Monitorowanie serwerów i aplikacji

z pełną przejrzystością - począwszy od URL do linii kodu

Pobierz teraz ManageEngine Applications Manager

Serwer, wirtualizacja lub chmura

Pojedyncza konsola dla heterogenicznego monitorowania aplikacji

Pojedyncza, zintegrowana aplikacja do monitorowania wydajności, spełniająca wszystkie potrzeby monitorowania serwerów i aplikacji. Od serwera i składników infrastruktury, które wspierają Twój biznes, do wszystkich aplikacji krytycznych dla biznesu, odpowiedzialnych za nieprzerwane dostarczanie usług. Kontroluj statystyki wydajności w czasie rzeczywistym, aby wydajnie monitorować aplikacje w ramach działań IT.

W przeciwieństwie do innych narzędzi do monitorowania aplikacji, Applications Manager wspiera najwięcej bo ponad 100 technologii często stosowanych na serwerach, wirtualnych maszynach, aplikacjach w chmurze, serwerach aplikacji, bazach danych, dużych magazynach danych, programach pośredniczących i składnikach wiadomości, serwerach web, usługach sieci Web i rozwiązaniach ERP.

 • Skonstruowana dla dzisiejszych złożonych i dynamicznych potrzeb zarządzania wydajnością aplikacji.
 • Oprogramowanie monitorowania aplikacji, nawet dla aplikacji własnych z niestandardowymi skryptami.
 • Narzędzie do monitorowania aplikacji przemysłowych, które można skalować do 50 000 aplikacji.
 • Rozpocznij w kilka minut. Łatwa konfiguracja i brak konieczności szkolenia ani konsultacji powodują, że rozpoczęcie monitorowania aplikacji jest szybkie i proste.
Application monitoring software
Application monitoring tool

Oprogramowanie monitorujące aplikacje

Zobacz, jaka jest wydajność Twoich baz danych

 • Mierzenie atrybutów baz danych do monitorowania produktywności aplikacji.
 • Uzyskuj wyczerpujący wgląd w kondycję i wydajność Twoich baz danych korzystając z metodologii bezagentowej.
 • Śledź wolne zapytania, kosztowne instrukcje, czasy odpowiedzi, niepowodzenia, błędy stron i wiele innych KPI.
 • Dzięki monitorowaniu aplikacji w ManageEngine łatwo identyfikuj i rozwiązuj problemy baz danych, które mają wpływ na wydajność aplikacji.
 • Gotowe wsparcie dla:
  • Baz danych JDBC - Oracle, MS SQL, MySQL, IBM Informix, IBM DB2, Sybase, PostgreSQL.
  • Technologii NoSQL - MongoDB, Cassandra, Couchbase, Apache HBase, Oracle NoSQL.
  • Dużych sklepów danych - Hadoop.
  • Baz danych w pamięci - Redis, Memcached, SAP HANA, Oracle Coherence.

Monitorowanie aplikacji z wglądem w poziom transakcji

Diagnostyka poziomu kodu dla aplikacji Java, .NET i Ruby on Rails

Śledź czas odpowiedzi z informacją o poziomie kodu dla twojego środowiska monitorowania aplikacji sieci web.

Wskaż błędne zastosowania w stosie Twoich aplikacji dzięki metodzie monitorowania poziomu aplikacji. Przeszukuj w celu zobaczenia wpływu wydajności segmentów szczególnego kodu oraz oświadczeń SQL.

Dzięki śledzeniu transakcji wykrywaj wolne transakcje

Uzyskaj dokładne wzorce wywołania i szczegóły transakcji w środowisku aplikacji. Wykrywaj wolne transakcje w celu dowiedzenia się dlaczego są wolne.

Monitoruj wykonania zapytań bazy danych

Śledź i kontroluj zapytania SQL i NoSQL wysyłane przez twoją aplikację. Identyfikuj wolne połączenia bazy danych, długo pracujące kolejki i ogólną wydajność bazy danych.

Śledź transakcje w tle dzięki dogłębnemu monitorowaniu aplikacji biznesowych

Mierz czas odpowiedzi transakcji poza siecią web i transakcji w tle, tych które są wykonywane w wątkach tła, aby zrozumieć w jaki sposób twoja baza danych odpowiada na zapytania.

Mierz poziomy zadowolenia klienta końcowego dzięki skali Apdex

Śledź efekty przed i po wprowadzeniem optymalizacji aplikacji. Dzięki naszemu optymalnemu oprogramowaniu do monitorowania aplikacji zapewnij bezproblemowe doświadczenie użytkownika końcowego.

Zaprojektowany do pracy na Twoich serwerach produkcyjnych

Łatwe uruchomienie Deweloperzy i zespoły operacyjne IT mogą szukać i naprawiać problemy z aplikacjami przy minimalnym zaangażowaniu dzięki naszemu solidnemu oprogramowaniu monitorowania aplikacji.

application monitoring tools

Monitorowanie aplikacji dla serwerów/usług sieci web

Dzięki naszemu oprogramowaniu monitorowania aplikacji sieci web:

 • Śledź wydajność Twoich serwerów webowych, usług webowych i warstw buforowania w kontekście aplikacji biznesowych, które wspierają.
 • Otrzymuj powiadomienia, kiedy pojawią się problemy.
 • Szybko określaj główną przyczynę problemu z aplikacjami i podejmuj działania naprawcze przed wystąpieniem wpływu na użytkownika końcowego.
 • Wspiera Microsoft IIS, Nginx, usługi webowe SOAP, Apache, PHP, usługi REST API, serwer Apache Solr, adresy HTTP, sekwencje URL, itd.
Application monitor
application monitor software

Monitoruj wydajność serwera aplikacji

Upewnij się, że wydajność Twoich aplikacji biznesowych nie jest ograniczona przez problemy infrastruktury.

