Privacybeleid

Privacybeleid

Samenvatting van ons privacybeleid

Dit is een samenvatting van ons nieuwe privacybeleid dat ingaat op 25 mei 2018. Hierin worden alle Zoho-websites behandeld die hiernaar verwijzen, en alle producten en diensten op die websites. Het gedetailleerde beleidvolgt dezelfde structuur als deze samenvatting en vormt het eigenlijke juridische document.

Onze inzet voor privacy: Zoho heeft uw gegevens nooit aan iemand anders verkocht om te adverteren, of geld verdiend door u advertenties van anderen te tonen, en dat zullen we nooit doen. Dit is al bijna 20 jaar onze aanpak en we blijven ons hiervoor inzetten. In dit beleid wordt uiteengezet welke gegevens we van u verzamelen, wat we ermee doen, wie er toegang toe heeft en wat u eraan kunt doen.

Deel I: Gegevens die Zoho verzamelt en beheert

We verzamelen alleen de gegevens die we echt nodig hebben. Een deel daarvan is informatie die u ons actief verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor een account, u zich registreert voor een evenement, klantenondersteuning aanvraagt of iets van ons koopt. We slaan uw naam en contactgegevens op, maar we slaan geen creditcardnummers op (behalve met uw toestemming en in een van onze beveiligde betalingsgateways).

Wanneer u een van onze websites bezoekt of onze software gebruikt, registreren we automatisch basale gegevens, zoals hoe u bij de website bent gekomen, waarheen u daarin heeft genavigeerd en welke functies en instellingen u gebruikt. We gebruiken deze gegevens om onze websites en diensten te verbeteren en om de ontwikkeling van nieuwe producten te stimuleren.

Soms ontvangen we indirect gegevens. Als u vragen stelt over onze producten via een van onze aanbevelingsprogramma's of doorverkopers, of als u zich aanmeldt bij een van onze producten via een aanbieder van verificatiediensten, zoals LinkedIn of Google, geven deze uw contactgegevens aan ons door. We gebruiken die gegevens om uw aanvraag te voltooien. Als u interacties met ons heeft op sociale media (bijvoorbeeld, ons leuk vinden, reacties geven, retweeten, ons vermelden of volgen), hebben we toegang tot uw interacties en profielgegevens. Ook als u deze gegevens later van de website voor sociale media verwijdert, beschikken we hier nog steeds over.

Wat doen we met uw gegevens?

We gebruiken uw gegevens om de door u gevraagde diensten te leveren, uw accounts aan te maken en te onderhouden en om niet-geautoriseerde activiteiten in uw accounts te bewaken. We gebruiken uw gegevens ook om met u te communiceren over de producten die u momenteel gebruikt, uw aanvragen inzake klantenondersteuning, nieuwe producten die u misschien leuk vindt, kansen voor u om ons feedback te geven en bijwerkingen van ons beleid. We analyseren de gegevens die we verzamelen om de behoeften van gebruikers te begrijpen en om onze websites en diensten te verbeteren.

We dienen een wettelijke basis te hebben voor het verzamelen en verwerken van uw gegevens. In de meeste gevallen hebben we uw toestemming of hebben we de gegevens nodig om de door u gevraagde dienst te leveren. Wanneer dat niet het geval is, moeten we aantonen dat we een andere rechtsgrondslag hebben, zoals onze legitieme zakelijke belangen.

U kunt bepaalde soorten gegevens weigeren door ofwel de gegevens niet te verstrekken of door u later af te melden. U kunt ook cookies uitschakelen om te voorkomen dat uw browser ons gegevens verstrekt. Maar als u dit doet, werken bepaalde websitefuncties mogelijk niet correct. We schakelen cookies van derden voor alle websites en producten van Zoho volledig uit.

We beperken de toegang tot uw persoonsgegevens tot onze werknemers en aannemers die een legitieme behoefte hebben om deze te gebruiken. Als we uw gegevens delen met andere partijen (zoals ontwikkelaars, serviceaanbieders, instanties voor domeinregistratie en doorverkopers), moeten deze over passende beveiligingsmaatregelen en een geldige reden beschikken om uw gegevens te gebruiken, meestal om u van dienst te zijn.

De Europese Economische Ruimte (EER) biedt bepaalde rechten aan betrokkenen (waaronder toegang, rectificatie, wissen, beperking van verwerking, gegevensportabiliteit, recht van bezwaar en recht op klachten). Zoho verbindt zich ertoe om u dezelfde rechten te verstrekken, ongeacht waar u woont.

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld. Wanneer we niet langer een legitieme behoefte hebben uw gegevens te verwerken, zullen we uw gegevens verwijderen, anonimiseren of isoleren, afhankelijk van wat passend is.

 

Deel II: Gegevens die Zoho namens u verwerkt

Als u via Zoho-apps de gegevens van andere mensen verwerkt, zoals informatie over uw klanten of werknemers, vertrouwt u die gegevens toe aan ons voor verwerking. Als u een Zoho-app voor mobiele toepassingen gebruikt en de app toegang geeft tot uw contacten en fotobibliotheek, vertrouwt u ons gegevens toe. De gegevens die u ons toevertrouwt voor verwerking, worden servicegegevens genoemd.

