Zarządzanie aplikacjami i serwerami

Rozwiązania lokalne i oparte o chmurę, na których zespoły operacyjne IT i DevOps polegają do monitorowania serwerów wydajności aplikacji.

ManageEngine Applications Manager

Zarządzanie aplikacjami i serwerami (lokalne)

Applications Manager

  • Wyczerpujące oprogramowanie do zarządzania aplikacjami, które zapewnia dokładny pogląd na wydajność w złożonych, dynamicznych środowiskach; zmniejsz czas rozwiązywania problemów i zwiększ wydajność aplikacji istotnych dla biznesu
  • Zarządzanie aplikacjami przedsiębiorstwa nigdy nie było łatwiejsze dzięki gotowemu wsparciu dla ponad 100 aplikacji obejmującemu środowiska fizyczne, wirtualne i w chmurze.
  • Wykrywaj wcześnie wąskie gardła wydajności, identyfikuj szybko główne przyczyny i rozwiązuj problemy proaktywnie zanim będą miały wpływ na użytkowników końcowych
  • W przeciwieństwie do innych narzędzi do zarządzania aplikacjami, Applications Manager wie dokładnie, w jaki sposób użytkownicy korzystają z aplikacji dzięki stosowaniu monitorowania rzeczywistych użytkowników; upewnij się, że wydajność aplikacji jest niezaburzona, a usługi są dostarczane nieprzerwanie.
  • Planuj pojemność i uzyskaj wgląd w trendy dotyczące wydajności aplikacji, aby lepiej planować wzrost biznesu i cały czas wyprzedzać konkurencję.