 • Dzięki naszemu wszechstronnemu narzędziu monitorowania serwerów i aplikacji możesz uzyskać dogłębny wgląd w kondycję i całkowitą wydajność wszystkich podstawowych składników twojego środowiska IT.
 • Zrozum kluczowe wskaźniki wydajności, w tym trendy wykorzystania zasobów takich jak procesor i wykorzystanie pamięci bezpośrednio z monitora aplikacji. Oprogramowanie monitorowania aplikacji z wglądem w uruchomione procesy, zużycie JVM i wiele innych.
 • Proaktywnie rozwiązuj problemy serwera aplikacji zanim będą miały wpływ na Twoje aplikacje biznesowe.
 • Nasze oprogramowanie do monitorowania serwerów i aplikacji również zapewnia gotowe wsparcie dla Oracle WebLogic, IBM WebSphere, JBoss, Tomcat, Microsoft .NET, Oracle AS, GlassFish, SilverStream, Serwera VMware vFabric tc, Wildfly, Jetty i Resin.

Monitorowanie chmury, kontenerów i infrastruktury

Optymalne narzędzie do monitorowania aplikacji powinno zapewniać pełny wgląd w Twoje środowisko w chmurze. Nasze oprogramowanie do monitorowania aplikacji w chmurze pomoże ci:

 • Monitorować cały Twój stos, w tym chmury prywatne, publiczne i hybrydowe, podobnie jak kluczowe aplikacje hostowane w chmurze. Uzyskać gotowe wsparcie do monitorowania aplikacji dla platform w publicznej chmurze takich jak Amazon AWS, Windows Azure i OpenStack.
 • Monitorować end-to-end środowiska wirtualne w twoim prywatnym centrum danych. Dzięki naszemu oprogramowaniu do monitorowania aplikacji możesz uzyskać prawdziwy wgląd w wydajność technologii wirtualnych dostarczonych przez:
  • VMware — ESX/Esxi, vCenter, Horizon View
  • Citrix - XenApp, XenServer
  • Microsoft - Hyper-V
 • Uzyskaj widoczność w kontenerach takich jak Docker i w mikrousługach.
 • Uzyskaj wgląd w wykorzystanie zasobów w środowiskach wirtualnych i skutecznie planuj wydajność.
Cloud application monitoring
middleware application monitoring

Monitoruj składniki oprogramowania pośredniczącego i komunikacyjnego

 • Identyfikuj „gorące punkty” wydajności i problemy z wdrażaniem w technologiach twojego przedsiębiorstwa takich jak składniki oprogramowania pośredniczącego i komunikacyjnego oraz w aplikacjach pakietowych takich jak ERP.
 • Nasze solidne oprogramowanie monitorujące aplikacje przedsiębiorstwa pomoże szybciej rozwiązać problemy i zapewnić optymalną wydajność Twoich złożonych technologii oprogramowanie pośredniczącego.
 • Gotowe wsparcie dla technologii korporacyjnych od:
  • IBM - WebSphere MQ, WebSphere MQ Message Broker
  • Microsoft - Dynamics CRM, Lync, BizTalk, MSMQ, SharePoint, Azure Service Bus, Exchange Server
  • SAP - SAP server, SAP CCMS
  • Oracle - Oracle EBS, Siebel CRM, Tuxedo, WebLogic Integration Server
  • Apache - Kafka
  • VMware - vFabric RabbitMQ

Syntetyczne monitorowanie aplikacji z prawdziwą przeglądarką

Mierz doświadczenie użytkowników końcowych dzięki transakcjom syntetycznym

 • Stymuluj krytyczne dla biznesu, wielostronicowe przepływy pracy dzięki testom opartym o skrypty Selenium.
 • Nagrywaj transakcje kluczowe dla biznesu korzystając z łatwego w użyciu narzędzia do nagrywania, bez stosowania skryptów, które można pobrać wewnątrz narzędzia do monitorowania aplikacji.
 • Odtwarzaj nagrane transakcje w regularnych interwałach czasu w zwykłej przeglądarce, takiej jak Mozilla Firefox dla wielu lokalizacji geograficznych. Te lokalizacje mogą stanowić biura oddziałów przedsiębiorstwa lub faktyczne lokalizacje klienta.
 • Przeglądaj czasy odpowiedzi dla wszystkich elementów HTML na Twojej stronie web jako szczegółowe wykresy schodkowe. Wykrywaj składniki, które spowalniają twoją stronę internetową
 • Uzyskaj dokładny wgląd w metrykę rozwiązywania problemów w tym w zrzuty ekranu błędów i kontrolę zawartości, aby dokładnie zobaczyć, co poszło nie tak.
 • Oprogramowanie monitorujące aplikacje dla całodobowego nadzoru Twojej witryny internetowej, aby upewnić się, że spełnia ona wymogi wydajności SLA.
Synthetic transaction monitoring