Eksport skrzynki pocztowej programu Office 365 do pliku pst za pomocą Powershell

Poniżej przedstawiono porównanie przywracania elementów do skrzynki pocztowej programu Exchange Online za pomocą Windows PowerShell i RecoveryManager Plus.

Windows PowerShell

Czynności potrzebne do przywracania elementów skrzynki pocztowej do skrzynki pocztowej programu Exchange za pomocą PowerShell:

 • Zmień zasady wykonywania w PowerShell na „Zdalnie podpisane”.
 • Wprowadź poświadczenia użytkownika mającego rolę importu/eksportu skrzynki pocztowej.
 • Utwórz nową sesję PowerShell.
 • Zainicjuj nowe żądanie importu i podaj skrzynkę pocztową, której dane mają zostać przywrócone, oraz lokalizację, w której przechowywany jest plik PST.
 • Zakończ sesję PowerShell po ukończeniu operacji przywracania.

Przykładowy skrypt:

Set-ExecutionPolicy RemoteSigned
$UserCredential = Get-Credential
$Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid/ -Credential $UserCredential -Authentication Basic -AllowRedirection
Import-PSSession $Session -DisableNameChecking
New-MailboxImportRequest -Mailbox "john@example.com" -FilePath \\SERVER01\PSTFiles\Recovered.pst -TargetRootFolder
Remove-PSSession $Session
Kliknij, aby skopiować skrypt

RecoveryManager Plus

Czynności potrzebne do przywracania elementów skrzynki pocztowej do skrzynki pocztowej programu Exchange za pomocą RecoveryManager Plus:

 • Przejdź do karty Exchange > Przywróć.
 • Wybierz kopię zapasową skrzynki pocztowej zawierającą dane, które mają zostać przywrócone, i kliknij przycisk Przejrzyj i przywróć.
 • Zaznacz elementy, które chcesz przywrócić do skrzynki pocztowej.
 • Wybierz skrzynkę pocztową, do której mają zostać przywrócone dane, i kliknij przycisk Przywróć.

Zrzut ekranu

Restore on prem mailbox

» Rozpocznij bezpłatną 30-dniową wersję próbnąl

Ograniczenia w korzystaniu z Windows PowerShell w celu przywracania danych do skrzynek pocztowych programu Exchange Online:

 • PowerShell nie umożliwia szczegółowego przywracania zawartości skrzynki pocztowej. RecoveryManager Plus pozwala na przywrócenie wszystkich danych skrzynki pocztowej programu Exchange Online lub tylko kilku elementów, w zależności od potrzeb.
 • Embark on your script-free AD Self-service password management with ADSelfService Plus.
 •  
 • Klikając „Pobierz bezpłatną wersję próbną”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Zasadami ochrony prywatności.
 • Dziękujemy za pobranie!

  Pobieranie powinno rozpocząć się automatycznie w ciągu 15 sekund. Jeśli nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj, aby pobrać ręcznie