Przywracanie usuniętych obiektów Active Directory dzięki funkcjonalności kosza

W środowisku Active Directory (AD) często zdarza się, że administratorzy przypadkowo usuwają dane AD. Efekt takiego działania zależy od rodzaju usuniętego obiektu. Na przykład, jeżeli usunie się dane pojedynczego użytkownika, może to nie mieć dużego wpływu na całą organizację. Jeżeli natomiast usunie się jeden lub więcej kontenerów albo jednostek organizacyjnych (OU), może to prowadzić do zatrzymania systemu oraz utraty produktywności. W takich przypadkach konieczność przywrócenia usuniętych obiektów powinna być najwyższym priorytetem dla administratorów.

Wbudowana w Active Directory funkcjonalność kosza może służyć naprawie pewnych problemów, jednak posiada również ograniczenia. Ta funkcjonalność dostępna jest wyłącznie w systemach Windows Server 2008 R2 oraz wyższych. Ponadto, nieobecność przyjaznego dla użytkownika interfejsu oraz filtrów wyszukiwania powoduje, że może być trudniej odnaleźć wybrane usunięte obiekty lub nagrobki obiektów.

Search Deleted AD Objects in AD Recycle Bin
Granular Recovery Technology (GRT) - Active Directory
Filter Search Results - AD Recycle Bin

RecoveryManager Plus od ManageEngine naprawia te wszystkie ograniczenia wbudowanego kosza i działa jako kompletne rozwiązanie dla Twoich potrzeb odzyskiwania i tworzenia kopii zapasowych.

Najważniejsze cechy RecoveryManager Plus:

 • Odzyskiwanie bez ponownego uruchamiania: Narzędzie eliminuje potrzebę ponownego uruchomienia kontrolerów domeny w celu wykonania operacji odzyskiwania, zapewniając w ten sposób wysoką dostępność kontrolerów domeny.
 • Przywracaj członkostwo w grupach usuniętych obiektów: Kiedy przywraca się usunięty obiekt, przywracane jest również członkostwo w grupach wraz z innymi atrybutami.
 • Przywracanie haseł przy odzyskiwaniu:Przywraca ostatnio ustawione hasła użytkowników i komputery w czasie przywracania:
  • Użytkownik: Funkcja ta pozwala użytkownikowi na logowanie przy użyciu ostatniego hasła i na dalszą pracę niezwłocznie po przywróceniu konta.
  • Komputer: Funkcja ta pozwala komputerowi na przyłączenie komputera do domeny niezwłocznie po przywracaniu.
 • Przywracanie całego kontenera: Jednym kliknięciem przywracaj wszystkie lub wybrane obiekty z usuniętych kontenerów.
 • Odtwarzanie hierarchiczne: Przywraca kontener nadrzędny, jeżeli był usunięty razem z obiektem.
 • Podgląd przywracania: Zapobiega odzyskiwaniu złych wartości dzięki możliwości podglądu wartości, które mają być przywrócone przed faktycznym wykonaniem procesu.
 • Zaawansowane filtry wyszukiwania: Zawęź wyniki wyszukiwania dla usuniętych obiektów przez ograniczenie wyszukiwania do poszczególnych jednostek organizacyjnych, typów obiektów lub zmian dokonanych w określonym interwale czasu.
 • Zarządzanie wersjami: Każda zmiana wykonana na atrybutach obiektu zostaje zapisana jako inna wersja. Przywracaj usunięty obiekt do pożądanej wersji.
 • Przyjazny interfejs użytkownika: Dzięki temu przyjaznemu interfejsowi użytkownika, wyszukiwanie i przywracanie obiektów nie wymaga stosowania złożonych skryptów Powershell i VB.
 • Automatyczne odzyskiwanie powiązanych obiektów: Kiedy odzyskiwany jest usunięty obiekt, wszystkie powiązane usunięte obiekty, takie jak grupy, raporty bezpośrednie oraz menedżer, zostają przywrócone.
 • Wymuszona replikacja po odzyskiwaniu kopii zapasowej: Narzędzie to replikuje przywrócone obiekty do wszystkich kontrolerów domeny po odzyskiwaniu, zapewniając spójność danych AD we wszystkich kontrolerach domeny.
 • Niższe wymaganie poziomu funkcjonalnego środowiska:Poziom funkcjonalny środowiska 2003 jest wystarczający, aby korzystać z funkcji kosza w RecoveryManager Plus.
 •