Efficiënt beheer en auditing van SharePoint

Voer kritieke taken uit voor het beheer van SharePoint

Voer naadloos kritieke SharePoint-beheertaken uit met betrekking tot machtigingen en groepen via de efficiënte beheerconsole van SharePoint Manager Plus. De oplossing stelt beheerders in staat om acties uit te voeren zoals het toekennen, intrekken, kopiëren en verplaatsen van SharePoint-machtigingen, het maken en verwijderen van SharePoint-groepen, het kopiëren en verplaatsen van gebruikers tussen groepen en meer, met de gebruiksvriendelijke interface. Controleer via het vooraf gedefinieerde rapport de machtigingen die zijn toegewezen aan sites, sub-sites en documentbibliotheken. Als add-on (invoegtoepassing) levert dit een platform voor het uitvoeren van deze beheertaken, zowel op locatie als in de Office365-omgeving. Verder biedt de oplossing ook uitgebreide rapporten over alle uitgevoerde beheeractiviteiten waardoor audits minder belastend zijn.

Voer kritieke taken uit voor het beheer van SharePoint

Beschikbare acties: Machtigingen toekennen | Machtigingen controleren | Machtigingen verwijderen | Machtigingen verplaatsen of kopiëren | Auditinstellingen voor siteverzameling | Beheerders voor siteverzameling toevoegen | Gebruikers aan groepen toevoegen | Gebruikers tussen groepen kopiëren | Gebruikers uit groepen verwijderen | Overname voor sites herstellen | SharePoint-groep maken | SharePoint-groep verwijderen

Rapporten voor SharePoint-beheer

Rapporten voor SharePoint-beheer

Beheer effectief uw server op locatie met vooraf gedefinieerde rapporten van SharePoint Manager Plus die u helpen bij het bijhouden van wijzigingen in machtigingen en het identificeren van groepswijzigingen. Bovendien krijgt u een gedetailleerde lijst van sitegebruikers en hun rechten. De oplossing biedt ook rapporten die u een diepgaand inzicht bieden in de SharePoint-infrastructuur door u gedetailleerde informatie te geven over inventarissen zoals farms, content-databases, webapplicaties, siteverzamelingen en meer.

De oplossing draagt bij aan een naadloze samenwerking door gedetailleerde informatie te verstrekken over onderdelen die content bevatten, zoals lijsten en de status van documentbibliotheken, bijlagen en meer.

Beschikbare rapporten: Niet-actieve SharePoint-gebruikers | Verwijderde SharePoint-gebruikers | Niet-actieve SharePoint-sites | Recent gemaakte sites | Gebruikersmachtigingen per site | Machtigingen rechtstreeks toegekend aan gebruikers | Groepen per site | Topsites | Meest gebruikte trefwoorden | Hits en bezoekers van SharePoint-sites | Documentbibliotheken waarvoor versiebeheer is uitgeschakeld | Rapporten met SharePoint-statistieken en meer

Rapporten voor het beheer van Office 365

SharePoint Manager Plus biedt vooraf gedefinieerde, gedetailleerde rapporten die ook helpen bij het beheren van Office 365 SharePoint-servers.

De oplossing biedt volledig inzicht in de Office 365-infrastructuur, helpt bij het beheer van de opslagruimte van Office 365-servers en houdt met de uitgebreide rapportagefunctie het beveiligingsniveau en de wijzigingen op onderdelenniveau bij. SharePoint Manager Plus biedt beheerders ook de mogelijkheid om auditlogboekgegevens van Office 365-servers te archiveren.

Rapporten voor Office 365-beheer

Beschikbare rapporten: Verwijderde SharePoint-gebruikers | Niet-actieve SharePoint-gebruikers | Niet-actieve SharePoint-sites | Recent gemaakte sites | Beheerdergebruikers per site | Gebruikersmachtigingen per site | Machtigingen rechtstreeks toegekend aan gebruikers | Groepen per site | Recent gemaakte documenten | Documentmachtigingen en -volgers | Documentbibliotheken waarvoor versiebeheer is uitgeschakeld | Rapporten van OneDrive voor Bedrijven en meer

Efficiënte audits van SharePoint-servers

Efficiënte audits van SharePoint-servers

SharePoint Manager Plus biedt beheerders de mogelijkheid om zowel wijzigingen op onderdelenniveau als op beveiligingsniveau te controleren.

