix/Linux, 'enable' in Cisco, 'sa' in SQL, en andere.

Workflow voor wachtwoordtoegangsbeheer
 

Functies voor aanvragen/vrijgeven van wachtwoorden. Voorziening voor het verlenen van tijdelijke toegang en functies voor exclusieve privileges en gelijktijdigheid.

Wachtwoorden delen, gebruikers inrichten en beheren

Eigendom en delen van wachtwoorden
 

Duidelijk gedefinieerd eigendom van de wachtwoorden die zijn opgeslagen in de centrale kluis. Voorziening voor selectief delen van wachtwoorden op basis van behoefte.

Integratie met Active Directory/LDAP
 

Importeer gebruikers en gebruikersgroepen vanuit Windows Active Directory of LDAP en maak ook gebruik van het authenticatiemechanisme.

Op rollen gebaseerd toegangsbeheer
 

Gedetailleerde beperkingen voor het beheren van resources en wachtwoorden die zijn opgeslagen in PMP. Beperkingen worden afgedwongen op basis van vooraf gedefinieerde gebruikersrollen.

Wachtwoorden resetten op afstand

Geautomatiseerd wachtwoorden resetten
 

Reset de wachtwoorden van externe resources via de Password Manager Pro-webinterface wanneer nodig of automatisch via geplande taken.

Wachtwoordbeleid handhaven
 

Reset de wachtwoorden van externe resources via de Password Manager Pro-webinterface wanneer nodig of automatisch via geplande taken.

Breed scala aan doelsystemen
 

Biedt onmiddellijk na de installatie ondersteuning voor een breed scala aan doelsystemen, databases, netwerkapparaten voor toegangsbeheer en automatische wachtwoord-resets.

Wachtwoordbeheer tussen applicaties
 

Elke applicatie en elk script kan een query uitvoeren op PMP en wachtwoorden ophalen om verbinding te maken met andere applicaties of databases, waardoor hard-coded wachtwoorden worden geëlimineerd.

Beheer van Windows-serviceaccounts
 

Identificeer en reset automatisch de wachtwoorden van serviceaccounts gekoppeld aan domeinaccounts.

Uitvoering van aangepast script na een wachtwoord-reset
 

Optie om automatisch aangepaste scripts uit te voeren om na een wachtwoord-reset een gewenste actie uit te voeren.

Externe toegang, automatisch inloggen en beheer van geprivilegieerde sessies

Veilig en betrouwbaar inloggen op afstand
 

Gebruikers kunnen zeer veilige, betrouwbare en volledig geëmuleerde Windows RDP-, SSH- en Telnet-sessies vanuit een browser uitvoeren, zonder dat hiervoor een plug-in of agentsoftware nodig is.

Opname van geprivilegieerde sessies
 

Geprivilegieerde sessies die worden gestart vanuit PMP, kunnen volledig op video worden opgenomen, gearchiveerd en afgespeeld voor forensische audits.

Automatisch inloggen bij doelsystemen en websites
 

Log automatisch in bij doelsystemen, websites en applicaties, rechtstreeks via de PMP-webinterface en zonder wachtwoorden te kopiëren en te plakken.

Audits, compliance en rapporten

Uitgebreide audittrajecten en -rapportages
 

Een compleet record van het 'wie', 'wat' en 'wanneer' van wachtwoordtoegang. Intuïtieve rapporten over een volledig wachtwoordbeheerscenario voor uw hele onderneming.

Realtime meldingen, SIEM-integratie
 

Realtime meldingen bij verschillende wachtwoordgebeurtenissen maken integratie met SIEM-oplossingen (Security Information and Event Management) mogelijk.

PCI DSS-compliance-rapportage
 

Rapporten over schendingen met betrekking tot het gebruik en beheer van geprivilegieerde wachtwoorden gebaseerd op de vereisten van PCI-DSS.

Veilig en gereed voor gebruik in ondernemingen

Zeer veilig en betrouwbaar
 

Alle wachtwoorden en gevoelige gegevens worden versleuteld met AES 256-bits versleuteling. Dubbele versleuteling voor extra beveiliging. Kan worden geconfigureerd voor uitvoering in de modus die voldoet aan FIPS 140-2.

Twee-factor-authenticatie
 

Forceert twee opeenvolgende authenticatiefasen voor inloggen bij PMP. De gebruikelijke authenticatie is de eerste fase. Voor de tweede fase worden verschillende opties aangeboden.

Mobiele toegang
 

Haal wachtwoorden op en keur aanvragen goed terwijl u onderweg bent.
Android-app | iPhone-app | Windows-app

Herstel bij noodgevallen en hoge beschikbaarheid

Live back-ups
 

Zowel geplande als live back-ups van de hele database zijn mogelijk om deze te kunnen herstellen in het geval van nood.

Architectuur voor hoge beschikbaarheid
 

Ononderbroken toegang tot bedrijfswachtwoorden door de implementatie van redundante server- en database-instanties. (Voor hoge beschikbaarheid is een enkele Premium of Enterprise Edition-licentie voldoende.)

Veilige offline toegang
 

Haal wachtwoorden op, ook wanneer er geen internetverbinding is. De offline versie is net zo veilig als de online versie. Offline toegang is ook mogelijk in de mobiele app.

Ontwikkeld voor MSP's

Multi-tenant-architectuur
 

MSP's kunnen de IT-assets van hun klanten veilig beheren via één console, en toch gegevens volledig gescheiden houden.

Moeiteloos configureren
 

De MSP Edition is volledig afgestemd op de zakelijke doelstellingen van MSP's: moeiteloze configuraties, betaalbaar en zeer veilig.

Meer informatie