Poziomy cenowe ManageEngine CloudSpend

Brak ceny minimalnej. Płać w oparciu o wysokość rachunków za chmurę.

Poziom*(rachunek za chmurę)

Ceny

Do 3000 USD miesięcznie Darmowa
Powyżej 3 000 USD miesięcznie 1% rachunku za chmurę (rozliczane miesięcznie)

*Połączone opłaty poniesione przez wszystkie konta płatników w ramach subskrypcji CloudSpend.

Model licencjonowania

Oferujemy model licencjonowania pay-as-you-go dla oprogramowania do zarządzania kosztami w chmurze z następującymi dodatkowymi korzyściami. Sprawdź inne pytania w naszej dokumentacji pomocy dotyczącej modelu licencjonowania CloudSpend.

 1. Bezpłatny okres próbny bez konieczności rejestracji karty kredytowej
 2. Konkurencyjna cena
 3. Anuluj w każdej chwili

Funkcje

Następujące funkcje są dostępne w konsoli zarządzania kosztami CloudSpend dla wszystkich poziomów cenowych.

 • Budżety: Tworzenie i zarządzanie wieloma budżetami kosztów
 • Raportowanie: Tworzenie obrazów pulpitu nawigacyjnego do wysłania
 • Jednostki biznesowe: Tworzenie i zarządzanie wieloma jednostkami biznesowymi
 • Harmonogramy przechowywania danych: Dzienne zagregowane rachunki są dostępne przez 1 rok; miesięczne zagregowane rachunki są dostępne przez 3 lata
 • Zarządzanie użytkownikami: Dodawanie i zarządzanie wieloma użytkownikami
 • Alertowanie: Otrzymywanie powiadomień e-mail o budżetach kosztów
 • Filtrowanie/grupowanie danych: Podziel koszty na wiele wymiarów

Często zadawane pytania

 • 1. W jaki sposób liczony jest koszt CloudSpend?

 • Przykład wyceny 1

  Załóżmy, że z ManageEngine CloudSpend zintegrowano trzy samodzielne konta główne (płatnika) - wewnętrzne IT, produkcyjne i deweloperskie. Obliczamy miesięczne koszty CloudSpend przy użyciu naszego poziomu cenowego w następujący sposób.

  Rachunek za chmurę za marzec

  • Wewnętrzne IT: 636,64USD / miesiąc
  • Produkcja: 1500,35USD / miesiąc
  • Development: 800,90USD / miesiąc

  W tym przykładzie łączny rachunek za usługę w chmurze na koniec miesiąca wyniósł 2 937,89 USD (636,64 USD + 1 500,35 USD + 800,90 USD), czyli mniej niż nasz poziom cenowy. W związku z tym całkowita opłata za usługę ManageEngine CloudSpend wynosi 0 USD.

  Przykład wyceny 2

  Załóżmy podobny przykład dla kwietnia

  Rachunek za chmurę za kwiecień

  • Wewnętrzne IT: 1000,56USD / miesiąc
  • Produkcja: 3500,24USD / miesiąc
  • Development: 2 198,79USD / miesiąc

  W tym przykładzie całkowity połączony rachunek za chmurę na koniec miesiąca wynosi 6 699,59 USD miesięcznie, co odpowiada naszemu poziomowi cenowemu, co daje całkowitą opłatę w wysokości 36,99 USD miesięcznie ((6 699,59 USD - 3 000 USD) * 0,01).

 • 2. Jak działa bezpłatna wersja próbna? Czy są jakieś ograniczenia?

 • Podczas 30-dniowego bezpłatnego okresu próbnego możesz zintegrować do pięciu kont płatników z ManageEngine CloudSpend. Jednak dla każdego konta płatnika, w raporcie kosztów i użycia chmury, przeanalizujemy i przedstawimy w widokach elementy z maksymalnie trzech miesięcy (od dnia integracji).

 • 3. W jaki sposób mogę ulepszyć moje konto ManageEngine CloudSpend?

 • Aby dokonać ulepszenia konta, można podać dane karty kredytowej lub wygenerować fakturę online w celu zakupu kredytów płatniczych (PO).