De oplossing biedt kant-en-klare rapporten die u helpen bij het bijhouden van wijzigingen in siteverzamelingen, sites, lijsten en documentbibliotheken. U kunt ook de wijzigingen in de gebruikersmachtigingen en beveiligingswijzigingen bewaken en volgen, zoals het aanmaken, wijzigen en verwijderen van groepen.

Beschikbare rapporten: Wijzigingen in siteverzamelingen | Verwijderde SharePoint-groepen | Leden toegevoegd aan SharePoint-groepen | Wijzigingen in machtigingen | Recent toegevoegde unieke machtigingen | Gedownloade documenten | Verwijderde documenten | Ingecheckte documenten | Uitgecheckte afgedankte documenten | Onlangs verwijderde sites | Toegevoegde beheerders voor siteverzamelingen | Gewijzigde beleidsregels voor delen | Wijzigingen in delen en toegang en meer

De SharePoint-infrastructuur verkennen

SharePoint Manager Plus stelt beheerders in staat om de volledige hiërarchische architectuur van de SharePoint-implementatie te bekijken. Via het tabblad 'Explorer' krijgt u een gedetailleerd overzicht van zowel de SharePoint-servers op locatie als de Office 365 SharePoint-servers.

De 'Explorer'-optie van de oplossing geeft een hiërarchische lijst van de onderdelen van alle SharePoint-servers die zijn toegevoegd voor bewaking en auditing. U kunt hiermee de architectuur van meerdere SharePoint-servers via één console weergeven. U krijgt ook gedetailleerde informatie over elk onderdeel, inclusief de eigenschappen en bijbehorende beveiligingsrechten.

Verkennen van SharePoint-infrastructuur
Waarschuwingsconsole

Waarschuwingsconsole

SharePoint Manager Plus helpt bij het waarborgen van naadloze samenwerking op het gebied van informatie door incidenten te detecteren zoals kritieke veranderingen op onderdelenniveau, bijvoorbeeld het verwijderen van sites, het verwijderen van documenten, het verwijderen van sub-sites en meer.

Beheerders ontvangen e-mailwaarschuwingen met gedetailleerde informatie, zoals wanneer de wijziging heeft plaatsgevonden, wie de wijziging heeft doorgevoerd en waar vandaan de wijziging is aangebracht. SharePoint Manager Plus bevat ook een optie waarmee beheerders het waarschuwingsprofiel kunnen categoriseren in verschillende niveaus (dat wil zeggen 'vereist aandacht', 'probleem' en 'kritiek') op basis van de interne behoeften. De vooraf gedefinieerde waarschuwingscriteria van de oplossing zijn zorgvuldig opgesteld om te voldoen aan de auditvereisten van de beheerders. De vooraf gedefinieerde criteria omvatten alle wijzigingen die kunnen plaatsvinden op onderdelenniveau en ook wijzigingen op beveiligingsniveau, zoals een toevoeging van een nieuwe groep, een toevoeging van een nieuw lid aan een groep, het verwijderen en wijzigen van een groep, wijzigingen in machtigingen en meer.

Archivering van auditlogboeken

De meeste IT-voorschriften, zoals best practices voor PCI DSS- en SharePoint-beheer, specificeren dat de logboekgegevens die zijn verzameld voor analyse, moeten worden gearchiveerd en opgeslagen voor forensische analyse. SharePoint Manager Plus helpt beheerders om te voldoen aan deze meest noodzakelijke vereiste, dat wil zeggen het archiveren van auditlogboeken voor forensische analyse met de archiefoptie. De oplossing archiveert alle auditlogboeken die van SharePoint-servers worden verzameld gedurende een instelbare periode.

De oplossing helpt beheerders om efficiënt de opslagruimte in de database te beheren door ze de mogelijkheid te bieden de archiveringsduur van gegevens op te geven. Beheerders kunnen ook op elk gewenst moment het gearchiveerde logboek weer naar de database uploaden om rapporten en waarschuwingen te genereren die helpen bij forensische analyse.

Archiveren auditlogboek

Meer informatie