Rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych Active Directory i Exchange

Zarządzaj kopiami zapasowymi twojego Active Directory i
środowiska Exchange z pojedynczej konsoli.

Kopie zapasowe Active Directory

Przeczytaj więcej

 

Kopie zapasowe Exchange

Przeczytaj więcej

 

 

rmp-active-directory-lap

 

Żadne środowisko IT, lokalne lub w chmurze, nie jest odporne na przypadkowe usunięcia lub modyfikacje. Środowiska Active Directory i Exchange (lokalne lub Exchange Online) nie są wyjątkiem od tej zasady.

RecoveryManager Plus daje możliwość utworzenia kopii zapasowej każdej zmiany wykonanej na obiektach AD i zapisania ich jako oddzielną wersję, a także przywrócenia do dowolnej wcześniejszej wersji zaledwie kilkoma kliknięciami. Dodatkowo spełnia funkcję tworzenia kopii zapasowych Exchange i może tworzyć kopie e-maili, wpisów kalendarza, dzienników, notatek, wpisów i zadań i przywracać je w dowolnym momencie.

 

Zaufało nam ponad 200 firm na całym świecie

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 • Wszechstronne tworzenie kopii zapasowych obiektów AD: Twórz kopie zapasowe wszystkich obiektów AD takich jak użytkownicy, grupy, GPO, OU, atrybuty Exchange, informacje DNS, komputery,członkostwo, w grupach oraz wiele innych i przywracaj je w całości lub częściowo.

 • Przywracanie bez konieczności ponownego uruchamiania: Wykonuj operacje przywracania bez konieczności ponownego uruchamiania DC, zapewniając ciągły dostęp do DC.

 • Przyrostowe kopie zapasowe: Twórz przyrostowe kopie zapasowe każdej zmiany wykonanej na atrybutach obiektów i zapisuj je jako oddzielne wersje i przywracaj obiekty AD do dowolnej wcześniejszej wersji zaledwie kilkoma kliknięciami.

 • Przywracanie poziomu atrybutów: Przywracaj indywidualne atrybuty obiektów AD do wybranego wcześniejszego stanu z utworzonych kopii zapasowych.

 • Kosz AD: Przywracaj usunięte obiekty AD oraz ich atrybuty, w tym kontenery nadrzędne, zaledwie jednym kliknięciem.

 • Przechowywanie kopii zapasowej: Definiuj przechowywaną liczbę pełnych kopii zapasowych i odrzucaj starsze pełne kopie zapasowe oraz wszystkie późniejsze kopie przyrostowe, aby zmniejszyć wykorzystanie przestrzeni.

 • Przywracanie AD Przywracaj AD: do wcześniejszego punktu kopii zapasowej i Przywróć wszystkie zmiany wykonane na obiektach po danym punkcie w czasie.

Kopie zapasowe Exchange

Exchange Online | lokalny Exchange
 • Kopie zapasowe Exchange Online: Twórz kopię zapasową całej domeny Exchange Online, w tym wszystkie e-maile, wpisy kalendarza, kontakty, dzienniki, notatki, wpisy i zadania użytkowników.

 • Kopia zapasowa lokalnego Exchange: Twórz kopię zapasową wszystkich elementów w twoim środowisku Exchange, w tym wszystkie e-maile, wpisy kalendarza, kontakty, dzienniki, notatki, wpisy i zadania użytkowników.

 • Wsparcie dla wielu dzierżawców: Dodaj wielu dzierżawców/organizacje do RecoveryManager Plus i twórz kopie zapasowe i odzyskuj wszystkie dane Exchange z jednej konsoli.

 • Przywracanie poziomu elementów: Przywracaj całe skrzynki pocztowe do stanu utworzenia kopii a także przywracaj pojedyncze elementy takie jak e-maile lub wpisy kalendarza z kopii zapasowych.

 • Przywracaj do różnych skrzynek pocztowych: Przywracaj z kopii zapasowej elementy skrzynek pocztowych do tej samej skrzynki pocztowej, innej skrzynki pocztowej, a nawet skrzynki pocztowej innego dzierżawcy.

 • Wyszukiwanie zaawansowane: Przeglądaj kopie zapasowe i odnajduj wybrane elementy skrzynek pocztowych korzystając z zaawansowanych filtrów wyszukiwania takich jak data, temat, nadawca, odbiorca, itd.

 • Przechowywanie kopii zapasowej: Określ okres przechowywania kopii zapasowych Exchange i odrzucaj kopie, których czas przechowywania się skończył.

 • Planuj kopie zapasowe: Planuj swoje kopie zapasowe, aby były wykonywane poza godzinami pracy i minimalizuj obciążenie Twojej sieci.

 

 

 

Dlaczego wybrać RecoveryManager Plus?

Szybkie i łatwe wdrażanie.

Po zainstalowaniu, można skonfigurować pierwszą kopię zapasową w mniej niż pięć minut.

Automatyzuj swoje kopie zapasowe AD i Exchange.

Planuj kopie zapasowe w określonych interwałach, aby upewnić się, że posiada się najnowszą wersję środowiska AD i Exchange.

Deleguj zdania kopii zapasowych

Deleguj użytkowników niebędących administratorami, ale posiadających uprawnienia do przeprowadzania lub wykonywania inspekcji kopii zapasowych.

Jedno miejsce kontroli dla wielu domen i dzierżawców/organizacji.

Konfiguruj wiele domen AD i dzierżawców Exchange Online/środowisk Exchange dla kopii zapasowych i zarządzaj nimi z centralnego pulpitu nawigacyjnego.

Wersje kopii zapasowych

Zachowuj każdą kopię zapasową obiektów AD i wpisów skrzynki pocztowej jako osobną wersję i przywracaj je do dowolnej wcześniejszej wersji.

Dowiedz się więcej

Zarządzaj swoimi powiadomieniami.

Dostosuj swój profil powiadomień i ustawiaj działania, dla których będą wysyłane powiadomienia.

Przyrostowe kopie zapasowe

Twórz kopie zapasowe zmian wykonanych na obiektach AD i w skrzynkach pocztowych, jeżeli zostały wykonane po ostatnim cyklu tworzenia kopii.

Szczegółowe przywracanie online atrybutów poziomu dla obiektów AD.

Przywracaj indywidualne atrybuty, nawet jeżeli sam obiekt został usunięty.

Przywracanie bez czasu przestoju

Przywracaj obiekty AD i skrzynki pocztowe bez jakiegokolwiek czasu przestoju.

Zobacz więcej funkcji

 

Zabezpiecz Active Directory i środowisko Exchange