U bent de eigenaar van uw servicegegevens. We beschermen deze, beperken de toegang ertoe en verwerken deze alleen volgens uw instructies. U kunt ze openen, delen via integraties van derden en verzoeken deze te exporteren of verwijderen.

We bewaren de gegevens in uw account zolang u ervoor kiest om diensten van Zoho te gebruiken. Nadat u uw account heeft beëindigd, worden uw gegevens binnen 3 maanden automatisch uit onze actieve database verwijderd en binnen drie maanden daarna uit onze reservekopieën.

Als u zich in de Europese Economische Ruimte bevindt en u denkt dat iemand uw gegevens aan ons heeft toevertrouwd voor verwerking (bijvoorbeeld uw werkgever of een bedrijf waarvan u diensten gebruikt), kunt u ons om bepaalde acties verzoeken met betrekking tot uw gegevens. Om deze gegevensrechten uit te oefenen, neemt u contact op met de persoon of het bedrijf dat de gegevens aan ons heeft toevertrouwd. Wij zullen op uw verzoek met deze partijen samenwerken.

Deel III: Algemeen

Er gelden enkele beperkingen aan de privacy die we u kunnen beloven. We zullen persoonsgegevens vrijgeven als het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, fraude te voorkomen, een overeenkomst af te dwingen of de veiligheid van onze gebruikers te beschermen. We verwerken momenteel geen Do Not Track-signalen van internetbrowsers. Wanneer voor de verwerking hiervan een universele norm wordt ingesteld, zullen we deze volgen.

Websites van derden en widgets voor sociale media kennen hun eigen afzonderlijke privacybeleid. Raadpleeg altijd het relevante privacybeleid vóórdat u persoonsgegevens met derden deelt.

U kunt altijd contact met ons opnemen om: vragen te stellen over onze werkwijzen inzake privacy, een Addendum voor gegevensverwerking overeenkomstig de AVG aan te vragen, ons te waarschuwen als u denkt dat we persoonsgegevens van een minderjarige hebben verzameld, of vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze blogs of forums . U kunt ook onsBeveiligingsbeleid en Privacybeleid raadplegen

We zullen contact met u opnemen om u te informeren of we belangrijke wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid of in het zeer onwaarschijnlijke geval dat we ooit besluiten ons bedrijf te verkopen.

 

Privacybeleid

Deze verklaring met betrekking tot het privacybeleid is opgesteld door de Zoho Groep, die bestaat uit alle entiteiten die hier zijn vermeld (samen "Zoho", "wij/we", "ons" of "onze") en is van kracht vanaf 25 mei 2018. Het is van toepassing op al onze divisies: Zoho, ManageEngine, Site24x7, en WebNMS.

De inzet van Zoho voor privacy

Zoho maakt zich al bijna 20 jaar zorgen over de privacy van klanten en gebruikers, lang voordat het modieus, politiek correct of juridisch bindend werd een dergelijke positie in te nemen. We vragen slechts om de laagste hoeveelheid informatie die nodig is, we verzamelen alleen wat volgens ons voor activiteiten of voor de specifieke transactie essentieel is. We informeren klanten welke gegevens we over hen bezitten en staan hen toe om af te zien van specifieke afspraken. Maar onze grootste verbintenis is verreweg dat we geen enkele euro verdienen aan reclame-inkomsten. Dit hebben we nooit gedaan en we zullen dit ook nooit doen, zelfs niet via de gratis versies van onze producten. Dit betekent dat we het fundamentele belangenconflict vermijden tussen het verzamelen van klantgegevens en het aanwakkeren van advertentie-inkomsten, en de onvermijdelijke compromissen voor de privacy van klanten die dit met zich meebrengt. 

Het doel van dit beleid is duidelijk te maken welke gegevens we verzamelen over onze klanten en gebruikers, hoe we deze zullen gebruiken en hoe we dat niet zullen doen. Dit beleid is helaas langer dan we willen, maar we moeten alle relevante zaken ondubbelzinnig behandelen. We zullen proberen het taalgebruik eenvoudig te houden en zoveel mogelijk te leiden.

Bereik van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle Zoho-websites die ernaar verwijzen. Het is ook van toepassing op de producten en diensten die door Zoho worden aangeboden via deze websites, onze mobiele applicaties en applicaties die door Zoho zijn geplaatst op de online marktplaats van Zoho en op andere online marktplaatsen van derden. Dit privacybeleid is niet van toepassing op onze websites, producten of diensten met een afzonderlijk privacybeleid.

Dit privacybeleid bestaat uit drie delen:

Deel I: Gegevens die Zoho verzamelt en beheert

In dit deel wordt behandeld hoe Zoho gegevens verzamelt en gebruikt over bezoekers van de website, potentiële klanten, gebruikers van de producten en diensten van Zoho en anderen die contact opnemen met Zoho via formulieren of e-mailadressen die zijn gepubliceerd of waarnaar wordt verwezen op onze websites.

Deel II: Gegevens die Zoho namens u verwerkt

TIn dit deel wordt behandeld hoe Zoho omgaat met gegevens die u aan Zoho toevertrouwt bij het gebruik van onze producten en diensten, of als u persoons- of vertrouwelijke gegevens met ons deelt wanneer u klantenondersteuning aanvraagt.

Deel III: Algemeen

In dit deel worden onderwerpen behandeld die relevant zijn voor zowel deel I en deel II, en andere algemene onderwerpen, zoals de verplichtingen inzake veiligheid van Zoho en hoe we u zullen informeren wanneer we dit privacybeleid wijzigen. 