 • 4. Czy po ulepszeniu mogę wyświetlić więcej niż dwa miesiące historycznych danych o kosztach?

 • Tak. Możesz skontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej pod adresem cloudspend-support@manageengine.com, który pomoże Ci uzupełnić historyczne dane dotyczące kosztów i użytkowania, które Twoje konto płatnika zgromadziło przed okresem próbnym.

 • 5. Mój rachunek za chmurę wynosi poniżej 3000 USD miesięcznie? Czy muszę ulepszyć konto?

 • Dopóki łączna miesięczna opłata za konto płatnika nie przekracza 3000 USD, nie ma takiej potrzeby. Jeśli jednak przekroczy ona 3 000 USD, poziom konta zostanie obniżony. Zalecamy uaktualnienie, aby móc nadal wizualizować koszty chmury i zarządzać nimi bez żadnych przerw.

 • 6. Co się stanie, gdy moje konto zostanie obniżone?

 • Nie będziemy rejestrować żadnych nowych danych do raportu kosztów i wykorzystania chmury. Ograniczone będą również możliwości integracji nowych kont płatników, a także tworzenia nowych budżetów i jednostek biznesowych. Zanim obniżymy twoje konto, wyślemy Ci wiadomość e-mail zawierającą szczegółowe informacje na temat ulepszenia, abyś mógł nadal efektywnie zarządzać chmurą i kosztami w chmurze.

  Dodatkowo, jeśli obniżone konto nie wykaże żadnej aktywności przez 30 dni, usuniemy dane rozliczeniowe konta. Niemniej jednak szczegóły konfiguracji, takie jak konfiguracja rozliczeń, raporty, budżety lub wszelkie analizy kosztów przeprowadzone wcześniej, będą dostępne w celach informacyjnych.

 • 7. Czym są kredyty płatnicze (PO)?

 • Kredyty PO są formą płatności zaliczkowej. Możesz wygenerować fakturę na portalu Zoho Payments dla dowolnej liczby kredytów. Dzięki ManageEngine CloudSpend płacisz na podstawie rachunku za chmurę. Naliczana stawka zależy od tego, do którego poziomu cenowego należy dany rachunek. Kredyty PO są stosowane do opłat CloudSpend w celu pokrycia kosztów.

 • 8. Czy kredyty PO mają datę ważności?

 • Nie. Kredyty PO nie mają terminu ważności. Niewykorzystane środki zostaną przeniesione na następny cykl rozliczeniowy.

 • 9. Co się stanie, jeśli nie mam wystarczających środków PO na koncie, aby zapłacić rachunek z poprzedniego miesiąca?

 • Będzie to oznaczać ujemne saldo kredytowe. W przypadku, jeżeli ujemne saldo kredytowe sześciokrotnie przekroczy opłatę za poprzedni miesiąc wtedy obniżymy stan konta.

 • 10. Kiedy zostanę obciążony opłatą?

 • Nasz cykl rozliczeniowy rozpoczyna się 15 dnia każdego miesiąca.

 • 11. Za jaki okres zostanie naliczona opłata po ulepszeniu konta?

 • Załóżmy, że ulepszenie konta następuje 10 maja. Cykl rozliczeniowy rozpocznie się 15 maja i zakończy 14 czerwca. W dniu 15 czerwca obciążymy kartę kredytową lub kredyty PO na podstawie rachunku za usługę w maju i na podstawie osiągniętego poziomu cenowego.

 • 12. Jak zostanie naliczona opłata, jeśli nie dokonam natychmiastowego ulepszenia konta po zakończeniu okresu próbnego?

 • Załóżmy, że okres oceny zakończył się 30 maja, a ulepszysz konto 1 sierpnia. Pierwszy cykl rozliczeniowy rozpocznie się 15 sierpnia i będzie zawierał opłaty CloudSpend za czerwiec i lipiec. Uwaga: Opłaty mają zastosowanie tylko wtedy, gdy miesięczny rachunek za chmurę za czerwiec lub lipiec jest zgodny z wybranym poziomem cenowym.