Tworzenie kopii bezpieczeństwa i odzyskiwanie DNS Active Directory

DNS jest integralną częścią usług domenowych Active Directory (AD DS),ponieważ odpowiada on wyłącznie za rozpoznawanie nazw DNS. Kiedy wystąpi awaria serwera DNS, niemożliwe staje się zlokalizowanie zasobów wewnątrz sieci i przez to wszystkie operacje AD zostają zatrzymane. Dlatego niezbędne jest przywrócenie serwerów DNS.

Jednym ze sposób, aby to wykonać jest dokonanie odzyskania AD DS. Jednak jest to czasochłonny i złożony proces, po którym trzeba zrestartować kontrolery domeny, aby zmiany weszły w życie. Prowadzi to do zwiększonego czasu przestoju, co niepomyślnie wpływa na produktywność. Rozwiązanie pragmatyczne będzie polegać na użyciu narzędzia, które może utworzyć kopię zapasową i przywrócić dane DNS w sposób szybki i efektywny bez restartowania kontrolerów domeny.

RecoveryManager Plus jest narzędziem do tworzenia kopii zapasowych Active Directory i przywracania ich. Dzięki mnogości funkcji oraz prostemu i łatwemu w użyciu interfejsowi użytkownika, spełnia funkcję kompletnego rozwiązania dla wszystkich zadań związanych z tworzeniem kopii zapasowych i odzyskiwania danych DNS zintegrowanych z AD.

Najważniejsze cechy RecoveryManager Plus:

 • Przywracanie stref DNS
  • DNS Zones: Twórz kopie zapasowe i przywracaj całe lasy i strefy domen DNS. Wszystkie zmiany wykonane na informacjach strefy lub ustawień mogą być łatwo wyśledzone i cofnięte.
  • Strefy wyszukiwania: Twórz kopie zapasowe i przywracaj informacje strefy wyszukiwania do przodu i do tyłu dla wszystkich węzłów DNS.
 • Przywracanie rejestrów DNS
  • Rekordy zasobów (RR): Twórz kopie zapasowe i przywracaj wszystkie rodzaje rejestrów DNS, w tym A, AAAA, CNAME, MX, NS, PTR (odwrotny), SOA, SRV i TXT. Kiedy przywracane są rejestry DNS, domeny są szybko mapowane do adresów IP.
  • Usunięte obiekty DNS: Łatwe przywracanie usuniętych lub znajdujących się w śmieciach obiektów DNS. Przywrócone rejestry DNS będą miały taki sam GUID, jaki był przed ich usunięciem.
 • Zarządzanie zmianami: RecoveryManager Plus śledzi wszystkie pojedyncze zmiany wykonane na informacjach DNS, pozwala to administratorom na cofnięcie dowolnej zmiany. Zapewnia to też administratorom wyższy poziom kontroli nad zmianami wykonanymi na krytycznych informacjach DNS.
 • Zarządzanie wersjami i ich porównywanie: Każda zmiana wykonana na danych DNS jest zapisywana jako kopia i przechowywana jako oddzielna wersja. To pozwala administratorom na porównywanie różnych wersji informacji DNS i przywracanie ich do pożądanej wersji.
 • Odzyskiwanie bez ponownego uruchamiania: RecoveryManager Plus pozwala na przywrócenie informacji DNS z serwerów Windows 2008 lub 2012 bez konieczności ponownego uruchamiania kontrolerów domeny. Dzięki temu gwarantowana jest ciągła dostępność wszystkich kontrolerów domeny w naszej domenie.