 

Deel I: Gegevens die Zoho verzamelt en beheert

Welke gegevens verzamelt Zoho?

We verzamelen alleen gegevens over u als we die gegevens voor een legitiem doel nodig hebben. Zoho beschikt alleen over uw gegevens als (a) u de gegevens zelf heeft verstrekt, (b) Zoho de gegevens automatisch heeft verzameld, of (c) Zoho de gegevens van een derde heeft verkregen. Hieronder beschrijven we de verschillende scenario's die onder elk van deze drie categorieën vallen en de gegevens die in elke categorie worden verzameld.

Gegevens die u ons verstrekt

i. Aanmelden voor account: Wanneer u zich aanmeldt voor een account voor toegang tot een of meer van onze diensten, vragen we u om gegevens zoals uw naam, contactnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam en land om het registratieproces voor de account te voltooien. U moet ook een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord kiezen om toegang te krijgen tot de gemaakte account. U kunt ons ook meer gegevens verstrekken, zoals uw foto, tijdzone en taal. Maar we hebben die gegevens niet nodig om u voor een account aan te melden. Nadat u zich heeft geregistreerd, kunt u een beveiligingsvraag en antwoord op de beveiligingsvraag kiezen. Als u deze verstrekt, worden ze alleen gebruikt bij het opnieuw instellen van uw wachtwoord.

ii. Registraties voor evenementen en andere inzendingen van formulieren:  We registreren gegevens die u indient wanneer u (i) zich registreert voor een evenement, inclusief webinars of seminars, (ii) zich abonneert op onze nieuwsbrief of een andere e-maillijst, (iii) een formulier indient om een product, technisch document of andere materialen te downloaden, (iv) deelneemt aan prijsvragen of reageert op enquêtes, of (v) een formulier indient bij de klantenservice of om contact op te nemen met Zoho voor andere doeleinden.

iii. Betalingsverwerking: Wanneer u iets bij ons koopt, vragen we u om uw naam, contact-, creditcard- of andere betaalgegevens op te geven. Wanneer u uw gegevens over uw creditcard indient, slaan we de naam en het adres van de kaarthouder op, de vervaldatum en de laatste vier cijfers van het creditcardnummer. We slaan het feitelijke creditcardnummer niet op. Voor snelle verwerking van toekomstige betalingen, kunnen we uw creditcardgegevens of andere betaalgegevens in gecodeerde vorm opslaan op de beveiligde servers van de aanbieders van onze gateways voor betalingen, als u ons uw goedkeuring heeft verleend.

iv. Dankbetuigingen: Wanneer u ons machtigt om dankbetuigingen over onze producten en diensten op websites te plaatsen, kunnen we uw naam en andere persoonsgegevens in de dankbetuiging opnemen. U krijgt de gelegenheid om de dankbetuiging te beoordelen en goed te keuren vóórdat we deze plaatsen. Als u uw dankbetuiging wilt bijwerken of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@zohocorp.com 

v. Interacties met Zoho: We kunnen onze onderlinge interacties opnemen, analyseren en gebruiken, inclusief e-mails, telefoongesprekken en chatgesprekken met onze verkoop- en klantenondersteuningsmedewerkers, zodat we onze interacties met u en andere klanten kunnen verbeteren.

Gegevens die we automatisch verzamelen

i. Gegevens uit browsers, apparaten en servers: Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen we gegevens die webbrowsers, mobiele apparaten en servers beschikbaar stellen, zoals het internetprotocoladres, browsertype, de taalvoorkeur, tijdzone, verwijzende URL, datum en tijd van toegang, besturingssysteem, fabrikant van mobiel apparaat en informatie over mobiel netwerk. We nemen deze op in onze logboekbestanden om meer te weten te komen over bezoekers van onze websites.

ii. Gegevens van directe cookies en volgtechnologieën: We gebruiken tijdelijke en permanente cookies om gebruikers van onze diensten te identificeren en om de gebruikerservaring te verbeteren. We nemen unieke identificaties op in onze downloadbare producten om het gebruik van de producten bij te houden. We gebruiken ook cookies, bakens, tags, scripts en andere vergelijkbare technologieën om bezoekers te identificeren, navigatie op websites te volgen, demografische gegevens over bezoekers en gebruikers te verzamelen, de doeltreffendheid van e-mailcampagnes te begrijpen en voor gerichte betrokkenheid van bezoekers en gebruikers door uw activiteiten op onze websites te volgen. We gebruiken alleen directe cookies en gebruiken geen cookies van derden of andere volgtechnologieën van derden op onze websites. Meer informatie over de cookies die op onze websites worden gebruikt, vindt u hier .We gebruiken ook lokale opslagobjecten (Local Storage Objects - LSO's), zoals HTML5, om inhoudsgegevens en voorkeuren op te slaan, zodat we bepaalde functies kunnen aanbieden.

iii. Gegevens uit toepassingslogboeken en mobiele analyses: We verzamelen gegevens over uw gebruik van onze producten, diensten en mobiele toepassingen vanuit toepassingslogboeken en interne hulpmiddelen voor analyses voor gebruik, en gebruiken deze gegevens over hoe we uw zakelijk gebruik en zakelijke behoeften met betrekking tot onze producten kunnen verbeteren. Deze informatie omvat klikken, scrolls, gebruikte functies, toegangstijd en -frequentie, gegenereerde fouten, prestatiegegevens, gebruikte opslag, gebruikersinstellingen en -configuraties, en apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen en de bijhorende locaties.

