Przywracanie kontaktów usługi AD za pomocą Powershell

Poniżej przedstawiono porównanie przywracania usuniętego obiektu kontaktu usługi AD za pomocą Windows PowerShell i RecoveryManager Plus.

Windows PowerShell

Warunek wstępny: Należy włączyć natywny Kosz w usłudze Active Directory.

Zidentyfikuj nazwę wyróżniającą obiektu kontaktu za pomocą poniższego skryptu.

(Get-ADObject -SearchBase
(get-addomain).deletedobjectscontainer
-IncludeDeletedObjects -filter "(givenName –eq
‘%Object_Name%’) –and (objectClass –wq ‘contact’)") Where %Object_Name% is the givenName of the contact object.
Kliknij, aby skopiować skrypt

Skopiuj DN obiektu kontaktu i wykonaj następujący skrypt.

Restore-ADObject -Identity $dn

Gdzie $dn to nazwa wyróżniająca obiektu kontaktu, którą ustalono w poprzednim kroku.

Kliknij, aby skopiować skrypt

RecoveryManager Plus

Aby przywrócić usunięty obiekt komputera,

Przejdź do karty Active Directory > Kosz.

Wybierz usunięty obiekt kontaktu i kliknij Przywróć.

Zrzut ekranu

Restore AD contacts

» Rozpocznij bezpłatną 30-dniową wersję próbną

Poniżej przedstawiono ograniczenia w przywracaniu obiektów kontaktu usługi AD za pomocą Windows PowerShell:

  • Aby można było przeprowadzić przywracanie za pomocą PowerShell, należy włączyć natywny kosz usługi AD. Po włączeniu natywnego kosza nie można go wyłączyć. Z drugiej strony, kosz w RecoveryManager Plus nie wymaga włączenia natywnego kosza.
  • Przed przywróceniem nie można wyświetlić podglądu przywracanego kontaktu, natomiast w RecoveryManager Plus można wyświetlić podgląd wszystkich wartości atrybutów, które zostaną przywrócone podczas przywracania kontaktu.
  • Można przywrócić kontakt tylko do ostatniego znanego stanu sprzed jego usunięcia, ale dzięki RecoveryManager Plus można przywrócić poszczególne atrybuty kontaktów do dowolnego poprzedniego stanu.
  • Embark on your script-free AD Self-service password management with ADSelfService Plus.
  •  
  • Klikając „Pobierz bezpłatną wersję próbną”, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Zasadami ochrony prywatności.
  • Dziękujemy za pobranie!

    Pobieranie powinno rozpocząć się automatycznie w ciągu 15 sekund. Jeśli nie rozpocznie się automatycznie, kliknij tutaj, aby pobrać ręcznie