Gegevens die we van derden verzamelen

i. Aanmeldingen via federatieve aanbieders van verificatiediensten: U kunt zich bij diensten van Zoho aanmelden met ondersteunde federatieve aanbieders van verificatiediensten, zoals LinkedIn, Microsoft en Google. Deze diensten verifiëren uw identiteit en bieden u de mogelijkheid om bepaalde persoonsgegevens met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres.

ii. Verwijzingen: Als iemand u heeft doorverwezen naar een van onze producten of diensten via een van onze verwijzingsprogramma's, heeft die persoon ons mogelijk uw naam, e-mailadres en andere persoonsgegevens verstrekt. U kunt contact met ons opnemen via privacy@zohocorp.com om ons te verzoeken uw gegevens uit onze database te verwijderen. Als u ons gegevens verstrekt over een andere persoon, of als een andere persoon uw gegevens aan ons verstrekt, zullen we die gegevens alleen gebruiken voor de specifieke reden waarvoor deze aan ons is verstrekt.

iii. Gegevens van onze doorverkopers en serviceaanbieders: Als u contact opneemt met een van onze doorverkopers of op een andere manier belangstelling toont voor een van onze producten of diensten, kan de doorverkoper uw naam, e-mailadres, bedrijfsnaam en andere gegevens aan Zoho verstrekken. Als u zich registreert voor of deelneemt aan een evenement dat wordt gesponsord door Zoho, kan de organisator van het evenement uw gegevens met ons delen. Zoho kan ook gegevens over u ontvangen van websites voor beoordelingen als u opmerkingen plaatst over een beoordeling van onze producten en diensten en van andere externe serviceaanbieders die we inschakelen voor het verkopen van onze producten en diensten.

iv. Gegevens van websites voor sociale media en overige openbaar beschikbare bronnen: Wanneer u op websites voor sociale media, zoals Facebook, Twitter, Google+ en Instagram, contact met ons opneemt via berichten, opmerkingen, vragen en andere interacties, kunnen we dergelijke openbaar beschikbare gegevens verzamelen, inclusief profielgegevens, zodat we contact met u kunnen opnemen, onze producten kunnen verbeteren, of reacties en problemen van gebruikers beter kunnen begrijpen. We moeten u informeren dat we deze gegevens na het verzamelen mogelijk bewaren, ook als u deze gegevens van de websites voor sociale media verwijdert. Zoho kan ook gegevens over u toevoegen en bijwerken vanuit andere openbare bronnen.

Doelen voor het gebruiken van gegevens

Naast de bovengenoemde doeleinden, kunnen we uw gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Met u communiceren (zoals via e-mail) over producten die u heeft gedownload en diensten waarvoor u zich heeft aangemeld, wijzigingen in dit privacybeleid, wijzigingen in de servicevoorwaarden of belangrijke kennisgevingen;
  • U informeren over nieuwe producten en diensten, aankomende evenementen, aanbiedingen, promoties en andere informatie waarvan we denken dat deze interessant voor u is;
  • U verzoeken deel te nemen aan enquêtes, of om feedback te vragen over onze producten en diensten;
  • Uw account instellen en onderhouden en alle andere zaken uitvoeren die nodig zijn voor het leveren van onze diensten, zoals het inschakelen van samenwerking, het bieden van website- en e-mailhosting en het maken van een reservekopie van uw gegevens en het herstellen van uw gegevens;
  • Begrijpen hoe gebruikers onze producten en diensten gebruiken, problemen bewaken en voorkomen en onze producten en diensten verbeteren;
  • Klantenondersteuning bieden en onze interacties met klanten analyseren en verbeteren;
  • Frauduleuze transacties en andere illegale activiteiten detecteren en voorkomen, om spam te melden en om de rechten en belangen van Zoho, de gebruikers van Zoho, derden en het publiek te beschermen;
  • Onze gegevens bijwerken, uitbreiden en analyseren, nieuwe klanten identificeren en producten en diensten aanbieden die voor u van belang kunnen zijn;
  • Trends analyseren, onze websites beheren en navigatie van bezoekers op onze websites bijhouden om te begrijpen wat bezoekers zoeken en om hen beter te helpen;
  • Marketingcampagnes controleren en verbeteren en suggesties doen die relevant zijn voor de gebruiker.

Rechtsgrondslagen voor het verzamelen en gebruiken van gegevens

Juridische basis voor verwerking van toepassing op Zoho: Als u een persoon uit de Europese Economische Ruimte (EER) bent, hangt onze juridische basis voor het verzamelen en gebruiken van gegevens af van de persoonsgegevens in kwestie en de context waarin we deze verzamelen. De meeste van onze activiteiten voor het verzamelen en verwerken van gegevens zijn meestal gebaseerd op (i) contractuele noodzaak, (ii) een of meer legitieme belangen van Zoho of een derde die niet wordt/worden onderdrukt door uw belangen inzake gegevensbescherming, of (iii) uw toestemming. Soms kunnen we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verzamelen, of hebben we mogelijk uw persoonsgegevens nodig om uw vitale belangen of die van een andere persoon te beschermen.

Intrekking van toestemming: Waar we op uw toestemming vertrouwen als rechtsgrondslag, heeft u het recht uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, maar dit heeft geen invloed op enige verwerking die al heeft plaatsgevonden.

Melding van legitieme belangen: Waar we als wettelijke basis op legitieme belangen vertrouwen en als die legitieme belangen hierboven niet worden vermeld, zullen we u duidelijk uitleggen wat die legitieme belangen zijn op het moment dat we uw gegevens verzamelen.

Uw keuze voor gebruik van gegevens

Afmelden voor niet-essentiële elektronische communicatie: U kunt ervoor kiezen om geen nieuwsbrieven en andere niet-essentiële berichten te ontvangen door de functie 'uitschrijven’ in al dergelijke berichten te gebruiken. U blijft echter meldingen en essentiële e-mails over transacties ontvangen. 

Cookies uitschakelen: U kunt browsercookies uitschakelen voordat u onze websites bezoekt. Als u dit doet, kunt u echter bepaalde functies van de websites mogelijk niet goed gebruiken.

Optionele gegevens: U kunt ervoor kiezen optionele profielgegevens, zoals uw foto, niet op te geven. U kunt ook uw optionele profielgegevens verwijderen of veranderen. U kunt er altijd voor kiezen om niet-verplichte velden niet in te vullen wanneer u een formulier indient dat is gekoppeld aan onze websites.

Met wie delen we uw gegevens?

Alle entiteiten uit de Zoho-groep die hier staan vermeldt, toegang hebben tot de gegevens die in Deel I wordt behandeld. Wij verkopen geen persoonsgegevens. We delen uw gegevens alleen op de manieren die in dit privacybeleid worden beschreven, en alleen met partijen die passende maatregelen inzake vertrouwelijkheid en beveiliging treffen.

Werknemers en onafhankelijke aannemers: Werknemers en onafhankelijke aannemers van alle entiteiten van de Zoho-groep hebben toegang tot de gegevens die in Deel wordt behandeld I indien deze die gegevens om zakelijke redenen dienen te kennen. We eisen van alle werknemers en onafhankelijke aannemers van de entiteiten van de Zoho-groep dat deze dit privacybeleid volgen voor persoonsgegevens die we met hen delen.

Externe dienstverleners : Mogelijk moeten we uw persoonsgegevens en geaggregeerde of niet-geïdentificeerde gegevens delen met externe dienstverleners die we inschakelen, zoals marketing- en advertentiepartners, organisatoren van evenementen, hulpmiddelen voor webanalyses en betalingsverwerkers. Deze dienstverleners zijn gemachtigd om uw persoonsgegevens alleen te gebruiken als dat nodig is om deze diensten aan ons te leveren.

Domeinregistratoren: Wanneer u een domein via Zoho registreert bij registratoren van domeinnamen, delen we uw naam en contactgegevens, zoals uw fysieke adres, e-mailadres en telefoonnummer, met hen overeenkomstig de ICANN-regels voor domeinregistratie.

Partners voor wederverkoop: We kunnen uw persoonsgegevens delen met onze geautoriseerde wederverkopers in uw regio, uitsluitend om contact met u op te nemen over producten die u heeft gedownload of diensten waarvoor u zich heeft aangemeld. We bieden u een optie om u af te melden om met die partner te werken.

Ontwikkelaars van toepassingen voor marktplaatsen: Wanneer u een toepassing installeert of koopt die is ontwikkeld met de API's van Zoho en die wordt gepubliceerd op de online marktplaats van Zoho, worden uw naam en e-mailadres gedeeld met de ontwikkelaar van de toepassing, zodat deze rechtstreeks contact met u kan opnemen als aanbieder van die toepassing of dienst. Zoho heeft geen controle over het gebruik van uw persoonsgegevens door de ontwikkelaars, hetgeen gebaseerd is op hun eigen privacybeleid.

Overige gevallen: Andere scenario's waarin we dezelfde gegevens als bedoeld in delen I en II kunnen delen, worden in deel III beschreven.

Uw rechten met betrekking tot gegevens die we als beheerder over u bewaren

Als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, heeft u de volgende rechten met betrekking tot gegevens die Zoho over u bezit. Zoho verbindt zich ertoe om u dezelfde rechten te verstrekken, ongeacht waar u woont.  

Recht van inzage: U heeft het recht op inzage van (en verkrijgt een kopie van, indien nodig) de categorieën persoonsgegevens die we over u bewaren, inclusief de bron, het doel en de periode van verwerking van de gegevens, en de personen met wie de gegevens worden gedeeld

Recht op rectificatie: U heeft het recht om de gegevens die we over u hebben bij te werken of om eventuele onjuistheden te corrigeren. Op basis van het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken, kunt u ons opdracht geven aanvullende gegevens over u toe te voegen in onze database.

Recht op verwijdering: U heeft het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer dit niet langer nodig is voor het doel waarvoor deze oorspronkelijk zijn verzameld.

Recht op beperking van verwerking: Mogelijk heeft u ook het recht ons te verzoeken het gebruik van uw gegevens in bepaalde omstandigheden te beperken, bijvoorbeeld wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens, maar we moeten verifiëren of we legitieme redenen hebben om deze te gebruiken.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens:U heeft het recht uw gegevens over te dragen aan een derde in een gestructureerde, veel gebruikte en machinaal leesbare indeling, in omstandigheden waarin de gegevens met uw toestemming of op geautomatiseerde wijze worden verwerkt.

Recht op bezwaar: In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens, zoals het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

Recht een klacht in te dienen: U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de betreffende toezichthoudende autoriteit als u zich zorgen maakt over de manier waarop we uw gegevens verzamelen, gebruiken of delen. Als in uw land geen toezichthoudende instantie is die zich bezighoudt met gegevensbescherming, kunt u mogelijk geen gebruik maken van dit recht.

Bewaring van gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld. Soms kunnen we uw gegevens gedurende langere perioden bewaren, zoals wettelijk toegestaan of vereist, zoals het bijhouden van lijsten voor uitsluiting, het voorkomen van misbruik, indien nodig in verband met een juridische vordering of procedure, om onze overeenkomsten af te dwingen, voor belasting, boekhouding of voldoen aan andere wettelijke verplichtingen. Wanneer we geen legitieme behoefte meer hebben om uw gegevens te verwerken, zullen we uw gegevens uit onze actieve databases verwijderen of anonimiseren. We zullen de gegevens ook veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking op schijven voor reservekopieën totdat verwijdering mogelijk is.

 

Deel II: Gegevens die Zoho namens u verwerkt

Gegevens toevertrouwd aan Zoho en doel

Gegevens verstrekt in verband met diensten: U mag gegevens die u of uw organisatie ("u") controleren, aan Zoho toevertrouwen in verband met het gebruik van onze diensten of voor het aanvragen van technische ondersteuning voor onze producten. Dit omvat gegevens over uw klanten en uw werknemers (als u een beheerder bent) of gegevens die u namens een andere persoon voor een specifiek doel bewaart en gebruikt, zoals een klant aan wie u diensten verleent (als u een verwerker bent). De gegevens kunnen op onze servers worden opgeslagen wanneer u onze diensten gebruikt, of aan ons worden overgedragen of gedeeld als onderdeel van een verzoek om technische ondersteuning of andere diensten. 

Gegevens van mobiele apparaten: Wanneer u ervoor kiest om dit toe te staan, krijgen sommige van onze toepassingen voor mobiele apparaten toegang tot de camera, oproepgeschiedenis, contactgegevens, fotobibliotheek en andere gegevens die op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen. Voor het correct verlenen van diensten, vereisen onze toepassingen dergelijke toegang. Op dezelfde manier worden ook, wanneer u toegang verleent, op locatie gebaseerde gegevens verzameld voor doeleinden zoals, maar niet beperkt tot, het lokaliseren van contactpunten in de buurt of het instellen van op locatie gebaseerde herinneringen. Deze gegevens worden uitsluitend gedeeld met de aanbieders van onze kaarten en worden alleen gebruikt voor het in kaart brengen van locaties van gebruikers. U kunt de toegang tot deze gegevens voor toepassingen voor mobiele apparaten op elk moment uitschakelen door de instellingen op uw mobiele apparaat te bewerken. De gegevens die op uw mobiele apparaat zijn opgeslagen en de locatiegegevens waartoe de mobiele toepassingen toegang hebben, zullen worden gebruikt in de context van de toepassingen voor mobiele apparaten en worden overgebracht naar en gekoppeld aan uw account in de bijbehorende diensten (in welk geval de gegevens op onze servers worden opgeslagen) of producten (in welk geval de gegevens door u worden opgeslagen, tenzij u deze met ons deelt). 

(Alle gegevens die aan Zoho worden toevertrouwd, worden gezamenlijk "servicegegevens" genoemd)

Eigendom van en controle over uw servicegegevens

We erkennen dat u eigenaar bent van uw servicegegevens. Wij bieden u volledige controle over uw servicegegevens door u de mogelijkheid te bieden (i) toegang te krijgen tot uw servicegegevens, (ii) uw servicegegevens te delen via ondersteunde integraties van derden en (iii) uw exportgegevens te exporteren of te verwijderen.

Hoe gebruiken we servicegegeves?

We verwerken uw servicegegevens wanneer u ons hiertoe instructies geeft via de verschillende modules van onze diensten. Als u bijvoorbeeld een factuur genereert, worden gegevens, zoals de naam en het adres van uw klant, gebruikt om de factuur te genereren. Wanneer u onze dienst voor campagnebeheer voor e-mailmarketing gebruikt, worden de e-mailadressen van de personen op uw e-maillijst gebruikt voor het verzenden van de e-mails. 

Pushmeldingen

Als u meldingen op onze desktoptoepassingen en toepassingen voor mobiele apparaten heeft ingeschakeld, leveren we pushmeldingen via een aanbieder van pushmeldingen, zoals Apple Push Notification Service, Google Cloud Messaging of Windows Push Notification Services. U kunt uw voorkeuren voor pushmeldingen beheren of deze meldingen uitschakelen door meldingen in de toepassings- of apparaatinstellingen uit te schakelen. 

Met wie delen we servicegegevens?

Zoho-groep en externe sub-verwerkers: Om diensten en technische ondersteuning voor onze producten te verlenen, betrekt de dienst voor aanbesteding binnen de Zoho-groep anderegroepsentiteiten en derden

Werknemers en onafhankelijke aannemers: We kunnen onze werknemers en personen die onafhankelijke aannemers zijn van de Zoho-groepsentiteiten en die betrokken zijn bij het leveren van de diensten (gezamenlijk onze "werknemers") toegang verlenen tot uw servicegegevens, zodat deze (i) fouten kunnen identificeren, analyseren en oplossen, (ii ) e-mails die als ongewenst zijn gemeld handmatig kunnen verifiëren om detectie van ongewenste e-mail te verbeteren, of (iii) gescande afbeeldingen die u bij ons indient handmatig kunnen controleren, zodat de nauwkeurigheid van optische tekenherkenning kan worden geverifieerd. We zorgen ervoor dat de toegang van onze werknemers tot uw servicegegevens beperkt is tot specifieke personen en wordt geregistreerd en gecontroleerd. Onze werknemers hebben ook toegang tot die gegevens, wetende dat u deze met ons deelt voor technische ondersteuning of om gegevens in onze producten of diensten te importeren. We communiceren onze richtlijnen inzake privacy- en beveiliging aan onze werknemers en handhaven de privacywaarborgen binnen de Zoho-groep strikt.

Samenwerkers en andere gebruikers: Via sommige van onze producten of diensten kunt u met andere gebruikers of met derden samenwerken. Door samenwerking te starten, kunnen andere bijdragers mogelijk een deel van of al uw profielgegevens bekijken. Wanneer u bijvoorbeeld een document bewerkt dat u met anderen voor samenwerking heeft gedeeld, worden uw naam en profielfoto naast uw bewerkingen weergegeven, zodat uw bijdragers weten dat u die bewerkingen heeft doorgevoerd.

Integraties van derden die u heeft ingeschakeld: De meeste van onze producten en diensten ondersteunen integratie met producten en diensten van derden. Als u ervoor kiest om integraties van derden in te schakelen, geeft u mogelijk de derde toestemming voor toegang tot uw service- en persoonsgegevens. We raden u aan de werkwijzen inzake privacy van de diensten en producten van derden door te nemen voordat u integraties met deze partijen inschakelt.

Overige gevallen:Andere scenario's waarin we dezelfde gegevens als bedoeld in delen I en II kunnen delen, worden in deel III beschreven.

Bewaring van gegevens

We bewaren de gegevens in uw account zolang u ervoor kiest om diensten van Zoho te gebruiken. Zodra u uw Zoho-gebruikersaccount heeft beëindigd, worden uw gegevens uiteindelijk uit de actieve database verwijderd tijdens de volgende maal dat deze wordt opgeruimd, wat eenmaal in 6 maanden plaatsvindt. De gegevens die uit de actieve database worden verwijderd, worden na drie maanden uit reservekopieën verwijderd.

Aanvragen van betrokkene

Als u afkomstig bent uit de Europese Economische Ruimte en u van mening bent dat we uw gegevens opslaan, gebruiken of verwerken namens een van onze klanten, neem dan contact op met de klant als u toegang wilt tot uw persoonsgegevens, deze wilt corrigeren, wissen, beperken, als u bezwaar wilt maken tegen verwerking, of als u deze wilt exporteren. We zullen onze steun aan onze klant uitbreiden door binnen een redelijke termijn op uw verzoek te reageren.

 

Deel III: Algemeen

Persoonsgegevens van kinderen

Onze producten en diensten zijn niet gericht op personen onder de 16 jaar. Zoho verzamelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als we ons ervan bewust worden dat een kind jonger dan 16 jaar ons persoonsgegevens heeft verstrekt, zullen we stappen ondernemen om dergelijke gegevens te verwijderen. Als u denkt dat een kind jonger dan 16 jaar ons persoonsgegevens heeft verstrekt, schrijf dan een bericht naar privacy@zohocorp.com met de details. We zullen dan de nodige stappen ondernemen om de gegevens te verwijderen die we over dat kind bezitten.

Hoe veilig zijn uw gegevens?

Bij Zoho nemen we gegevensbeveiliging zeer serieus. Daarom zijn we gecertificeerd voor industriële normen, zoals ISO27001: 2013 en SOC 2 Type II. We hebben stappen ondernomen om passende administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen te implementeren om ongeoorloofde toegang tot, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging, openbaarmaking of vernietiging van de gegevens te voorkomen die u ons toevertrouwt. Als u zich zorgen maakt over de beveiliging van uw gegevens, raden we u aan voor vragen ons beveiligingsbeleid ns een bericht te sturen via security@zohocor security@zohocorp.com.  

Functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld om toezicht uit te oefenen op ons beheer van uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid. Als u vragen of opmerkingen heeft over onze werkwijzen inzake privacy met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naardpo@zohocorp.com of door te schrijven naar: Functionaris voor gegevensbescherming, Zoho Corporation BV, Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam, Nederland.

Locaties en internationale overdracht

We delen uw persoons- en servicegegevens binnen de Zoho-groep. Door onze producten en diensten te openen of te gebruiken of anderszins persoons- of servicegegevens aan ons te verstrekken, stemt u in met de verwerking, overdracht en opslag van uw persoons- of servicegegevens binnen de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Economische Ruimte (EER) en andere landen waarin Zoho actief is. Op dergelijke overdrachten is een groepsovereenkomst van toepassing die gebaseerd is op modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

Addendum voor gegevensverwerking

We zijn bereid een addendum voor gegevensverwerking (AGV) te ondertekenen dat is gebaseerd op standaardcontractbepalingen, zodat u kunt voldoen aan de verplichtingen inzake gegevensbescherming volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt een AGV van Zoho aanvragen door het invullen van dit formulier . Zodra we uw verzoek hebben ontvangen, zullen we de AGV ter ondertekening naar u doorsturen.

Verzoeken inzake “Do Not Track” (DNT - niet volgen)

Op sommige internetbrowsers zijn functies voor 'Do Not Track' (DNT) ingeschakeld, die een signaal (het DNT-signaal) verzenden naar de websites die u bezoekt, om aan te geven dat u niet wilt worden gevolgd. Momenteel is er geen norm die bepaalt wat websites kunnen of zouden moeten doen wanneer deze signalen worden ontvangen. Momenteel ondernemen we geen actie in reactie op deze signalen.

Externe koppelingen op onze websites

Sommige pagina's op onze websites kunnen koppelingen bevatten naar websites die niet aan dit privacybeleid zijn gekoppeld. Als u uw persoonsgegevens verstrekt aan een van deze websites van derden, zijn uw persoonsgegevens onderworpen aan hun privacybeleid. Als veiligheidsmaatregel raden we u aan geen persoonsgegevens met deze derden te delen, tenzij u hun privacybeleid heeft gecontroleerd en uzelf hebt verzekerd van hun werkwijzen inzake privacy.

Blogs en fora

We bieden openbaar toegankelijke blogs en fora op onze websites. Houd er rekening mee dat alle informatie die u op deze blogs en forums verstrekt, kan worden gebruikt om contact met u op te nemen met ongevraagde berichten. We raden u aan voorzichtig te zijn met het bekendmaken van persoonsgegevens op onze blogs en fora. Zoho is niet verantwoordelijk voor persoonsgegevens die u verkiest openbaar te maken. Uw berichten en bepaalde profielgegevens kunnen blijven bestaan, zelfs nadat u uw account bij Zoho heeft beëindigd. Om ons te verzoeken uw gegevens van onze blogs en forums te verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@zohocorp.com

Widgets voor sociale media

Onze websites bevatten widgets voor sociale media, zoals Facebook-knoppen ‘vind ik leuk’ en knoppen voor tweets op Twitter, waarmee u artikelen en andere informatie kunt delen. Deze widgets kunnen gegevens verzamelen, zoals uw IP-adres en de pagina's die u op de website bezoekt, en kunnen een cookie gebruiken voor de juiste werking van de widgets. Uw interacties met deze widgets worden beheerst door het privacybeleid van de bedrijven die deze aanbieden.

Openbaarmakingen in overeenstemming met wettelijke verplichtingen

We kunnen wettelijk verplicht worden uw persoons- en servicegegevens te bewaren of vrij te geven om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of verzoeken van overheidsinstanties, inclusief het voldoen aan nationale beveiligingsvereisten.

Handhaving van onze rechten

We kunnen persoons- en servicegegevens aan derden bekendmaken als we van mening zijn dat een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is om fraude te voorkomen, onderzoek te doen naar mogelijk illegale activiteiten, onze overeenkomsten of ons beleid te handhaven of de veiligheid van onze gebruikers te beschermen.

Zakelijke overdrachten

We zijn niet van plan onze onderneming te verkopen. In het onwaarschijnlijke geval dat we onze onderneming verkopen of worden overgenomen of samengevoegd, zullen we ervoor zorgen dat de overnemende entiteit wettelijk verplicht is om onze verbintenissen jegens u na te komen. We zullen u per e-mail of via een opvallende melding op onze website informeren over elke verandering in eigendom of in het gebruik van uw persoons- en servicegegevens. We zullen u ook informeren over eventuele keuzes die u heeft met betrekking tot uw persoons- en servicegegevens.

Naleving van dit privacybeleid

Wij leveren redelijke inspanningen, inclusief periodieke beoordelingen, om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die u verstrekt, in overeenstemming met dit privacybeleid worden gebruikt. Als u zich zorgen maakt over onze naleving van dit privacybeleid of de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt, kunt u ons een bericht sturen via privacy@zohocorp.com zullen contact met u opnemen en, indien nodig, met de juiste regelgevende instanties samenwerken om uw zorgen effectief te behandelen.

Melding van veranderingen

We kunnen het privacybeleid op elk gewenst moment wijzigen door u te informeren via een serviceaankondiging of door een e-mail te sturen naar uw primaire e-mailadres. Als we belangrijke wijzigingen aan het privacybeleid aanbrengen die van invloed zijn op uw rechten, ontvangt u minimaal 30 dagen voorafgaand aan de wijzigingen per e-mail een bericht op uw primaire e-mailadres. Als u denkt dat het bijgewerkte privacybeleid van invloed is op uw rechten met betrekking tot uw gebruik van onze producten of diensten, kunt u uw gebruik beëindigen door ons binnen 30 dagen een e-mail te sturen. Uw voortgezet gebruik na de ingangsdatum van wijzigingen in het privacybeleid wordt beschouwd als uw instemming met het gewijzigde privacybeleid. U ontvangt geen meldingen via e-mail over kleine wijzigingen in het privacybeleid. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt, moet u dit periodiek controleren opprivacy.html .